Let’s Work Together (LWT)

Right to Education Workshop 27.4. klo 14-17 Kaupin vastaanottokeskuksessa


Let’s Work Together (LWT) -toimintaryhmä on perustettu tukemaan ja auttamaan turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikkö yhteistyökumppaneineen organisoi yhteistä matalan kynnyksen toimintaa, jossa pyritään koulutuksen keinoin osallistamaan Suomeen tulleita turvapaikanhakijoita ja pakolaisia ja tarjoamaan heille mielekästä tekemistä yhdessä suomalaisten kanssa.

LWT-toimintaryhmä kokoaa Tampereen yliopiston henkilökuntaa ja opiskelijoita sekä Pirkanmaalla toimivien aikuis- ja ammattikasvatusorganisaatioiden edustajia, jotka ovat kiinnostuneita turvapaikanhakijoiden osallistamisesta.

Se kutsuu mukaan ihmisiä ja organisaatioita sekä osallistumaan jo suunniteltuihin toimintoihin että ideoimaan uusia toimintamuotoja. Toimintaryhmän tarkoitus on palvella mukana olijoiden yhteydenpitoa ja toiminnan koordinointia. Toimintaa toteutetaan mm. yksikön opetusohjelmaan sisältyvillä kursseilla ja harjoittelujaksoilla ja opinnäytetöissä.

Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Pirkanmaan alueen vastaanottokeskukset, Suomen Punaisen Ristin Tampereen osasto, TAKK, Ahjolan kansalaisopisto ja Tampereen kaupunki.


LWT-toimintaa viritellään myös SVV-ohjelman puitteissa vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa. Yhteistyö voi lähteä rakentumaan esim. seuraavasti:

  • avataan olemassa olevia toimintoja uussuomalaisille ja turvapaikanhakijoille.
  • kehitetään erilaisia aikuisten valmistavia – (erit. kielet) ja siltaopintoja. Esim. yhteiset opintojaksot (esim. avoimen tai täydennyskoulutuksen kautta), joilla sekä vanhat että uudet suomalaiset voisivat pätevöityä ohjaajiksi, kouluttajiksi tms. aikuiskoulutuksen kentälle.
  • ideoidaan ja kehitetään monitoiminnallisia yhteistyömalleja esim. pakolaisten lähtömaiden kansalaisjärjestöjen ja koulutusorganisaatioiden kanssa.
  • yliopiston osalta kyse voi olla esim. opintojaksoista, joilla opintoihin sisältyisi konkreettista avustamista vapaan sivistystyön oppilaitosten ja järjestötoimijoiden toiminnan avaamisessa – niin opettajat kuin opiskelijat voisivat tukea myös opinnollisten osuuksien toteutusta.
  • jne.!

Pääset tutustumaan LWT-ohjelmaan ja sen erilaisiin käynnissä oleviin sekä päättyneisiin aktiviteetteihin toimintaryhmän omalla verkkosivulla: https://letsworktogetheredu.wordpress.com/. Yhteistyöuutisia päivitetään myös SVV-sivustolle.

LWT:llä on myös oma sähköpostilista letsworktogether(at)uta.fi, jonne voi vapaasti liittyä. Liittymisohjeet löytyvät täältä: https://letsworktogetheredu.wordpress.com/mailing-list/

Lisätiedot: professori Anja Heikkinen (etunimi.sukunimi@uta.fi)

LWT-posteri

Tallenna