Avainsana-arkistot: Vertaisohjaus

Tutkimuksen ei tarvitse olla vain tutkijoiden puuhastelua. Yhteistutkimus voi edistää eri toimijoiden välistä vuoropuhelua ja lisätä osapuolien itseymmärrystä, vaikka se vaatiikin tavallista enemmän yhteistä neuvonpitoa.

Lue Lisää

Anna Ojapelto (TAU) Vuoden 2019 lopussa päättyneen Ote Työhön -hankkeen tutkijat keräsivät hankkeen eri vaiheissa tietoa käyttäen menetelminä haastatteluja, kyselyjä…

Lue Lisää

Lähde: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, opinnäytetori. Teksti: Satu Heimo.  Vapaaehtoistyö on aina ollut osa ihmisyhteisöjä. Sen avulla on pyritty…

Lue Lisää

3/3