Kategoria-arkistot: Sivistystori

Kirjoittaja Tommi Lehtonen Julkaistu 31.8.23 Puhe Vapaan sivistystyön päivillä Vaasassa, 24.8.2023 . SVV julkaisee puheen osana Sivistystori-blogia. Johdanto  Vapaus ja…

Lue Lisää

Kirjoittajat Kukka-Maaria Vuorikoski & Jyri Manninen, 23.8.2023 Opintokeskuksissa tuotetaan monipuolista osaamista henkilökohtaisen ja sosiaalisen kasvun sekä kansalais- ja järjestötoiminnan saralla.…

Lue Lisää

I Kartläggningen av utgifterna och strukturen för den offentliga ekonomin föreslår Finansministeriet kraftiga nedskärningar i finansieringen av det fria bildningsarbetet.…

Lue Lisää

Jyri Mannisen kannanotto on julkaistu 30.5.23 osana SVV-ohjelman Sivistystori-blogisarjaa. Valtiovarainministeriön Julkisen talouden meno- ja rakennekartoituksessa esitetään vapaan sivistystyön rahoitukseen rajuja…

Lue Lisää

Tieto kehittyy, kun sitä käytetään ja se kehittyy sitä nopeammin, mitä laajemmin sitä käytetään edellyttäen, että käyttäjät vaihtavat kokemuksia. Siksi monitahoinen, laaja yhteistoiminta on tehokkain tapa kehittää tietoa.

Lue Lisää

Tutkimuksellinen lukutaito antaa valmiuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Voisiko vapaa sivistystyö avata tuon kansalaistaidon entistä useammalle?

Lue Lisää

Sivistysliitto yhteistyökumppaneineen toteutti keväällä 2022 laajan selvityksen kulttuuriharrastamisen koetuista vaikutuksista. Selvitykseen vastasi yli 1300 kulttuurin harrastajaa ympäri Suomen. Tulokset vahvistavat sen, minkä jo selkäytimessä tiesimmekin: Kulttuuriharrastus tuo harrastajilleen yhteisöllisyyttä, merkityksellisiä kokemuksia ja paljon iloa.

Lue Lisää

Kielitaidon nähdään rakentavan pohjan kotoutumiselle ja se on tärkein maahanmuuttajien osaamisen arvioinnin kriteeri lukutaitokoulutuksessa. Luku- ja kirjoitustaidon oppiminen vaatii koulua käymättömältä aikuiselta ajattelumallien, toimintatapojen ja identiteetin muutosta, mutta sen harjoittaminen on monelle koulun seinien sisäpuolelle jäävä ponnistus.

Lue Lisää

Ovatko kouluttautuminen ja työnteko nuorten ainoita tapoja osallistua yhteiskunnan toimintaan? Ketä tai mitä kansanopistossa opiskelu hyödyttää?

Lue Lisää

Ensi vuoden alussa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Uudistuksen yhteydessä on tärkeää nostaa esille vapaan sivistystyön merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, hyvinvointistrategioissa sekä hyvinvointisuunnitelmissa ja -kertomuksissa.

Lue Lisää

10/47