Kainuu, Mieslahti/Paltamo

Kansalaisen metsäkoulu – Metsäläisen kansakoulu -työpaja Kainuun opistolla 30.9.-1.10.2021

Yhteistyössä: Maaseudun Sivistysliitto, Kainuun opisto ja Opintokeskus Sivis

Ennen työpajaa

Uutistiedote SOMEEN

Tiedote 16.9.2021

Metsäkiistasta metsäsopuun – Paltamon metsätapahtuma kokoaa erimieliset yhteen

Onko metsäkeskustelussa mahdollista päästä metsäsopuun? Tätä ainakin yrittää Kainuun opistolla Paltamossa 30.9.–1.10.2021 järjestettävä metsätapahtuma, joka kutsuu koolle kaikkia metsästä kiinnostuneita.

Tapahtuman ytimessä on perjantain 1.10. keskustelukokonaisuus, joka on nimetty Kansalaisen metsäkouluksi – Metsäläisen kansakouluksi. Siinä asiantuntijapuhujina ovat Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Paula Horne sekä vastaava metsäkulttuuriasiantuntija Reetta Karhunkorva Suomen Metsämuseo Lustosta. Lisäksi puheenvuoroja on luvassa muun muassa metsäjärjestön ja luonnonsuojeluliiton edustajilta sekä metsänomistajilta.

”Olemme kaikki varmasti yhtä mieltä siitä, että metsä on meille suomalaisille tärkeä. Siksi on olennaista rakentaa sopua ja vuoropuhelua eri näkemysten välillä”, sanoo koordinaattori Satu Heimo Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -ohjelmasta, joka on tapahtuman järjestäjä.

Ymmärrykselle entistä suurempi tarve

Satu Heimon mukaan Paltamon tapahtumaan halutaan – ja tarvitaan – niin metsänomistajia, teollisuustoimijoita kuin luonnonsuojelijoitakin.

”Tähtäimenä on perjantain iltapäivän päätteeksi yhteisessä työpajassa listata suosituksia, joita voi nostaa esille yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin”, Heimo kertoo.

Maaseudun Sivistysliiton kehittämispäällikön Timo Rekon mielestä metsäymmärrykselle on nyt entistä suurempi tarve.

”Ilmastonmuutos ja keskustelu hiilinieluista tuntuu vieneen painopistettä entistä enemmän äärilaitoihin. Nyt metsästä puhutaan kuuntelematta toisia.”

Rekon mukaan Paltamon tapahtuman viesti, metsäsopu, on tärkeä päänavaus ja päämäärä.

”Asioista ei tarvitse olla samaa mieltä. Olennaisinta olisi, että edes haluttaisiin ymmärtää.”

Tutustuminen erilaisiin metsiin

Paltamon kaksipäiväinen tapahtuma alkaa torstaina iltaohjelmalla, jossa Panleino-yhtye johdattaa musiikillisiin metsätunnelmiin. Perjantaina aamulla ennen keskustelutilaisuutta tutustutaan erilaisiin metsiin ja metsien käyttömuotoihin Kainuun opiston läheisyydessä.

Pohjois-Karjalasta tapahtumaan järjestetään ilmoittautujille yhteiskuljetus.

Paltamon tapahtuma osa valtakunnallista KOSI-työpajojen (Konsensuskonferenssi sivistyksen tulevaisuuden tiekartasta) sarjaa. Työpajat perustuvat tutkimustiedon hyödyntämiseen sekä vuoropuheluun, ja niillä pyritään edistämään keskustelua paikallisesti tärkeistä teemoista. Työpajojen paikkakuntia ovat myös Ilmajoki, Kokkola, Maarianhamina ja Orivesi ja teemoina ovat metsän lisäksi väestökehitys, tulevaisuuden työ, kotoutuminen sekä kansalaisyhteiskunta ja demokratia.

Tervetuloa-kirje työpajan osallistujille

Työpajan esitykset

Työpajatyöskentelyä

Metsäkävelyllä. MTK ja Omavaraisopisto. Kuva: Lea Lihavainen, OK-Sivis

Työpajan jälkeen

Maaseudun Sivistysliitto: Kaikilla on oikeus puhua metsästä, UUTINEN

Opintokeskus Siviksen uutistiedote 22.10.2021 (julkaistu mm. Facebookissa)

Aikamme tarvitsee dialogia, tämä on todettu useallakin foorumilla. Vapaan sivistystyön toimijoilla ja laajalla järjestökentällä onkin juuri nyt tärkeä rooli dialogisuuteen pohjautuvien tapojen ja käytänteiden oppimisessa. Vapaa Sivistystyö VSY ry on kuluneena syksynä toteuttanut ajankohtaisista teemoista vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa KOSI-työpajoja. Näissä pajoissa on konsensuskonferenssimenetelmän kautta lähestytty ajankohtaista kysymystä. Työpajoissa eri puolella Suomea teemoina ovat olleet esimerkiksi työelämän monimuotoisuus, kotoutuminen ja kansalaisyhteiskunta ja demokratia. Lokakuun alussa kokoontui Kainuun opistolle Paltamoon lähes 40 henkilöä Kansalaisen metsäkouluun keskustelemaan, jakamaan ajatuksia, kuuntelemaan ja oppimaan toinen toisiltaan metsäymmärryksestä. Konsensuskonferenssimenetelmän keskeisenä ajatuksena on koota yhteen näkökulmia mahdollisimman laajasti. Kansalaisen metsäkoulussa kuultiinkin ajatuksia metsänhoidon, edunvalvonnan, omistajuuden, jokamiehen oikeuksien, luonnonsuojelun, luontoretkeilyn , kulttuurin ja muidenkin näkökulmien kautta. Konsensuskonferenssi etenee asiantuntijapuheenvuorojen, pienryhmäkeskustelujen ja ryhmäkeskustelujen yhteenvetojen kautta. Dialogisen yhteistyöskentelyn tavoitteena on tuottaa yhteistä ymmärrystä, jonka pohjalta voidaan mahdollisesti tuottaa myös yhdessä laadittuja suosituksia yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon tueksi. Kainuun opistolla käytiin monipuolista keskustelua metsään liittyvästä ”jaetusta mielen maisemasta”, nyt ajankohtaisista avohakkuista, jokamiehenoikeuksista, metsän monimuotoisuudesta, mutta myös suomalaisten metsäsuhteesta, metsästä maaseudun elinkeinona sekä globaalista ilmastohuolesta – ja paljosta muusta. Metsä näyttää ansaitsevan keskustelunsa! Keskustelua siivittivät Pellervon tutkimusjohtajana toimivan Paula Hornen ja Suomen Metsämuseo Luston metsäasiantuntija Reetta Karhunkorvan puheenvuorot. Uudenlaista ymmärrystä syntyi, mutta myös tarvetta dialogin jatkamiseen ja syventämiseen sekä menetelmän opiskeluun. Kansalaisen metsäkoulu -dialogin järjestivät Vapaa Sivistystyö VSY ry, Maaseudun Sivistysliitto, Kainuun opisto ja Opintokeskus Sivis. Siviksen jäsenyhteisöistä mukana oli toimijoita Suomen Luonnonsuojeluliiton Kainuun piiristä ja Kajaanin Luonnonsuojeluyhdistyksestä, Kajaanin Latu ry:sta ja Kajaanin Kalevalaiset Naiset ry:sta.