Metasivistys-hanke

Metasivistys-tutkimushanke 2017-2018: Vapaan sivistystyön rooli, asema ja merkitys suomalaisessa koulutuskentässä ja laajemmin yhteiskunnassa

 

Metasivistys-hankkeessa tuotetaan teos, joka meta-analyyttisin ja tulevaisuustutkimuksen menetelmin vastaa kysymykseen vapaan sivistystyön roolista, asemasta ja merkityksestä suomalaisessa koulutuskentässä ja laajemmin yhteiskunnassa.

Hankkeen rahoittajia ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja hanketta koordinoiva Vapaa sivistystyö ry (VST ry).

Hankkeen tieteelliseen toimikuntaan kuuluvat SVV-ohjelman vastuuprofessorit Anja Heikkinen Tampereen yliopistosta ja Jyri Manninen Itä-Suomen yliopistosta sekä VST ry:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Harju. Hankkeen koordinaattorina toimii tohtoriopiskelija Sini Teräsahde (sini.terasahde(at)uta.fi).