Iisalmi 2022

Vapaan sivistystyön päiviä vietettiin Iisalmessa 25.-26.8.2022

Tilaisuuden järjestävät Itä-Suomen Vapaan sivistystyön yhteistyöelin, Itä-Suomen aluehallintovirasto, Vapaa Sivistystyö ry sekä Iisalmen kansalaisopisto.

SVV-ohjelma oli päivillä mukana järjestämässä tutkimustyöpajaa sekä tutkimuksen ideariihtä (selaa sivun alaosaan tutustuaksesi sisältöön).


Vapaan sivistystyön tutkimustyöpaja

Torstaina 25.8. klo 14:30 – 17.00.

Iisalmen kulttuurikeskus, Karl Collan-sali, Kirkkopuistonkatu 9, Iisalmi

Vapaaseen sivistystyöhön liittyvästä tutkimuksesta kiinnostuneiden avoin tutkimustyöpaja. Tavoitteena on tuoda yhteen vapaan sivistystyön tutkijoita, väitöskirjatutkimuksen ja pro gradu -tutkielmien tekijöitä, käytännön toimijoita, hallintoa ja muita asiantuntijoita, ja tarjota näin oiva mahdollisuus tutkimuksen, käytännön ja hallinnon vuoropuheluun. Työpajassa esitellään toteutettujen ja työn alla olevien tutkimushankkeiden tuloksia, ja keskustellaan niiden pohjalta vapaan sivistystyön merkityksestä ja roolista yhteiskunnassa. Tule mukaan pohtimaan vapaan sivistystyön ajankohtaisia ilmiöitä!

Ennakkomateriaali, esitykset:

Työpajan ohjelma

Esittäjän nimiOrganisaatioEsittäjän nimi
Satu HeimoSVV-ohjelma; Åbo AkademiKonsensuskonferenssit ja paikallinen kohtaaminen: Vertaisoppimisen käytännöt vapaassa sivistystyössä
Esityksessäni kuvaan, miten maahan muuttaneet nähdään vertaisoppimisen käytänteissä ja miten aikuiskoulutuksen hankkeistuminen edistää ja estää vertaisoppimisen käytänteitä maahan muuttaneiden ja tietyllä paikkakunnalla syntyneiden tai työskentelevien ja suomea äidinkielenään puhuvien välillä.
Juha SuorantaTampereen yliopisto Reclaiming Popular Adult Education in the Managerial University (esitys tulee olemaan suomeksi)
This article studies the possibilities of reclaiming and revitalising radical and popular adult education in the current managerial university in Finland. The research task of this case study is to ponder the role of teaching popular and radical adult education in Finnish universities and particularly describe and analyze the pilot program on popular adult education organised at Tampere University in 2020.
Tiinalotta SärmöläItä-Suomen yliopisto  Kansalaisopiston tarjoaman kuvataidekasvatuksen vaikutukset opiskelijoiden hyvinvointiin
Tehtävänä on kartoittaa millaisena Etelä-Karjalan kansalaisopiston kuvataideopiskelijat näkevät kuvataidekasvatuksen merkityksen heidän elämässään ja miten he kokevat sen vaikuttavan heidän hyvinvointiinsa ja kuinka tätä hyvinvointia voisi mahdollisesti tukea myös opetuksen avulla.
Kukka-Maaria Vuorikoski ja Jyri ManninenOpintokeskukset ry. ja Itä-Suomen yliopisto Opintokeskusten kurssitarjonnan analyysi
Esityksessä kuvataan alustavia tuloksia tutkimusprojektista, jossa arvioidaan opintokeskusten kurssitarjontaa vuosina 2016-2021. Tulosten pohjalta voidaan arvioida, miten hyvin opintokeskukset täyttävät historiallisen ja nykyisen roolinsa kansalaisyhteiskunnan ja demokratian rakentajana.

Jokaista esitystä varten on varattu aikaa 20 minuuttia. Lisäksi on varattu n. 10-15 minuuttia keskustelulle. Pidämme työpajan aikana myös yhden lyhyen tauon.

Työpajaan on mahdollista osallistua etänä ja se myös striimataan. Tästä laitetaan kaikille työpajan osallistujille lisätietoa lähempänä itse tapahtumaa.


Vapaan sivistystyön tutkimuksen ideariihi

Keskiviikkona 24.8.2022 klo 15.00 – 18.00
Iisalmen kulttuurikeskus, Karl Collan-sali, Kirkkopuistonkatu 9, Iisalmi

Ennakkomateriaali:

Ideariihen raportti, joulukuu 2022