Tutkimus aikuisten suullisen englannintaidon kehityksestä ja opettajana kehittymisestä (Leino)

Tutkimus kohdistui aikuisten englanninkielen suullisen taidon kehittymiseen ja ammattikorkeakoulun kieltenopettajan ammatilliseen kehittymiseen opettajauran viimeisenä vuosikymmenenä. Tutkimusympäristöinä olivat vapaan sivistystyön piirissä toteutetut kaksi rinnakkaista englanninkurssia ja ammattikorkeakoulu, tutkijan vakinainen työpaikka.  Tutkimusmateriaalina koskien aikuisten englannin taidon kehittymistä olivat välittömästi kurssien jälkeen ja vuoden kuluttua niiden päättymisestä toteutetut opiskelijahaastattelut sekä opettajan kurssipäiväkirjat. Tutkimusmateriaalina opettajana kehittymiseen olivat näiden materiaalien lisäksi ammattikorkeakoulussa kirjoitetut opettajan päiväkirjat ja muut muistiinpanot.
Jatka lukemista ”Tutkimus aikuisten suullisen englannintaidon kehityksestä ja opettajana kehittymisestä (Leino)”

Tuore gradu: Aikuispedagoginen osaaminen kansalaisopiston erityisyytenä maahanmuuttajanuorten perusopinnoissa (Korhonen)

Kokemus kansalaisopiston kädentaitojen opettamisesta ja opiskelusta kansalaisopistossa olivat taustalla, kun lähdin tekemään tutkimusta Ahjolan kansalaisopiston Jopeko-hankkeesta Tampereella. Tutkimuksenteko antoi minulle tilaisuuden tutustua maahanmuuttajien koulutukseen ja aikuisten perusopetukseen. Ahjola tarjosi myös mahdollisuuden yliopistoharjoittelulle ja tutustumisen kansalaisopiston kurssisuunnitteluun käytännössä. Jatka lukemista ”Tuore gradu: Aikuispedagoginen osaaminen kansalaisopiston erityisyytenä maahanmuuttajanuorten perusopinnoissa (Korhonen)”

Jätä abstrakti Aikuiskasvatuksen tutkimuspäiville 13.11. mennessä

Esitelmäkutsu – Call for Papers
SIVISTYS, KANSALAISUUS JA OSALLISUUS RAPAUTUVASSA HYVINVOINTIYHTEISKUNNASSA
Ennakkotyöpajat 14.2., konferenssi 15.–16.2.2018
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

Tervetuloa pitämään teemaryhmä- tai symposiumesitystä Aikuiskasvatuksen tutkimuspäiville 2018!

Tutkimuspäiville pyydetään tieteelliset ja tutkimukselliset kriteerit täyttäviä aikuiskasvatus- tai poikkitieteellisiä papereita, joissa esitellään työn alla olevia tai valmiita tutkimuksia. Esitykset voivat liittyä konferenssin teemaan tai yleisemmin aikuiskasvatustieteen erilaisiin tutkimusalueisiin.

Esitysten tarjoamisen eräpäivä on 13.11.2017. 

Jatka lukemista ”Jätä abstrakti Aikuiskasvatuksen tutkimuspäiville 13.11. mennessä”

Kansainvälinen konferenssi ”Diversity in Adult Education”

Kutsu. Julkaistu: 05.10.2017, 11:06. Kansanvalistusseura

Kansainvälinen konferenssi maahanmuuttajien osallistumisesta aikuiskoulutukseen


Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden viime vuosina nopeasti kasvanut määrä haastaa myös suomalaisen koulutusjärjestelmän. Maahanmuuttajat ovat kasvava oppijaryhmä erityisesti aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Miten heidän koulutuspolut saadaan sujuviksi Suomessa? Minkälaisia esimerkkejä Euroopasta löytyy maahanmuuttajien aikuiskoulutukseen osallistumisen lisäämiseksi? Miten hyvät käytännöt saadaan käyttöön Suomessa? Jatka lukemista ”Kansainvälinen konferenssi ”Diversity in Adult Education””