Väitökset ja lisensiaattityöt

Täällä näet, millaista väitös- ja lisensiaattitutkimusta vapaasta sivistystyöstä on tehty. Tutustu pro gradu -tasoiseen tutkimukseen täällä.

Koostetta päivitetään parhaillaan. Päivitettävien tietojen osalta voi mielellään olla yhteydessä SVV-koordinaattoriin (ks. yhteystiedot). Aineisto sisältää tutkimusta eri tieteenaloilta. Osan yhteys vapaaseen (kansan)sivistystyöhön voi olla välillisempi kuin toisten.

Alta löytyvää taulukkonäkymää voi muokata omien hakutarpeiden mukaan. Kooste on ladattavissa myös Excel-tiedostona.


VuosiKorkeakouluOpinnäytetyyppi V=Väitös, L=LisensiaattityöTiedekuntaLaitosOppiaineTutkijan nimiOpinnäytteen nimi
1936Helsingin yliopistoVHistoriaWilska, MattiKansanopistoaatteen kehitys Suomessa vuosina 1868-1892.
1955Yhteiskunnallinen korkeakouluVKansansivistysoppiHuuhka, KostiTalonpoikaisnuorison koulutie. Tutkimus talonpoikaisnuorison koulunkäynnistä ja siihen vaikuttaneista sosiaalisista tekijöistä Suomessa 1910-1950.
1960Yhteiskunnallinen korkeakouluVJyrkilä, FainaSociety and adjustment to old age: a sociological study on the attitude of society and the adjustment of the aged.
1969Tampereen yliopistoVYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaAikuiskasvatustiedeAlanen, AulisEdistävä ja viihdyttävä opintokerhotoiminta: tutkimus aikuisten vapaista ryhmäopinnoista sosiaalisen osallistumisen muotona.
1977Tampereen yliopistoVYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaPsykologiaMäki, ToivoOpiskelun tavoitteet ja jatkuvuus sekä opetuksen yhteissuunnittelu kansalaisopistoissa.
1981Åbo AkademiLKonstvetenskapRingbom, ÅsaSocietetshusen i Finland före 1850. De enskilda inrättningarna, deras arkitektoniska och kulturhistoriska ursprung och deras allmänna betydelse.
1982Oulun yliopistoVKasvatustieteiden tiedekuntaSiljander, PauliN. F. S. Grundtvigin sivistysidea ja kansanopiston kasvatustavoitteet.
1988Åbo AkademiVKonstvetenskapRingbom, ÅsaSocietetshusen i storfurstendömet Finland.
1993Jyväskylän yliopistoVKasvatustiedeKoro, JukkaAikuinen oman oppimisensa ohjaajana : itseohjautuvuus, sen kehittyminen ja yhteys oppimistuloksiin kasvatustieteen avoimen korkeakouluopetuksen monimuotokokeilussa.
1993Tampereen yliopistoLAikuiskasvatustiedeJärvinen, EerikNiilo Liakan sivistysnäkemys ja vapaan sivistystyön tehtävä.
1993Tampereen yliopistoLHumanistinen tiedekuntaHistoriatieteen laitosSuomen historiaRautama, PauliPohjalaisten työväenjärjestöjen omatoimiset kulttuuriharrastukset 1900-luvun alussa. Ajanvietettä, taidetta ja politiikkaa.
1993Tampereen yliopistoLSihvonen, JuhaOnko vapaat sivistystyöt tehty? Tutkimus kansalaisopistojen sopeutumisesta yhteiskunnallisiin muutoksiin.
1995Åbo AkademiLSjöberg, JanDet fria bildningsarbetets pedagogiska territorium - en studie av en vuxenutbildningsforms ideologi, funktioner och existensberättigande utgående från den systematiska pedagogiken.
1996Tampereen yliopistoVKasvatustieteiden tiedekuntaSihvonen, JuhaSivistystä kaikille vai valituille? Kansalaisopistotoiminnan kehitys vapaasta kansanvalistustyöstä maksupalveluun.
1997Helsingin yliopistoVKasvatustieteen laitosAhteenmäki-Pelkonen, LeenaKriittinen näkemys itseohjautuvuudesta : systemaattinen analyysi Jack Mezirowin itseohjautuvuuskäsityksistä.
1998Tampereen yliopistoVKasvatustieteiden tiedekuntaLeistevuo, ArtoSosiaaliset motiivit ja sosiaalinen toiminta aikuisopiskelussa: kansalaisopiston opintoryhmiä koskeva empiirinen tutkimus.
1998Joensuun yliopistoVAikuiskasvatustiedeTuominen, Vesa"Käy hehkuvin rinnoin, mielin puhtahin…": Kansanopistohankkeet Pohjois-Karjalassa vuosina 1890-1934.
1998Tampereen yliopistoLKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden laitosAikuiskasvatustiedeKiviranta, KaiMies ja kansalaisopisto: tutkimus Kauniaisten kansalaisopiston miesprojektista.
1999Tampereen yliopistoLKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden laitosAikuiskasvatustiedeSylvander, TainaJ. V. Snellmanin sivistyskäsitys ja sivistyspoliittinen näkemys.
2002Tampereen yliopistoVKasvatustieteiden tiedekuntaJokinen, JyrkiAikuisopettajan identiteetti: yksinäisestä sankariopettajasta tiimiytyneeseen yrittäjään?
2002Helsingin yliopistoLParjo, OiliKotikasvatus koko kansan asiaksi: kotikasvatusyhdistyksen perustaminen ja toiminnan ensimmäinen vuosikymmen 1907-1917.
2002Tampereen yliopistoLHumanistinen tiedekuntaHistoriatieteen laitosSuomen historiaSalminen, TuomasKaasmarkun VPK kyläyhteisönä sosiaalisena järjestönä 1800-luvun lopulta 1920-luvulle.
2002Åbo AkademiLSarja, JariFolkbildning och didaktik. En studie av didaktiska principer inom fritt bildningsarbete.
2003Helsingin yliopistoVKäyttäytymistieteellinen tiedekuntaKasvatustieteiden laitosKantasalmi, KariYliopistokoulutuksen avoimuus ja refleksiivisyys: Suomalaisen yliopistoaikuiskoulutuksen rakenteistumisen analyysia
2003Tampereen yliopistoVKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden laitosAikuiskasvatustiedeKoskinen, HelenaPohjoismaisilta juurilta kohti maailmanlaajuista toimijuutta? Suomalaisen kansanopiston toimintakulttuuri ja sen kansainvälisyys 2000-luvun alussa.
2003Helsingin yliopistoVKasvatustieteen laitosParjo, OiliKoti on kansan sydän. Kotikasvatusyhdistyksen perustaminen ja toiminta 1907-1917.
2003Helsingin yliopistoVKasvatustieteen laitosPousi, AirikkiNuori Ilmari Vaissi. Kasvun ja kehityksen vuodet suomalaisessa talonpoikaisyhteisössä 1910-1939.
2004Oulun yliopistoVKasvatustieteiden tiedekuntaKivelä, AriSubjektifilosofiasta pedagogisen toiminnan teoriaan.
2004Jyväskylän yliopistoLHistorian ja etnologian laitosSuomen historiaSiironen, MiikaValkoinen Suomi. Valkoisten kollektiivisuus ja valta-asema iisalmelaisessa paikallisyhteisössä vuosina 1918-1929.
2005Helsingin yliopistoVKäyttäytymistieteellinen tiedekuntaSoveltavan kasvatustieteen laitosKarppinen, Seija"Mitä taide tekee käsityöstä?" Käsityötaiteen perusopetuksen käsitteellinen analyysi.
2005Tampereen yliopistoVKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden laitosTuomi, TainaOmaehtoinen ryhmäopiskelu ja ammatillinen kehittyminen. Tutkimus kuntatyöntekijöiden opiskelusta ja ammattiliiton ohjauksellisesta tuesta.
2005Helsingin yliopistoVValtiotieteellinen tiedekuntaTuomola-Karp, PäiviLaatu luottamuksen rakentamisena - laatukäsitys kansanopistossa.
2005Tampereen yliopistoLHumanistinen tiedekuntaHistoriatieteen laitosSuomen historiaAatsinki, UllaÄäni vallankumoukselle. Lapin työväenliikkeen radikalisoituminen vuoden 1918 jälkeen.
2006Tampereen yliopistoVSosiologian ja sosiaalipsykologian laitosRasimus, AriUudet liikkeet - Radikaali kansalaisaktivismi 1990-luvun Suomessa.
2006Jyväskylän yliopistoVHistorian ja etnologian laitosRuuskanen, EsaViholliskuviin ja viranomaisiin vetoamalla vaiennetut työväentalot. Kuinka Pohjois-Savon Lapuan liike sai nimismiehet ja maaherran sulkemaan 59 kommunistista työväentaloa Pohjois-Savossa vuosina 1930-1932.
2006Joensuun yliopistoVKasvatustieteiden tiedekuntaSivonen, KirstiItsekasvatus suomalaisena käsitteenä ja käytäntönä.
2007Helsingin yliopistoVHumanistinen tiedekuntaTaiteiden tutkimuksen laitosTeatteritiedeSeppälä, Mikko-OlaviTeatteri liikkeessä: Työväenteatterit Suomen teatterikentällä ja työväenliikkeessä kaksiteatterijärjestelmän syntyyn asti vuonna 1922.
2007Jyväskylän yliopistoLHumanistinen tiedekuntaMusiikin laitosMusiikkikasvatusSiirola, ElinaSalasoittajat - Pianonsoitto ikäihmisten harrastuksena.
2008Oulun yliopistoVHumanistinen tiedekuntaSuomen ja Skandinavian historiaRehumäki, PekkaTasa-arvoa tanssilattialla. Käsityöväen sivistysseurat 1840-luvulta 1870-luvun alkuun.
2008Turun yliopistoVKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden laitosZacheus, TuomasLuonnonmukaisesta arkiliikunnasta liikunnan eriytymiseen. Suomalaiset liikuntasukupolvet ja liikuntakulttuurin muutos.
2008Tampereen yliopistoLKasvatustieteiden tiedekuntaOpettajankoulutuslaitosHatakka, Hilkka"IHAN TAVALLISIA IHMISIA MEKIN OLLAAN, VAIKKA OLLAAN PIENEMMÄSSÄ RYHMÄSSÄ OLTU", EMU-koulun käyneiden nuorten koulu- ja opiskelukokemuksia sekä ammatillisista opinnoista suoriutuminen
2009Tampereen yliopistoVHumanistinen tiedekuntaAatsinki, UllaTukkliikkeestä kommunismiin. Lapin työväenliikkeen radikalisoituminen ennen ja jälkeen 1918.
2009Lapin yliopistoVTaiteiden tiedekuntaHiltunen, Mirja Yhteisöllinen taidekasvatus: performatiivisesti pohjoisen sosiokulttuurisissa ympäristöissä
2009Helsingin yliopistoVValtiotieteellinen tiedekuntaSosiologian laitosSosiologiaLeinikki, SikkePelon ja toivon välissä: Pätkätyöläisen urakerronta
2009Helsingin yliopistoVKäyttäytymistieteellinen tiedekuntaSoveltavan kasvatustieteen laitosPartanen, Pirkko"Koko talo soi". Klemetti-opisto suomalaisen musiikkikulttuurin kehittäjänä 1953-1968.
2010Turun yliopistoVSosiaalitieteiden laitosKorkala, Siru Luottamuksen ilmeneminen alueellisissa yhteistyöverkostoissa
2010Itä-Suomen yliopisto, JoensuuVDissertations in Social Sciences and Business StudiesMatkaniemi, TeroKuopiolainen uinti paikallisena ja kansallisena kansalaistoiminnan ilmiönä.
2010Turun yliopistoVPerttula, Pekka Taloton talonpoika - maaton maalaisliittolainen. V.J. Sukselainen 1906-1945
2010Itä-Suomen yliopisto, JoensuuVDissertations in Education, Humanities and TheologyPollari, PirkkoVapaan sivistystyön kieltenopettajien pedagogiset ratkaisut ja käytänteet teknologiaa hyödyntävissä vieraiden kielten opetuksessa.
2010Turun yliopistoVYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaPolitiikan tutkimuksen laitosRapeli, LauriTietääkö kansa? Kansalaisten politiikkatietämys teoreettisessa ja empiirisessä tarkastelussa.
2010Lapin yliopistoVTaiteiden tiedekuntaVanhatapio, TuulaPoikavoimaa kuvataideharrastukseen: pohjoinen näkökulma poikien ja lasten vanhempien näkemyksiin kuvataideharrastuksesta ja kuvataideopetuksesta
2011Helsingin yliopistoVTeologinen tiedekuntaKirkkohistoriaAhokas, MinnaValistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla.
2011Helsingin yliopistoVKäyttäytymistieteellinen tiedekuntaKäyttäytymistieteiden laitosLang, TarjaMyyttisestä sankarirehtorista opistoäidiksi ja manageriksi : Sukupuolen näkökulma kansalais- ja työväenopiston johtajuuteen
2011Itä-Suomen yliopisto, KuopioVYhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaSosiaalipedagogiikkaNiemelä, SeppoSivistyminen. Sivistystarve ja -politiikka pohjoismaisessa kansansivistystraditiossa.
2011Tampereen yliopistoVKasvatustieteiden tiedekuntaOjala, HannaOpiskelemassa tavallaan. Vanhat naiset ikäihmisten yliopistossa.
2011Helsingin yliopistoLValtiotieteellinen tiedekuntaSosiaalitieteiden laitosSosiaalipolitiikkaLaiho, Maija SirkkaTietokone ikäihmisen arjessa.
2012Åbo AkademiVBiskop, Gunnel Dansen för åskådare : intresset för folkdansen som estradprodukt och insamlingsobjekt hos den svenskspråkiga befolkningen i Finland under senare delen av 1800-talet
2012Åbo AkademiVBonäs, JohannaKommunistskräck, konservativ reaktion eller medveten bondepolitik? Svenskösterbottniska bönder inför Lapporörelsen sommaren 1930.
2012Åbo AkademiVHimmelroos, StaffanDet demokratiska samtalet. En studie av deliberativ demokrati i ett medborgarforum.
2012Itä-Suomen yliopistoVYhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekuntaHuttunen, TainaPitkä tie Pohjois-Karjalasta Arkadianmäelle Naisten edustajaehdokkuudet ja naiskansanedustajien kouliintumishistoria 1907–1999
2012Sibelius-AkatemiaVMusiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osastoJaakkola, SoilaPolkuja kuorosäveltapailuun: kuorosäveltapailukirjat aikuisen kuorolaulajan nuotinluku- ja säveltapailutaidon kehittäjinä
2012Turun yliopistoVKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden laitosTaneli, Matti Kasvatus on kasvamaan saattamista. Kasvatusfilosofinen tutkimus J. A. Hollon sivistyskasvatusajattelusta
2013Helsingin yliopistoVHumanistinen tiedekuntaSuomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjalisuuksien laitosKotimainen kirjallisuusAhola, SuviLukupiirien Suomi. Yhteisöllistä lukemista 149 suomalaisessa lukupiirissä 2009.
2013Lappeenranta University of TechnologyVSchool of Industrial Engineering and ManagementEloranta, LeenaInnovation in a non-formal adult education organisation - multi-case study in four adult education centres.
2013Tampereen yliopistoVJohtamiskorkeakouluMäkelä, MarianneYhdenvertainen oikeus sivistykseen. Tutkimus sivistyksellisen yhdenvertaisuuden perusoikeuden sisällöstä erityisesti yhdenvertaisessa oikeudessa perusopetukseen, taiteen perusopetukseen ja kuntien kulttuuripalveluihin.
2013Helsingin yliopistoVHumanistinen tiedekuntaFilosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos.Nurminen, PerttiAatteesta ammatiksi - puoluetyötä ja punapääomaa. Julius Nurmisen ja Annan Haverisen (ent. Nurminen) elämä ja toiminta työväenliikkeen järjestöaktiiveina 1900-luvun alkuvuosikymmeninä.
2013Turun yliopistoVRantala, Heli Sivistyksestä sivilisaatioon. Kulttuurikäsitys J. V. Snellmanin historiallisessa ajattelussa
2013Taideyliopiston Sibelius-AkatemiaVMusiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osastoRantanen, SaijaleenaLaulun mahti ja sivistynyt kansalainen. Musiikki ja kansanvalistus Etelä-Pohjanmaalla 1860-luvulta suurlakkoon.
2013Helsingin yliopistoVValtiotieteellinen tiedekuntaSosiaalitieteiden laitosVarjonen, SirkkuUlkopuolinen vai osallistuja? Identiteetit, ryhmäsuhteet ja integraatio maahanmuuttajien elämäntarinoissa
2013TaideyliopistoLTeatterikorkeakouluEsittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke)Ventola, Marjo-RiittaOsallistava teatteri - laadukas aikalaiskonsepti
2014Turun yliopistoVUusitalo, Taina Elämä työläisnaisten hyväksi. Fiina Pietikäisen yhteiskunnallinen toimijuus 1900–1930. Tutkimus työväenliikkeen sukupuolisidonnaisista käytännöistä
2015Tampereen yliopistoVKasvatustieteiden yksikköAmmattikasvatusArola, TuijaMaahanmuuttajataustaisen tutkinnon suorittajan henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa 
2015Itä-Suomen yliopisto, JoensuuVDissertations in Education, Humanities and TheologyValkonen, Emilia"Me myymme ja markkinoimme kursseja". Markkinaorientaation piirteet kansalaisopistossa.
2016Itä-Suomen yliopisto, KuopioVYhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaSosialipedagogiikkaOjanen, EeroHenki ja sivistys. Paikallisuuden näkökulma J.V. Snellmanin ajattelussa Saima-lehden 1844–1846 Kuopiota käsittelevän aineiston valossa.
2016Lapin yliopistoLYhteiskuntatieteiden tiedekuntaHallintotiedeOts, MikaKansalaisjärjestöjen asiantuntijuuden hyödyntäminen kuntien kehittämistoiminnassa
2017Tampereen yliopistoVKasvatustieteiden tiedekuntaLeino, LeaA study on the promotion of adults' oral English communication and teacher development in liberal and tertiary education.
2018Åbo AkademiVFakulteten för pedagogik och välfärdsstudier VuxenpedagogikPastuhov, AnnikaAtt vara och agera medborgare : En etnografisk studie i folkbildande praktiker 
2018Helsingin yliopistoVTaiteiden tiedekuntaFilosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos.Päiviö-Häkämies, LauraKaupungin on tehtävä ihminen mahdolliseksi: Kunnallispolitiikalla kulttuuripalveluja Kotkassa 1879-1982
2018Oulun yliopistoVKasvatustieteiden tiedekuntaTuomisto, TimoKansanopistopedagogiikka kolmessa kristillisessä kansanopistossa
2019Jyväskylän yliopistoVKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaKasvatustieteiden laitosKeto, Leea”Eihän ne ihmisiä kummempia oo.” Etnografinen tutkimus kansalaisopiston yhteisöteatterihankkeista sosiaalisen pääoman vahvistajina
2019Tampereen yliopistoVJohtamisen ja talouden tiedekuntaAluetiedeMäki, MattiSopeutuminen, resurssit ja alueellisuus vapaassa sivistystyössä