Avainsana-arkistot: Aktiivinen kansalaisuus

Filosofian maisteri Kirsi Ahosen historian alaan kuuluva väitöskirja Sharing the Treasure of Knowledge. Nineteenth-Century Nordic Adult Education Initiatives and Their Outcomes tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 1.4.2022.

Lue Lisää

EMOTIONS, AGENCY AND ACTIVISM – BUILDING GLOBAL CITIZENSHIP IN A WORLD OF CHALLENGES AND POSSIBILITIES
31st of March at 12:00 pm (UTC+2) till 4 pm in Zoom.

Lue Lisää

Aktiivisen kansalaisuuden tukeminen on yksi vapaan sivistystyön tehtävistä. Aktiivisen ja demokraattisen kansalaisen tietoja, taitoja ja asenteita voi oppia ja kehittää…

Lue Lisää

SVV onnittelee viisikymppistä Vapaa Sivistystyö ry:tä! VST viettää marraskuussa syntymäpäiväjuhlaa, kun Vapaan Sivistystyön Yhteisjärjestö perustettiin marraskuussa 1969. Mennyttä ja tulevaa…

Lue Lisää

MEDIATIEDOTE
26.1.2018
Åbo Akademi
Väitös


KM Annika Pastuhovin väitöskirja aikuiskasvatustieteen alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa perjantaina 2.2.2018.

Väitöskirjan otsikkona on Att vara och agera medborgare. En etnografisk studie i folkbildande praktiker .

Aikuisten vapaan ja vapaaehtoisen opiskelun ajatellaan tukevan arjen kansalaisuutta. Esimerkiksi kansalaisopistojen kursseilla oletetaan tapahtuvan näin, kun osallistujat voivat kehittää itseään, omaehtoisesti yhdessä toistensa kanssa. Etsimällä yhdessä tietoa ja vaihtamalla kokemuksia osallistujille mahdollistuu sekä ymmärtää että muuttaa elämäänsä ja sen ehtoja.

Väitöskirjassa kysytään, miten nämä vapaan sivistystyön demokraattiset ideaalit, kuten vapaus ja tasa-arvo, toteutuvat sivistystyön toiminnassa kansalaisuutena osallistujanäkökulmasta? Analyysissa pureudutaan osallistumiseen kansalaisena olemisena ja toimimisena – osallisuuden tuntemisena ja opintojensa kautta toimimisena. 

Lue Lisää

5/5