SVV-tutkijatapaaminen 27.-28.8. Joensuussa

Vapaan sivistystyön teemasta tutkimusta tekevien avoin tutkimustyöpaja järjestetään osana valtakunnallisia vapaan sivistystyön päiviä 27. – 28.8. Joensuussa.

Tutkimustyöpajan ohjelma rakentuu osallistujien vapaata sivistystyötä koskevista tutkimusesitelmistä ja niistä käytävästä keskustelusta.  Työpajaan voi 1.6. mennessä tarjota seuraavan tyyppisiä esityksiä:

  1. Tutkimusesitykset: pohjautuvat käynnissä olevaan tai jo valmistuneeseen tutkimukseen.
  2. Tutkimussuunnitelman esittely.
  3. Ideapaperit: vapaamuotoisempia esityksiä jostakin vapaan sivistystyön teemaan liittyvästä tutkimusaiheesta, joka olisi tutkimisen arvoinen.

Työpajasta vastaavat Jyri Manninen ja Ari Sivenius Itä-Suomen yliopistosta. Lisätietoja VST:n verkkosivuilla ja oheisessa pdf-tiedostossa.

Työpajaan ovat tervetulleita kaikki vapaan sivistystyön ajankohtaisesta tutkimuksesta kiinnostuneet.

Tutkimusterveisin
Leena Saloheimo


Päivitetty ohjelma

Kesätapahtumia ja Aikuiskasvatuksen kirjoittajakutsu

Kesätapahtumia vapaan sivistystyön tutkimuskentällä

The Estonian-Finnish Seminar of History and Philosophy of Education. Teema: Citizenship in change. Tarto, Viro, 15.-17.6.2015. Abstraktit 23.5. mennessä.

Kasvatuksen historian & filosofian päivät Turussa 11.-12.6.Teemana Kasvatuksen historian monet lähestymistavat. Abstraktit 24.5. mennessä. Lisätietoa ja ilmoittautumiset FERAn sivustolla.

Vapaan sivistystyön kesäkoulu Virossa 25.-27.6. Viljandissa. Ks. lisätietoa myös Soulin sivulta. Ilmoittaudu 29.5. mennessä.

ESREAn kesäkoulu jatko-opiskelijoille (Roskilde University). 11.-14.8. Hakemukset 1.6. ja Full Paperit 15.6. mennessä.

Vapaan sivistystyön päivät ja SVV-tutkijatapaaminen 27.-28.8. Joensuussa.


Oletko kiinnostunut mediasivistyksestä? Aikuiskasvatus hakee kirjoituksia kevään aikana

Aikuiskasvatus kokoaa mediasivistyksen teemanumeron 3/2015. Tarjoa tieteellistä käsikirjoitusta, näkökulmaa, kirja-arviota tai puheenvuoroa kevään aikana.

Lisäohjeita: annu.hattunen@kvs.fi.

Avaavia kysymyksiä

– Miten kasvatus ja media suhteutuvat toisiinsa?
– Millaista on aikuisten mediakasvatus Suomessa?
– Millainen on mediasivistynyt kansalainen?
– Miten mediayhteiskunta määrittelee suhdettamme tietoon?
– Kuinka koulutuksen teknologiat muokkaavat tapaamme oppia?
– Millaisia valmiuksia eri sukupolvilla on mediayhteiskuntaan?

Tuoreita VST-julkaisuja

Vapaan sivistystyön palvelurakenne. Oppilaitosten koulutustarjonta (tulostettava pdf). Leena Saloheimo. VST 2015. Selvitysraporttiin on koottu valtakunnallisia ja alueellisia tietoja vapaan sivistystyön oppilaitosten järjestämän koulutuksen osallistuja- ja opetustuntimääristä vuosilta 2011 ja 2012. Raportti kattaa vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen lisäksi ammattikoulutuksen, yleisivistävän koulutuksen, avoimen korkeakoulu-opetuksen, taiteen perusopetuksen sekä maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen ja opintosetelikoulutuksen. Jatka lukemista ”Tuoreita VST-julkaisuja”

KUTSU: Kansainvälistyvä vapaa sivistystyö -seminaari 27.4. Helsingin työväenopistolla

TERVETULOA

Kansainvälistyvä vapaa sivistystyö -seminaariin 27.4.2015 klo 13 – 16 Helsingin työväenopistolle. Osoite on Helsinginkatu 26, Helsinki.

Iltapäivän aikana keskustellaan vapaan sivistystyön vaikuttamistyöstä Euroopassa, kuullaan uusista kansainvälistä yhteistyötä tukevista vuorovaikutus- ja tiedonhakumahdollisuuksista ja pohditaan koulutusviennin mahdollisuuksista vapaan sivistystyön näkökulmasta. Ohjelma löytyy linkistä sekä liitetiedostosta. Ilmoittautumisaika päättyy 15.4. Jatka lukemista ”KUTSU: Kansainvälistyvä vapaa sivistystyö -seminaari 27.4. Helsingin työväenopistolla”