Avainsana-arkistot: Väitös

Kasvatustieteen maisteri Paula Alasen aikuiskasvatuksen alaan kuuluva väitöskirja koulutusjärjestelmän ohjauskeinoista ja aikuiskoulutuksen päätöksenteosta tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopistossa perjantaina 26.08.2022.

Lue Lisää

Filosofian maisteri Kirsi Ahosen historian alaan kuuluva väitöskirja Sharing the Treasure of Knowledge. Nineteenth-Century Nordic Adult Education Initiatives and Their Outcomes tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 1.4.2022.

Lue Lisää

Luottamus on yhteiskuntaa koossa pitävä voima. Yhteisöprojektit voisivat olla vapaan sivistystyön tulevaisuuden toimintamalli – tapa saattaa erilaisia ihmisiä yhteen ja opettaa luottamusta arjessa ilman tietoista ja tavoitteellista opiskelua.

Lue Lisää

Ilona Maaperän väitöstutkimus Suostumus, sitouttaminen ja yhteisöllisyys : Setlementtiliikkeen kerho- ja opintotoiminta Helsingissä 1920–1939 julkaistiin vuoden 2020 lopussa.

Lue Lisää

Timo Tuomiston vuonna 2018 Oulun yliopistosta valmistunut väitöstutkimus käsittelee kansanopistopedagogiikkaa kolmessa kristillisessä kansanopistossa.

Lue Lisää

Ritva Javanainen etsi tutkimuksessaan vastauksia kesäyliopiston opiskelijoiden osallistumisorientaatioiden yhteyksistä oppimisen motivaatiotekijöihin.

Lue Lisää

Aikuiskasvatuksen tutkimusseura tiedottaa uusista aikuiskasvatustieteen väitöstilaisuuksista: KTM Anne-Maria Korhonen väittelee Turun yliopistossa 21.8. aiheesta ” Designing scaffolding for personal learning…

Lue Lisää

Turun yliopiston tiedote 24.3.2020 Heikki Kinnarin väitöstutkimus osoittaa, etteivät elinikäisen oppimisen ratkaistavaksi osoitetut ongelmat ole vuosikymmenten saatossa juuri muuttuneet. Sen…

Lue Lisää

Pro graduja Satu Heimo 2019 (Tampereen yliopisto). ”Mitä me saatiin koulutuksesta, me annetaan niille”. Maahanmuuttajien vertaisasiantuntijuus Ote työhön -hankkeen työelämäohjaajakoulutuksessa.  Katja Samsten…

Lue Lisää

Tampereen yliopiston uutisjutussa Matti Mäen väitöksestä ”Sopeutuminen, resurssit ja alueellisuus vapaassa sivistystyössä” haastetaan paitsi vapaata sivistystyötä identiteetin määrittelyyn, myös alan…

Lue Lisää

10/12