Avainsana-arkistot: Korona

Suomen ja Singaporen välillä on yhtäläisyyksiä ja eroja koulutuspoliittisessa päätöksenteossa. Tietoa koulutuspoliittisesta rahajaosta tulisi avoimemmin olla saatavilla, sillä leikkaukset vaikuttavat koulutuspalveluiden laatuun ja siten myös vapaan sivistystyön tavoitteiden saavuttamiseen.

Lue Lisää

Riittämättömyyden kokemukset haastavat minäpystyvyyttä. Mepystyvyys ja yhdessä tekeminen ovat vastauksia vapaan sivistystyön uuteen normaaliin.

Lue Lisää

2/2