Opintokerho Sampolassa 10.12.: Aiheena sivistystyö kasvattajana

Seuraava tutkiva opintokerho järjestetään ke 10.12.2014, klo 16-18.

Paikka: Tampereen seudun työväenopisto Sampola.

Päivitetty tilatieto: Luokka 222 (toinen kerros, heti auditorion vasemmalla puolella).

Teema: Vapaa sivistystyö kasvattajana.

Alustamassa järjestöllisen sivistystyön näkökulmasta KM Outi Sipilä pro gradu -työnsä pohjalta.

Outi Sipilä. ”Se on muovannut minua ihmisenä varmasti parempaan suuntaan ja ollut yksi tapa löytää merkitys omalle elämälle”. Vapaaehtoistoiminta kasvattajana elämänkulussa. (pro gradu, Tampereen yliopisto 2014).

Linkki Outin graduun: https://tampub.uta.fi/handle/10024/96171

Gradu ladattavissa myös tästä: GRADU Sipila Outi.

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Kuva: Tampereen seudun työväenopisto

Aikuiskasvatuksen pohjoismainen konferenssi: abstraktit 12.12. mennessä.

6th Nordic Conference on Adult Education & Learning: Call for Papers 12.12.

Tervetuloa yhteispohjoismaiseen aikuiskasvatusalan konferenssiin Tampereelle!

Konferenssin teemana Adult Education and the Planetary Condition.

Tutustu ohjelmaan oheisesta liitteestä tai konferenssisivustolta.

Lähetä abstraktisi 15.11. mennessä (ohjeet löytyvät konferenssisivulta).

* Huom. Abstraktien jättöpäivää on jatkettu 12.12. asti. Ehdit siis vielä hyvin mukaan!*


Welcome to the 6th Nordic adult education conference!

Attached find the call for the 6th Nordic Conference  on Adult Education and Learning to be held in Finland, University of Tampere 25.-28.3.2015.

Conference theme: Adult Education and the Planetary Condition

CFP: Deadline 12.12.2014 (new updated deadline).

Conference website

Feel free to forward the message to your own networks!


Keynotes

Lili-Ann Wolff

Docent/Adjunct Professor

University of Helsinki

”Would you change just because I asked you to?”

How to engage adults in different learning contexts (formally and informally, also work places) in sustainability actions without making them feel guilty or forced to change. Theories and examples.

Anders Breidlid

Professor, PhD

Faculty of Education and International Studies

Master Programme in Multicultural and international Education

Oslo University College

(Adult) education, indigenous knowledges and Western epistemology: the challenges of sustainable development in sub-Saharan Africa and Latin America.

Tulossa pian: SVV-ohjelman verkkopamfletti 2014

Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -ohjelman toimijoilla on valmisteilla verkkopamfletti. Julkaisun toimituskunnan muodostavat tohtoriopiskelijat Jenni Pätäri (UTA) ja Annika Turunen (ÅA) sekä tutkija Ari Sivenius (UEF). Toimituskunnan työtä on tukenut ohjausryhmä, johon kuuluvat professorit Anja Heikkinen (UTA), Jyri Manninen (UEF) ja Petri Salo (ÅA) sekä suunnittelija Leena Saloheimo (VST). Mukana on nimekäs kirjoittajakaarti. Toimituskunnan ja ohjausryhmän ohella julkaisun kirjoittajia ovat

Jyrki Hilpelä (eläkeläinen)

Risto Ikonen (yliopistonlehtori, UEF)

Ari Antikainen (professori, UEF)

Karin Filander (dosentti, yliopistotutkija UTA)

Päivi Atjonen (professori, UEF)

Juha Sihvonen (opetusneuvos)

Mikko Lahtinen (yliopistonlehtori, UTA)

Veli-Matti Värri (professori, UTA)

Lue lisää julkaisun omalta sivulta.

Mukaan Espoon työväenopiston Young Ones -hankkeeseen?

Espoon työväenopisto hakee yhteistyökumppaneita tutkimusosioiden toteuttamiseen nuorisoryhmiä ja nuorten koulutusasenteita tutkivaan Young ones -hankkeeseen.

Työväenopisto toteuttaa vuosien 2014–2015 aikana kehittämishankkeen, jolla tuotetaan tietoa koulutustarjonnan suunnittelua ja markkinointia varten niin, että Espoon työväenopisto palvelee jatkossa alueen nuoria paremmin. Tätä varten opisto tarvitsee tietoa siitä, millaisia nuorisoryhmiä alueelta on löydettävissä, mikä heitä yhdistää, mikä ryhmiä erottaa ja etenkin minkälaisia todellisia koulutustarpeita ja -asenteita nuorilla ja erilaisilla ryhmillä on.

Lue lisää liitteestä, josta löytyy myös yhteystiedot, mikäli kiinnostuit.

Liite: Young Ones -esite tutkijoille

Pirkanmaan tutkivan opintokerhon ohjelma julkaistu

Tervetuloa tutkiviin opintokerhoihin Tampereelle mistäpäin Suomea tahansa!

Opintokerhon syyskauden 2014 ja kevätkauden 2015 ohjelma on nyt luettavissa sen omalta sivulta ja sen ohjelmalehtisestä. Käy tutustumassa ja tule mukaan keskustelemaan rennossa ilmapiirissä!

Syksyn ensimmäinen opintokerho on 31.10. klo 15-18. Teemana alueellinen hyvinvointi. Alustajana Pilvi Mansikkamäki Ahjolan kansalaisopistosta. Vieraana myös professori Jeremiah Kirway ReWell-partneriyliopistosta Mzumbesta.

Joulukuussa 10.12. teemana sivistystyö kasvattajana ja alustamassa tuoreen pro gradun tiimoilta KM Outi Sipilä. Lue lisää opintokerhon omalta sivulta Tampereen yliopiston valikosta. Tervetuloa keskustelemaan!


(Kuva: Tampereen seudun työväenopisto)

Uudet SVV-sivut ovat rakenteilla

Tervetuloa uudistetuille Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -ohjelman verkkosivuille!

Sivusto on parhaillaan työn alla, mutta jo hyvällä mallilla. Uuden sivuston toivotaan olevan aiempaa peda.net -ympäristöä vuorovaikutteisempi. Tervetuloa keskustelemaan kunkin sivun ja uutisten kommenttiosiossa! Lisäksi voit jakaa sivustosisältöä aiempaa helpommin kunkin sivun ja uutisen lopusta löytyvien Facebook-, Twitter- ja Google+ -painikkeiden avulla.

Uuteen sivustokokonaisuuteen liittyviä kehittämisideoita voit esittää esim. tämän uutisen kommenttiosiossa tai ottamalla yhteyttä SVV-ohjelman Pirkanmaan alueen yhteyshenkilöön Jenni Pätäriin (jenni.patari (at) sivistystyo.fi).


(Kuva: Åbo Akademi)