Kuopio 2016

Vapaan sivistystyön teemasta tutkimusta tekevien avoin tutkimustyöpaja järjestetään elokuussa Kuopiossa osana Vapaan sivistystyön päiviä 25.–26.8. Työpajan vetävät professorit Anja Heikkinen (Tampereen yliopisto) ja Jyri Manninen (Itä-Suomen yliopisto).

Tutkimustyöpajan ohjelma rakentuu osallistujien vapaata sivistystyötä koskevista tutkimusesitelmistä ja niistä käytävästä keskustelusta. Työpajaan voi osallistua myös ilman tutkimusesitystä.

Kutsu ja tarkemmat tiedot

Ilmoittautumiset ja vapaan sivistystyön päivien ohjelma sekä käytännön järjestelyt

Tutkimustyöpajan järjestää Sivistystyön Vapaus ja Vastuu –ohjelma (SVV). Vapaa Sivistystyö ry maksaa osallistumismaksut (sis. kahvit ja lounaat) niiden puolesta, jotka pitävät työpajassa esityksen ja osallistuvat molempina päivinä.

Tervetuloa Kuopioon!

Tärkeät päivämäärät

viim. 5.6.

Huom. uusi eräpäivä on 13.6.

Esitysten tarjoaminen verkkolomakkeella: tutkimusesitysten ja tutkimussuunnitelmien abstraktin lähettäminen sähköpostilla
10.6. Julkistetaan hyväksytyt esitykset ja työpajan alustava ohjelma
viim. 16.8. Ilmoittautuminen Vapaan sivistystyön päiville (muista myös hotellivaraus)
viim. 19.8. Paperit toimitetaan etukäteen osoitteeseen jenni.patari@uta.fi sekä työpajan viestiketjulle. Paperit ja työpajan ohjelma saatavilla verkossa osoitteessa www.vapausjavastuu.fi
25.-26.8 Vapaan sivistystyön päivät ja tutkimustyöpaja Kuopiossa

Esitykset ja abstraktit

Työpajaan voi tarjota seuraavan tyyppisiä esityksiä:

  1. Tutkimusesitykset: pohjautuvat käynnissä olevaan tai jo valmistuneeseen tutkimukseen, ja esitykset valitaan tutkimuksellisten kriteerien pohjalta. Esityksissä voi keskittyä johonkin tutkimukseen osaan tai erityiskysymykseen, mutta tutkimuksen kokonaisuus (teoria, tutkimustehtävä, aineisto, tuloksia) tulee näkyä myös.
  2. Tutkimussuunnitelman esittely: suunnitelmien tulee noudattaa vakiintunutta rakennetta (tausta, aikaisemmat tutkimukset aiheesta, tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset, aineistonkeruusuunnitelma).
  3. Ideapaperit: vapaamuotoisempia esityksiä jostakin vapaan sivistystyön teemaan liittyvästä tutkimusaiheesta, joka olisi tutkimisen arvoinen. Mahdollisena toteuttajana myöhemmin voi olla esittäjä itse, mutta yhtä hyvin voi tuoda tarjolle aiheen, jota jonkun olisi hyvä alkaa tutkia. Paperissa tulee lyhyesti kuvata tutkimuskohdetta, tutkimusidea ja perusteluja, miksi asiaa kannattaisi tutkia.

Ohjelma ja kommentaattorit

PDF

Torstai 25.8.2016, klo 14:00-17:00.

Kuopion kansalaisopistolla
Iltapäiväkahvi työpajatiloissa

Luokka B059 Opistosali

Pj Anja Heikkinen

Leea Keto

(liitteet)

Disk. Jyri Manninen

Järvilakeuden kansalaisopisto Kansalaisopisto sosiaalisen pääoman kasvattajana Rakenteellisen sosiaalisen pääoman tasapainomalli ja kansalaisopiston mahdollisuudet
Päivi Majoinen

Disk. Anja Heikkinen

Pieksämäen seutupisto Osaava kansalaisopiston tuntiopettaja oppimisympäristön rakentajana Kokemuksellisuus osana tuntiopettajien osaamista
Jyri Manninen

Disk. Outi Sipilä

Itä-Suomen yliopisto Vapaan sivistystyön osallistujien opiskelukokemukset Kiva ryhmä ja mukava vetäjä – mikä vapaan sivistystyön opinnoissa koukuttaa?
Jari Mäkelä

Disk.

Päivi Majoinen

Tampereen yliopisto Pyrin tässä esityksessä tuomaan oman kriittisen näkökulman kurssitarjonnan vapauteen, sekä kurssisuunnittelijoiden rooliin ja merkittävyyteen opistojen kurssitarjonnassa Vapaa vai kahlehdittu kansalaisopiston kurssitarjonta, kaiken takana ovat kurssisuunnittelijat?
Perjantai 9:00-11:30

Kuopion kansalaisopistolla

Luokka B059 Opistosali

Pj Jyri Manninen

Marja Anitta Pehkonen

Disk. Jari Mäkelä

Tampereen Yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö Vapaaehtoistyön kannusteet Vapaaehtoistyö, kansalaisuus ja yhteiskunnallinen toiminta
Outi Sipilä, Ari Sivenius, Anja Heikkinen

Disk. Leea Keto

Tampereen & Itä-Suomen yliopisto Vapaaehtoistyön sivistysmerkityksiä tutkiva ja perinteisiä tulkintoja haastava väitöskirja ”Vapaaehtoistoiminnan piilo-opetussuunnitelma” Itsekasvatus vapaassa sivistystyössä
Reetta Karttunen

Disk. Marja Anitta Pehkonen

Jyväskylän yliopisto, OKL Kasvatustiede Merkityssuhteiden rakentuminen ja toisen kohtaaminen perusopetuksen alaluokilla

Materiaalit

Majoinen

Manninen

Mäkelä

Pehkonen

Sipilä. Sivenius & Heikkinen

Karttunen

Keto + liitteet

Kooste (kokoajana Jenni Pätäri)


Tutkimustyöpajaan osallistuminen

Ohjeet esittäjille

  • esitystä varten on varattu aikaa joko max 40 minuuttia (torstain esitykset, kahvitauko huomioiden) tai 45 minuuttia (perjantain esitykset). Tämä on hyvä jakaa itse esitykseen, kommentaattorin huomioihin ja kysymyksiin ja yleiseen keskusteluun (esim. 20+5+15 min tai 25+5+15 min).
  • esitysten paperit lisätään tälle sivustolle 19.8. tai heti, kun ne ovat jaettavissa.

Ohjeet kommentaattoreille

  • kommentaattorit on nimetty, jotta joku perehtyy esityksiin ”hieman syvemmin” ja pitää ensimmäisen puheenvuoron. Kaikilla osallistujilla on sen jälkeen mahdollisuus osallistua keskusteluun, tehdä kysymyksiä ja kommentoida esityksiä.
  • Esitettäviä tutkimuksia voi arvioida ja kommentoida esimerkiksi seuraavien kriteerien avulla, painottaen sitä näkökulmaa mikä on itselle luonteva:

Tutkimus käytännön näkökulmasta: onko aihe relevantti, kiinnostava, ajankohtainen; onko huomioitu kaikki olennaiset tutkittavaan ilmiöön vaikuttavat tekijät, pitäisikö aihetta tarkastella myös jostakin toisesta näkökulmasta jne.

Tutkimuksellinen näkökulma: onko aihe tutkimuksellisesti relevantti, rajattu oikein, aineisto riittävä, teoreettinen näkökulma toimiva, analyysi toteutettu järkevästi ja huolellisesti, onko tulosten raportointi toteutettu asiallisesti, onko tuloksilla relevanssia ja mielenkiintoa jne.


Käytännön asioita

Tutkimustyöpajaan osallistuvien on ilmoittauduttava myös vapaan sivistystyön päiville normaaliin tapaan ja valittava ilmoittautumislomakkeelta työpajaksi ”Vapaan sivistystyön tutkimustyöpaja”. Muista ilmoittautua 16.8. mennessä.

SVV-ohjelma maksaa niiden tutkimustyöpajaan osallistuvien osallistumismaksun, joilla on työpajan ohjelmaan merkitty esitys ja jotka osallistuvat molempina päivinä.

Majoituksesta osallistujat vastaavat itse.

Ks. Kuopion päivien osallistujainfosta tarkemmat tiedot, esim. hotellikiintiö Hotelli Puijonsarvessa. Varaukset 16.8. mennessä.

Tallenna