Toimintakauden 2017-19 teemana rakennemuutokset ja muuttuva kansalaisuus

SVV-toimintakauden 2017–2019 pääteemana on ”rakennemuutokset ja muuttuva kansalaisuus”. Teema kytkeytyy Suomen itsenäisyyden ja sisällissodan 100-vuotistapahtumiin. Viime vuosina myös sivistys- ja koulutuspoliittista keskustelua ovat hallinneet talous- ja pakolaiskriisi sekä niihin liittyvät sopeuttamistoimenpiteet. SVV nostaa erilaiset sosiaaliset, kulttuuriset, ympäristölliset, alueelliset, taloudelliset ja teknologiset rakennemuutokset tarkasteluun ja korostaa niiden yhteyksiä kansalaisuuden, sivistyksen, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kysymyksiin. Se tarttuu sivistyksellisiin ja tasa-arvollisiin haasteisiin globaalin ja lokaalin rajapinnoilla.

Ohjelmassa kysytään, millaisiksi suomalainen yhteiskunta ja kansalaisuus ovat muuttuneet ja muuttumassa ilmastonmuutoksen, sotien, globaalin köyhyyden, työn muutoksen ja työttömyyden, väestön ikääntymistä seuraavien rakenteellisten haasteiden sekä voimistuvan ääriajattelun seurauksena. Mitä tuleva yhteiskunta ja kansalaisuus voisivat olla? Ohjelman puitteissa tuotetaan tutkimustietoa ja puheenvuoroja, jotka edistävät sivistyksellisesti kestäviä ja vastuullisia rakenteita sekä osallisuutta kestävän kehityksen lähtökohdista. Sivistys, välittäminen ja oikeudenmukaisuus ovat välttämättömiä edellytyksiä paremmalle yhteiskunnalle, mutta myös poliittista keskustelua otteessaan pitäville talouskasvulle sekä innovaatioiden luomiselle. Näiden arvolähtökohtien vakavasti ottaminen edellyttää vapaan sivistystyön tutkijoiden, ammattilaisten ja päättäjien osaamisesta huolehtimista. Näin he voivat olla tukemassa oman alansa ja suomalaisen yhteiskunnan kehitystä sekä osallistavaa ja osallistuvaa kansalaisuutta entistä monipuolisemmin. Eri toimijoiden väliselle vuoropuhelulle on lisääntyvää tarvetta, jotta vapaan sivistystyön tutkimus ja käytännön sivistystyö kohtaavat ja tukevat toisiaan entistä paremmin.

Toimintakauden pääteemaa ”rakennemuutokset ja muuttuva kansalaisuus” lähestytään kolmen alateeman kautta. Ne ovat

1) tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus,

2) vapaan sivistystyön reviirit, paradigmat ja bunkkerit ja ne ylittävä yhteistyö sekä

3) digitalisaation uhat ja mahdollisuudet kansalaisuudelle.

Lue lisää toimintasuunnitelmaliitteestä.

Myös toimintakauden 2015-16 toimintakertomus on luettavissa SVV-sivustolla.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *