Nya ålänningar som vi – inbjudan till dialog

KOSI-konferensen var 6.5.2021 arrangerad av Medis, ABF, Kompassen, Fritt Bildningsarbete i Finland/SVV-nätverket med
stöd från Alfred Kordelin -stiftelsen. Teman var integration.