Avainsana-arkistot: Kotoutuminen

Kielitaidon nähdään rakentavan pohjan kotoutumiselle ja se on tärkein maahanmuuttajien osaamisen arvioinnin kriteeri lukutaitokoulutuksessa. Luku- ja kirjoitustaidon oppiminen vaatii koulua käymättömältä aikuiselta ajattelumallien, toimintatapojen ja identiteetin muutosta, mutta sen harjoittaminen on monelle koulun seinien sisäpuolelle jäävä ponnistus.

Lue Lisää

Suomen digiosaaminen ja digitalisaatio on kansainvälisesti johtavassa asemassa, mutta kaikki eivät pysy digitaalisessa muutoksessa mukana. Osa kansalaisjärjestöistä joutui korona-aikana keskeyttämään toimintansa osaamisen, laitteiden ja resurssien puutteen vuoksi.

Lue Lisää

Miten aikuisten perusopetus, tutkintotavoitteinen ja joskus viranomaisten velvoittama yleissivistävä koulutus, sopii vapaan sivistystyön ihanteisiin?

Lue Lisää

KOSI-konferensen var 6.5.2021 arrangerad av Medis, ABF, Kompassen, Fritt Bildningsarbete i Finland/SVV-nätverket med
stöd från Alfred Kordelin -stiftelsen. Teman var integration.

Lue Lisää

Anna Ojapellon pro gradun mukaan työllistyvyysnäkemys näyttäytyy kotoutumisessa itsestään selvänä, mutta näin ei suinkaan aina ole ollut.

Lue Lisää

Opinsauna-hankkeen tiedote 09/19 Tuore raportti verkossa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella (2017–2019) on kehitetty, pilotoitu ja arvioitu erilaisia kotoutumista tukevia kursseja…

Lue Lisää

7/7