Avainsana-arkistot: Väitöskirjatiedote

Kasvatustieteen maisteri Paula Alasen aikuiskasvatuksen alaan kuuluva väitöskirja koulutusjärjestelmän ohjauskeinoista ja aikuiskoulutuksen päätöksenteosta tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopistossa perjantaina 26.08.2022.

Lue Lisää

Filosofian maisteri Kirsi Ahosen historian alaan kuuluva väitöskirja Sharing the Treasure of Knowledge. Nineteenth-Century Nordic Adult Education Initiatives and Their Outcomes tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 1.4.2022.

Lue Lisää

Timo Tuomiston vuonna 2018 Oulun yliopistosta valmistunut väitöstutkimus käsittelee kansanopistopedagogiikkaa kolmessa kristillisessä kansanopistossa.

Lue Lisää

Ritva Javanainen etsi tutkimuksessaan vastauksia kesäyliopiston opiskelijoiden osallistumisorientaatioiden yhteyksistä oppimisen motivaatiotekijöihin.

Lue Lisää

Aikuiskasvatuksen tutkimusseura tiedottaa uusista aikuiskasvatustieteen väitöstilaisuuksista: KTM Anne-Maria Korhonen väittelee Turun yliopistossa 21.8. aiheesta ” Designing scaffolding for personal learning…

Lue Lisää

Jyväskylän yliopiston tiedote: 4.12.2019: Leea Kedon kasvatustieteen väitöstutkimus osoittaa, että Järvilakeuden kansalaisopistossa toteutetut yhteisöteatterihankkeet lisäsivät alueellista yhteistoimintaa ja luottamusta, kun…

Lue Lisää

6/6