Avainsana-arkistot: Turvapaikanhakijat

Kutsu. Julkaistu: 05.10.2017, 11:06. Kansanvalistusseura

Kansainvälinen konferenssi maahanmuuttajien osallistumisesta aikuiskoulutukseen


Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden viime vuosina nopeasti kasvanut määrä haastaa myös suomalaisen koulutusjärjestelmän. Maahanmuuttajat ovat kasvava oppijaryhmä erityisesti aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Miten heidän koulutuspolut saadaan sujuviksi Suomessa? Minkälaisia esimerkkejä Euroopasta löytyy maahanmuuttajien aikuiskoulutukseen osallistumisen lisäämiseksi? Miten hyvät käytännöt saadaan käyttöön Suomessa?

Lue Lisää

Kotoutumistoimien onnistumista mitataan sillä, miten maahanmuuttajat työllistyvät ja pääsevät mukaan yhteiskuntaan.

Tuloksissa on parannettavaa: Uussuomalaisten on monin verroin vaikeampaa päästä töihin kuin kantasuomalaisten. Heitä syrjitään työhönotossa, ja työttömyys on jopa kymmeniä prosentteja.

– Kotoutumiskoulutus on tärkeää, mutta se yksin ei riitä, vaan rinnalle tarvitaan kohdennettuja työvoimapoliittisia toimia. Kotoutumisajanjaksolla hankittu työkokemus auttaa merkittävästi työllistymistä, vaikka jakso olisi lyhyt, toteaa Aikuiskasvatus-tiedelehden päätoimittaja, professori Heikki Silvennoinen.

Lue Lisää

Tiistaina 10.10.2017 kello 17-19
Tampereen yliopiston Linna-rakennus sali K103

Kuka on paperiton ja miten paperittomaksi joudutaan? Mitä on
paperittomuus Tampereella? Mitä palveluita paperittomille kuuluu? Mikä
on kaupungin vastuu paperittomista ihmisistä?

Lue Lisää

“Paperista Kiinni – Not just a piece of paper” Launching event Monday 11.9.2017 Cafe Alakuppila, University of Tampere Opening words…

Lue Lisää

Keskustelua pohjustetaan turvapaikanhakijoiden kokemuksilla, opetuksilla korkeakouluista, aikuisoppilaitosten kommenteilla, katsauksella Lähi-Idän tilanteeseen sekä koulutuspoliitikkojen vastauksilla.

Avoin keskustelutilaisuus ”Open Europe? Open education?”

Lue Lisää

Toimintaryhmä on perustettu tukemaan ja auttamaan turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikkö yhteistyökumppaneineen organisoi yhteistä matalan kynnyksen toimintaa, jossa pyritään koulutuksen keinoin osallistamaan Suomeen tulleita turvapaikanhakijoita ja pakolaisia ja tarjoamaan heille mielekästä tekemistä yhdessä suomalaisten kanssa.

Lue Lisää

Ahjolan kevään luentosarjan päättää to 7.4. klo 18-19.30 vanhalla kirjastotalolla pidettävä paneelikeskustelu ”Tulevaisuuden monikulttuurinen Tampere”. Panelisteina Ilkka Hjerppe (Tampereen ev.lut srk, diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja), Marja Nyrhinen (Tampereen kaupunki, maahanmuuttajatyön pääkoordinaattori) ja Pirjo Pajunen (Pirkanmaan ELY-keskus, maahanmuuttopäällikkö).

Lue Lisää

Ahjolan yleisluennot Monikulttuurinen Tampere Torstaisin klo 18-20 Vanhalla kirjastotalolla, Keskustori 4 Luennot järjestetään yhteistyössä Tampereen kaupungin, Pirkanmaan ELY-keskuksen,  Suomen pakolaisavun,…

Lue Lisää

Ahjolan monikulttuurisuutta käsittelevä luentosarja jatkuu to 25.2. klo 18.00 teemalla Maahanmuuttajatyötä ruohonjuuressa vanhalla kirjastotalolla Tampereella.

Lue Lisää

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö yhteistyökumppaneineen on organisoimassa yhteistä matalan kynnyksen toimintaa, jossa pyritään koulutuksen keinoin osallistamaan Suomeen tulleita turvapaikanhakijoita ja…

Lue Lisää

10/14