Kategoria-arkistot: Itä-Suomen yliopisto

KM Heli Mutasen tuore väitöskirja (UEF) käsittelee teemoja, jotka koskettavat myös vapaata sivistystyötä: erityisesti kansanopistot toimivat nuorten parissa ja elämän…

Lue Lisää

Tiinalotta Särmölän pro gradu -tutkielma Kansalaisopiston kuvataidekurssin vaikutukset opiskelijoiden hyvinvointiin kartoittaa, millaisena Etelä-Karjalan kansalaisopiston kuvataideopiskelijat näkevät kuvataidekasvatuksen merkityksen elämässään, miten he kokevat opetuksen vaikuttavan heidän hyvinvointiinsa, ja kuinka tätä hyvinvointia voisi mahdollisesti tukea myös opetuksen avulla.

Lue Lisää

Riina Nokelaisen aikuiskasvatustieteen pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin oppimista paikallisissa maaseudun kehittämisyhdistyksissä.

Lue Lisää

Oppimista koskevien termien ja anglismien löperö käyttö vaikeuttaa monimutkaisen kasvatustieteellisen ilmiön ymmärtämistä, ja siten myös kasvatusalan keskusteluja ja kehittämistä.

Lue Lisää

Aino-Maija Määtän keväällä 2021 valmistuneessa pro gradu -työssä tarkasteltiin sosiaalipedagogisen työotteen käsitettä ohjauksen jäsentäjänä.

Lue Lisää

Henri Piirainen 2020. Kansalaisopiston tuottamat työelämähyödyt. Itä-Suomen yliopisto. Pro gradu -tutkielma. Tämä artikkeli perustuu Piiraisen graduun ja gradua koskevaan haastatteluun,…

Lue Lisää

Titta Väätäinen (2020). Elinikäisen oppimisen kokemuksia muistitietokirjoituksissa. Itä-Suomen yliopisto, 2020. Pro gradu -tutkielma. Tämä artikkeli perustuu Väätäisen graduun ja gradua…

Lue Lisää

Kansalaisopistojen liitto KoL:in tiedote 25.9.2020: Kansalaisopistojen liiton hallitus on myöntänyt Kansalaisopistopalkinnon 2020 Itä-Suomen yliopiston aikuiskasvatustieteen professori Jyri Manniselle. Palkinto myönnettiin professori…

Lue Lisää

Opinsauna-hankkeen tiedote 09/19 Tuore raportti verkossa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella (2017–2019) on kehitetty, pilotoitu ja arvioitu erilaisia kotoutumista tukevia kursseja…

Lue Lisää

Oppimisen maisemat muuntuvat – entäpä sitten? Kasvatustieteen päivät Joensuussa, Itä-Suomen yliopistolla 21.-22.11. 2019 Verkkosivu: http://www.uef.fi/fi/web/kt-paivat2019/koti Oppimisen maisemat on teoreettisesti ja…

Lue Lisää

10/19