Kasvatuksen historian ja filosofian päivät Oulussa 11.-12.6.2019

Tapahtumakutsu ja esitelmäpyyntö

11.-12.6. 2019, Oulun yliopisto.

Vuoden 2019 kesäpäivien teema on globaalin ja paikallisen merkitys kasvatuksen historiassa ja filosofiassa.

Kasvatusfilosofian perinne on syntynyt ideoista, jotka ovat saavuttaneet tiettyä yleisyyttä. Tällaiset ideat liittyvät esimerkiksi etiikkaan, ihmisoikeuksiin, hyvään elämään ja arvoihin. Vaikka ideat kulkevat yli valtiorajojen ja siten (ainakin jotkut niistä) voidaan nähdä globaaleina, voidaanko niitä puolustaa universaaleina? Ja jos, missä määrin ja millä perusteilla?

Käynnissä oleva globalisaatioprosessi ja siihen liittyvät yhteiset ongelmat (kuten ilmastonmuutos, pakolaiskriisi, juurettomuus ja poliittinen populismi) ovat luoneet kasvavan tarpeen kouluttaa globaalisti ajattelevia kansalaisia (ks. esim. Nussbaum), jotka kykenevät vapaasti kommunikoimaan keskenään (ks. esim. Habermas). Riippumatta siitä, mikä kanta joidenkin ideaalien universaaliuteen otetaan, nämä globaalit ongelmat ovat olemassa ja niiden ratkaiseminen vaatii yhteistoimintaa ihmisiltä jotka omaavat erilaisia taustoja ja arvoja.

Niinpä oppilaitokset, koulutusohjelmat ja -politiikat eri mantereilla löytävät arvoa kasvatuksen ja koulutuksen globaaleista suuntauksista, ja monet kouluihin liittyvät käytännöt ovat tulleet yhä enemmän samankaltaisiksi. Ovatko paikalliset tietämisen- ja toimimisentavat vaarassa tällä hetkellä? Kun ääriliikkeet oikealla ja vasemmalla herättävät huolta monilla julkisilla ja yksityisillä elämänalueilla, onko kasvatuksen keinoin mahdollista torjua tällaista radikalismia ja samalla ehkäistä juurettomuutta globaalissa maailmassa? Lisäksi, onko (kasvatuksen) historiasta mahdollista oppia jotain, joka voi auttaa meitä vastaamaan tämän päivän haasteisiin?

Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät kutsuvat koolle vanhempia ja nuoria tutkijoita,opiskelijoita ja muita uteliaita mieliä tutkimaan globaalin ja paikallisen merkityksiä ja kysymyksiä kasvatuksen historiassa ja filosofiassa. Kutsu on kuitenkin avoin, eikä esitysten tarvitse käsitellä teemaa. Esitykset ovat tervetulleita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Määräaika ja esitystapa: Abstraktien määräaika (enintään 1 sivu) on 15. maaliskuuta 2019 mennessä.

FSHPE2019submissions@gmail.com. Päätökset julkistetaan 10. huhtikuuta 2019.

Huomaa: konferenssissa ei ole maksua

Kuva: Pixabay

Sivistys ja kasvatus ennen ja nyt

Kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran vuoden 2018 vuosikirja on julkaistu. Uusimman Koulu ja menneisyys -vuosikirjan teema on Sivistys ja kasvatus ennen ja nyt. Löydät teoksen osoitteessa: https://journal.fi/koulujamenneisyys

Kirjasta on otettu myös pieni paperiversiopainos. Myyntihinta 20 euroa + postimaksu (seuran jäsenille 15 euroa, joka sisältää postimaksun). Tilaa teos sähköpostitse joko seuran sihteeriltä (essi.jouhki@oulu.fi) tai puheenjohtajalta (juhani.tahtinen@utu.fi).

Koulu- ja menneisyys -vuosikirjan kotisivut: http://www.kasvhistseura.fi/julkaisut/koulu-ja-menneisyys

Koulu ja menneisyys – journal.fi: https://journal.fi/koulujamenneisyys

Koulu ja menneisyys on vuodesta 1935 Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran (ent. Suomen Kouluhistoriallinen Seura) julkaisema vuosikirja. Vertaisarvioitujen tutkimusartikkelien lisäksi vuosikirjassa julkaistaan vertaisarvioimattomia artikkeleita kasvatuksen ja koulutuksen alalta.

Keskustelutilaisuus kasvatuksesta ekokriisin aikakaudella, 15.2. Helsinki

Keskustelutilaisuus järjestetään Helsingissä Tieteiden talolla Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran vuosikokouksen yhteydessä. Alustajana toimii professori Veli-Matti Värri ja hänen puheenvuoroaan kommentoi apulaisprofessori Arto O. Salonen.

Tervetuloa !


Päivän ohjelma

Klo 13 Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran vuosikokous (jäsenille).

Kaikille avoin ohjelma:

klo 14.00 kahvitarjoilu 
klo 14.30 vuoden tiedeartikkelin julkistaminen (Aikuiskasvatus-tiedelehti)
klo 14.45 prof. Veli-Matti Värri: Kasvatus ekokriisin aikakaudella
Kommenttipuheenvuoro apul. prof. Arto O. Salonen 
YleisökeskusteluVeli-Matti Värri  on filosofi ja kasvatustieteen professori Tampereen yliopistossa. Hän on perehtynyt moniin filosofian ja kasvatuksen kysymyksiin, mm. intersubjektiivisuuden ja dialogisuusfilosofian ongelmiin. Värri tutki väitöskirjassaan dialogisen kasvatuksen ja kasvatusvastuun perusteita erityisesti vanhemmuuden näkökulmasta. Nykyisin hän on paneutunut ekologisen sivistymisen mahdollisuuksiin. Häntä kiinnostaa uudenlainen ihmisen ja ei-inhimillisen luonnon välinen suhde — erityisesti kasvatuksen teorian ja käytännön haasteena.