Mukaan Espoon työväenopiston Young Ones -hankkeeseen?

Espoon työväenopisto hakee yhteistyökumppaneita tutkimusosioiden toteuttamiseen nuorisoryhmiä ja nuorten koulutusasenteita tutkivaan Young ones -hankkeeseen.

Työväenopisto toteuttaa vuosien 2014–2015 aikana kehittämishankkeen, jolla tuotetaan tietoa koulutustarjonnan suunnittelua ja markkinointia varten niin, että Espoon työväenopisto palvelee jatkossa alueen nuoria paremmin. Tätä varten opisto tarvitsee tietoa siitä, millaisia nuorisoryhmiä alueelta on löydettävissä, mikä heitä yhdistää, mikä ryhmiä erottaa ja etenkin minkälaisia todellisia koulutustarpeita ja -asenteita nuorilla ja erilaisilla ryhmillä on.

Lue lisää liitteestä, josta löytyy myös yhteystiedot, mikäli kiinnostuit.

Liite: Young Ones -esite tutkijoille

Pirkanmaan tutkivan opintokerhon ohjelma julkaistu

Tervetuloa tutkiviin opintokerhoihin Tampereelle mistäpäin Suomea tahansa!

Opintokerhon syyskauden 2014 ja kevätkauden 2015 ohjelma on nyt luettavissa sen omalta sivulta ja sen ohjelmalehtisestä. Käy tutustumassa ja tule mukaan keskustelemaan rennossa ilmapiirissä!

Syksyn ensimmäinen opintokerho on 31.10. klo 15-18. Teemana alueellinen hyvinvointi. Alustajana Pilvi Mansikkamäki Ahjolan kansalaisopistosta. Vieraana myös professori Jeremiah Kirway ReWell-partneriyliopistosta Mzumbesta.

Joulukuussa 10.12. teemana sivistystyö kasvattajana ja alustamassa tuoreen pro gradun tiimoilta KM Outi Sipilä. Lue lisää opintokerhon omalta sivulta Tampereen yliopiston valikosta. Tervetuloa keskustelemaan!


(Kuva: Tampereen seudun työväenopisto)

Uudet SVV-sivut ovat rakenteilla

Tervetuloa uudistetuille Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -ohjelman verkkosivuille!

Sivusto on parhaillaan työn alla, mutta jo hyvällä mallilla. Uuden sivuston toivotaan olevan aiempaa peda.net -ympäristöä vuorovaikutteisempi. Tervetuloa keskustelemaan kunkin sivun ja uutisten kommenttiosiossa! Lisäksi voit jakaa sivustosisältöä aiempaa helpommin kunkin sivun ja uutisen lopusta löytyvien Facebook-, Twitter- ja Google+ -painikkeiden avulla.

Uuteen sivustokokonaisuuteen liittyviä kehittämisideoita voit esittää esim. tämän uutisen kommenttiosiossa tai ottamalla yhteyttä SVV-ohjelman Pirkanmaan alueen yhteyshenkilöön Jenni Pätäriin (jenni.patari (at) sivistystyo.fi).


(Kuva: Åbo Akademi)