Vapaaehtoistyö hyödyttää työelämässä nuoria, hyvin koulutettuja ja työssä olevia

Opintokeskus Siviksen tiedote

Opintokeskus Siviksen asiantuntija Marion Fields tarkastelee juuri julkaistussa artikkelissavapaaehtoisten toiminnassaan kokemaa oppimista Siviksen, Kansalaisareenan ja Kirkkohallituksen vuonna 2018 Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa –kyselytutkimuksen aineiston perusteella. 

Aineistossa suuri osa vapaaehtoistoimintaan osallistuneista on kokenut saaneensa vapaaehtoistoiminnasta useita tärkeitä taitoja ja kokenut ne hyödyllisiksi myös vapaaehtoistoiminnan ulkopuolella, työelämässä ja opinnoissa. Tuloksista käy myös ilmi, että vapaaehtoiset kokevat oppivansa eniten organisoidun ja pitkäkestoisen vapaaehtoistoiminnan kautta.

Koettu oppiminen ja saadun osaamisen koettu hyöty eivät kuitenkaan jakaudu tasan. Korkeasti koulutetut ja hyvässä työmarkkina-asemassa olevat vapaaehtoiset kokevat oppivansa toiminnassaan muita ryhmiä enemmän ja he myös pystyvät hyödyntämään oppimaansa työelämässä muita ryhmiä paremmin. Oppiminen ja tehtävät, joissa uusia taitoja koetaan saavutettavan eniten kasaantuvat jo ennestään koulutetummille ja korkeammassa sosio-ekonomisessa asemassa oleville.

Lue lisää Siviksen tuoreesta tutkimusjulkaisusta linki kautta (alla):

https://www.ok-sivis.fi/media/materiaalit-osio/selvitykset-ja-tutkimukset/vapaaehtoistyon-tekeminen-suomessa.pdf

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *