Tutkimusarkisto

Ylläpidämme vapaan sivistystyön opinnäytetutkimuksen tietopankkia ja päivitämme listaa tasaisin väliajoin. Päivityksistä voi olla yhteydessä SVV-koordinaattoriin. Koontia on päivitetty viimeksi maaliskuussa 2024, jolloin se pitää sisällään yli 1100 tutkimusta vuodesta 1933 vuoteen 2024.

  • Taulukkoa voi järjestää omien tarpeiden mukaan esimerkiksi tutkimuksen ilmestymisvuoden, opinnäytetyypin tai vapaan sivistystyön työmuodon mukaan.
  • V = väitös, Li = lisensiaatti, G = pro gradu, E = erikoistyö, La = laudaturtyö, YAMK = ylempi ammattikorkeakoulututkinto, AMK = ammattikorkeakoulututkinnon opinnäyte.
  • Luokka ”yleinen” viittaa vapaaseen sivistystyöhön kokonaisuutena ja se pitää sisällään muun muassa aatehistoriallisia ja hallinnollisia aiheita sekä alueellisia tarkasteluita.
  • Luokka ”järjestöllinen” pitää sisällään myös opintokeskuksia koskevaa tutkimusta.
  • Opinnäytteiden merkintätapa mukailee kirjastojen merkintätapoja: kaikista ei ole saatavilla tiedekunta-, laitos- tai oppiainetietoa. Tiedekunta- ja oppiainerakenteet vaihtelevat eri korkeakouluissa kuten ne voivat vaihdella yksittäisessä korkeakoulussa eri vuosina. Esim. kansansivistysoppiaine oli historiallisesti valittavissa yhteiskunnallisen tutkinnon sekä sosionomian tutkinnon pääaineeksi Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa.

Tutustu myös


VuosiOpinnäytetyyppi (V=väitös, Li=lisensiaatti, G=pro gradu, E=erikoistyö, La=Laudaturtyö, YAMK=ylempi ammattikorkeakoulututkinto)Opinnäytteen nimiTutkijan nimiKorkeakouluTiedekunta/opetusjaosto tms.Tutkinto/laitos tms.Oppiaine/tutkintoVST-työmuoto
1933GKansanopiston historianopetuksestaHosia, HeikkiYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoKansansivistysoppiKansanopistot
1936VKansanopistoaatteen kehitys Suomessa vuosina 1868-1892Wilska, MattiHelsingin yliopistoHistoriaKansanopistot
1938EA. A. Granfeltin vaikutus kansankirjastoihimmeVirtanen, EllenYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiKirjastot
1941EPiirteitä Suomen sosialidemokraattisen nuorisoliiton valistus- ja sivistystyöstä ennen Työväen sivistysliiton perustamista.Paasivuori, TyyneYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistystutkintoKansansivistysoppi ja sosiaalipsykologiaJärjestöllinen
1941GKirjeellinen opetus SuomessaMalkki, VilhoYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppi ja sosiaalipsykologiaKirjeopistot
1941GAikuiskasvatus ja kansanvaltaOkkeri, ArvoYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoKansansivistysoppi ja sosiaalipsykologiaYleinen
1944ESanteri Alkio kansansivistystyöntekijänä kirjallisessa tuotannossaanSaksala, EmilYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistys- ja sanomalehtitutkintoJärjestöllinen
1945LaYhteiskunnallisten aineiden opetus kansanopistoissaAukimaa, HiljaYhteiskunnallinen korkeakouluSosionomian tutkinto (1944-47)KansansivistysoppiKansanopistot
1945GEtelä-Pohjanmaan kansanopisto Ilmajoella 1892-1939.Rautakallio, KirstiYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoKansanopistot
1946GTyöläisnaisliikkeen ja porvarillisen naisliikkeen rinnakkaisuus Suometsä, SaaraYhteiskunnallinen korkeakouluJärjestöllinen
1946GElisabet Järnefelt Arvid Järnefeltin kuvaamana ja hänen vaikutuksensa Arvid Järnefeltin kirjalliseen tuotantoonKantele, SaaraYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoYleinen
1948EMiten voi oppia oikein ajattelemaan : suunnitelma opintokerhoilleLangi, ElinaYhteiskunnallinen korkeakouluKirjastotutkintoJärjestöllinen
1948GYhteiskunnallisten aineiden opetus työväenopistoissaSaksala, EmilYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoKansalais- ja työväenopistot
1948ENaisvoimistelua koskevaa suomenkielistä kirjallisuutta Vakkari, AnneliYhteiskunnallinen korkeakouluKirjastotutkintoUrheiluopistot
1948GSnellman ja demokratia Hilpi, HeikkiYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoYleinen
1948LaValtion kulttuuripoliittiset menot vuosina 1938-1945Huuhka, KostiYhteiskunnallinen korkeakouluKansantaloustiedeYleinen
1948GKasvatus ja demokratia Kylmänen, A. E. A.Yhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteenn kandidaatin tutkintoYleinen
1948ELammin kirkonkylän ja sen lähiympäristön nuorten vapaa-ajan vietto Rautavirta, EeroYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoYleinen
1949LaSuomen setlementtiliikkeen kansansivistystyöArvela, HelenaYhteiskunnallinen korkeakouluJärjestöllinen
1949EKalliolan kerhonjohtajat ja kerhotyöntekijät vv. 1923-1947Rantanen, HilkkaYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoJärjestöllinen
1949GAikuisen ihmisen opiskeluharrastusAho, HelenaYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoYleinen
1949ENuorison elämää Suomessa 1800-luvullaEerikäinen, IrjaYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisokasvatusoppiYleinen
1949ESiirtoväen sopeutuminen uusiin oloihin ja sivistysharrastukset Loimaan seudullaRauta, LailaYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskunnallinen tutkintoYleinen
1949GEsteettinen kasvatus vapaassa kansansivistystyössäSimola, UnnukkaYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoYleinen
1949ESiirtoväen nuorison vapaa harrastustoiminta Anjalan pitäjässaTakoja, HilkkaYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoYleinen
1949GMaaseudun sosiaalisten olosuhteiden vaikutus aikuisen väestön vapaaseen opintotyöhönWeijola, HilkkaYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoYleinen
1950EMouhijärven kunnan nuorison vapaa-aikaharrastukset Haapamäki, VaulaYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoYleinen
1951ENuorisoseuratyön arviointia kokeneiden nuorisoseuralaisten näkökulmasta: Suur-Savosta Kantanen, SirkkaYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoJärjestöllinen
1951GHarjulan vapaaopiston opiskelijat 1950-1951Kivistö, EinoYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoKansansivistysoppiKansalais- ja työväenopistot
1951LaTyöväenopistojen opinto-ohjelman kehitysKoskinen, HeikkiYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoKansalais- ja työväenopistot
1952EMaaseudun nuorten liiton opintotoiminta ja sen merkitysLammi, AnttiYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoJärjestöllinen
1952ESosialidemokraattisen työläisnaisliiton sodanjälkeinen sosiaalinen toimintaSorsa, ImpiYhteiskunnallinen korkeakouluSosiaalihuoltajatutkintoJärjestöllinen
1952EKansanopiston vaikutus oppilaisiinsa, heidän omien mielipiteittensä mukaan Laasonen, PenttiYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoKansanopistot
1952EAskartelu nuorten harrastusmuotona Bühler, WaldemarYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoYleinen
1952GTutkimus Savion tehdasyhdyskunnassa esiintyvistä sivistysharrastuksistaDenffer, Erich v.Yhteiskunnallinen korkeakouluSosiologia ja sosiaalipsykologiaYleinen
1952LiTutkimus kansanopistokäynnin, opintokerhotoiminnan ja kansankirjastojen käytön maantieteellisestä levinnäisyydestä Suomessa toisen maailmansodan jälkeenHuuhka, KostiYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden tiedekuntaYleinen
1952GJ. V. Snellmanin suhde yhteiskunnalliseen kysymykseenRasila, ViljoYhteiskunnallinen korkeakouluHistoriaYleinen
1952GValtio ja vapaa kansansivistystyoVäisänen, KaisaYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoYleinen
1953ERaittiuden Ystävien varhaisnuorisojohtajien koulutusLiinamo, HilkkaYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoJärjestöllinen
1953ENils Robert af Ursin : Suomen työväenliikkeen uranuurtaja ja johtava teoreetikko Penttilä, VilhoYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskunnallinen tutkintoHistoriaJärjestöllinen
1953ENiilo Liakka kirjastoasian edistäjänäKärmeniemi, KaijaYhteiskunnallinen korkeakouluKirjastotutkintoKirjastot
1954ESanteri Alkion nuorisonkasvatusperiaatteetEskolin, TyyneYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoJärjestöllinen
1954GKansainvälinen vapaaehtoinen työleiritoiminta ihmisten keskinäisen yhteisymmärryksen edistäjänäHiltunen, SiiriYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiJärjestöllinen
1954ESuomen Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton jäsenistön suhde harrastustoimintaan Meriluoto, TeppoYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoJärjestöllinen
1954ESuomen voimistelu- ja urheiluliiton henkistä kasvatusta tarkoittava ohjelma ja toimintaMikkonen, VeikkoYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoJärjestöllinen
1954ETyöväen urheiluliiton henkistä kasvatusta tarkoittava ohjelma ja toimintaTiikkainen, Eeva-LiisaYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoJärjestöllinen
1954ELahden työväenopiston ja Harjulan vapaaopiston nuoret opiskelijat 1953-1954Korjula, KirstiYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoKansalais- ja työväenopistot
1954GKristilllis-yhteiskunnallinen työkeskus Otsola. Jäsenistön rakenne 1945-53Räty, KerttuYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoKansalais- ja työväenopistot
1954GTutkimus Tampereen kaupunginkirjaston käyttäjistaSeppälä, EsterYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoKirjastot
1954GKaupunkien henkistä kulttuuria 1700-luvun SuomessaEsko, EilaYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoYleinen
1954EVapaaseen harrastustoimintaan perustuva nuorisotyöjärjestelmä SuomessaRinne, IlmariYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoYleinen
1954GKiertävät teatteriseurueet ja amatöörien teatteriharrastukset Suomen kaupungeissa 1800-luvullaSolja-Lindgrén, SeijaYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoYleinen
1955VTalonpoikaisnuorison koulutie. Tutkimus talonpoikaisnuorison koulunkäynnistä ja siihen vaikuttaneista sosiaalisista tekijöistä Suomessa 1910-1950Huuhka, KostiYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiKansanopistot
1955ESuomen urheiluopiston kouluttamat liikuntaneuvojat ja heidän sijoittumisensa kentälleKärkkäinen, TaistoYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoUrheiluopistot
1955ELauri Pihkalan ajatuksia liikuntakasvatussuuntauksistaHarju, RistoYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoYleinen
1955GIisalmen kaupungin kansanopetuksen ja -sivistyksen sekä teatterielämän vaiheita vuosina 1918-30Jääskeläinen, MaijaYhteiskunnallinen korkeakouluHistoriaYleinen
1955GMaanviljelijäväestön lukemisharrastukset Tyrvään pohjoisosassaJuusela, RistoYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoYleinen
1955ELauri Pihkala liikuntakasvatusmiehenäRautio, KerttuYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoYleinen
1956GVanha Rovala eli Rovaniemen settlementtityö 1920-1930 -luvuillaVarvi-Sormunen, IrjaYhteiskunnallinen korkeakouluHistoriaJärjestöllinen
1956GTyöväen vieraiden kielten opinnoimisen kasvatuksellinen tausta sekä motivaatio : kasvatussosiologinen tutkielmaVirtanen, Mauri-EnsioYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoKansansivistysoppiKansalais- ja työväenopistot
1956LaPohjalaisen osakunnan toiminta kansanopistojen perustamiseksi vuosina 1868-1892 Sarkola, SirkkaYhteiskunnallinen korkeakouluHistoriaKansanopistot
1956EKansalaiskasvatus SuomessaKorkala, JaakkoYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoYleinen
1957EMarttaliiton nuorisotyöKairimo, RiittaYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoJärjestöllinen
1957ENäytelmätoiminta Pohjois-Pohjanmaan nuorisoseurojen liitossaMarttila, Anna-LiisaYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoJärjestöllinen
1957EKansanopiston yhteiskunnallinen tehtäväHonkala, KaukoYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskunnallinen tutkintoKansanopistot
1957EValtionapujärjestelmä kuntien vapaan sivistystoiminnan kannaltaKarppinen, PenttiYhteiskunnallinen korkeakouluKunnallistutkintoYleinen
1958ESanteri Alkio nuorisoseurapuhujanaMoisio, TeuvoYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskunnallinen tutkintoJärjestöllinen
1958GNuorisojärjestöt kansalaiskasvatuksen suorittajinaVaattovaara, HeikkiYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoKansansivistysoppiJärjestöllinen
1959EAgricola-seuran opintokerhotyoMäkinen, RaijaYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskunnallinen tutkintoJärjestöllinen
1960EOpintokerhotyö eräissä nuorisojärjestöissäPulkka, EilaYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoJärjestöllinen
1960ESanteri Alkio lehtimiehenäRintaluoma, AuliYhteiskunnallinen korkeakoulu(Ylin kurssi)KirjallisuudenhistoriaJärjestöllinen
1960EKansanopistojen kirjastot Pätilä, LeaYhteiskunnallinen korkeakouluKirjastotutkintoKansanopistot
1960LaValmennus ammatinvalintaan kansanopistoissaToukomaa, PerttiYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiKansanopistot
1960GKunnat ja vapaa kansansivistystyöKautto, SauliYhteiskunnallinen korkeakouluKunnallispolitiikkaYleinen
1961ESosialidemokraattisen eduskuntaryhmän (1945-1958) sosiaaliset rakennetekijät ja jäsenten järjestöosallistuminenHuhtala, AarnoYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskunnallinen tutkintoValtio-oppiJärjestöllinen
1961LaKielten opiskelu Kankaanpään kansalaisopistossa lukuvuosina 1959-60 ja 1960-61 : eräitä vertailuja kielipiirien jäsenten ja muiden opistolaisten välilläHedman, OssiYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiKansalais- ja työväenopistot
1961ENuorten kirjalliset harrastukset Ahjolan vapaaopistossa v. 1960Soikkeli, ElviYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoKansalais- ja työväenopistot
1961ERaudaskylän kristillisen opiston kansankorkeakoulun oppilaiden suhtautuminen koulunsa kristilliseen henkeen Kalliokulju, TaunoYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskunnallinen tutkintoPsykologiaKansanopistot
1961EVuokatin urheiluopiston toiminta vv. 1945-1959Huurinainen, Maire & Suninen, LeenaHelsingin yliopistoVoimistelulaitosUrheiluopistot
1962EHoikan opiston toiminta tuberkuloosia sairastaneiden kuntouttamiseksi Lehtimäki, Maija-LiisaYhteiskunnallinen korkeakouluSosiaalihuoltajatutkintoKansanopistot
1962EAvustukset vapaalle sivistystoiminnalle ja niiden käytön kontrolli Säynätsalon kunnassaSoini, TapaniYhteiskunnallinen korkeakouluKunnallistutkintoYleinen
1963ENuorisojärjestöjen jäsenten yhteisyrityksiäPaavilainen, MarjattaYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoJärjestöllinen
1963EKansanopiston historianopetuksestaPaatela, KaisaYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskunnallinen tutkintoKansansivistysoppiKansanopistot
1963EKansanvalistusseuran kirjeopiston yli 55-vuotiaat opiskelijat ja heidän opintonsaLehikoinen, MaijaYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskunnallinen tutkintoKansansivistysoppiKirjeopistot
1964LaHannes Gebhard ja maalaispuolueen perustaminenCarlsson, EevaYhteiskunnallinen korkeakouluSuomen historiaJärjestöllinen
1964ESAK:n ja sen jäsenliittojen nuoriinsa kohdistama työHeikura, MargitYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoJärjestöllinen
1964GSivistyneistön aatteellinen perusta Yhdysvaltain ammattiyhdistysliikkeessäMäntynen, HeimoYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiJärjestöllinen
1964ESuomen nuorison liiton opintokerhotyö sotien jälkeenMönki, AiraYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoJärjestöllinen
1964EAskartelutoiminta Tampereen nuorisojärjestöissäPenttinen, MirjaYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoJärjestöllinen
1964EOtto Toivonen, eräs työväenliikkeen nuorisotyön tienraivaajista Puittinen, MaijaYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoJärjestöllinen
1964GTyöväenopistot työväestön oppilaitoksina : historiallinen katsaus työväenopistojen kehitykseen 1950-luvulle asti Hellgren, KaleviYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiKansalais- ja työväenopistot
1964GEnglannin kielen opiskelun säännöllisyys ja jatkuvuus Tampereen työväenopistossaVuorinen, TuulaYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiKansalais- ja työväenopistot
1964GMuuttuvan yhteiskunnan vaikutus Kymenlaakson kansanopistoon ja erityisesti sen oppilasrakenteeseen v. 1925-1961Juura, JaakkoYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiKansanopistot
1964ENäyttämöharrastus aikuiskasvatuksen työmuotona Auer, Marja-LeenaYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskunnallinen tutkintoKansansivistysoppiYleinen
1964EOpistomuotoinen aikuiskasvatus Hollannissa Nieminen, SalmeYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskunnallinen tutkintoKansansivistysoppiYleinen
1964EMuonion nuorison vapaa-ajan vietto 1960-luvun alkupuolella Vuollo, ErkkiYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoYleinen
1965GNuorisoseuraliikkeen järjestörakenteen kehitys Alkio, OlaviYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiJärjestöllinen
1965ESanteri Alkion johtajaominaisuudet ja johtajuusKarvanen, KaukoYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskunnallinen tutkintoPsykologiaJärjestöllinen
1965EMaaseudun nuorten liiton jäsenten liittymismotiivit ja osallistuminen järjestön toimintaan Kurki, PirkkoYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoJärjestöllinen
1965EHelsingin oppikoulujen raittiusyhdistykset ja niiden yhteistoimintaLehtovaara, Marja-RiittaYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoJärjestöllinen
1965EElinkykyisyyden ongelmia vapaaharrasteisessa järjestöelämässäSaari, SoiliYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskunnallinen tutkintoJärjestöllinen
1965GYhteiskunnalliset aineet työväenopistojen opetusohjelmissa Hyllinen, HelenaYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiKansalais- ja työväenopistot
1965EOpiskelijain koulutustason yhteys opintoharrastuksen suuntautumiseen Kuopion kansalaisopistossaLeinonen, IrmaYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskunnallinen tutkintoKansansivistysoppiKansalais- ja työväenopistot
1965GVieraiden kielten opiskelu ja sen keskeyttäminen Kokkolan työväenopistossa lukuvuonna 1963 – 1964Suhonen, MattiYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiKansalais- ja työväenopistot
1965EHerännäiskansanopiston käsikirjastoKortelainen, PäivytYhteiskunnallinen korkeakouluKirjastotutkintoKansanopistot
1965LaLainakirjojen valintaan vaikuttavat tekijät : Laitilan pääkirjastossa suoritettu kyselytutkimusHonkala, KaukoYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiKirjastot
1965GTelevision vaikutuksesta harrastuksiin Karvinen, JormaYhteiskunnallinen korkeakouluPsykologiaYleinen
1965EOrimattilan kirkonkylän tekstiilitehtaissa työskentelevien nuorten naisten vapaa-ajan viettoSiiriä, AnjaYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisotyöYleinen
1966LaKansalais- ja kotiopintoliike 1908-21Karjalainen, ErkkiTampereen yliopistoAikuiskasvatusJärjestöllinen
1966GKansalais- ja työväenopistot lukuvuonna 1962-63 tilastojen valossaSairanen, RailiTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1966ENiilo Liakan ajatuksia vapaasta kansansivistystyöstäNiemistö, AnjaTampereen yliopistoKirjastotutkintoYleinen
1967GValistusjärjestöjen Opintotoimikunta ja sen opintokerhotoiminta 1920-luvulla : historiallinen katsausHämäläinen, AinoTampereen yliopistoAikuiskasvatusJärjestöllinen
1967GSosiaalidemokraattisen työväenliikkeen sivistysihanteetJatkola, LiisaTampereen yliopistoAikuiskasvatusJärjestöllinen
1967LaVapaa-aika, sen käyttö ja kansalaisopistossa käyntiHenttonen, TeuvoTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1967GTyöväenopistojen luentotoiminta kirjoituksien ja työkausien 1955-56 ja 1965-66 tilastojen valossaTiisala, AinoTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1967GVieraiden kielten opetuksesta maamme varsinaisissa kansanopistoissaHart, MarjaTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansanopistot
1967GUskonnollisten aineiden opetus kansanopistoissaSaari, PirkkoTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansanopistot
1967LaTyöväen Akatemian opetustoiminnan aatteellinen perusta, tavoitteet ja kehitysSantonen, ArvoTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansanopistot
1967LaVapaan kansansivistystyön osuus kansallisuustaistelussa Karjalan kannaksen huvilaseudulla autonomian ajan loppupuolellaHämäläinen, VilhoTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1967GAikuiskasvatuksen ja television yhteistyötä SaksassaNikkari, EijaTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1967GZachris Castrén kansansivistysmiehenäViljanen, OrvokkiTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1968GJyväskylän Suomalaisen kirjallisuuden seuraHakanen, KyllikkiTampereen yliopistoKirjallisuudenhistoriaJärjestöllinen
1968GKansanvalistusseuran kalenteri 1881 ja 1957Korpela, HilkkaTampereen yliopistoAikuiskasvatusJärjestöllinen
1968LaKansanopistojen opetussuunnitelmien muuttuminenLeinonen, IrmaTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansanopistot
1968GYhteiskunnallisten ja humanististen aineiden opintomenetelmät maamme kansanopistolaitoksessaLuomio, OrvokkiTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansanopistot
1968GKansanvalistusseuran kirjeopiston opiskelijat ja heidän opintosuuntansaHotti, Anna-LiisaTampereen yliopistoAikuiskasvatusKirjeopistot
1968LaVieraiden kielten loppuunsuorittaminen Kansanvalistusseuran kirjeopistossaKauppinen, JormaTampereen yliopistoAikuiskasvatusKirjeopistot
1968ETutkimus Kisakallion urheiluopiston liikunnanjohtajakursseista vv. 1962-1967Reinilä, Maija & Heiskanen, SinikkaHelsingin yliopistoVoimistelulaitosUrheiluopistot
1968GAikuisuus eli kypsyysLuukko, TuulikkiTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1968LaSortokauden alkaminen ylioppilaiden kansanvalistustoiminnan innoittajana vv. 1899- 1901Numminen, RiittaTampereen yliopistoSuomen historiaYleinen
1969VEdistävä ja viihdyttävä opintokerhotoiminta: tutkimus aikuisten vapaista ryhmäopinnoista sosiaalisen osallistumisen muotonaAlanen, AulisTampereen yliopistoAikuiskasvatusJärjestöllinen
1969G
Jatkokoulutusmahdollisuuksien edistäminen – kansalaisopiston yksi tehtäväalue Saksan Liittotasavallassa : tutkimus ammattiaedistävien kurssien osanottajista Frankfurt am Mainin kansalaisopistossa
Jussila, PirkkoTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1969GKansalaisopiston tuntiopettaja : tuntiopettajan muotokuva, opettajan rooli ja siihen kohdistuvat odotuksetKalsi, PerttiTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1969LaKirjastojen ja kansalais-/työväenopistojen välinen yhteistoiminta Suomen kaupungeissaKoski, PirkkoTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1969GOpintojen keskeyttäminen Helsingin kaupungin suomenkielisessä työväenopistossa 1963-64Pyhäniemi, HelenaTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1969LaKoulumenetelmä ja keskustelumenetelmä kansalais- ja työväenopistojen englannin kielen opetuksessaRantalaiho, KariTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1969GToverikuntatoiminta ja siihen osallistuminen Tampereen työväenopistossa 1967 syyslukukaudellaSavinen, PirkkoTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1969GSuomen kansanopistojen ajankohtaiset tehtävätSuikki, PenttiTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansanopistot
1969GMitä kansanopistojen oppilaat odottavat opettajiltaTahvanainen, SeppoTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansanopistot
1969ETutkimus Vuokatin urheiluopiston tenniskurssien suosiostaHuurinainen, JuhaniHelsingin yliopistoVoimistelulaitosUrheiluopistot
1969EKisakallion urheiluopiston synty, kehitys ja toiminta vv. 1949-1968Maaninen, KyllikkiHelsingin yliopistoVoimistelulaitosUrheiluopistot
1969GRuotsin vapaan sivistystyön organisaatioEriksson, ReinoTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1969LaMarxin käsitys sivistyksestäJatkola, LiisaTampereen yliopistoYleinen historiaYleinen
1969GAikuiskasvatuksen ja yliopistojen yhteistyö Saksan LiittotasavallassaKuisma, SeijaTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1969GMatkailun opinnollisista edellytyksistä ja tehtävistäSeppänen, SirkkuTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1969EArvi Hautamäki työväen sivistäjänäToivanen, TyttiTampereen yliopistoYhteiskunnallinen tutkintoYleinen
1970LaKotitaloudellisten opintojen loppuun suorittaminen Kansanvalistusseuran kirjeopistossaHuhtanen, LeilaTampereen yliopistoAikuiskasvatusJärjestöllinen
1970GOppikoulukurssit suomenkielisessä kansalais- ja työväenopistossa työkaudella 1967-68Laalo, JoukoTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1970LaSuomenkielisten kansalais- ja työväenopistojen menot vuonna 1965Lindholm, MattiTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1970LaTaidekasvatus ja kuvataiteet sen osana : Kymenläänin kansalais- ja työväenopistojen kuvataiteiden opetus- ja harrastustoiminta syyskaudella 1969Mäntymäki, KaisuTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1970GTutkimus Lahden työväenopiston opiskelurakenteen muutoksista sekä opetusmenetelmien kehityksestä vuosina 1926-1968Öini, HanneleTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1970LiEnglanninkielen opetusmenetelmät kansalais- ja työväenopistoissaRantalaiho, KariTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1970GYhteiskunnallisten aineiden opetusmenetelmät työväenopistoissaTurkki, TerhoTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1970GErityiskansanopiston perustaminen lievästi kehitysvammaisten aikuiskasvatuslaitokseksiHalonen, SiskoTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansanopistot
1970GLukuvuosina 1945/46-1964/65 kirjoittautuneet yhteiskunnallisen tutkinnon suorittajatHarjuniemi, AnttiTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1970GFennomania ennen Krimin sotaa. Yleispiirteiden tarkasteluaRemes, MattiTampereen yliopistoSuomen historiaYleinen
1971GOpintokerhojen ohjaajakunta työkautena 1969-1970Kossila, MailisTampereen yliopistoAikuiskasvatusJärjestöllinen
1971GOpintokerholaitoksen opiskelijamäärän ja rakenteen kehitys 1960-luvulla sekä opintokerhon ohjaajien käsityksiä kerhojen nykytilasta ja tulevaisuudestaLänsisalo, MaijaTampereen yliopistoAikuiskasvatusJärjestöllinen
1971LaOpintokerhojen työtavat toimintakaudella 1969-79Mattila, AnneliTampereen yliopistoAikuiskasvatusJärjestöllinen
1971LaPispalan työväenyhdistyksen kulttuuriharrastukset ennen kansalaissotaaVarpio, YrjöTampereen yliopistoSuomen historiaJärjestöllinen
1971GOpiskelijoiden valikoituminen Nokian työväenopistoon työkautena 1968-1969 eräiden rakenne-, opiskelu- ja mielipidemuuttujien valossaKanto, MarjaTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1971GKetkä opiskelevat ja miksi Keuruun kansalaisopistossaPiilo, AnnaTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1971GKansanopisto ja valtiovaltaHyytiäinen, EilaTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansanopistot
1971LaHämäläisosakunta kansanopistoaatetta edistämässä 1890-luvullaLeinonen, IrmaTampereen yliopistoSuomen historiaKansanopistot
1971GKansanopistolaisten sosiaaliset motivaatiotMarjavaara, PirkkoTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansanopistot
1971GSuomen kansanopistolaitoksen ja Ruotsin kansanopistolaitoksen vertaileva analyysiMatinvesi, MarjaTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansanopistot
1971GKerhotoiminta kansanopistoissaMikkonen, SeijaTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansanopistot
1971GLuonnontieteelliset aineet kansanopistolaitoksessaSuni, LeenaTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansanopistot
1971GSuomen kansanopistoyhdistys kansanopistotoiminnan edistäjänäVanonen, AatamiTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansanopistot
1971LaAkateemiset, ammatilliset ja yleissivistävät kurssit kesäyliopistoissaRuhanen, TuulaTampereen yliopistoAikuiskasvatusKesäyliopistot
1971LaMäntän kauppalankirjasto 1912-1969Hakanen, KyllikkiTampereen yliopistoAikuiskasvatusKirjastot
1971GPlatonin kasvatuspäämäärätHeino, KristiinaTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1971GAsuinympäristön merkitys aikuisten opintoihin osallistumiseen vaikuttavana tekijänäLammio, AnjaTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1971GSosiaalisen aseman vaikutus aikuisopiskeluunLouhelainen, Sirkka-LiisaTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1971GSivistyksellisen tasa-arvoisuuden toteuttaminen Suomen aikuiskasvatusjärjestelmässäTuomisto, JukkaTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1971LaYstävyyssuhteista ja viihtymisestäVuorinen, MinnaTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1972GOpintokerhojen opintoaineet ja tavoitteet työkautena 1969-70Hatinen, PekkaTampereen yliopistoAikuiskasvatusJärjestöllinen
1972GOpintokerhojen syntyminen ja niiden toiminnan organisoituminenShemeikka, HelenaTampereen yliopistoAikuiskasvatusJärjestöllinen
1972GKansalaisopistot ja kirjastot Kainuussa 1960-luvullaSarapisto, ElinaTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1972GTyöväenopiston kielten opiskelijoiden viihtymisestä ja opiskelutavoitteistaVirtanen, PirkkoJyväskylän yliopistoKasvatustieteen laitosKansalais- ja työväenopistot
1972GSukupuoliroolien heijastuminen aikuiskasvatukseen osallistumisessaKaitila, TuulaTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1972GPoliittinen kasvatus ja sen tavoitteet aikuiskasvatuksessaVuojala, UntoTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1973GOpintokerholainen-lehti järjestönsä sisäisen tiedotustoiminnan välineenäHavulinna, KirstiTampereen yliopistoAikuiskasvatusJärjestöllinen
1973GJoensuun vapaaopiston tiedotustoimintaNiiranen, RaijaTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1973GLapin urheiluopistotutkimus: selvitys urheiluopiston tarpeesta, tehtävistä ja tiloista Lapin urheiluopistohanketta varten (Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön tutkimuslaitos.)Rantakari, JuhaJyväskylän yliopistoLiikuntakasvatuksen laitosUrheiluopistot
1973GVapaan sivistystyön tavoitteet ja niiden hallinnolliset toteuttamistavatFavén, OttoTampereen yliopistoJulkishallintoYleinen
1973GOpiskelijat ja kaunokirjallisuusLehto, MarkettaTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1973GVapaa sivistystyö aikuiskasvatuksen tavoitteiden ja tehtävien toteuttaminenPantzar, EeroTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1974LaAmmattiyhdistysliikkeen koulutuksen laadulliset tavoitteetGustafsson, JukkaTampereen yliopistoYhteiskunnallinen tutkintoJärjestöllinen
1974GSuhtautuminen maaseudulla toimivaan kansalaisopistoon. Urjalan kansalaisopistoMatilainen, EskoTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1974ENaisten liikunnallinen kurssitoiminta Suomen urheiluopistossa Vierumäellä vuosina 1932-1969Ojansuu, SeijaHelsingin yliopistoVoimistelulaitosUrheiluopistot
1975GVapaa sivistystyö Suomessa : tehtävien ja tavoitteiden muuttuminenLuutonen Marketta; Pohjamo, KaijaTurun yliopistoSosiaalitieteetSosiaalipolitiikkaYleinen
1975GAikuiskoulutuksen professionaalistuminen Saksan liittotasavallassaMetsätähti, SinikkaTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1976LaAvoin yliopisto sivistyksellisen demokratian toteuttajanaKihniä, IrjaTampereen yliopistoAikuiskasvatusAvoin yliopisto
1976GAmmattiyhdistyslikkeen koulutuksen tavoitteet ja tavoitteiden toteutuminen Metallityöväenliiton koulutustoiminnassa vuosina 1973-1975Gustafsson, JukkaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusJärjestöllinen
1976GRahvaanleikeistä järjestäytyneeseen työläisurheiluun. Tutkimus työläisurheilusta 1920-luvun alkuunTallavaara, KariTampereen yliopistoSuomen historiaJärjestöllinen
1976GPohjois-Satakunnan kansansivistystyön varhaisvaiheet vuoteen 1917Kilpi, EskoTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1976GIi- ja Kiiminkijokilaaksojen kuntien vapaa-aikapalvelutLipponen, HelenaTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1977GOpintokeskukset ja yhteiskunnallinen oppimateriaali : suomenkielisten opintokeskusten yhteiskunnallinen oppimateriaali keskinäisen vertailun kohteenaPitkänen, ArjaTampereen yliopistoAikuiskasvatusJärjestöllinen
1977GSetlementti aikuiskasvattajanaToukonen, EeroTampereen yliopistoAikuiskasvatusJärjestöllinen
1977LaTampereen sosiaalidemokraattiset järjestöt ja niiden johtohenkilöt kansalaissodan jälkeen vuosina 1918-1923Ylikerttula, PerttiTampereen yliopistoYhteiskunnallinen tutkintoJärjestöllinen
1977GIkääntyneiden opiskelu Tampereen työväenopistossa työkautena 1970-71Kanerva, ArjaTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1977VOpiskelun tavoitteet ja jatkuvuus sekä opetuksen yhteissuunnittelu kansalaisopistoissaMäki, ToivoTampereen yliopistoPsykologiaKansalais- ja työväenopistot
1977GSetlementtiopistot kansalaisopistoinaValtanen, Anna-MarieTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1977GKirjeopetuksen käyttö Yleisradion kielikurssin opiskelussaKaipainen, AinoTampereen yliopistoAikuiskasvatusKirjeopistot
1977GKunnan tuki vapaaehtoiselle sivistys- ja sosiaalityölleAlanen, RainerTampereen yliopistoValtio-oppiYleinen
1977GKasvatustoiminnan ja kasvatusalan ammattien synty ja kehitys SuomessaBerlin, HannuTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusYleinen
1977GVapaan sivistystyön yhteiskunnallisten tehtävien muuttuminen ja kansansivistäjäHelminen, SeppoTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusYleinen
1977GKansanopistojen kehittäminen PohjoismaissaManninen, TeuvoTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1977GOpiskelu – vaihtoehto vapaa-aikaanPajukari, JarmoTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1977LaSuomenkielisen opintotoiminnan käynnistyminen Ruotsin suomalaisten keskuudessa työkausina 1974–75 ja 1975–76Parjo, Oili; Suuronen, Marjatta; Tanninen, Astrid; Valkama, AiriTampereen yliopistoAikuis- ja nuorisokasvatuksen laitosAikuiskasvatusYleinen
1978LaSeinäjoen yhdistystoiminnan kehitys vv. 1920-1969: uusien yhdistysten perustaminen vapaan kansalaistoiminnan kuvaajanaTakalo, TenhoTampereen yliopistoSuomen historiaJärjestöllinen
1978GKansainvälisyyskasvatus ja kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötiedottaminenVilén, EeroTampereen yliopistoAikuiskasvatusJärjestöllinen
1978GFolkets hus i Egentliga Finland. En byggnadshistorisk undersökning av arbetarföreingshus i Egentliga Finland byggda före 1930Willner, MargaretaÅbo AkademiHumanistiska fakultetenKonstvetenskapJärjestöllinen
1978GVuoden 1928 kansankirjastolain syntyvaiheetLaitinen, MirjaTampereen yliopistoKirjastotiede ja informatiikkaKirjastot
1978GNorjan aikuiskoulutuslainsäädäntö ja -järjestelmä, vertailua SuomeenHovi, IlonaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusYleinen
1979GOpintokerhojen ohjaajat ammattiyhdistysliikkeessäOpintokerhojen ohjaajat ammattiyhdistysliikkeessä : Selvitys Työväen Sivistysliitossa keväällä 1977 opiskelleista SAK:n jäsenliittojen opintokerhojen ohjaajista ja heidän kerhotoimintaa koskevista kokemuksistaan ja näkemyksistäänSulin, IrmaTampereen yliopistoAikuiskasvatusJärjestöllinen
1979VUskontokasvatus kansalais- ja kotiopintoliikkeessäTotro, TimoHelsingin yliopistoKirkkohistoriaJärjestöllinen
1979G”́Hyvä ihminen – kunnon kansalainen” ́. Nuorisoseuraliikkeen ohjelmallinen kehittyminen 1890-luvulla ja ensimmäisellä sortokaudellaTurunen, SakariTampereen yliopistoSuomen historiaJärjestöllinen
1979GAikuisopetusohjelmien käyttö neljän peruskouluaineen tukimateriaalina kansalaisopistoissa työvuonna 1976-77Mälkiä, TaruTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1979GMaaseutukunnan aikuisväestön opiskelu, erityisesti etäisopiskeluRanta, LiisaTampereen yliopistoAikuiskasvatusKirjeopistot
1979GAikuisopiskelu ja kulttuuripalvelusten käyttö sosiaalisen osallistumisen muotoinaAaltonen, Rainer & Manninen HeikkiTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusYleinen
1979GVapaan kansansivistystyön ja kansansivistäjäin koulutuksen pääpiirteet Suomessa ennen vuotta 1929. Yhteiskunnallinen Korkeakoulu kansansivistäjäin valmentajana vuosina 1929-1950Kauppinen, TuulaTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1980GAvoimesta yliopistosta ja yliopistosta sivistyslaitoksena – Avointa yliopistoa koskevien suunnitelmien kriittistä tarkastelua sivistysyliopistokeskustelun valossaJärvelä, SampoTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusAvoin yliopisto
1980GMaalaisliiton kulttuuripolitiikka 1919-1939Känkänen, PekkaTampereen yliopistoSuomen historiaJärjestöllinen
1980GSocietetshusen i Finland före 1850. De enskilda inrättningarna, deras arkitektoniska och kulturhistoriska ursprung och deras allmänna betydelseRingbom, ÅsaÅbo AkademiKonstvetenskapJärjestöllinen
1980GOpintoneuvonnan tarve ja sen yhteydet opiskelutaitoon eräissä kansalaisopistoissaKemppainen, RaijaTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1980GKansalais- ja työväenopistoliikkeen ideologisen kehityksen vaiheetNest, MauriTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1980GKansanopisto ja yhteiskunnalliset prosessit – suomalaisen kansanopiston ja yhteiskunnallisten prosessien tarkastelu vuosina 1950-79Musturi, HeikkiTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansanopistot
1980GPiirteitä kansansivistysaatteen kehityksestä Suomessa 1900-luvun alussaKoski, LeenaTampereen yliopistoSosiologian ja sosiaalipsykologian laitosSosiologiaYleinen
1980LaJ. V. Snellmanin sivistysajattelu kansansivistystyön aatteessa 1800-luvun SuomessaKoski, LeenaTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1980LiVapaa-ajan aikuisopiskelu ja työaikaPantzar, EeroTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1981GAvoin korkeakoulu toiminnallisena ideaalina : yliopistolaajennuksesta avoimeen korkeakouluunPoikela, EsaTampereen yliopistoAikuiskasvatusAvoin yliopisto
1981GTyöväenopisto sivistysharrastuksen herättäjänä. Tampereen työväenopiston opiskelijat ja osallistumisaktiivisuus vuosina 1899-1918Venäläinen, PäiviTampereen yliopistoSuomen historiaKansalais- ja työväenopistot
1981GKansanopistolehti 1931-1979 sekä siinä esiintyneet kansanopistotyölle asetetut tavoitteetVänttinen, AnneTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansanopistot
1981GKansankirjastoliikkeen itsenäistyminen ja organisatoorinen eriytyminen sekä yleisen kirjastotoimen hallinnollinen järjestäminen 1892- 1928Sulin, HannuTampereen yliopistoSuomen historiaKirjastot
1981GAikuiskasvatus tieteenä? Suomalaista kansansivistystyötä ja aikuiskasvatusta koskevien teoreettisten ja tieteellisten näkemysten tarkasteluaNieminen, HannuTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1982GAvoimen korkeakoulun opiskelijarakenne ja opiskelumotiivitHakola, LiisaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusAvoin yliopisto
1982LaAvoimen korkeakoulun opintojärjestelmän toteuttaminen Kanta-Hämeessä : toteutuksen lähtökohdatKeränen, Raija; Väissi, HeliTampereen yliopistoKasvatustieteiden laitosKasvatustiedeAvoin yliopisto
1982GHämeen läänin kansalais- ja työväenopistojen opettajien opetuksessaan kokemat vaikeudet sekä opettajien täydennyskoulutusJouttimäki, ReijoTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1982VN. F. S. Grundtvigin sivistysidea ja kansanopiston kasvatustavoitteetSiljander, PauliOulun yliopistoKansanopistot
1982LaVapaan sivistystyön toiminnan perustelutVarila, JuhaHelsingin yliopistoSosiologiaYleinen
1983GAvoimen korkeakouluopiskelijan opintomenestyksen selittäminen henkilökohtaisten piirteiden avullaLylykorpi, SinikkaTampereen yliopistoAikuiskasvatusAvoin yliopisto
1983LaKommunikatiivisen kompetenssin harjoittaminen aikuisten kielten opiskelussaBauters, Anneli & Koskela, IlonaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1983GLiikuntaharrastus Kemin työväenopistossa 1979-1980. Työväenopiston liikunnanharrastajan muotokuvaKemi-Aronpuro, RailiTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1983gTutkimus kansalais- ja työväenopistojen konekirjoituksen opettajien täydennyskoulutustarpeestaKulju, LeenaTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1983GAikuisopettajan rooli vapaan sivistystyön alueella opiskelijoiden kuvaamanaSäikkälä, SinikkaOulun yliopistoKäyttäytymistieteiden laitosYleinen
1983GAikuisopiskelu ja kulttuuripalvelusten käyttö ammattityöntekijän elämäntavan osanaSimonen, HilkkaTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1984LiKansalais- ja työväenopistoissa opiskelu yhteiskunnan tehokkuuspyrkimysten paineessaKoponen, LauriOulun yliopistoKäyttäytymistieteiden laitosKansalais- ja työväenopistot
1984GKansanopisto 1990-luvulla. Kooltaan, sijainniltaan ja toiminnaltaan erilaisten kansanopistojen rehtorien ja opettajien arvioita kansanopistojen tulevaisuudestaMäkelä, LauriTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansanopistot
1984GIdealismi vapaan sivistystyön lähtökohtana : idealistisen katsomuksen tarkastelua omakohtaisen sivistystyön ilmentäjänä vapaan sivistystyön varhaisvaiheissaLeino, LassiTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1984GSamverkan mellan kulturorganisationerna och fritt bildningsarbete i ÅbolandÖhman, FolkeÅbo AkademiPedagogikYleinen
1984GE.G. Palménin kansanvalistuksellinen julkaisutoimintaPartanen, TainaHelsingin yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaYleinen
1985GKansallinen Kokoomus r.p:n rooli maamme järjestöllisen sivistystyön kentässä 1980-luvullaLahti, PerttiTampereen yliopistoAikuiskasvatusJärjestöllinen
1985LaJärjestäytyneen työväestön opiskelu Tampereen työväenopistossa 1899-1905Venäläinen, PäiviTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1987GTampereen Työväenyhdistyksen sivistys- ja kulttuurityö vuoden 1905 suurlakkoonJordman, VirveTampereen yliopistoSuomen historiaJärjestöllinen
1987GTyöläisopiskelija Työväen Sivistysliiton äänenkannattajana 1939-1947Kuittinen, MarjaanaTampereen yliopistoSuomen historiaJärjestöllinen
1987GKansanvalistusseuran kirjastotoiminta vuosina 1874–1899Mäkinen, MirjaTampereen yliopistoKirjastotiede ja informatiikkaJärjestöllinen
1987GUskonto ja sivistys Suomen nuorisoseuraliikkeessä v. 1890-1899Ristilä, JussiTampereen yliopistoSuomen historiaJärjestöllinen
1987LaMarttayhdistyksen Emäntälehti 1902-1906 – kodin ja yhteiskunnan suojelijaTuominen, Kirsi-MarjaTampereen yliopistoSuomen historiaJärjestöllinen
1987GOulun työväenopistoFyrstén, SeijaJyväskylän yliopistoHistorian laitosSuomen historiaKansalais- ja työväenopistot
1988VSocietetshusen i storfurstendömet FinlandRingbom, ÅsaÅbo AkademiKonstvetenskapJärjestöllinen
1988GKansanopisto ’ajan tarpeiden’ tulkkina : tanskalaisen kansanopiston historia, modernisaatio ja kansanopiston sivistystehtäväVaara, KaiHelsingin yliopistoKasvatustieteen laitosKansanopistot
1988LaYhteisen kansan valoksi : käsitykset kansankirjastojen ja lukemisen tavoitteista suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 1841–1890Keskitalo, MarjaTampereen yliopistoKirjastotiede ja informatiikkaKirjastot
1989LaKansalaisopistojen musiikinopetuksestaHarjulampi-Lääti, MariaHelsingin yliopistoMusiikkitieteen laitosKansalais- ja työväenopistot
1989GNiilo Liakan kirjastokäsitys : kirjastoja maaseudun sivistämiseksiSalosensaari, RainerTampereen yliopistoKirjastotiede ja informatiikkaKirjastot
1990GVapaaehtoistyön taloudellinen merkitys liikuntaseuralleTilkanen, Eeva-LiisaJyväskylän yliopistoLiikunnan yhteiskuntatieteetJärjestöllinen
1990GPuheviestinnän koulutuksen vaikuttavuudesta: tapaustutkimus Eurajoen kristillisen kansanopiston lastenohjaajaleikinohjaajalinjallaAntola-Hyvönen, HelenaJyväskylän yliopistoPuheviestintäKansanopistot
1990GAikuisdidaktisten periaatteiden toteutuminen kansan- ja kansalaisopistossaNiemi, TuulaJyväskylän yliopistoKasvatustiedeYleinen
1990GKansansivistysopin kehittyminen oppiaineenaÖystilä, SatuTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1990GKansalais- ja työväenopistojen musiikinopettajien näkemys työstäänRäsänen, RiittaJyväskylän yliopistoMusiikkitiedeYleinen
1990GJ. V. Snellmanin sivistyskäsitys ja sivistyspoliittinen näkemysSylvander, TainaTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1990GKunnan vapaan sivistystoimen hallinto-organisaation oikeudelliset perusteetTeräväinen, SirpaTampereen yliopistoJulkisoikeusYleinen
1991GAikuisopiskelijan tavoitteet esiintymistaidon opiskelussa: tapaustutkimus Maaseudun Sivistysliiton kursseillaParkkinen, Minna-MariJyväskylän yliopistoViestintätieteiden laitosPuheviestintäJärjestöllinen
1991GMotivaatio vapaaehtoisessa liikuntaseuratyössäReponen, jussi-PekkaJyväskylän yliopistoLiikunnan yhteiskuntatieteetJärjestöllinen
1991GKansalaisopiston opettajan pedagogisen ajattelun suuntautuminen: haastattelututkimus opetuksen tulkintasuhteistaTorvinen, HanneleJyväskylän yliopistoKasvatustiedeKansalais- ja työväenopistot
1991GOpiskelun tavoitteet ja koetut vaikutukset kansalais- ja työväenopistoissaVirolainen, SannaJyväskylän yliopistoKasvatustiedeKansalais- ja työväenopistot
1991GPäijät-Hämeen kesäyliopiston aikuisopiskelijat kesällä 1991: tutkimus opiskelijoista, opiskelumotivaatiosta ja osallistumisen kasautumisestaKimmo, TiinaJyväskylän yliopistoSosiologiaKesäyliopistot
1991GVapaakuntakokeilu ja kuntien sivistyssektorin hallintoAssinen, HeikkiTurun yliopistoYleisen valtio-opin laitosYleinen
1992GJ. V. Snellmanin sivistyskäsitys ja sivistyspoliittinen näkemysRuuttula-Vasari, AnneOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaJärjestöllinen
1992G”Laulu se on ollut minun iltojeni ilo…” – viiden yksinlaulunopiskelijan syvähaastattelu laulun merkityksestä heidän elämässäänHarjulampi-Lääti, MariaHelsingin yliopistoMusiikkitieteen laitosKansalais- ja työväenopistot
1992GTyöväen Akatemian opiskelijoiden sijoittuminen yhteiskuntaanIsoviita, HanneleTampereen yliopistoYhteiskuntatieteellinenSosiologiaKansanopistot
1992GSivistystoimen rationalisointivalmius Peräseinäjoen kunnassa rahoituslainsäädännön uudistuksen yhteydessäHonkala, ErkkiJyväskylän yliopistoOpettajankoulutuslaitosYleinen
1993GPoliittista herätystä vuosisadan alun Suomessa – Suomen Kristillinen Työväen LiittoAhvenjärvi, TommiTampereen yliopistoSuomen historiaJärjestöllinen
1993VSuomen kotien päivä valkenee… : Marttajärjestö suomalaisessa yhteiskunnassa vuoteen 1939Ollila, AnneTurun yliopistoSuomen historiaJärjestöllinen
1993GArvoa oma tilasi, anna arvo toisillekin – Oulun seudun naisasialiike vuosina 1903-1939Rajaniemi, IirisOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaJärjestöllinen
1993LiPohjalaisten työväenjärjestöjen omatoimiset kulttuuriharrastukset 1900-luvun alussa. Ajanvietettä, taidetta ja politiikkaaRautama, PauliTampereen yliopistoHumanistinen tiedekuntaHistoriatieteen laitosSuomen historiaJärjestöllinen
1993LiOnko vapaat sivistystyöt tehty? Tutkimus kansalaisopistojen sopeutumisesta yhteiskunnallisiin muutoksiinSihvonen, JuhaTampereen yliopistoKansalais- ja työväenopistot
1993GKansanopiston valmentava opetus kehitysvammaisen adaptiivisessa käyttäytymisessäKuhanen, MaijuJyväskylän yliopistoErityispedagogiikkaKansanopistot
1993LiNiilo Liakan sivistysnäkemys ja vapaan sivistystyön tehtäväJärvinen, EerikTampereen yliopistoAikuiskasvatusYleinen
1993VAikuinen oman oppimisensa ohjaajana : itseohjautuvuus, sen kehittyminen ja yhteys oppimistuloksiin kasvatustieteen avoimen korkeakouluopetuksen monimuotokokeilussaKoro, JukkaJyväskylän yliopistoKasvatustiedeYleinen
1993GAikuiskasvatuksen tutkimus Suomessa: Aikuiskasvatuksen historiallinen muotoutuminen ja tutkimuksen painopisteet 1970-1990Vanttaja, MarkkuTurun yliopistoYleinen
1994GLotat voimistelemaan ja urheilemaan! Urheilu Lotta Svärd -yhdistyksen Tampereen paikallisosastossa vuosina 1919-1939Koriseva, EijaTampereen yliopistoSuomen historiaJärjestöllinen
1994GMies ja opiskeluharrastus. Eksistentiaalis-fenomenologinen silmäys seitsemän Ahjolan kansalaisopistossa opiskelevan miehen elämismaailmaanKiviranta, KaiTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden laitosAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1994VSäätyläishuveista kansanhuveiksi, kansanhuveista kansalaishuveiksi : maaseudun yleishyödyllinen huvitoiminta 1800-luvun alusta 1870-luvun loppuunLehtonen, Eeva-LiisaJoensuun yliopistoSuomen historiaYleinen
1994GValoa kansalle, enemmän valoa – Pietari Päivärinnan käsitys fennomaniasta (1858-1893)Pikkarainen, AittiHelsingin yliopistoTeologinen tiedekuntaSuomen ja Skandinavian kirkkohistoriaYleinen
1995LaOpintokerho-ohjaajat 1990-luvun muutosten edessä : toimihenkilökentän ohjaajien käsityksiä opintokerhotoiminnastaMeri, PirjoHelsingin yliopistoKasvatustieteen laitosJärjestöllinen
1995GTyöläisnuorten piiristä valtakunnallisesti merkittäväksi urheiluseuraksi – Oulun Tarmon historia vuosina 1907-1992Ritola, PekkaOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaJärjestöllinen
1995GIsänmaallinen kansanliike Pohjois-Pohjanmaalla 1930-luvullaVähäsarja, NiiloOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaJärjestöllinen
1995GHella Wuolijoki yleisradion pääjohtajana 1945-1949Laakkonen, TiinaTampereen yliopistoTaloudellis-hallinnollinen tiedekuntaHallintotiedeRadio
1995VKasvatus ja koulutus Kainuussa : Kainuun koulutusjärjestelmän kehitys syyskuuhun 1945 mennessäHeikkinen, ReijoOulun yliopistoOpettajankoulutuslaitosYleinen
1995VFolkbildning, företag, propaganda : den finska icke-fiktiva filmen på det fält där nationellt symbolgods skapades under mellankrigstidenMickwitz, JoachimHelsingin yliopistoYleinen
1995LiDet fria bildningsarbetets pedagogiska territorium – en studie av en vuxenutbildningsforms ideologi, funktioner och existensberättigande utgående från den systematiska pedagogikenSjöberg, JanÅbo AkademiYleinen
1996GOpintopiiri opiskelun tukena: opintopiiri ja tutor opiskelun tukena hoitotieteen avoimen yliopisto-opetuksen monimuotototeutuksessaHynninen, MariJyväskylän yliopistoKasvatustiedeAvoin yliopisto
1996GKristillis-yhteiskunnallinen työkeskus Toivolan ensi vuosikymmenet. Setlementtitoiminta Kemin seudulla vuosina 1923-1950Pirilä, SamiOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaJärjestöllinen
1996GHyvinvoinnin murros – vapaaehtoistoiminnan uusi innoittaja?Vainio-Pernu, LauraJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosYhteiskuntapolitiikkaJärjestöllinen
1996VSivistystä kaikille vai valituille? Kansalaisopistotoiminnan kehitys vapaasta kansanvalistustyöstä maksupalveluunSihvonen, JuhaTampereen yliopistoKansanopistot
1996G”Ois tylsää, jos ei ois noita harrastuksia”: Erilaisissa elinympäristöissä asuvien liikuntavammaisten nuorten vapaa-aika ja harrastukset hyvinvoinnin näkökulmastaJärvinen, Katri & Peltonen, PäiviJyväskylän yliopistoErityispedagogiikkaYleinen
1997AMKSosiologian arvosanaopetuksen kehittäminen vapaan sivistystyön organisaatiossaPirttilä, IlkkaJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluAvoin yliopisto
1997GSuomen Voimistelu- ja Urheiluliiton ja Työväen Urheiluliiton väliset suhteet Pohjois-Pohjanmaalla 1930- ja 1940-luvullaLeiviskä, JanneOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaJärjestöllinen
1997GValistusta, harrastusta ja liiketoimintaa. Kalajoen Nuorisoseura 1894-1994Puputti, MerjaOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaJärjestöllinen
1997GYlös herää kansan nainen. Tampereen sosiaalidemokraattinen naisyhdistys vuosina 1929-1939.Sänkiaho, TanjaTampereen yliopistoSuomen historiaJärjestöllinen
1997VKansanvalistuksen ja kansallisen olemassaolon puolesta : Savo-karjalaisen ja Savolaisen osakunnan ylioppilaiden aatteellinen toiminta murrosten vuosikymmeninä 1890-1914Toikkanen, EeroJoensuun yliopistoHumanistinen tiedekuntaHistoriaJärjestöllinen
1997GPuheviestinnällisten aineiden opetus Keski-Suomen läänin kansalais- ja työväenopistoissaPekkarinen, Hanna-KaisaJyväskylän yliopistoPuheviestintäKansalais- ja työväenopistot
1997V”Nödvändighet af LainaKirjasto” : modernin lukuhalun tulo Suomeen ja lukemisen instituutiotMäkinen, IlkkaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaKirjastot
1997VKriittinen näkemys itseohjautuvuudesta : systemaattinen analyysi Jack Mezirowin itseohjautuvuuskäsityksistäAhteenmäki-Pelkonen, LeenaHelsingin yliopistoKasvatustieteen laitosYleinen
1998GYlikiimingin suojeluskunta ja Lotta Svärd porvarillisen aatteen ja Suomen vapauden asiallaLaurila, SariOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaJärjestöllinen
1998G”On jotenkin hiano tuntea se että mua tarvitaan” : liikuntavammaisten vapaa-ajanavustajien kokemus vapaaehtoistyöstäMäki-Valtari, TaruJyväskylän yliopistoErityispedagogiikkaJärjestöllinen
1998GSosiaalisia kansalaisia – setlementtityö Tampereella ennen toista maailmansotaaUusi-Rauva, SamiTampereen yliopistoSuomen historiaJärjestöllinen
1998LiMies ja kansalaisopisto: tutkimus Kauniaisten kansalaisopiston miesprojektistaKiviranta, KaiTampereen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1998GMusiikin taiteen perusopetus kansalaisopistoissaKomulainen, TapaniJyväskylän yliopistoMusiikkitiedeKansalais- ja työväenopistot
1998VSosiaaliset motiivit ja sosiaalinen toiminta aikuisopiskelussa: kansalaisopiston opintoryhmiä koskeva empiirinen tutkimusLeistevuo, ArtoTampereen yliopistoKansalais- ja työväenopistot
1998GTake it easy!: aikuisen ensimmäinen vuosi englantia opiskelemassa kansalaisopistossaMajuri, AnneJyväskylän yliopistoOpettajankoulutuslaitosKansalais- ja työväenopistot
1998V”Käy hehkuvin rinnoin, mielin puhtahin…”: Kansanopistohankkeet Pohjois-Karjalassa vuosina 1890-1934Tuominen, VesaJoensuun yliopistoAikuiskasvatustiedeKansanopistot
1998GLiikuntahallinnon jatko- ja täydennyskoulutustarpeet: Suomen urheiluopiston Johtoinstituutin asiakasryhmien koulutustarvekartoitusHelakorpi, MariaJyväskylän yliopistoLiikunnan yhteiskuntatieteetUrheiluopistot
1998GEsteettinen arvostelukyky, viettien vapaa peli ja arjen kultivoituminen. Johdatusta esteettiseen sivitykseen ja kasvatukseen Kantin ja Schillerin estetiikan ja aikamme sivistystutkimuksen pohjaltaMielityinen, MariOulun yliopistoKäyttäytymistieteiden laitosYleinen
1999LaValistustyötä kirjelmien ja yleisöjuhlien muodossa : työväenyhdistys Toveriseura 1947-1984Heikkinen, MerviJoensuun yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekuntaYhteiskuntapolitiikan laitosJärjestöllinen
1999LiSetlementtitoiminta Kemin seudulla vuodesta 1923 : Toivolan ja Luotolan historiaPirilä, SamiOulun yliopistoHistorian laitosJärjestöllinen
1999GOppia ikä kaikki : suomalaisen opintokerhotoiminnan vuosisataPullinen, TuulaTurun yliopistoKasvatustiedeJärjestöllinen
1999GAikuislukion ja kansalaisopiston kielten opiskelijan identiteettiJokinen, JyrkiTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden laitosAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
1999GTyöväenopistot markkinasuuntautuneena aikakautena : vaasalaisten työväenopistojen arviointia 1990-luvullaKantola, HeliTurun yliopistoKasvatustiedeKansalais- ja työväenopistot
1999GKaukametsän opiston toiminta-ajatus ja sen ilmeneminen opiston käsityönopetuksen tavoitteissaParviainen, EilaHelsingin yliopistoKotitalous- ja käsityötieteiden laitosKansalais- ja työväenopistot
1999GMikä näppäreissä motivoi? : soittamisen motivaatio Perhonjokilaakson kansalaisopiston viulupiireissäVirkkala, JaanaJyväskylän yliopistoOpettajankoulutuslaitosMusiikkikasvatusKansalais- ja työväenopistot
1999GKansanopisto oppimisympäristönä. Oppimisympäristön vaikutus vuorovaikutukseen ja oppimiseenGröhn, TiinaTampereen yliopistoKasvatustiedeKansanopistot
1999LaKoulu elämää varten – Kansanopisto vastaa haasteeseenKoskinen, HelenaJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosYhteiskuntapolitiikkaKansanopistot
1999GMitä portfoliot kertovat opiskelijoiden oppimisesta kansanopistovuoden aikana? -tapaustutkimus portfoliotoiminnastaRaitio, Anne-MariJyväskylän yliopistoKasvatustiedeKansanopistot
1999GKansanvalistusaate ja Asikkalan kirjaston synty (1860-1917)Mattila, VuokkoTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaSuomen historiaKirjastot
2000G”On siellä joku sellainen kiva fiilis”. Ikäihmisten yliopistossa opiskelun merkitys ikääntyvän naisen elämänkulussaOjala, HannaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusAvoin yliopisto
2000GMuuttaako muutoksen eväät? Pitkäkestoisen kurssimuotoisen ammattiyhdistyskoulutuksen vaikuttavuuden arviointiaÅman, KatiOulun yliopistoKäyttäytymistieteiden yksikköJärjestöllinen
2000GSuomen Voimistelu- ja Urheiluliiton ja Työväen Urheiluliiton yhteistoimintakysymys 1930-luvun lopullaSaksela, TimoHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaPoliittinen historiaJärjestöllinen
2000G”Haluaa mennä semmosena kuin toisetkin”: näkövammaiset aikuiset kansalaisopiston opiskelijoinaNivalainen, KostiJyväskylän yliopistoErityispedagogiikkaKansalais- ja työväenopistot
2000GBiblioteket som bildningsinstitution : en undersökning av bibliotekets roll med utgångspunkt i Nykarleby stadsbiblioteks verksamhetEklund, KaritaÅbo AkademiPedagogikKirjastot
2000VMaaorjuuden ja vallankumouksen puristuksessa : Inkerin ja Pietarin suomalaisten sivistys-, kulttuuri- ja itsetuntopyrkimyksiä vuosina 1861-1917Flink, ToivoTurun yliopistoYleinen
2000LiJ. V. Snellmanin sivistyskäsitys ja sivistyspoliittinen näkemysSylvander, TainaTampereen yliopistoKasvatustieteiden laitosAikuiskasvatusYleinen
2001GMartat ja Mariat oppimisyhteiskunnassaDomonyi, TettiTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusJärjestöllinen
2001GYhdistyksestä osakeyhtiöksi. Urheiluseurojen yhtiöityminen – tapaustutkimuksen kohteena Jyp Jyväskylä OyForsström, PirittaJyväskylän yliopistoLiikuntasuunnittelu ja -hallintoJärjestöllinen
2001GKansalaistoiminta – osa yhteiskuntaa, osa elämää. Tutkimus kansalaistoiminnasta ja kertomuksia vapaaehtoisesta yhdistystoiminnastaKuni, PäiviTampereen yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaSosiaalityöJärjestöllinen
2001GValistuksen aseilla pimeyttä vastaan – Viipurin läänin kansansivistysseura 1899–1920Lotvonen, TerhiOulun yliopistoHistorian laitosAate- ja oppihistoriaJärjestöllinen
2001GPaikkakuntamme valveutuneinta ainesta käsittelevä joukko. Suojeluskunta- ja lottatoiminta soinilaisten kansalaistumisprosessissa 1917-1939Luodeslampi, AnneTampereen yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen historiaJärjestöllinen
2001GPorvarien palloseura punaisessa Kemissä. Kemin Palloseura 1932-1999Saukko, MarkkuOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaJärjestöllinen
2001AMKVieläkö kädentaidot kiinnostavat?Rautakoski, MarkoOulun seudun AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansalais- ja työväenopistot
2001AMKOpetussuunnitelma Kainuun kesäyliopistossaTervo, KeijoOulun seudun AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKesäyliopistot
2001GUimalla iloa, terveyttä ja pitkää ikää koko kansalle: Uimavalistus urheilulehdistössä ja uimaharrastuksen leviäminen Helsingissä vuosina 1880-1930Kaartinen, AijaHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaTalous- ja sosiaalihistoriaYleinen
2001VSivistys on Suomen elinehto : Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen kasvatusajattelu ja koulutuspolitiikka vuosina 1850-1882Kamppinen, LauriTurun yliopistoYleinen
2001GTyötä tauotta kansan sivistämiseksi. Kaarle Werkko – Yksi kansanvalistajistaLehtonen, TeeaTampereen yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen historiaYleinen
2001GAvoimesti saksan kieltä : oppimisympäristön kehittäminen toimintatutkimuksen avullaMäkäläinen, HeidiHelsingin yliopistoKasvatustieteiden laitosYleinen
2002GMarttojen sota. Marttaliiton toiminta vuosina 1939-1944Kukkanen, KristaTampereen yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen historiaJärjestöllinen
2002G”Wapautta, valoa ja sivistystyä kansallemme” – Nuorisoseuran sivistystoiminta Ala-Temmeksellä autonomian viimeisinä vuosikymmeninäPakaslahti, PauliinaJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeJärjestöllinen
2002LiKotikasvatus koko kansan asiaksi: kotikasvatusyhdistyksen perustaminen ja toiminnan ensimmäinen vuosikymmen 1907-1917Parjo, OiliHelsingin yliopistoJärjestöllinen
2002GTasa-arvoa tanssilattialla. Bildnings-Cirkel i Uleåborg 1866-1873Rehumäki, PekkaOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaJärjestöllinen
2002LiKaasmarkun VPK kyläyhteisönä sosiaalisena järjestönä 1800-luvun lopulta 1920-luvulleSalminen, TuomasTampereen yliopistoHumanistinen tiedekuntaHistoriatieteen laitosSuomen historiaJärjestöllinen
2002GMeitä on moneksi. TSL ry:n työntekijöiden monitahoinen samastuminen organisaatiokontekstissaTörrönen, AnneliinaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaSosiaalipsykologiaJärjestöllinen
2002G”Opiskelu pittää aevot hyvänä” : elinikäinen oppiminen Kiuruveden kansalaisopistossa vuosina 1963-2000Hakkarainen, TuulaJyväskylän yliopistoKasvatustiedeKansalais- ja työväenopistot
2002AMKMuistojen tilkkutyöt : aikuisopetussuunnitelma Helsingin kaupungin suomenkielisessä työväenopistossaMeskanen, UllaJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansalais- ja työväenopistot
2002G”Eteen eestä ihanteeni” : Lahden kansanopiston kansalaisihanne ja sivistystehtävä vuosina 1893-1939Halme, AnnaTurun yliopistoKulttuurihistoriaKansanopistot
2002GKansanopisto nykypäivän koulutusmarkkinoilla. Opettajien ammatilliset kehitystarpeetHietamies, HanneleJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeKansanopistot
2002VSääty-yhteiskunnan kirjastosta kansalaisyhteiskunnan kirjastoksi : yleisten kirjastojemme murroskausi 1890-luvulta 1920-luvulleVatanen, PirjoTampereen yliopistoInformaatiotutkimuksen laitosKirjastot
2002GKolmannen sektorin verkostokumppanuusIkola, Rinna-MarikaVaasan yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaHallintotiedeYleinen
2002VAikuisopettajan identiteetti: yksinäisestä sankariopettajasta tiimiytyneeseen yrittäjään?Jokinen, JyrkiTampereen yliopistoYleinen
2002LiFolkbildning och didaktik. En studie av didaktiska principer inom fritt bildningsarbeteSarja, JariÅbo AkademiYleinen
2002GSivistystä kaupunkiseutujen asukkaille. Havaintoja kunnallisista opetus-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluista asuinalueittain erilaistuvilla kaupunkiseuduilla vuonna 1997Tervakari, Anne-MarittaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaSosiaalipolitiikkaYleinen
2002GTervetuloa Suomeen? Tarkastelu maahanmuuttajien sosiaalisten, poliittisten ja kansalaisoikeuksien toteutumisesta Suomessa viime vuosinaTurkia, Tiina-MarikaJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaSosiologiaYleinen
2002GTulosohjaus- ja arviointijärjestelmän arviointia valtio- ja kuntasektorilla. Katsaus sivistyshallintoonVenho, HeliHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaHallinto-oppiYleinen
2003GKaupunki, kansalaisyhteiskunta ja sosiaalinen pääoma. Kaupunkihallinnon ja kansalaisjärjestöjen välinen sosiaalinen pääoma TampereellaAaltonen, MikkoTampereen yliopistoKauppa- ja hallintotieteiden tiedekuntaKunnallispolitiikkaJärjestöllinen
2003G”Aikamme amatsoonit” – Akateemisten Naisten Karjala-Seura osana oikeistoliikehdintää 1922-1944Alasmaa, AnneJyväskylän yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen historiaJärjestöllinen
2003GMaata ja matkaa – urheilutoiminta Pohjolan suojeluskuntapiirissä 1919-1939Kulju, MikaOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaJärjestöllinen
2003GRaittiuden ja kunnollisuuden vaalijat: Suomen Sosialidemokraattisen Raittiusliiton Päivän Nuoret 1940-luvun puolivälistä 1970-luvun alkuunMatilainen, RiittaHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaTalous- ja sosiaalihistoriaJärjestöllinen
2003GKaikki yhtenä joka mies : Jyväskylän vapaaehtoinen palokunta kansalaisuuden ja kansallisuuden rakentajana vuosina 1878-1905Osola, PetriJyväskylän yliopistoSuomen historiaJärjestöllinen
2003VKoti on kansan sydän. Kotikasvatusyhdistyksen perustaminen ja toiminta 1907-1917Parjo, OiliHelsingin yliopistoKasvatustieteen laitosJärjestöllinen
2003GKansansivistyksestä kotitalousneuvontaan. Kajaanilaiset marttayhdistykset 1899-1948Pelkonen, Anni-HelenaOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaJärjestöllinen
2003AMKMarttojen perinneopintokerho : kehittämisprojektin loppuraporttiVesterbacka, KirsiJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluJärjestöllinen
2003GStyrd fritid i det senmoderna samhället. En studie om deltagande i datakurs pä ArbisBlomfelt, LeilaHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaSosiologiaKansalais- ja työväenopistot
2003AMKKehittämissuunnitelma Kankaanpään kansalaisopiston tekstiiliyksikölleItäluoma, OutiJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansalais- ja työväenopistot
2003AMKIisalmen kansalaisopiston strategiat 2003Kauppinen, TaruJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansalais- ja työväenopistot
2003AMKLähtökohtia kansalais- ja työväenopistojen tekstiilisuunnittelun opetukseenKoivunen, EijaJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansalais- ja työväenopistot
2003GYhteisöllisyysopintojen vaikuttavuuden ja toteutuksen arviointi : koulutukselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja opintojen vaikutus tuntiopettajien oppimis- ja opetuskäsityksiinPalviainen, RiikkaTampereen yliopistoKasvatustiedeKansalais- ja työväenopistot
2003AMKOppia ikä kaikki : kansalaisopisto vapaan sivistystyön toteuttajanaSuorsa, SeijaJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansalais- ja työväenopistot
2003AMKLaulunopetus ja sen tavoitteet kansalais- ja työväenopistoissaUlvinen, LeaJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansalais- ja työväenopistot
2003AMKVertaileva tutkimus ammatilliseen tutkintoon tähtäävien ja harrastepohjaisesti opiskelevien aikuisopiskelijoiden opiskelumotivaatiostaVidgren, KaisaJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansalais- ja työväenopistot
2003G”Mikä minussa sivistystä janoaa?”: kansanopisto-opiskeluun hakeutumisen ja opiskeluun sitoutumisen syytHahl, PirjoJyväskylän yliopistoKasvatustiedeKansanopistot
2003GKommunistien koulutusta valtion tuella – Sirola-opiston perustaminen ja ensimmäiset viisi toimintavuotta 1946-1951Kiviaho, PiritaHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaPoliittinen historiaKansanopistot
2003VPohjoismaisilta juurilta kohti maailmanlaajuista toimijuutta? Suomalaisen kansanopiston toimintakulttuuri ja sen kansainvälisyys 2000-luvun alussaKoskinen, HelenaTampereen yliopistoKasvatustieteiden laitosAikuiskasvatusKansanopistot
2003GKansan sivistämiseksi. Suomenkielisen kirjallisuuden ja teatterin vaiheet Neuvosto-Karjalassa 1927-1937Hakala, MaliinaTampereen yliopistoSuomen historiaYleinen
2003GOppiminen on elämää ja elämä oppimista. Kouluikäisenä sodan kokeneiden siirtokarjalaisten oppimisen vaihtoehdotIlonen, AnneliTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusYleinen
2003VYliopistokoulutuksen avoimuus ja refleksiivisyys: Suomalaisen yliopistoaikuiskoulutuksen rakenteistumisen analyysiaKantasalmi, KariHelsingin yliopistoKasvatustieteiden laitosYleinen
2003GVastuullisuus kuntajohtamisessa: Tutkimus New Public Managementin ja seutuistumisen asettamien vaatimusten yhteensovittamisen mahdollisuuksista kuntajohtamisessaPölkki, SatuVaasan yliopistoHallintotieteiden tiedekuntaHallintotiedeYleinen
2003VNuori Ilmari Vaissi. Kasvun ja kehityksen vuodet suomalaisessa talonpoikaisyhteisössä 1910-1939Pousi, AirikkiHelsingin yliopistoKasvatustieteen laitosYleinen
2003GElinikäisen opiskelijan uusi lukujärjestys: Aikuiskoulutuksen käsitteen ja tarjonnan muutoksistaSalminen, MeriHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaSosiaalipolitiikkaYleinen
2004G”Vaikka näytimmekin leikkivän, isänmaan hyväksi sen teimme”. Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton yhteydet ulkomaille 1930-luvullaAlamäki, MerviOulun yliopistoYleinen historiaJärjestöllinen
2004GIsoa iloa ja tekemisen riemua. Oulunsalon nuorisoseura 1944-2000Isokoski, MinnaOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaJärjestöllinen
2004GKansalaisjärjestöistä puolueeksi – Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen organisaation kehitys vuoteen 1919Jehkonen, AnttiTampereen yliopistoSuomen historiaJärjestöllinen
2004AMKTuntiopettajana tuuliajolla?Eskelinen, Riikka-LiisaJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansalais- ja työväenopistot
2004GPäämäärä- ja toiminta-arvojen merkitys vapaassa sivistystyössä : arvojen toteutuminen Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston opettajien toiminnassaSalomaa, MarikaHelsingin yliopistoKasvatustieteen laitosKansalais- ja työväenopistot
2004AMKVanhat eväät, uusi kattaus : henkilökunnan käsityksiä Ranuan kr. kansanopiston kehittämistarpeistaAlaranta, JuhaniOulun seudun AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansanopistot
2004AMKOpetussuunnitelman kehittäminenKolhonen-Takkala, SariJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansanopistot
2004AMKKieli- ja musiikkiopintojen linja Jämsän kristillisessä kansanopistossaKukko, EeroJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansanopistot
2004AMKOpintiellä koreografisessa prosessissaMäkelä, MariJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansanopistot
2004GKansanopiston opettajat tieto- ja viestintätekniikan käyttäjinäSilvennoinen, MinnaJyväskylän yliopistoKasvatustiedeKansanopistot
2004AMKNäkökulmia tekstiilityönopetukseen : oppimiympäristönä Jämsän kristillinen kansanopistoTyrväinen, SeijaJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansanopistot
2004VSubjektifilosofiasta pedagogisen toiminnan teoriaanKivelä, AriOulun yliopistoYleinen
2004GAikuisopettajien ammatillinen kehittyminenVillanen, LauraTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeYleinen
2005GYhteisöt aktiivisten vapaaehtoisten sosialisaatiossa ja oppiminen vapaaehtoistoiminnassaHaapanen, ElinaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaSosiologiaJärjestöllinen
2005GIiläistä työläisurheilua vuoteen 1971. Iin Yrityksen kehitys woimisteluseurasta urheiluseuraksi vuosina 1911-1971Huovinen, PerttiOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaJärjestöllinen
2005GVapaaehtoisesti kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta. Lotta Svärd -yhdistyksen Oulaisten paikallisosasto vuosina 1920-1944Kiipeli, KatjaOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaJärjestöllinen
2005GVertaistutorit ikääntyneiden tietotekniikkaopintojen tukijoina : Deskriptiivinen tutkimus Tampereella toimivan ATK Seniorit Mukanetti ry:n vertaistutoreiden toiminnasta Mattila, MikkoTampereen yliopistoKasvatustiedeJärjestöllinen
2005GUskollisesti yhteisrintamassa. Oulun Aitosuomalaisen Kerhon asema aitosuomalaisessa liikkeessä vuosina 1926-1939Metso, Ari-PekkaOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaJärjestöllinen
2005AMKPedagoginen sitoutuminen – järjestöllisen sivistystyön paradoksiTervo, TimoOulun seudun AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluJärjestöllinen
2005VOmaehtoinen ryhmäopiskelu ja ammatillinen kehittyminen. Tutkimus kuntatyöntekijöiden opiskelusta ja ammattiliiton ohjauksellisesta tuestaTuomi, TainaTampereen yliopistoKasvatustieteiden laitosJärjestöllinen
2005AMKMuotoilua kierrätysmateriaaleista : sovellus kokemuksellisesta oppimisesta taiteen perusopetuksessa ja vapaassa sivistystyössäBlomqvist, SailaJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansalais- ja työväenopistot
2005V”Mitä taide tekee käsityöstä?” Käsityötaiteen perusopetuksen käsitteellinen analyysiKarppinen, SeijaHelsingin yliopistoSoveltavan kasvatustieteen laitosKansalais- ja työväenopistot
2005AMKBalanced Scorecard : tuloskortti posliininmaalausopetuksen arvioinnin ja kehittämisen työkalunaKorvensivu, TuulaJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansalais- ja työväenopistot
2005AMKKansalaisopiston mielikuvaMäkipaja, VivaJyväskylän AMKLiiketalouden koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2005GHarmonikansoiton tavoitteet kansalaisopistossaMarttinen, TuiskuSibelius-AkatemiaMusiikkikasvatuksen osastoKansalais- ja työväenopistot
2005LaArbor Vitae – elämän puu : taiteen perusopetuksen kehittämistyön ensiaskeleitaMeriläinen, MinnaTaideteollinen korkeakouluTaidekasvatuksen osastoKuvataideopetusKansalais- ja työväenopistot
2005AMKIlmaisu käsityöprosessissa : kuvakudoskurssi työväenopistossaRuppa, RailiJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansalais- ja työväenopistot
2005GKansalaisopisto-opiskelun merkitys aikuisen elämässä – Taide- ja taitoaineiden opiskelijoiden käsitykset opiston yksilöllisistä ja yhteisöllisistä merkityksistäSaarenpää-Numminen, MarjutTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeKansalais- ja työväenopistot
2005KanProjekti oppimisympäristönä – teorian ja käytännön kohtaaminen kuvataideopettajan työssäSaikkonen, LeaAalto-yliopistoTaiteiden ja suunnittelun korkeakouluTaidekasvatusKansalais- ja työväenopistot
2005AMKOppia nettimediassa : Otavan opiston opinnollinen mediatoimintaTikkanen, JukkaJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansanopistot
2005VLaatu luottamuksen rakentamisena – laatukäsitys kansanopistossaTuomola-Karp, PäiviHelsingin yliopistoKansanopistot
2005GPeräseinäjoen kirjastot ja kansansivistystyö vuosina 1870-1930Kangasniemi, LiisaJyväskylän yliopistoSuomen historiaKirjastot
2005GSuomalaisen viittomakielen rakenteen ja tilankäytön oppiminen vieraana kielenäJäntti, PäiviJyväskylän yliopistoKasvatustieteen laitosKasvatustiedeKansalais- ja työväenopistot
2005GAikuisopiskelijoiden käyttämät oppimisstrategiat ranskan kielen sanaston opettelussa Enqvist, GitteTurun yliopistoRanskan kieli ja kulttuuriYleinen
2005GAikuiskasvatus oppiaineena ja tieteenalana 1974-2001 Tampereen yliopistossaMaijanen, HeidiTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeYleinen
2005GSuomalaisen naissivistyksen alkujuurilla ja kolme naissivistyksemme uranuurtajaa: naisten koulutus 1860-1920Uusitalo, KatariinaJyväskylän yliopistoKasvatustiedeYleinen
2006GMatkalla mieskaveruuteen: tutkimus Pienperheyhdistys ry:n vapaaehtoisiksi mieskavereiksi hakeutuneiden miesten toimintaan osallistumismotiiveista ja käsityksistä mieskaveritoiminnastaHaverinen, TuijaJyväskylän yliopistoSosiologiaJärjestöllinen
2006LiItsearviointi opintokeskusorganisaation muutostekijänäKorpivaara, VarpuliisaHelsingin yliopistoKäyttäytymistieteellinen tiedekuntaJärjestöllinen
2006GIlmastomartta valitsee säästäväisesti : Marttojen käsityksiä ilmastonmuutoksesta ja omasta toiminnastaan Nuutinen, MariaTampereen yliopistoYmpäristöpolitiikkaJärjestöllinen
2006GOikeuden, laillisuuden ja ihmisyyden hengessä. Suomalainen Naisliitto vuosina 1907-1939Ohtonen, TanjaOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaJärjestöllinen
2006VUudet liikkeet – Radikaali kansalaisaktivismi 1990-luvun SuomessaRasimus, AriTampereen yliopistoSosiologian ja sosiaalipsykologian laitosJärjestöllinen
2006VViholliskuviin ja viranomaisiin vetoamalla vaiennetut työväentalot. Kuinka Pohjois-Savon Lapuan liike sai nimismiehet ja maaherran sulkemaan 59 kommunistista työväentaloa Pohjois-Savossa vuosina 1930-1932Ruuskanen, EsaJyväskylän yliopistoHistorian ja etnologian laitosJärjestöllinen
2006GTanssia, teatteria ja kansanvalistusta. Nuorisoseuratoiminta Tammelan Hykkilä-Lunkaan, Teuron ja Portaan kylissä sekä kirkonkylällä 1920-luvullaSalko, JenniTampereen yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen historiaJärjestöllinen
2006GInstrumenttiopetuksen opetuskäytänteet kansalaisopistossaJussila, JenniJyväskylän yliopistoHumanistinen tiedekuntaMusiikkikasvatusKansalais- ja työväenopistot
2006GSilta ihmiseltä ihmiselle : Otsolan setlementti Porissa 1945-2005Lähteenmäki, OutiTurun yliopistoKulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitosKansalais- ja työväenopistot
2006GTieto- ja viestintätekniikan käyttö vapaan sivistystyön taitoaineiden opettajien keskuudessaOllikainen, Lea AnneliJoensuun yliopistoSavonlinnan opettajankoulutuslaitosKäsityönopettajien koulutusKansalais- ja työväenopistot
2006G”Kokemus kypsyttää konkariksi”. Kansalaisopistojen päätoimisten tekstiilityön opettajien ammatillinen kehittyminenSallinen, AnneTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeKansalais- ja työväenopistot
2006GLaatu toiminnan kehittäjänä : tutkimus laadun merkityksestä kansalaisopistojen toiminnan kehittäjänä Pohjois-Savossa peilattuna sosiaalisen pääoman näkökulmaanSummanen, SariSibelius-AkatemiaTaidehallinnon koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2006G”De tappra och de trogna”: observationer av de vuxnas studiemotivation för svenska vid ett medborgarinstitutTeriö-Poutiainen, TuulaJyväskylän yliopistoRuotsin kieliKansalais- ja työväenopistot
2006AMKKansalaisopiston päätoiminen musiikinopettaja ja koulutusTolonen, MaunoJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansalais- ja työväenopistot
2006GKirjastojen puolesta. Kirjastokirjoittelu työväen- ja porvarilehdissä 1910-1916Systä, AnneTampereen yliopistoInformaatiotieteiden tiedekuntaInformaatiotutkimusKirjastot
2006GUrheiluopistojohto opetushenkilöstön ammatillisen kasvun tukijanaHassinen, TeemuTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAmmattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskusUrheiluopistot
2006GAulis Alanen aikuisdidaktiikan kehittäjänäHeinonen, LailaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusYleinen
2006GVapaan sivistystyön kuvataideopintojen tunnustaminen formaalissa koulutuksessa : Turun seudun kansanopistojen sekä kansalais- ja työväenopistojen kuvataideopettajien ja -opiskelijoiden näkemysten kartoitusHuolman, HeidiTurun yliopistoKasvatustiedeYleinen
2006G”Ihmiset tarvitsevat rauhattomina aikoina luettavaa”. Kriisiajan kuva Kansanvalistus ja Kirjastolehdessä 1939-1947Kalliola, AnttiTampereen yliopistoInformaatiotieteiden tiedekuntaInformaatiotutkimusYleinen
2006GKulttuuriyhteistyötä, politiikkaa ja kansansivistämistä: fennomaanien suhde UnkariinKarila, KaisaJoensuun yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen historiaYleinen
2006GSivistyneistön suomalaisuus ihmiskäsityksen murroksessa. 1930-luvun kulttuurikriisi suomalaisen sivistyneistön kulttuurisen identiteetin kriisinäKokko, HeikkiTampereen yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen historiaYleinen
2006GPietari Päivärinta yhteiskunnallisena vaikuttajana 1858-1893Päivärinta, AnttiJoensuun yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen historiaYleinen
2006VItsekasvatus suomalaisena käsitteenä ja käytäntönäSivonen, KirstiJoensuun yliopistoYleinen
2006GTietotekniikan aikuisopetuksen opetuskäytänteiden arviointiVehkala, Jukka-PekkaJyväskylän yliopistoOpettajankoulutuslaitosTietojenkäsittelytiedeYleinen
2006GSiveellisyys ja sen todellistuminen arkielämässä. Tutkielma J. V. Snellmanin filosofiastaVirtanen, SeppoTampereen yliopistoHumanistinen tiedekuntaFilosofiaYleinen
2007GTyötä ja elämää varten – oppimiskokemuksia avoimen yliopiston aikuiskasvatuksen monimuoto-aineopinnoistaRaumanni, Päivi & Mikkola, Anna-MariaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusAvoin yliopisto
2007GNonformaali pedagoginen toiminta. Pedagogisen toiminnan haasteet alle 18-vuotiaille kerhonohjaajille 4H:n kerhojen toiminnassaHäyrinen, KirilKuopion yliopistoSosiaalipedagogiikkaJärjestöllinen
2007GMistä on nuorten näköinen urheiluseura tehty? Tapaustutkimus nuorten vaikutusmahdollisuuksien edistämisestä ja aikuistuesta Kuopion SuunnistajissaHeiskanen, LasseJyväskylän yliopistoLiikuntasosiologiaJärjestöllinen
2007GMessukylän Toverit ry 1975–2006 – Urheilua sosiaalisen pääoman kentilläHietama, HannaJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaYhteiskuntapolitiikkaJärjestöllinen
2007GKirkon ja työväenliikkeen taistelu nuorisosta: Evankelis-luterilaisen kirkon lapsi- ja nuorisotyö Tampereella 1918-1930Jokela, MerjaTampereen yliopistoHumanistinen tiedekuntaHistoriaJärjestöllinen
2007GUrheiluseura kasvattajana. Pelaajien ja vanhempien näkemyksiäKonkari, TomasHelsingin yliopistoSoveltava kasvatustiedeJärjestöllinen
2007GAineettomien pääomien ylisukupolvinen siirtyminen harrastustoiminnassa – Tapaustutkimus Koiton LauluKuusterä, KirstiHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaTalous- ja sosiaalihistoriaJärjestöllinen
2007GJos naista missä tarvitaan. Naisen asema ja rooli puolueiden naisjärjestöjen lehdissä 1960- luvullaMuinonen, SariTampereen yliopistoSuomen historiaJärjestöllinen
2007G”Järjestössä kasvaa ja järjestöön kasvaa”. Partio ja 4H nuorten kasvatus- ja oppimisympäristönäPajunen, Mirka & Schadewitz, KatriKuopion yliopistoSosiaalipedagogiikkaJärjestöllinen
2007VTeatteri liikkeessä: Työväenteatterit Suomen teatterikentällä ja työväenliikkeessä kaksiteatterijärjestelmän syntyyn asti vuonna 1922Seppälä, Mikko-OlaviHelsingin yliopistoTaiteiden tutkimuksen laitosTeatteritiedeJärjestöllinen
2007GSanteri Alkion kasvatus- ja sivistysteoriaVaris, MarkkuOulun yliopistoKasvatustiedeJärjestöllinen
2007GDet fria bildningsarbetet vid medborgarinstitut : – exemplifierat med Pedersöre MedborgarinstitutGranbacka, MarieÅbo AkademiPedagogikKansalais- ja työväenopistot
2007AMKAikuisten kuvataideopetuksen kehittäminen Seinäjoen kansalaisopistossaLaasonen, TiinaJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansalais- ja työväenopistot
2007G”Sivistyksen voima on pienen kansan ainoa pelastus” : kansalaisopistojen synnyttämä reaktio muuttuvassa SuomessaLehtonen, MariTurun yliopistoAikuiskasvatustiedeKansalais- ja työväenopistot
2007AMKViulun- ja yhteissoiton kehittäminen Kalajoen kansalaisopistossa lukuvuonna 2003-2007Markkanen, IirisJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansalais- ja työväenopistot
2007GYleissivistävää ja hyödyllistä: Haastattelututkimus kansanopisto-opettajien opetustavoitteista viestintälinjoillaLindroos, OutiHelsingin yliopistoValtiotieteellinenViestintäKansanopistot
2007GRoutavuosien romantikosta aikaansa seuraava oppilaitos : Kansanopisto-lehdessä käydyt keskustelut vuosina 1950–1978Tulla, ElinaTurun yliopistoAikuiskasvatustiedeKansanopistot
2007AMKOpinnollisen kuntoutuksen opintolinja nuoren tukena ammatillista koulutusta ja itsenäistä elämää vartenVeko, TuulaTampereen AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansanopistot
2007GKirkon, kansakoulun ja kunnan palveluksessa – maaseutukirjaston kehitys kansansivistäjästä tietopalvelukeskukseksi Asikkalassa 1860-1990Tasanen, TerhiTampereen yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen historiaKirjastot
2007G”Kokemus, että tää on kivaa, se on mulle tärkeetä” : katsaus aikuismaalareiden taiteen tekemisen prosessiinFlink, LeenaLapin yliopistoTaiteiden tiedekuntaKuvataidekasvatusYleinen
2007GKunta- ja palvelurakenneuudistus: Jurvan kunta mukana muutoksessaHakala, SariVaasan yliopistoHallintotieteiden tiedekuntaAluetiedeYleinen
2007GMusiikki osana venäjänkielisten maahanmuuttajanuorten kulttuuri- identiteettiä ja akkulturaatiota. Viiden maahanmuuttajanuoren kokemuksia omasta identiteetistä, kulttuurista ja musiikistaHovisalmi, AstaJyväskylän yliopistoMusiikkikasvatusYleinen
2007AMKViittomakielisen kulttuurin opetus viittomakieltä vieraana kielenä opiskelevilleKaroluoto, Maria; Sivonen, LauraHUMAKViittomakielen tulkin koulutusohjelmaYleinen
2007GVapaaksi yksilöksi yhteisön jäsenenä? Maahanmuuttajien kotouttaminen hallinnan tekniikkanaKerkkänen, HannuJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaSosiologiaYleinen
2007GKansan sivistykselle eduksi: Y. K. Yrjö-Koskisen käsitykset kansasta ja sen sivistämisestäLinjamaa, SuviJyväskylän yliopistoSuomen historiaYleinen
2007GJärki kasvaa käytöstä: tietoyhteiskuntaopetus kolmannella sektorillaMäenpää, LiisaLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusYleinen
2007GOhjauksen haasteita aikuisten maahanmuuttajien koulutuksessaRaunio, PirjoJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeYleinen
2007LiSalasoittajat – Pianonsoitto ikäihmisten harrastuksenaSiirola, ElinaJyväskylän yliopistoHumanistinen tiedekuntaMusiikin laitosMusiikkikasvatusYleinen
2007GÄldre mäns och kvinnors medborgarengagemangWesterlund, CarolineÅbo AkademiYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaSosiaalipolitiikkaYleinen
2008GIkääntyvien aikuisopiskelijoiden käsityksiä avoimen yliopiston gerontologian opiskelustaNurminen, TiinaJyväskylän yliopistoLiikuntatieteellinen tiedekuntaTerveyskasvatusAvoin yliopisto
2008GJärjestölehti kansalaisjärjestön vaikuttamisen välineenä. Tapaustutkimus Elämäntapaliiton Myötäote-lehdestäAhonen, KristiinaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaTiedotusoppiJärjestöllinen
2008G”Kun joku tulis kylään” : Vaparin vapaaehtoistoiminta osana kansalaisyhteiskuntaaHänninen, LeenaJyväskylän yliopistoYhteiskuntapolitiikkaJärjestöllinen
2008GNuorten kokemuksia terveyttä edistävästä valmennuksesta urheiluseuroissaKekki, Hanna-Leena & Palmi, SusannaJyväskylän yliopistoLiikuntatieteellinen tiedekuntaTerveyskasvatusJärjestöllinen
2008G”Kyllä sitä aika suomalainen kuitenkin on.” Kansalaisjärjestötoimijoiden globaali orientaatio, kansallinen identiteetti ja kansalaisuusLeppäaho, MerjaJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaSosiologiaJärjestöllinen
2008GOsallistumisen iloa ja omia rajoja. Eläkeläiset vapaaehtoistoiminnassaMakkonen, MaijuJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosSosiologiaJärjestöllinen
2008GTyöläisnaisten järjestäytyminen Tampereen ja Vaasan raittius- ja työväenyhdistyksissä 1896-1905Murole, ElisaTampereen yliopistoHumanistinen tiedekuntaHistoriaJärjestöllinen
2008GYhteisöllisyys ja vaikuttaminen kansalaistoiminnan kentillä – Suomen Ladun yhteisö- ja liikuttamisvoimaNygren, EveliinaJyväskylän yliopistoLiikuntatieteellinen tiedekuntaLiikuntasosiologiaJärjestöllinen
2008GMotivaatio vapaaehtoistyön tekemiseen joensuulaisessa yleisurheiluseurassaVälimäki, VilleJyväskylän yliopistoLiikuntapedagogiikkaJärjestöllinen
2008YAMKMusiikin kehittämis- ja opetussuunnitelma Seinäjoen KansalaisopistoonHaanpää, Marjo HeleneHelsingin AMK StadiaMusiikin koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2008AMKOpiskelijoiden kokemuksia kansalaisopistosta ÄänekoskellaHyvärinen, MinjaJyväskylän AMKMajoitus- ja ravitsemisalaPalvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2008GRentouttava, palkitseva, viihdyttävä, arjesta irroittava : musiikin harrastamista kansalaisopistossaKaarlela, MailaOulun yliopistoKasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikköMusiikkikasvatuksen laitosKansalais- ja työväenopistot
2008G”Olen synnyinkotonani saanut kudontapasillin, kasvanut kiinni, enkä voi luopua” – Kudontaryhmäläisten käsityksiä tekemisen ja osallistumisen merkityksestä ja vaikutuksesta hyvinvointiinKäsmä-Pöllänen, PäiviLapin yliopistoTaiteiden tiedekuntaKuvataidekasvatusKansalais- ja työväenopistot
2008GKansalaisopiston tehtävät ja sidosryhmät – tutkimus kansalaisopistojen opetuksellisesta yhteistyöstä ja sen muutoksista entisen Hämeen läänin alueellaKoivuniemi, MerviTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
2008GHarrastuksesta ammatti – Kasvu pitsinnypläyksen opettajaksi elämäkertojen valossaKuuva, TarjaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
2008AMKMusiikinopetus osana vapaata sivistystyötä kansalaisopistossaLappalainen, Anna-MaijaJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansalais- ja työväenopistot
2008GKansalaisopiston tehtävä nyt ja tulevaisuudessa : case-tapauksena Auralan kansalaisopisto TurussaMäkinen, MiiaTurun yliopistoAikuiskasvatustiedeKansalais- ja työväenopistot
2008AMKAvoin kotitalousopetus Kuopion kansalaisopistossaMaukonen, MerjaJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansalais- ja työväenopistot
2008AMKMaailmalta ideoita hakemassa : kansalaisopiston kädentaitojen ohjaamiseenNiemelä, PäiviJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansalais- ja työväenopistot
2008AMKProjektinsuunnittelu ja rahoitushakemuksen laadintaPääskylä, EskoJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansalais- ja työväenopistot
2008AMKVapaan sivistystyön käsityön lyhytkurssien sisällöllinen kehittäminenRosenberg, AnjaTampereen AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansalais- ja työväenopistot
2008AMKJaettu opettajuus : case: kaksi esimerkkiä yhteistyöstäTuhkanen, Hanna-RiikkaJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansalais- ja työväenopistot
2008GKansalaisopisto 2000-luvun koulutus- ja oppimismarkkinoilla – Roolia etsimässä. Kansalaisopiston henkilökunnan kokemuksia markkinaperusteisesta aikuiskoulutuspolitiikastaValkonen, EmiliaJoensuun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeKansalais- ja työväenopistot
2008AMKTaiteen perusopetus tienviittana ammatillisiin opintoihin?Vornanen, PäiviJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansalais- ja työväenopistot
2008GKansanopistojen liikunnan ja terveyskasvatuksen opetus – Opettajien ja rehtoreiden näkökulmiaIkonen, MarjattaJyväskylän yliopistoLiikuntatieteellinen tiedekuntaLiikuntapedagogiikkaKansanopistot
2008GKoulu elämää varten. Kainuun opisto nuorison kasvattajana 1909-1948Kemppainen, SatuJoensuun yliopistoYhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekuntaYhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta Suomen historiaKansanopistot
2008GVuosi elämästä: Työväen Akatemian opiskelijoiden kansanopistovuoden kokemukset ja merkityksetNiemi, AriJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaOpettajankoulutusKansanopistot
2008AMKLukiseulonnasta lukitukeen Jyväskylän kristillisessä opistossaPaananen, SariJyväskylän AMKAmmatillinen erityisopettajankoulutusKansanopistot
2008AMKOpinto-ohjaus Partaharjun OpistossaPartonen, MinnaJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansanopistot
2008GDeutsch virtuell: zum netzgestützen Fremdsprachenunterricht an den Volkshochschulen in FinnlandRantakaulio, KyllikkiJyväskylän yliopistoSaksan kieli ja kulttuuriKansanopistot
2008GItsearviointi ja sen toteutuminen kolmessa kristillisessä kansanopistossaRusama, JanneHelsingin yliopistoKasvatustieteen laitosKansanopistot
2008AMKHenkilökohtaistaminen koulunkäyntiavustajan ammattitutkinnossa : Reisjärven Kristillinen opistoTainio, ElmaJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansanopistot
2008GKansanopisto-opiskelun motiivit ja kansanopistojen asema: tutkimus neljän suomalaisen kansanopiston entisten opiskelijoiden kokemuksistaVirmasalo, MarjoJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaYhteiskuntapolitiikkaKansanopistot
2008GTehtaiden kirjastotoiminta ja sen tavoitteet Hämeessä vuosina 1890–1920Pihlaja, AnnikaTampereen yliopistoInformaatiotieteiden tiedekuntaInformaatiotutkimusKirjastot
2008GLiikunta maahanmuuttajien elämässä – Aikuisten maahanmuuttajaopiskelijoiden liikunta kotimaassaan ja SuomessaAhjokivi, RiittaJyväskylän yliopistoLiikuntatieteellinen tiedekuntaLiikuntapedagogiikkaYleinen
2008GAbi ja aktiivisen kansalaisuuden haasteAlanko, JukkaJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaOpettajankoulutusYleinen
2008GDialogisuus aikuisten oppimisessa – Dialogisen oppimistilanteen ulottuvuuksiaAlusniemi, SiniJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeYleinen
2008GAikuisille maahanmuuttajille suunnattujen suomen kielen oppikirjojen Suomi-kuva 1980- ja 2000-luvullaLatvala, TuijaVaasan yliopistoHumanistinen tiedekuntaViestintätieteetYleinen
2008GKäsityökohtaamisia muinaisuuden kanssa: Neulalla neulominen eli kinnasneulatekniikka …muutakin kuin neulakinnas?Nordberg, MarjutHelsingin yliopistoKotitalous- ja käsityötieteiden laitosKäsityötiedeYleinen
2008GVarkautelaisen liikuntakulttuurin eriytyminen ja toimijoiden verkostoituminenNuutinen, LauraJyväskylän yliopistoLiikuntatieteellinen tiedekuntaLiikuntasosiologiaYleinen
2008VTasa-arvoa tanssilattialla. Käsityöväen sivistysseurat 1840-luvulta 1870-luvun alkuunRehumäki, PekkaOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaYleinen
2008G”Oikeen huomaa, et me ollaan niinku samaa porukkaa.” Vertaisuus ikääntyvien tietotekniikan oppimisen kokonaisuudessaSaajanaho, MillaJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusYleinen
2008GKysymys viihdytystoiminnasta armeijan valistustoiminnan kentässä jatkosodan aikana 1941-1944Suvanto, KatariinaHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaPoliittinen historiaYleinen
2008AMKMuutosagentti : Hyvä aikuisten kirjapiirin opettajaTurunen, KaijaJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluYleinen
2008VLuonnonmukaisesta arkiliikunnasta liikunnan eriytymiseen. Suomalaiset liikuntasukupolvet ja liikuntakulttuurin muutosZacheus, TuomasTurun yliopistoKasvatustieteiden laitosYleinen
2009GJos heti lataa kaiken ja osoittaa sormella, ei ne nuoret tule mukaan. Järjestöjen mahdollisuudet vaikuttaa nuorten ruokatottumuksiinKauppinen, EilaHelsingin yliopistoKäyttäytymistieteellinen tiedekuntaKotitalous- ja käsityötieteiden laitosKotitaloustiedeJärjestöllinen
2009VOpintokeskusten itsearviointi – muuttuuko sana toiminnaksi?Korpivaara, VarpuliisaLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaJärjestöllinen
2009GSeura ja kunta yhteistyössä – Liikuntapalvelujen historiallinen kehitys Peräseinäjoella 1945–2004Kulmala, KimmoJyväskylän yliopistoLiikuntatieteellinen tiedekuntaLiikuntasuunnittelu ja -hallintoJärjestöllinen
2009GSuomenruotsalaisuutta määrittämässä: Helsingin Arbetets Vänner osana ruotsinkielistä järjestökenttää 1800- ja 1900-lukujen taitteen SuomessaPackalén, OliviaHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaPoliittinen historiaJärjestöllinen
2009G”Ilomielin valmiina palvelemaan kun kutsuvi syntymämaani.” Pikkulottien ja suojeluskuntapoikien kansalaiskasvatus eteläpohjalaisessa paikallisyhteisössä 1927-1939Simola, OutiTampereen yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen historiaJärjestöllinen
2009GYhteistoiminta yksilöllistymisen yhteiskunnassa. Vapaaehtoistoiminta jyväskyläläisissä yhdistyksissäSurakka, HannaJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaSosiologiaJärjestöllinen
2009AMKVaasa-opiston henkilöstön perehdyttäminenSalonen, KlausJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansalais- ja työväenopistot
2009V”Koko talo soi”. Klemetti-opisto suomalaisen musiikkikulttuurin kehittäjänä 1953-1968Partanen, PirkkoHelsingin yliopistoSoveltavan kasvatustieteen laitosKansanopistot
2009AMKKarkun evankelisen opiston gospellinjaRusama, MattiTampereen AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansanopistot
2009GLaulun aate: maakuntalaulujen historiaa nationalistisen kansanopistoaatteen siivittämänäWinstén, RosinaSibelius-AkatemiaKirkkomusiikin osastoKirkkomusiikkiKansanopistot
2009VYhteisöllinen taidekasvatus: performatiivisesti pohjoisen sosiokulttuurisissa ympäristöissäHiltunen, Mirja Lapin yliopistoYleinen
2009GHymyä ja hyvinvointia hakemassa – Aikuisten vapaa- aika- ja yrityspalvelutuotteisiin osallistuvien liikuntamotiivit ja liikuntaharrastuneisuusMalk, Samuel & Taponen, RaimoJyväskylän yliopistoLiikuntatieteellinen tiedekuntaLiikuntapedagogiikkaYleinen
2009GVoiko huono-osainen olla osallinen? Tarkastelussa päihteidenkäyttäjien, toimeentulotuen saajien, vankien ja asunnottomien osallisuus ja aktiivinen kansalaisuusSärkelä, MonaJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaKansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelmaYleinen
2009GVapauden, tietämisen ja moraalin snellmanilainen sidosSiipola, ReijoJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaFilosofiaYleinen
2009GTutkimustiedon hyödyntäminen kunnissa: kohti kasvatustieteellisen tutkimuksen ja kuntien sivistystoimen toimivaa yhteistyötäWallenius, JennyJyväskylän yliopistoKasvatustiedeYleinen
2010GOi hurmaa rytmin ja voimistelun. Oulun Kisa-Siskoista Oulun Voimisteluseuraksi 1930–2009Kapanen, MarjaOulun yliopistoHistoriaJärjestöllinen
2010GUrheiluseurat seudullisessa liikuntasuunnittelussa: Tutkimus liikunta- ja urheiluseurojen toiveista ja tarpeista Jyväskylän seudullaKärkkäinen, Anna-LeenaJyväskylän yliopistoLiikuntatieteiden laitosLiikunnan yhteiskuntatieteetJärjestöllinen
2010GRakkikoiria, asiantuntijoita vai palveluntuottajia? Kansalaisjärjestöjen merkitys, tehtävät ja suhde valtionhallintoon kehityspolitiikan alallaKauranen, AnneTampereen yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaValtio-oppiJärjestöllinen
2010GKansalaisjärjestöjen elävä tila. Tarkastelussa Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n lausunnot ja kannanototLeukumaa, RiikkaJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaKansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelmaJärjestöllinen
2010G”Ei kansa elä vain leivästä.” Suomen Taideyhdistys ja taiteen kannattajakunnan muotoutuminen Helsingissä 1846-1865Rassi, JohannaHelsingin yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen ja Pohjoismaiden historiaJärjestöllinen
2010AMK”Vastauksien löytämistä tärkeämpää on löytää oikeat kysymykset” : Koulutusohjaajien rooli Rakennusliiton Uusi ote -koulutuksessaSalmenjoki, Sini-KatariinaHUMAKJärjestöllinen
2010AMKYhdessä kädentaitoja oppimassa : kansalaisopiston käsityön opetuksen erityispiirteitäAksela, Leena Jyväskylän AMKAmmatillinen opettajankoulutusKansalais- ja työväenopistot
2010YAMKProjektisuunnitelma – penkkiurheilijan kuntosaliryhmät Harjulan kansalaisopistossa Ojamo, Kirsi Haaga-Helia AMKLiikunta-alan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2010AMKVoionmaan opiston elokuvakoulun opetussuunnitelman perusteetKivirinta, TapioTampereen AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansanopistot
2010YAMKKoulutussuunnittelun kehittäminen Etelä-Pohjanmaan Opistossa – yksin vai tiimissä?Palomäki, TuijaSeinäjoen AMKSosiaali- ja terveysalan yksikköSosiaalialan koulutusohjelmaKansanopistot
2010GBrändi strategisena kilpailutekijänä voittoa tavoittelemattomassa organisaatiossa: tapaustutkimus: Kuopion kesäyliopiston brändiYlitalo, MerviJyväskylän yliopistoYhteisöviestintäKesäyliopistot
2010YAMKOpetuksen suunnittelusta oppimisen suunnitteluun – : Liikunnanohjauksen perustutkinnon opetussuunnitelman kehittäminen Liikuntakeskus Pajulahdessa  Tiainen, Marja-LeenaHaaga-Helia AMKLiikunta-alan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmaUrheiluopistot
2010AMKUrheiluopisto Kisakeskus : tehoa sähköiseen markkinointiin Westergård, Olli Turun AMKLiiketalouden koulutusohjelmaUrheiluopistot
2010AMKSosiaalisen median hyödyntäminen projektitoiminnassa – case: ERKKERIAhola, Mari; Haarala, MerjaJyväskylän AMKTietojenkäsittelyYleinen
2010GKehityksen prosessi vai hankkeen offensiivi – tapaustutkimus hankkeen vaikutuksistaHakala, ElinaLapin yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekuntaSosiologiaYleinen
2010GFunktionshindrade i ljuset av aktivt medborgarskap. En studie av finländska politikers syn på funktionshindrades delaktighet i samhälletHästbacka, ElisabethÅbo AkademiYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaSosiaalipolitiikkaYleinen
2010GTapaus kuumat Altot : tutkimus viiden naisen lauluyhtyeestäIsotalo, SuviSibelius-AkatemiaMusiikkikasvatusYleinen
2010GOhjausosaaminen ja -asiantuntijuus aikuiskoulutuksen kentällä. Tiedotus-, neuvonta- ja ohjaustyötä tekevien henkilöiden näkemyksiä ohjaustyössä tarvittavista kompetensseista nyt ja tulevaisuudessaJokinen, Mia-MariaTurun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden laitosYleinen
2010VLuottamuksen ilmeneminen alueellisissa yhteistyöverkostoissa Korkala, Siru Turun yliopistoSosiaalitieteiden laitosYleinen
2010GLiikunta kansainvälisenä kielenä. Maahanmuuttajien liikuntasuhde ja näkemyksiä liikunnan vaikutuksesta kotoutumiseenLehtosaari, RachelTurun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeYleinen
2010AMKSähköisen oppimisalustan käyttö : vapaan sivistystyön oppilaitoksen opetuksessaLuoto, Kaija Jyväskylän AMKAmmatillinen opettajankoulutusYleinen
2010VKuopiolainen uinti paikallisena ja kansallisena kansalaistoiminnan ilmiönäMatkaniemi, TeroItä-Suomen yliopistoYleinen
2010GDet fria bildningsarbetets roll och uppgifter : en deskriptiv studie av det fria bildningsarbetets historia och framtidMörk, AnnikaÅbo AkademiVuxenpedagogikYleinen
2010GMaineen ja tunnettuuden merkitys yhteishyvään pyrkivän organisaation legitimiteetin muodostumisessaNiskala, NiinaJyväskylän yliopistoHumanistinen tiedekuntaYhteisöviestintäYleinen
2010GInvandring i ljuset av aktivt medborgarskap. En analys av regeringens invandrarpolitiska programNynäs, IsabellaÅbo AkademiYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaSosiaalipolitiikkaYleinen
2010GKäsityö ja aktivismi : Käsityö kansalaisaktivismin toimintamuotona 1800- ja 1900-lukujen vaihteen SuomessaPiesanen, AnneHelsingin yliopistoKäyttäytymistieteellinen tiedekuntaOpettajankoulutuslaitosKäsityötiedeYleinen
2010VVapaan sivistystyön kieltenopettajien pedagogiset ratkaisut ja käytänteet teknologiaa hyödyntävissä vieraiden kielten opetuksessaPollari, PirkkoItä-Suomen yliopistoYleinen
2011VOpiskelemassa tavallaan. Vanhat naiset ikäihmisten yliopistossaOjala, HannaTampereen yliopistoAvoin yliopisto
2011GDe åländska marthorna – samhällsbyggare och kulturförvaltare Ackrén, Ann-BrittÅbo AkademiHumanistinen tiedekuntaPohjoismainen etnologiaJärjestöllinen
2011AMKKansainvälisyys osana 4H:n arkea : Kansainvälisen 4H-toiminnan kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla Ahonen, TiinaSeinäjoen AMKKulttuurituotantoJärjestöllinen
2011GSuomen Voimisteluliiton (Svoli) jäsenseurat terveyden edistämisen toimintaympäristönäAuvinen, MariJyväskylän yliopistoLiikuntatieteellinen tiedekuntaTerveyskasvatusJärjestöllinen
2011GVapaaehtoisten roolin muotoutuminen Punaisen Ristin ystävätoiminnassaEl Said, MariaJyväskylän yliopistoPuheviestintä, yhteisöviestintäJärjestöllinen
2011GSosiaalialan kansalaisjärjestöt Euroopan unionissaKajos, TapioItä-Suomen yliopistoYhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekuntaSosiaalipolitiikkaJärjestöllinen
2011GVapaapalokunta – Kasvupaikka kansalaistoiminnalle 1838-1938Koivula, EevaJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaKansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelmaJärjestöllinen
2011GVanhemmuutta tukeva kansalaisjärjestötoimintaKurki, KirstiItä-Suomen yliopistoYhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekuntaYhteiskuntatieteiden laitosSosiaalipedagogiikkaJärjestöllinen
2011GAutonomia ei löydy ydinkeskustasta. Essee yhteiskunnallisista liikkeistä, tilallisesta konfliktista ja hallintamentaliteetistaLukkarinen, JaniItä-Suomen yliopistoYhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekuntaYhteiskuntamaantiedeJärjestöllinen
2011AMKKestävä kehitys Päijät-Hämeen urheiluseuroissa : case: Jalkapallo ja pyöräilyNaukkarinen, Olli & Parkkonen, SamiLahden AMKLiiketalouden koulutusohjelmaJärjestöllinen
2011G”Kirottu V.P.K. se aina hätään joutuu” – Oulun vapaaehtoinen palokunta vuosina 1874–1939Niemelä, HeidiOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaJärjestöllinen
2011GElinikäisen oppimisen ja edunvalvonnan kohtaanto : aikuiskoulutusinformaatio palkansaajakeskusjärjestöjen verkkosivustoilla Onkalo, Rita Helsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaViestintäJärjestöllinen
2011GUrheiluseuratoimijoiden poikkeavat näkemykset Nuori Suomi ry:stäRautio-Sipilä, MarieJyväskylän yliopistoLiikuntatieteellinen tiedekuntaLiikunnan yhteiskuntatieteetJärjestöllinen
2011GKohti sivistymistä ja vapautumista. Suomalaisuuden rakentaminen Kansanvalistusseuran ja Työväen kalenterien elämäkertojen kautta 1900-1914Saaranen, JanneTampereen yliopistoYhteiskunta- ja kulttuuritieteiden tiedekuntaHistoriaJärjestöllinen
2011GKansalaisopistot mielikuvien markkinoillaAntinoja, AnuTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeKansalais- ja työväenopistot
2011AMKAlueellinen kulttuurituottaja : Pienten kuntien yhteistyö kulttuuripalveluiden säilyttämiseksiEromäki, MarikaSeinäjoen AMKKulttuurituotantoKansalais- ja työväenopistot
2011GTaloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle – Case Espoon kaupungin työväenopistoLaakso, ArttuAalto-yliopistoLaskentatoimen laitosLaskentatoimiKansalais- ja työväenopistot
2011G”Hyvää mieltä ja aurinkoa kaamoksenkin keskelle” : osallistuminen kansalaisopisto-opintoihin ja opiskelun vaikutukset opiskelijoiden elämässä heidän omien käsitystensä valossaLabba, InkaLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
2011VMyyttisestä sankarirehtorista opistoäidiksi ja manageriksi : Sukupuolen näkökulma kansalais- ja työväenopiston johtajuuteenLang, TarjaHelsingin yliopistoKäyttäytymistieteiden laitosKansalais- ja työväenopistot
2011AMKVerkko-opetus – mahdollisuus kädentaidon opetuksen kehittämiseen kansalaisopistossa Maasilta, Irma Pohjois-Karjalan AMKMuotoilun koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2011AMKTULEVAISUUSKUVIA KÄDENTAITOJEN OPETUKSEEN : Kankaanpainanta Joensuun seudun kansalaisopistossaMononen, Kirsi Pohjois-Karjalan AMKMuotoilun koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2011GAikuisen kansalaisopisto-opiskelijan opiskelun merkityksestä, näkemyksiä palvelun ja opetuksen laadusta sekä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta Sastamalan opistossaNiininen, TainaTurun yliopistoKasvatustiedeKansalais- ja työväenopistot
2011YAMKSosiaalisen median käyttöönottaminen Wellamo-opistossaOksanen, Esko Tampereen AMKTietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2011AMKKRIISIKUNNASTA TALOUDELLISESTI TERVEEKSI KUNNAKSI : – Tutkimus Merikarvian kuntatalouden kehityksestä 2005-2010Salmi, PäiviSatakunnan AMKLiiketalouden koulutusohjelmaTaloushallintoKansalais- ja työväenopistot
2011AMKMoodle-oppimisympäristö käsityötaiteen työpajaopintojen tueksi Otsolan kansalaisopistoon Varjus, Sointu Tampereen AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansalais- ja työväenopistot
2011GTionde läseåret och naturens inverkan på ungdomars välbefinnandeBodman, GhitaÅbo AkademiPsykologiaKansanopistot
2011GHenkistä hyvinvointia lisäävät ja heikentävät tekijät ja organisaatioon sitoutuminen – tutkimuskohteena kansanopistotNiemelä, PiaVaasan yliopistoKauppatieteellinen tiedekuntaJohtaminen ja organisaatiotKansanopistot
2011AMKEsteettömyyskartoitus ja siihen liittyvät kehittämisehdotukset Vierumäen Urheiluopiston Kaskela- ja Urheiluhalli- rakennuksissa : – näkö- ja liikuntavammaisen näkökulmasta Hupila, Janne; Koivunen, Marko Haaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaUrheiluopistot
2011GLiikuntaneuvojien urapolut. Tutkimus Kisakallion Urheiluopistosta vuosina 2005 ja 2006 valmistuneiden liikuntaneuvojien urapoluistaHyvönen, PauliinaJyväskylän yliopistoLiikuntatieteellinen tiedekuntaLiikunnan yhteiskuntatieteetUrheiluopistot
2011AMKVierumäen kansainvälisyysviikko ja sen kehittäminenRajakko, Tanja Haaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaUrheiluopistot
2011AMKUuden liikunnanohjaajan perehdytysopas Liikuntakeskus PajulahdessaVäisänen, TanjaHaaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaUrheiluopistot
2011GKohti määrittämätöntä. Maahanmuuttajien vertaisryhmiin osallistuneiden naisten toimijuus Ahtee, EevaHelsingin yliopistoKasvatustieteellinen tiedekuntaKäyttäytymistieteiden laitosKasvatustiedeYleinen
2011GKolmiulotteisena kerrottu opettajuus. Vapaan sivistystyön ranskan kielen opettajien tilanteisia tarinoita omasta urapolustaan, opettajuudestaan ja oppikirjan valinnastaanAlanko, MariaHelsingin yliopistoKäyttäytymistieteellinen tiedekuntaKasvatustiedeYleinen
2011AMKBahá’í-opintopiirit – Innostamisen areenaElfving, MaaretHUMAKKansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaYleinen
2011AMKRahaa, resursseja ja lisää rahvasta! : kulttuuri- ja vapaa-aikatoimijoiden kehittämisajatuksia Hankasalmen kunnan palveluistaHeikkinen, AnttiHUMAKKulttuurituotantoYleinen
2011G”Nää asiat mun pitäis opettaa tällä tasolla ja katsoo, et missä kirjassa nää tulis niinku järkevästi ja selkeesti oikeessa järjestyksessä : S2-opettajat puhumassa oppikirjavalinnoista vapaassa sivistystyössäHelenius, AnneHelsingin yliopistoKäyttäytymistieteiden laitosKasvatustieteiden koulutusYleinen
2011GFoucaultilainen näkökulma kansalaisyhteiskuntaan. Mihin sitä voi käyttää ja kannattaako se?Humisto, TaijaJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaFilosofiaYleinen
2011GOppikirjat tavoitteiden tulkitsijoina ja tukijoina. Tekstitaidot aikuisille maahanmuuttajille tarkoitetuissa suomen kielen oppikirjoissaJäppinen, OiliJyväskylän yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen kieliYleinen
2011GPonnistelua, nautintoa ja toimijuutta. Ikääntyneet opiskelijoina ja tutkijoinaKautto, AnneLapin yliopistoKäyttäytymistieteellinen tiedekuntaAikuiskasvatusYleinen
2011GNaisten vapaaehtoinen uskonnollinen ja kansansivistyksellinen aktiivisuus 1890-luvulta 1910-luvun alkuun Ylikartanon kirjeenvaihdon valossaKoivu, MattiOulun yliopistoHumanistinen tiedekuntaAate- ja oppihistoriaYleinen
2011LiTietokone ikäihmisen arjessaLaiho, Maija SirkkaHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaSosiaalitieteiden laitosSosiaalipolitiikkaYleinen
2011GSenioriaktivismi – Harmaan kansalaistoiminnan uusi suunta?Laitinen, PirkkoTampereen yliopistoYhteiskunta- ja kulttuuritieteiden tiedekuntaSosiologiaYleinen
2011GKomialta kirkolta – Ei palio muualta viittisi ollakaan. Sata vuotta ylistarolaista liikuntahistoriaaMalmivaara, EveliinaJyväskylän yliopistoLiikuntatieteellinen tiedekuntaLiikunnan yhteiskuntatieteetYleinen
2011G”Hetkinen, hienoo! Otetaanko uudestaan?” – Opetuskokemuksia muusikkoperspektiivistäMustonen, NinnaJyväskylän yliopistoHumanistinen tiedekuntaMusiikkikasvatusYleinen
2011VSivistyminen. Sivistystarve ja -politiikka pohjoismaisessa kansansivistystraditiossaNiemelä, SeppoItä-Suomen yliopistoSosiaalipedagogiikkaYleinen
2011GHarrastusmahdollisuudet Lapuan kylissä. Nykytilanne ja toiveet tulevastaNurmi, PiritaVaasan yliopistoFilosofinen tiedekuntaAluetiedeYleinen
2011GIkääntyminen ja tietotekniikan oppiminen: ”Kaikki uutta!”Tanskanen, MailisJyväskylän yliopistoTietojärjestelmätiedeYleinen
2011GVad är fritt bildningsarbete? En studie om den fria bildningens roll och framtid i FinlandTurunen, AnnikaÅbo AkademiKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeYleinen
2012GVertaistuella verkkoon. Tutkimus ikääntyvien yliopiston tietotekniikkatutoreiden ohjauskokemuksistaLahtinen, Minna-MariaJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeAvoin yliopisto
2012G”Nyt se on se väylä löytyny” – Toimintatutkimus ikääntyvien yliopiston taidepiiristäMikkonen, Soila & Partanen, ElinaLapin yliopistoTaiteiden tiedekuntaKuvataidekasvatusAvoin yliopisto
2012GToverit työväentalolta: Malmilaiset nuorisoaktiivit kansandemokraattisessa järjestöverkostossa 1940-luvulta 1960-luvulleAhola, RikuHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaTalous- ja sosiaalihistoriaJärjestöllinen
2012GPorin VPK 1863-1986. Erään kulttuuriperintöprosessin kehyskertomusAitto-oja, SuviTurun yliopistoHumanistinen tiedekuntaKulttuuriperinnön tutkimusJärjestöllinen
2012AMKNuorten palautetta ja ajatuksia 4H-yrittäjyydestä, työelämästä ja kansainvälisyydestä : Vaikuttavuusarviointi Yritetään Yhdessä -hankkeelle Busk, IdaHUMAKKansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaJärjestöllinen
2012GMartat Reilun kaupan edistäjinä – marttojen mielipiteitä Reilusta kaupasta ja vapaaehtoistoiminnastaEnglund, NiaHelsingin yliopistoMaatalous-metsätieteellinen tiedekuntaElintarvike-ekonomiaJärjestöllinen
2012YAMKStrategian toimeenpano liikunta- ja urheilujärjestöissäHurskainen, JariHaaga-Helia AMKLiikunta-alan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmaJärjestöllinen
2012GElämän tarkoituksellisuuden kokemus ja sisältö vapaaehtoistyöhön osallistuvilla yli 60-vuotiailla eläkeläisnaisillaKallanranta, MinttuJyväskylän yliopistoPsykologian laitosPsykologiaJärjestöllinen
2012GAlkiolaisuus nykypäivän nuorisoseurakasvatuksessaKyttä, JaanaJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeJärjestöllinen
2012GTekstiilikäsityökurssin kehittäminen verkko-oppimisympäristöönLehti, HelkaHelsingin yliopistoKäyttäytymistieteellinen tiedekuntaOpettajankoulutuslaitosKäsityötiedeJärjestöllinen
2012GUutta kotitalousideologiaa luomassa. Arjen hyvinvoinnin edistämistä kotitalousneuvonnan näkökulmastaRoivainen, RiikkaItä-Suomen yliopistoKotitaloustiedeJärjestöllinen
2012AMKSECOND LIFE -KURSSIEN OSALLISTUJIEN JA KOULUTTAJIEN KOKEMUKSIA TOIMINNASTA JA OPISKELUSTA VIRTUAALIMAAILMASSA : Johtopäätöksiä oppimisympäristön suunnitteluunSvärd, PäiviHämeen AMKJärjestöllinen
2012GKätevät martat tekevi. Tekstiilityöartikkelit ja -ohjeet Marttaliiton lehdissä 1900-luvulta 2000-luvulleTorvinen, Heidi & Kujanpää, PiiaItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaKäsityötiedeJärjestöllinen
2012GToiminnanohjaus vapaaehtoisen tukena : Helsingin Tyttöjen Talon vapaaehtoisten naisten kokemuksia toiminnanohjauksestaVantola, NooraJyväskylän yliopistoOpettajankoulutuslaitosJärjestöllinen
2012AMKKansalaisopiston kädentaitojen opetuksen kehittämisen mahdollisuuksiaAhonen, Pia-MariaTampereen AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansalais- ja työväenopistot
2012GElämänhallintaa ja elämyksiä. Kansalaisopistossa opiskelevien eri-ikäisten naisten käsityölle antamat merkityksetAhonen, Pia-MarikaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
2012G”Ihminen tarvitsee ihmistä.” Kirjallisuuspiirin keskustelunanalyysiä: vuorovaikutus ja keskeiset teematHällstén-Huuki, TanjaTampereen yliopistoKasvatustiedeKansalais- ja työväenopistot
2012GTaide lähellä lasta; vanhemmille merkityksellisiä tekijöitä lasten taiteen perusopetuksessa Auranlaakson kansalaisopiston alueellaHautamäki, Ulla & Terävä, EevaLapin yliopistoTaiteiden tiedekuntaKuvataidekasvatusKansalais- ja työväenopistot
2012GLiikunta mielessä – liikunta elämässä : työväenopiston liikuntakurssin osallistujien kokemuksia liikunnan harrastamisestaHudd, MariaJyväskylän yliopistoLiikuntapedagogiikkaKansalais- ja työväenopistot
2012AMKKotona vai kylässä? : Pieksämäen Seutuopisto maahanmuuttajien kotoutumisen tukenaKinnunen, Tiina; Karjalainen, KatiDiakonia-AMKSosiaalialan koulutusohjelmaSosionomiKansalais- ja työväenopistot
2012GKitaransoiton alkeisopetus – Toimintatutkimus Jyväskylän seudun kansalaisopistossaKivioja, KaritaJyväskylän yliopistoHumanistinen tiedekuntaMusiikkikasvatusKansalais- ja työväenopistot
2012GAikuinen mies opiskelijanaKuusonen, ArmiItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian osastoKasvatustiedeKansalais- ja työväenopistot
2012GToimintatutkimus ohjaus- ja tukipalveluiden kehittämisprosessin käynnistymisestä aikuisopistossa ”ettei ne sit heitä pensseleitä santaan ja sano et nyt riitti”Miikki, MinnaItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian osastoKasvatustiedeKansalais- ja työväenopistot
2012AMKTunteiden avaruus : Espoon kaupungin työväenopiston musiikin taiteen perusopetusryhmän lopputyökonsertti 2012 ja sen tuottaminenOjala, Anni HUMAKKulttuurituotannon koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2012GMangan piirtämisen oppia etsimässä ; japanilaisvaikutteisen sarjakuvan opetusnäkymät Pohjois-SuomessaPokela, HeidiLapin yliopistoTaiteiden tiedekuntaKuvataidekasvatusKansalais- ja työväenopistot
2012GKokemuksia kansalaisopistojen esteettömyydestä. Kyselytutkimus vammaisille, kuuroille, erilaisille oppijoille ja pitkäaikaissairaille opiskelijoilleSuni, LiisaTurun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaErityispedagogiikkaKansalais- ja työväenopistot
2012GRaumalace.fi-verkkosivusto itseopiskelumateriaalinaVaara, MaijaHelsingin yliopistoKäyttäytymistieteellinen tiedekuntaOpettajankoulutuslaitosKäsityötiedeKansalais- ja työväenopistot
2012GYleviä ihanteita, päivittäistä pakinaa. Limingan kansanopiston Vesa-lehden kirjoittelu vuosina 1895-1962Haverinen, LeenaOulun yliopistoHistoriaKansanopistot
2012VPitkä tie Pohjois-Karjalasta Arkadianmäelle Naisten edustajaehdokkuudet ja naiskansanedustajien kouliintumishistoria 1907–1999Huttunen, TainaItä-Suomen yliopistoKansanopistot
2012YAMKYhteistyön linjoja rakentamassa : Kansanopiston ja nuorten työpajan välisen palvelutuotannon kehittäminen Kannisto, Marja HUMAKJärjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelmaKansanopistot
2012GKansanopistojen esteettömyys erilaisten oppijoiden ja vammaisten opiskelijoiden näkökulmasta: Yhdenvertaisten opiskelumahdollisuuksien esteetMarkkanen, MinnaHelsingin yliopistoKäyttäytymistieteellinen tiedekuntaErityispedagogiikkaKansanopistot
2012AMKYhdistyksen tunnuslukuanalyysi ja rahoituslaskelma : Raudaskylän Kristillinen OpistoSöderberg, MargaretaCentria AMKLiiketalouden koulutusohjelmaKansanopistot
2012G”No puhua sai ja kaikista huolehdittiin”. Ohjauksen palvelujärjestelyt Reisjärven kristillisessä opistossaUljas, Iida-MariaItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian osastoKasvatustiedeKansanopistot
2012AMKSisäisen viestinnän kehittäminen : case: Vierumäki Ritamäki, Janne Lahden AMKLiiketalouden koulutusohjelmaUrheiluopistot
2012AMKKuluttajansuojan ulottaminen julkisiin hyvinvointipalveluihinAnttila-Eskelinen, TeijaHaaga-Helia AMKLiiketalouden koulutusohjelmaYleinen
2012VDansen för åskådare : intresset för folkdansen som estradprodukt och insamlingsobjekt hos den svenskspråkiga befolkningen i Finland under senare delen av 1800-talet Biskop, Gunnel Åbo AkademiYleinen
2012GEn bakgrund till Svensk-Finlands textilarkiv. En etnologisk analys av organisationsfältet kring och ideologier bakom hemslöjdsinsamlingen i Finlands svenskbygder omkring 1900-1939Ekqvist, MariaÅbo AkademiHumanistinen tiedekuntaPohjoismainen etnologiaYleinen
2012GNuorten kansalaiskulttuurit ja media. Näkökulmia nuorten aktiiviseen kansalaisuuteenHaltia, MaijuTurun yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaSosiologiaYleinen
2012GAiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Aikuiskasvatus-lehden kirjoituksien valossa vuosina 1997 – 2010Hämäläinen, PirjoItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian osastoKasvatustiedeYleinen
2012GIkääntyneiden kokemuksia oppimisestaHellsten, TanjaJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusYleinen
2012AMKJuhlava Päivällinen -kokkikurssi Hiidenoja-Sirén, Tiina; Juhola, Anniina; Väkiparta, KatjaTampereen AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluYleinen
2012VPolkuja kuorosäveltapailuun: kuorosäveltapailukirjat aikuisen kuorolaulajan nuotinluku- ja säveltapailutaidon kehittäjinäJaakkola, SoilaSibelius-AkatemiaYleinen
2012GKanssa-lainen. Kertomuksia aktiivisesta kansalaisuudestaJämsén, HelenaItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian osastoKasvatustiedeYleinen
2012GInkluusiota johtamassa: Inkluusion haasteet vapaan sivistystyön rehtoreilleLintupuro, HannaLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusYleinen
2012AMKOutokumpulaisten seitsemäsluokkalaisten liikuntaharrastuneisuusNissinen, JonnaHUMAKKansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaYleinen
2012GLegitimaatiotulkintoja vapaasta sivistystyöstä. Diskurssianalyyttinen tutkimusPätäri, JenniTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeYleinen
2012GRadikaaleja huivityttöjä? Demokraattinen kansalaisuus moderneissa demokratiateorioissaSarhimaa, JuttaHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaKäytännöllinen filosofiaYleinen
2012VKasvatus on kasvamaan saattamista. Kasvatusfilosofinen tutkimus J. A. Hollon sivistyskasvatusajattelusta Taneli, Matti Turun yliopistoKasvatustieteiden laitosYleinen
2013VLukupiirien Suomi. Yhteisöllistä lukemista 149 suomalaisessa lukupiirissä 2009Ahola, SuviHelsingin yliopistoSuomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjalisuuksien laitosKotimainen kirjallisuusJärjestöllinen
2013GPuhallinorkesteriharrastuksen anti. Tapaustutkimus Ykspihlajan Työväen SoittajistaEkdahl, KaisaOulun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaMusiikkikasvatusJärjestöllinen
2013GTyöväentalolle vai seurahuoneelle? Työväen vapaa-ajantoiminta, politiikka ja vastarinta 1920- ja 1930-lukujen tehdasyhdyskunnassaEnbom, LeenaHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaTalous- ja sosiaalihistoriaJärjestöllinen
2013GNuorisojärjestöjen sisäinen demokratia, demokratiakasvatus ja osallistuminenHölttä, ElinaJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusJärjestöllinen
2013GVoiko peukuttamalla muuttaa maailmaa? Sosiaalinen media kansalaisvaikuttamisessa – oppimisen paikka kansalaisjärjestöissäHonkala, Soile & Nissinen, KatjaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeJärjestöllinen
2013G”Naisten koulu antaa naiselle se hyvä tietoa, se koko elämän tietoa ”: maahanmuuttajanaisten kokemuksia Oulun Seudun SetlementtityöstäKortesalo, PiaLapin yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekuntaSosiaalityöJärjestöllinen
2013G”Tahto toimia”. Toiminnallisuus Hull House -setlementissäKuittinen, TiinaItä-Suomen yliopistoYhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekuntaSosiaalipedagogiikkaJärjestöllinen
2013GSiveelliset naiset, siveettömät miehet: Naisasialiikkeen vastustama kaksinaismoraali ja sille vastineeksi luodut ihanteet Koti ja yhteiskunta -lehdessä 1889–1893Lahti, EmiliaHelsingin yliopistoTeologinen tiedekuntaSuomen ja Skandinavian kirkkohistoriaJärjestöllinen
2013GHyväntekeväisyyskäsityötLaukkanen, MinttuHelsingin yliopistoKäsityötiedeJärjestöllinen
2013VAatteesta ammatiksi – puoluetyötä ja punapääomaa. Julius Nurmisen ja Annan Haverisen (ent. Nurminen) elämä ja toiminta työväenliikkeen järjestöaktiiveina 1900-luvun alkuvuosikymmeninäNurminen, PerttiHelsingin yliopistoFilosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitosJärjestöllinen
2013GMuutoksen avaimet. Tapaustutkimus opinnollisesta mielenterveyskuntoutuksestaOdoumonhou, HetaTurun yliopistoSosiaalitieteiden laitosSosiologiaJärjestöllinen
2013G”Hurmosta ja hulluutta”. Mikkis-teatterilaisten teatteriharrastusmotiivit ja oppimiskokemuksetPaakkinen, EevaItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian osastoAikuiskasvatusJärjestöllinen
2013GVasemmistonuorten ja Kokoomuksen Nuorten Liiton järjestöaktiivien ilmastonmuutosta koskeva tiedontarve, tiedonhankinta ja tiedonkäyttöPalmu, Saara-MariaTampereen yliopistoInformaatiotieteiden tiedekuntaInformaatiotutkimus ja interaktiivinen mediaJärjestöllinen
2013G”Vääriä veneilijöitä kouluttamassa” : Suomen moottoriveneliiton/Suomen veneilyliiton koulutusjärjestelmän kehitys 1948-2010Pyy, MikaTurun yliopistoKasvatustiedeJärjestöllinen
2013GEpilepsiaelämää verkossa: kokemusten jakamista ja vertaistukea verkkoympäristössäTarkiainen, VirpiHelsingin yliopistoKäyttäytymistieteellinen tiedekuntaYleinen ja aikuiskasvatustiedeJärjestöllinen
2013AMKValkeakoski-opiston kestävän kehityksen viestinnän kehittäminen Ahokas, Marjut Hämeen AMKKestävän kehityksen koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2013GMarkkinoinnin keinot vastata vapaa-ajan aikuiskoulutustarpeisiin. Case: Espoon työväenopistoBorger, NinaAalto-yliopistoSchool of BusinessKansalais- ja työväenopistot
2013GÅbo svenska arbetarinstitut : en resurs i förverkligandet av ungdomsgarantin? Börman, RebeccaÅbo AkademiSociologiKansalais- ja työväenopistot
2013VInnovation in a non-formal adult education organisation – multi-case study in four adult education centresEloranta, LeenaLappeenranta University of TechnologyKansalais- ja työväenopistot
2013GSivistyshyöty ja sosiaalinen pääoma Tornion kansalaisopiston opiskelijoiden kokemanaHooli, TarjaLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeKansalais- ja työväenopistot
2013GMuotoilu & kunta: muotoilun lähtökohdat ja mahdollisuudet osana julkisen sektorin uudistamistaKurronen, JarkkoAalto-yliopistoTaiteiden ja suunnittelun korkeakouluMuotoilun laitosKansalais- ja työväenopistot
2013GVapaa sivistystyö koulutuspoliittisessa ohjauksessa. Kansalaisopistojen opetushenkilöstön kehittäminen Osaava-ohjelmassaLappalainen, KaisaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKansalais- ja työväenopistot
2013GItämaisen tanssin opettajaksi kasvu ja kehittyminenLindgren, HanneleTurun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteidenAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
2013YAMKVapaan sivistystyön teknisen työn opetuksen kehittäminen : case: Valkeakoski-opiston kansalaisopistoLovikka, Esko Lahden AMKYrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2013AMKYhteisloimimalliston suunnittelu Vanajaveden Opiston kurssikäyttöön Lovikka, Tytti Hämeen AMKMuotoilun koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2013AMKKansalaisopiston opintotarjonnan kehittäminen Männistö, Hannele Tampereen AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansalais- ja työväenopistot
2013GOppivan organisaation kulttuuri kansalaisopiston kontekstisaMiinin, MinttuItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian osastoKasvatustiedeKansalais- ja työväenopistot
2013AMK”Vaihtelua arkeen”, ”Kaikki peliin!” : Kansalaisopiston ompelukurssilaisten kokemuksia opinnoistaanNiiranen, Päivi Tampereen AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKansalais- ja työväenopistot
2013GKulttuurin opetus kansalaisopistojen suomalaisen viittomakielen ja englannin kielen alkeiskursseillaNyman, KatariinaJyväskylän yliopistoViittomakieliKansalais- ja työväenopistot
2013AMK”Motivaatiota ei saa purkissa”: Porvoon kansalaisopiston liikuntakurssien opiskelijoiden motivaatiotekijätOras, Mira Haaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2013GKankaankudonnan harrastamisen merkityksiä harrastajien kertomanaRotinen, HannaItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaSoveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto (Savonlinna)KäsityötiedeKansalais- ja työväenopistot
2013AMKOulun kansalaisopiston liikunnan tuotepaketit : Kuntoliikunnan ja hyvän olon kurssit Tallqvist, Eeva Haaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2013G”Elämäni paras vuosi” – Kansanopisto-opintojen rooli opiskelijan elämän nivelvaiheessaErkko, SuviJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusKansanopistot
2013AMKMusiikkiterapia Turun kristillisen opiston opiskelijahuollon työvälineenäLehtinen, Outi Turun AMKMusiikin koulutusohjelmaKansanopistot
2013AMKKäyttäjä on kuningas : Internetsivustojen käytettävyysRojola, Markus Oulun seudun AMKVestinnän koulutusohjelmaKansanopistot
2013GPeruskoulunsa päättävien koulukokemukset ja tulevaisuuden suunnitelmat Luupin alla Varsinais-Suomessa ja SatakunnassaSipilä, KatariinaTurun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden laitosKasvatustiedeKansanopistot
2013G”Kirjastotyö ammattina arvoonsa!” : yleisten kirjastojen asema ja tehtävä suomalaisen yhteiskunnan ja vapaan sivistystyön osana valtiollisen kirjastohallinnon syntyvaiheessaMiika, JarkkoTampereen yliopistoYhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköHistoriaKirjastot
2013GItsearviointi ja tavoitteenasettelu Lapin urheiluakatemiassa: arviointitutkimus psyykkisen valmennuksen menetelmän toteutumisesta lukuvuonna 2012–2013Nikupeteri, TuomasLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeUrheiluopistot
2013GLiv och lärande : en narrativ studie kring livslångt lärande bortom ekonomi Ahlbäck, Linda Åbo AkademiYleinen
2013GKilpailu- vai hyvinvointivaltion kulttuuripolitiikkaa?: kulttuuri, nationalismi ja talous Suomen eduskuntapuolueiden ohjelmien sivistys- ja kulttuuripolitiikassa 2000-luvullaJakonen, OlliJyväskylän yliopistoValtio-oppiYleinen
2013GEI ANNETA LIEKIN SAMMUA: NAISET OSANA NATIONALISTISTA LIIKEHDINTÄÄ SUOMESSA VUOSINA 1932-1944Kotioja, EevaHelsingin yliopistoHumanistinen tiedekuntaFilosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitosSuomen ja pohjoismaiden historiaYleinen
2013GSitten kun olen suomalainen… Venäjänkielisten maahanmuuttajien käsitykset kotoutumisestaKurhinen, JuliaTampereen yliopistoYhteiskunta- ja kulttuuritieteiden tiedekuntaSosiaalipolitiikkaYleinen
2013VYhdenvertainen oikeus sivistykseen. Tutkimus sivistyksellisen yhdenvertaisuuden perusoikeuden sisällöstä erityisesti yhdenvertaisessa oikeudessa perusopetukseen, taiteen perusopetukseen ja kuntien kulttuuripalveluihinMäkelä, MarianneTampereen yliopistoYleinen
2013G”Yksi aikuinen vastaa viittä nuorta.” Ohjaus- ja neuvontatyön parissa työskentelevien käsityksiä aikuisuuden tuomista erityispiirteistä ohjaukseen.Pölkki, SatuJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeYleinen
2013VSivistyksestä sivilisaatioon. Kulttuurikäsitys J. V. Snellmanin historiallisessa ajattelussaRantala, Heli Turun yliopistoYleinen
2013VLaulun mahti ja sivistynyt kansalainen. Musiikki ja kansanvalistus Etelä-Pohjanmaalla 1860-luvulta suurlakkoonRantanen, SaijaleenaTaideyliopiston Sibelius-AkatemiaMusiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osastoYleinen
2013AMKKaakon kaksikon vapaa-aikapalvelut omassa toimintaympäristössäänRasi, SariHUMAKKansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaYleinen
2013VUlkopuolinen vai osallistuja? Identiteetit, ryhmäsuhteet ja integraatio maahanmuuttajien elämäntarinoissa Varjonen, SirkkuHelsingin yliopistoSosiaalitieteiden laitosYleinen
2013LiOsallistava teatteri – laadukas aikalaiskonseptiVentola, Marjo-RiittaTaideyliopistoTeatterikorkeakouluEsittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke)Yleinen
2014GTaistelua tiedon taltoin. Kansallinen ja kansainvälinen suomalaisen sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen kansainvälisyyskasvatuksessa 1965–1978Hakoniemi, Elina Helsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaPolitiikan ja talouden tutkimuksen laitosPoliittinen historiaJärjestöllinen
2014GUrheiluseuratoiminnan merkitys lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisessäHuoman, SamiJyväskylän yliopistoLiikuntapedagogiikkaJärjestöllinen
2014AMKVapaaehtoisten kokemukset Taksvärkki ry:n hanketyöryhmistä ja opintopiireistä Laine, SanniHUMAKKansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaJärjestöllinen
2014GOsuuskaupallista valistusta perheenemännille. Naiset Mukaan -valistustoiminnan muodostuminen kansainvälistä viitekehystä vasten 1920-luvulta 1930-luvun alkuunOlavinen, IrisValtiotieteellinen tiedekuntaPolitiikan ja talouden tutkimuksen laitosTalous- ja sosiaalihistoriaJärjestöllinen
2014GItseä etsimässä – Nuoren identiteetti vapaaehtoistyössäPaavolainen, Anne Turun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaJärjestöllinen
2014GToiminnanjohtajan jälkitraditionaalinen identiteetti ja sitoutuminen 4H -järjestön kehittyvässä hanketoiminnassaRantaharju, MikaLapin yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekuntaSosiologiaJärjestöllinen
2014GVerkko oppimisen tilana kotitaloudessaRantanen, Mirjami Helsingin yliopistoJärjestöllinen
2014G”Se on muovannut minua ihmisenä varmasti parempaan suuntaan ja ollut yksi tapa löytää merkitys omalle elämälle”. Vapaaehtoistoiminta kasvattajana elämänkulussaSipilä, OutiTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaJärjestöllinen
2014G”Ihminen ei ole valmis milloinkaan” – itsekasvatusaate Santeri Alkion ajattelussaTimonen, PaulaItä-Suomen yliopistoYhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaSosiaali- ja terveysjohtamisen laitosSosiaalipedagogiikkaJärjestöllinen
2014AMKKarstulan kansalaisopiston markkinointi- ja tiedotussuunnitelmaAlapiha, Heli Tampereen AMKLiiketalouden koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2014AMKHip hei liikkumaan! : ajatuksia Pirkan opiston lasten liikunnan kehittämiseksiEkmark-Karttila, TessaTampereen AMKSosiaalialan koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2014AMKSaamen kielen opetuksen kysyntä pääkaupunkiseudulla Leskinen, Sari Laurea-AMKLiiketalouden koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2014GAtt slöjda är toppen, för både kroppen och knoppen : en kvalitativ studie om hur hobbyslöjdare upplever välmående i relation till slöjdLyttbacka, CeciliaÅbo AkademiPedagogiska fakultetenSlöjdpedagogikKansalais- ja työväenopistot
2014GSosiaaliset suhteet mikro-, meso- ja makrotasolla: systeemiteoreettinen lähestymistapa Oulun seudun 18-29-vuotiaiden nuorten aikuisten hyvinvointiinMarttila, LeenaLapin yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekuntaSosiaalityöKansalais- ja työväenopistot
2014GLähikuvassa kansalaisopiston tuntiopettajaSinisalo, MaijaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKansalais- ja työväenopistot
2014GNäkymätön taide: näkövammaisten kokemuksia kuvataideopetuksestaVolotinen, TerhiLapin yliopistoTaiteiden tiedekuntaKuvataidekasvatusKansalais- ja työväenopistot
2014AMKNäen sinussa timantin : omakuvavalokuvauskurssi kansanopistossa opiskeleville nuorilleAntila, Elli-Maija Lahden AMKSosiaalialan koulutusohjelmaKansanopistot
2014AMKKuurojen kansanopiston rooli kotoutumisessa : Kuurojen kansanopiston entisten maahanmuuttajaopiskelijoiden jatkotilanteiden selvitysHuovinen, Kaarina HUMAKKansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaKansanopistot
2014GMuutosmatkalla kansanopistoperheestä oppilaitokseksi: yhteisöllisyyden ilmeneminen ja sosiaalisen pääoman rakentuminen Peräpohjolan Opiston henkilöstön kertomuksissaKarjalainen, JaanaLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeKansanopistot
2014AMKEILEN – TÄNÄÄN – HUOMENNA : peruskorjaussuunnitelma Perheniemen evankelisen opiston kampusalueen kartanossa Virtanen, Minna Lahden AMKMuotoilun koulutusohjelmaKansanopistot
2014AMKKouvolan asema urheilumatkailumarkkinoilla Airo, Paavo; Puonti, Harri Lahden AMKHotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmaUrheiluopistot
2014YAMKAskel kohti kokonaisvaltaisempaa valmennuspalvelutarjontaa : – henkisen valmennuksen toimintamallin kehittäminen Itä-Suomen Liikuntaopistolle Eronen, MiiaHaaga-Helia AMKLiikunta-alan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmaUrheiluopistot
2014GLust att lära : en fallstudie av pensionärers motiv för att delta i kurser inom fria bildningenBack, CamillaÅbo AkademiPedagogiska fakultetenAllmän pedagogikYleinen
2014GMaahanmuuttajanaisten tiedontarpeet ja tiedonhankinta Eeli, KatjaTampereen yliopistoInformaatiotutkimus ja interaktiivinen mediaYleinen
2014G”Empatia, aito toisen hyväksyminen, arvostaminen, huumori, lämpö. Tän tyyppiset asiat, kyllä se näillä toimii ooppa sä missä hyvänsä. Eihän tää sinänsä oo vaikeeta jos tästä ei tee vaikeeta”: sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssäHankala, UllastiinaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeYleinen
2014GSivistyksen käsite modernin ihmisen kasvussaMetsäpelto, VilleJyväskylän yliopistoFilosofiaYleinen
2014GTehääks verbeillä puheen tuntua? : Aikuisille suunnattujen S2-oppikirjojen dialogit puhekielen mallin rakentajinaMoisander, TiinaHelsingin yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitosSuomen kieliYleinen
2014G”Ne oppii paremmin niin ku tekemällä” : työpajaohjaajien käsityksiä maahanmuuttajien oppimisestaPalojärvi-Serratti, Johanna Lapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaLuokanopettajakoulutusYleinen
2014GAikuiskasvatuksellisen pääoman luominen: Lapin aikuiskoulutuksen kehittäminen verkostoyhteistyössäSainio, IlariLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusYleinen
2014GMielikuvia musliminaisten osallistumisesta koulutukseen ja työelämään SuomessaSikanen, MirvaTampereen yliopistoKasvatustieteiden yksikköAikuiskasvatusYleinen
2015GAikuisopiskelijoiden opiskeluorientaatiot: Tutkimuskohteena ammatilliset aikuisopiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijatTuovinen, AnttiTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAvoin yliopisto
2015GParin kanssa paremmin – Resonaarin soittokaveritoiminta Vertaisoppimisen ja vapaaehtoisuuden monet mahdollisuudet minäkuvan rakentajinaHaapiainen, Sophie-MadeleineHelsingin yliopistoKäyttäytymistieteellinen tiedekuntaOpettajankoulutuslaitosErityispedagogiikkaJärjestöllinen
2015GOmaishoidon vapaaehtoinen tukityö Hämeenlinnassa ja Lahdessa – Järjestöt vahvistamassa aktiivista kansalaisuutta Kalliokoski, MinnaTampereen yliopistoYhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköSosiaalityöJärjestöllinen
2015GTyöväen naiset vapaalla : Jyväskylän ja lähiseudun työläisnaiset loman ja vapaa-ajan järjestäjinä 1906-1939Muhonen, VeeraJyväskylän yliopistoSuomen historiaJärjestöllinen
2015GTraumaattinen kriisi ja siitä selviäminen – opettajien työssään saamien kokemusten tarkasteluaHerajärvi, MarjukkaLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeKansalais- ja työväenopistot
2015YAMK”Se on kai sama kuka palvelua järjestää, kunhan sitä järjestetään” – vai onko? : Asiakastutkimus Tuusulan kansalaisopiston ja Tuusulan liikuntapalveluiden ohjaustoiminnasta  Kanerva, RistoHaaga-Helia AMKLiikunta-alan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2015AMKJulkisyhteisö kustannuspaineiden puristuksessa : Tarkasteltavana Kotkan opistoKönönen, MikaKymenlaakson AMKLiiketalouden koulutusohjelmaJulkishallinto ja jurudiikkaKansalais- ja työväenopistot
2015GMiesten kokemuksia opiskelusta ja viestinnästä Taivalkosken kansalaisopistossaKyngäs-Teeriniemi, LeilaLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeKansalais- ja työväenopistot
2015GKansalaisopiston opetuksen vaikuttavuus ja laatu opiskelijoiden kokemana. Tapaustutkimus Kirkkonummen kansalaisopistostaLehtonen, SonjaItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian osastoKasvatustiedeKansalais- ja työväenopistot
2015V”Me myymme ja markkinoimme kursseja”. Markkinaorientaation piirteet kansalaisopistossaValkonen, EmiliaItä-Suomen yliopistoKansalais- ja työväenopistot
2015VMaahanmuuttajataustaisen tutkinnon suorittajan henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa Arola, TuijaTampereen yliopistoAmmattikasvatusKansanopistot
2015GVad vill jag bli när jag blir stor? En studie om ungdomars val att söka till folkhögskolaEkqvist, CeciliaHelsingin yliopistoKäyttäytymistieteellinen tiedekuntaYleinen ja aikuiskasvatustiedeKansanopistot
2015G”Aina on opittavaa ja voi oppia lisää”: Kiljavan opiston opettajien osaamisen kehittäminenJuntumaa, JereLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeKansanopistot
2015G”Minkälainen tuo kansanopistovuoteni olikaan! Sitä on vaikea pukea sanoiksi, niin suuri vaikutus sillä oli elämääni” : tarinat kansanopisto-opiskelun merkitysten ilmentäjinäOksanen, AinoJyväskylän yliopistoKasvatustiedeKansanopistot
2015GKoulutusta kaikille. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus aikuisopiskelijan kokemana monikulttuurisessa opintoryhmässäHarjula, JohannaTampereen yliopistoKasvatustieteiden yksikköKasvatustiedeYleinen
2015GMündliche Übungen in den Lehrwerken Einverstanden! 1-3 für Erwachsene und Kurz und Gut 1-8 für die gymnasiale OberstufeKantonen, EssiTampereen yliopistoKieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikköYleinen
2015GDevelopment of adult learners’ motivation in light of self-determination theoryKuitunen, TuijaItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian osastoKasvatustiedeYleinen
2015GElinikäinen oppiminen sosiaalisen todellisuuden konstruoijanaLuoma, IrmeliItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian osastoKasvatustiedeYleinen
2015GKoulutussuunnittelijan ammatillinen kasvuManninen, AnitaLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusYleinen
2015GArki lukutaitoa vailla: Suomeen muuttaneiden naisten kokemuksiaMustaparta, EilaLapin yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekuntaSosiaalityöYleinen
2015GEn webbaserad språkkurs för senior inlärare : en fallstudie i det fria bildningsarbetetPaavilainen, SirpaTampereen yliopistoKieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikköPohjoismaiset kieletYleinen
2015GKansalaiset demokratiaa vai demokratia kansalaisia varten? Suomen demokratiapolitiikka poliittisen osallistumisen edistäjänä 2000-luvullaPerälä, ErkkiHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaPolitiikan ja talouden tutkimuksen laitosYleinen valtio-oppi, politiikan tutkimusYleinen
2015GEi pidä mieltään pahoittaa, eikä liikuntaan patistaa: liikunnan ilo nuorten kasvun tukenaRautiala, MarkeLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeYleinen
2015GFunktionaalisuus ja formaalisuus suomi toisena kielenä -opetuksessa. Opettajien ja opiskelijoiden haastattelukyselyn ja opiskelijoiden testitehtävän analyysiSalmela, Rosa Turun yliopistoSuomen kieliYleinen
2015GVuorovaikutus ja näkökulma kuntien maahanmuuttajille suunnatuissa verkkoteksteissäVirkkunen, Elli-NooraHelsingin yliopistoSuomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitosSuomen kieliYleinen
2016YAMKVapaaehtoistyön motiivit ja niiden hyödyntäminen vapaaehtoisten johtamisessa – case Vantaan Salamat  Huttu, RitaHaaga-Helia AMKLiikunta-alan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmaJärjestöllinen
2016GJärjestöllisen vapaaehtoistyön vetovoimaisuusKähkönen, PäiviLapin yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekuntaSosiaalityöJärjestöllinen
2016GSanteri Alkion uskonnollinen maailma hänen päiväkirjojensa valossa 1914-1930Laaninen, TimoHelsingin yliopistoSuomen ja Skandinavian kirkkohistoriaJärjestöllinen
2016YAMKLiiketoimintatiedon hallinta suomalaisissa urheiluseuroissa ja -järjestöissä  Laitila, OsmoHaaga-Helia AMKLiikunta-alan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmaJärjestöllinen
2016GVapaaehtoiset suomen kielen oppimista tukemassaLeskinen, K.Jyväskylän yliopistoSuomen kieliJärjestöllinen
2016GVapaa-ajan harrastusten yhteys 50-vuotiaiden toive-eläkeikään ja eläkeaikaisen ansio- ja vapaaehtoistyön aikomuksiinOksanen, PauliinaJyväskylän yliopistoTerveystieteiden laitosGerontologia ja kansanterveysJärjestöllinen
2016LiKansalaisjärjestöjen asiantuntijuuden hyödyntäminen kuntien kehittämistoiminnassaOts, MikaLapin yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekuntaHallintotiedeJärjestöllinen
2016GTanssiva Tampere : Työväen tanssiminen 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa Pajunen, SuviTampereen yliopistoYhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköHistorian tutkinto-ohjelmaJärjestöllinen
2016GJärjestösektorin työntekijät näköalapaikalla: kolmannen sektorin vanhuspalveluiden työntekijöiden näkemyksiä hyvinvointiyhteiskunnasta ja vapaaehtoistyöstä Rajamäki, LiisaTampereen yliopistoYhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköSosiaalityöJärjestöllinen
2016YAMKUtopia vapaasta sivistystyöstä? Sivistystyö opintokeskuksissa – KSL-opintokeskus aktiivista kansalaisuutta edistämässäSalmenjoki, SiniHUMAKJärjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelmaJärjestöllinen
2016G”HALU AUTTAA”: laadullinen haastattelututkimus maahanmuuttajien kokemuksista ja käsityksistä vapaaehtoistoiminnastaViitanen, TaruLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeJärjestöllinen
2016AMKYhdistyksen X tilinpäätösanalyysiKauppila, OliverLaurea-AMKLiiketalouden koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2016AMKRunotanssi : menetelmän kehittäminenKemi, MattiHUMAKKansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2016AMKMiehet keittiössä : opiskelijoiden kokemuksia kotitalousopetuksen merkityksestä Kuopion kansalaisopistossaKorhonen, AnuSavonia-AMKMatkailu-, ravitsemis- ja talousalaKansalais- ja työväenopistot
2016GHopeasointu: tapaustutkimus musiikkiteknologian hyödyntämisestä työpajamuotoisessa seniorimusiikkitoiminnassa Jyväskylän kansalaisopistossa lukuvuonna 2012-2013Laurila, MaijuJyväskylän yliopistoMusiikkikasvatusKansalais- ja työväenopistot
2016AMKHenkilöstön osaamiskartoitus Seinäjoen kansalaisopiston tuntiopettajilleÖvermark, LauraSeinäjoen AMKLiiketalouden koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2016G¿Saga o saca? La discriminación de las oclusivas por estudiantes de ELEPakarinen, EssiHelsingin yliopistoEspanjalainen filologiaKansalais- ja työväenopistot
2016GMusiikkiorientaation ilmeneminen peruskoulun nivelvaiheessa:tapaustutkimus oppilasjoukosta paikkakunnalla ilman musiikkioppilaitoksen toimipistettäPuputti, SailaOulun yliopistoMusiikkikasvatusKansalais- ja työväenopistot
2016GKansalaisopistojen opettajien ammatillinen identiteettiSolla, HeliJyväskylän yliopistoKasvatustiedeKansalais- ja työväenopistot
2016AMKYleishyödyllisen yhteisön tilinpäätösanalyysi : case: Suomen Urheiluopiston KannatusosakeyhtiöHimanen, KristaLahden AMKLiiketalouden koulutusohjelmaUrheiluopistot
2016G”Sosiaalityön roolia joutui kyllä miettimään tällaisessa toiminnassa”: Kuvataidekasvatuksen ja sosiaalityön yhteistyön rakentuminen ikääntyneiden kanssa toteutetussa taideprojektissaLaamanen, KatariinaLapin yliopistoTaiteiden tiedekuntaKuvataidekasvatusYleinen
2016GKohti yhdenvertaista sivistystä: yhdenvertaisuuden elementit opetus- ja kirjastotointa koskeneessa sääntelyssä Suomen itsenäisyyden varhaisissa vaiheissaMäkelä, MarianneJyväskylän yliopistoSuomen historiaYleinen
2016G”Ikäihmiselläkin on oikeus vielä oppia uutta, kasvaa” – Tieto- ja viestintäteknologia oppimisen tukenaNiemi, MiaHelsingin yliopistoKasvatustiedeYleinen
2016VHenki ja sivistys. Paikallisuuden näkökulma J.V. Snellmanin ajattelussa Saima-lehden 1844–1846 Kuopiota käsittelevän aineiston valossa.Ojanen, EeroItä-Suomen yliopistoSosialipedagogiikkaYleinen
2016GEduskuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä vapaan sivistystyön koulutuksestaSalovaara, JaakkoOulun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaYleinen
2016GTurvapaikanhakijoiden opettajien ammatilliset identiteetit ja kielikäsityksetBogdanoff, MinnaJyväskylän yliopistoLuokanopettajakoulutusKansanopistot
2017GElämisen taidosta elinikäiseen oppimiseen?: itsekasvatus avoimen yliopiston valtakunnallisissa strategioissaVähäkangas, KristiinaJyväskylän yliopistoKasvatustiedeAvoin yliopisto
2017GVapaaehtoiset kansalaisjärjestön lähettiläinä sosiaalisessa mediassa – Tutkimus Suomen Punaisesta RististäEtelävuori, KiiaHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaSosiaalitieteiden laitosViestintäJärjestöllinen
2017GBildning och kunskap medföra förpliktelser. Unionen, Kvinnosaksförbund i Finland och argumenteringen kring bildningsfrågor åren 1892–1901Hannuksela, ChristaHelsingin yliopistoHistoriaJärjestöllinen
2017G”Et eihän siellä kauhean moni sitten kuitenkaan jatkanut, sitten kun se oma lapsi lopettaa” Vapaaehtoistyöhön sitoutuminen lasten harrastustoiminnassaHannula, SatuHelsingin yliopistoKasvatustieteellinen tiedekuntaKäyttäytymistieteiden laitosKasvatustiedeJärjestöllinen
2017G”Virkistykseksi sekä ruumiille että sielulle”: yhdistysten huvitoiminta ja kansalaisyhteiskunnan synty Keski-Suomessa 1880-1905Kauhanen, TuijaJyväskylän yliopistoSuomen historiaJärjestöllinen
2017G”Itsestä ulospäin, yhdessä toimien ja yhteiseksi hyväksi”Korpi, SirpaLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeJärjestöllinen
2017GIhannenuorisoa kasvattamassa – Partioliikkeen arvokasvatus vuosina 1917–1919 Ole Valmis ja Partiolainen –lehtien näkökulmastaLinnavuori, JohannaHelsingin yliopistoTeologinen tiedekuntaKirkkohistorian laitosSuomen ja Skandinavian kirkkohistoriaJärjestöllinen
2017AMK”Kaikkia pitää auttaa, oli papereita tai ei.”: Suomen Punainen Risti ja uuspaperittomatSilvennoinen, Tuire & Koskinen, SoileHUMAKKansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaJärjestöllinen
2017GIkäihmiset vapaaehtoistoimijoina. Nettiopastajien kokemuksia vertaisohjaajuudestaVidgren, TuijaHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaSosiaalitieteiden laitosSosiaalityöJärjestöllinen
2017GYksilön korostamista ja yhteisön rakentamista – lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnan moninaiset arvotWalldén, JennaHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaSosiaalipsykologiaJärjestöllinen
2017AMKHyvinvointiaiheisen tapahtuman järjestäminen – HyvinvointiviikkoAlanne, Petra; Ruotsalainen, KristaKajaanin AMKLiikunnanohjaajaKansalais- ja työväenopistot
2017GAikuispedagoginen osaaminen kansalaisopiston erityisyytenä maahanmuuttajanuorten perusopinnoissa : tapaustutkimus Ahjolan kansalaisopiston Jopeko-hankkeestaKorhonen, SiljaTampereen yliopistoKasvatustieteiden yksikköKasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2017GOpi kuuntelemaan klassista!: tapaustutkimus aikuisten kuuntelukasvatuksestaKukkonen, AnnikaTaideyliopistoSibelius-AkatemiaMusiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osastoMusiikkikasvatusKansalais- ja työväenopistot
2017YAMK”Kun sanat eivät riitä” : Taidelähtöiset menetelmät maahanmuuttajaäitien kurssilla Salon kansalaisopistossaLundgrén, SiniHUMAKKulttuurituottaminenKansalais- ja työväenopistot
2017GAjatuksia peruskoulun musiikinopetuksesta sekä musiikin harrastamisesta 7. luokkalaisten oppilaiden näkökulmastaMäkelä, ArtturiJyväskylän yliopistoHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntaMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosMusiikkikasvatusKansalais- ja työväenopistot
2017GKansalais- ja työväenopistojen kurssitarjonnan muodostuminenMäkelä, JariTampereen yliopistoKasvatustieteiden yksikköKasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2017AMKHyvää mieltä : markkinointitapahtuma Auralan kansalaisopiston mielen hyvinvointia edistävään opintotoimintaanNuutinen, Nella; Ojanaho, HannaTurun AMKSosionomiKansalais- ja työväenopistot
2017GMusiikinopiskelun motivaatio Länsi-Lapin kansalaisopistoissaPentinpuro, TomiOulun yliopistoMusiikkikasvatusKansalais- ja työväenopistot
2017KanMusiikki nuoren hyvinvoinnin edistäjänäRäisänen, JohannaOulun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKansalais- ja työväenopistot
2017GMuuttuuko yleissivistys ja mihin suuntaan?: kansalaisopistolaisten ja lukiolaisten kertomuksia yleissivistyksestä Saarinen, SirkkuTampereen yliopistoKasvatustieteiden yksikköKasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2017G”Mä oon jotenkin voinu rikastuttaa itseäni”: tapaustutkimus työväenopistossa pianonsoittoa harrastavien aikuisten soittoharrastuksen syistä ja merkityksistäSorri, TuomoTaideyliopistoSibelius-AkatemiaMusiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osastoMusiikkikasvatusKansalais- ja työväenopistot
2017AMKPalveluiden arviointi Kouvolan kansalaisopistossaTopra, TaruKaakkois-Suomen AMKJohdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2017GMuuntuvuus pedagogisena menetelmänä – toimintatutkimus taideopetuksesta kehitysvammaisten opiskelijoiden kanssa Orama, KiaAalto-yliopistoTaiteiden ja suunnittelun korkeakouluTaiteen laitosTaidekasvatusKansanopistot
2017GYksin alaikäisinä tulleiden pakolaisnuorten kokemuksia transnationaaleista perhesuhteistaan ja elämästä SuomessaPatrikainen, MerjaHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaSosiaalityöKansanopistot
2017YAMKVierumäen Active hours – tunnit asiakkaiden ruotimina : tutkimus asiakkaiden tyytyväisyydestä Vierumäen vapaa-ajan ohjattujen liikuntatuntien laatuun  Prusila, MaikkiHaaga-Helia AMKLiikunta-alan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmaUrheiluopistot
2017AMKTuotekortit kuntoon! : – Palvelun laadun kehittäminen Tanhuvaaran UrheiluopistollaTarhonen, TopiHaaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaUrheiluopistot
2017GMinän monet muodot : Yksikön 1. persoonan pronominin variaatio neljän suomi toisena kielenä -opettajan puheessaAhtosalo, MiljaHelsingin yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitosSuomen kieliYleinen
2017AMKPerheliikunnan kehittäminen asiakaslähtöisestä näkökulmasta Enonkosken kunnassaImmonen, JonnaHaaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaYleinen
2017GVarattomuus sivistyksen tielläJärvinen, IinaTampereen yliopistoJohtamiskorkeakouluHallintotieteiden tutkinto-ohjelmaYleinen
2017GOppilaitoksen turvallisuuskulttuuri opiskelijan kokemanaKaski, TerhiTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaYleinen
2017G”Inarinsaamen elvyttäminen on mulle sellainen sydämen asia”: inarinsaamen opiskelun motiivit aikuisopiskelijoiden tarinoissaKrank, TiinaLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusYleinen
2017VA study on the promotion of adults’ oral English communication and teacher development in liberal and tertiary educationLeino, LeaTampereen yliopistoYleinen
2017GPesäpallosta politiikkaan – Tahko Pihkala ja urheilevat kurinalaistetut ruumiitSipola, AnnikaLapin yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekuntaValtio-oppiYleinen
2017GJohtoryhmän työskentely ja ilmapiiri : case: Ylöjärven sivistystoimen johtoryhmäViitanen, AuliJyväskylän yliopistoJohtaminenYleinen
2018GVapaaehtoistyöstä osalliseksi?: yhdistävä sosiaalinen pääoma maahanmuuttajan vapaaehtoistyössäHagman, PäiviJyväskylän yliopistoSosiologiaJärjestöllinen
2018LiSuomalaisten vapaapalokuntien rakennushistoriaa – aatteen taloja arkkitehtuurin rajoillaHakanen, Johanna; Niskanen, AinoAalto-yliopistoTaiteiden ja suunnittelun korkeakouluJärjestöllinen
2018GKotitalousneuvonta ja Marttojen määrittely Martat-lehden pääkirjoituksissa vuosina 2010–2015Harjula, TerhiHelsingin yliopistoKasvatustieteellinen tiedekuntaKäyttäytymistieteiden laitosKasvatustiedeJärjestöllinen
2018GKotitalousneuvonta arjen tukena: Lapsiperheiden kokemuksia ja kotitalousasiantuntijoiden näkemyksiä Marttojen kotikäynneistäHietaniemi, MarjutHelsingin yliopistoKasvatustieteellinen tiedekuntaOpettajankoulutuslaitosKotitaloustiedeJärjestöllinen
2018GVapaaehtoistyöntekijöiden sitoutumista tukeva johtajuusLaitinen, HeiniJyväskylän yliopistoViestintäJärjestöllinen
2018G4H-yrittäjien käsityksiä oppimisestaan informaalissa yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristössäNäse, HilkkaTurun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeJärjestöllinen
2018AMKInnostava vapaaehtoisjohtaja -koulutusOsmala, EmiliaHUMAKKansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaJärjestöllinen
2018GKollektivt lärande i sociala rörelserPost, CamillaÅbo AkademiFakulteten för pedagogik och välfärdsstudier VuxenpedagogikJärjestöllinen
2018G”Et ne altruistiset ja itsekkäät syyt, ne on kulkenu tässä koko ajan käsikkäin” Vapaaehtoisten kokemuksia verkkovapaaehtoistoimintaan sitoutumisesta Pelastakaa Lapset ry:ssaTurunen, PauliinaHelsingin yliopistoKasvatustieteellinen tiedekuntaKasvatustiedeJärjestöllinen
2018GJärjestötoimijoiden kokemuksia opetusblogin käytöstä vapaan sivistystyön koulutuksessaVeskoniemi, OutiJyväskylän yliopistoKasvatustiedeJärjestöllinen
2018G’Mennään metsään!’ Aikuisopiskelijoiden odotuksia ja kokemuksia oppimisesta villivihanneskurssillaAlmgren, LeenaHelsingin yliopistoKotitaloustiedeKansalais- ja työväenopistot
2018YAMKKulttuuripalveluiden tuottaminen yhteistyöllä : Liedon kulttuuritoimijoiden moniammatilliset mahdollisuudetEteläpelto, ArttuHUMAKKulttuurintuotantoKansalais- ja työväenopistot
2018AMKOpiskelijoiden näkemykset koulutuspalveluista Kurikan kansalaisopistossaHuhtanen, EijaSeinäjoen AMKLiiketalous ja kulttuuriTradenomiKansalais- ja työväenopistot
2018GKielioppiharjoitustyypit italian kielen oppikirjoissa kansalaisopisto-opiskelijan näkökulmastaHuusko, AnnaTurun yliopistoHumanistinen tiedekuntaKieli- ja käännöstieteiden laitosItaliaKansalais- ja työväenopistot
2018G“Että sitä oikeesti vietäis sitä taiteen perusopetusta sinne syrjäkylille että mä uskon et se on ollu tän hankkeen päätavote.” Taiteen perusopetuksen rehtorien ja opettajien kokemuksia Ihan taiteessa -hankkeestaHyppönen, Hanna-Kaisa & Ripatti, SonjaLapin yliopistoTaiteiden tiedekuntaKuvataidekasvatusKansalais- ja työväenopistot
2018GHYVÄÄ MIELTÄ JA SOSIAALISTA TOIMINTAA: Tutkimus kansalaisopiston käsityökurssien merkityksestä aikuisopiskelijoiden kokemaan käsityön tuottamaan hyvinvointiinJalonen, Birgit & Järvi, LauraTurun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKäsityökasvatusKansalais- ja työväenopistot
2018AMKMuotoilun menetelmien käyttö kurssisuunnittelussa kansalaisopistossaKormano-Suokko, JohannaHämeen AMKMuotoilun koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2018AMKWiitaunionin liikuntaohjelma 2018-2020Laine-Rissanen, KatiKajaanin AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2018GKansalaisopiston ja musiikkioppilaitoksen yhdistyminen: tapaustutkimus Soisalo-Opiston muodostumisestaNeulaniemi, MariaJyväskylän yliopistoMusiikkitiedeKansalais- ja työväenopistot
2018VAtt vara och agera medborgare : En etnografisk studie i folkbildande praktiker Pastuhov, AnnikaÅbo AkademiVuxenpedagogikKansalais- ja työväenopistot
2018AMKTanssiva aikuinen : Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien vaikutukset Oulu-opistossaRäty, IreneOulun AMKEsittävä taide ja musiikkiTanssinopettajaKansalais- ja työväenopistot
2018AMK2000-luvun taantuman vaikutus kansalaisopistojen toimintaan ja rahoitukseenTikka, PetriHaaga-Helia AMKLiiketalouden koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2018KanOrkesterisoitto elinikäisenä harrastuksenaVilpponen, HeikkiTaideyliopistoSibelius-AkatemiaMusiikkikasvatusKansalais- ja työväenopistot
2018GTaiteen perusopetuksessa opiskelevien kokemuksia käsitöiden merkityksistä ja hyvinvointivaikutuksistaVuokko, AnniHelsingin yliopistoKasvatustieteellinen tiedekuntaOpettajankoulutuslaitosKäsityötiedeKansalais- ja työväenopistot
2018YAMKArvoa koulutuspolulle : Palvelumuotoilua kansanopistossaHarala, Piia-MariaTampereen AMKKulttuurituottaminenMedianomiKansanopistot
2018GOpintojen vaikuttavuus : sarjakuvataide ja valokuvaus, Muurlan opistoKarvala, PäiviTurun yliopistoAikuiskasvatustiedeKansanopistot
2018GOpinnollinen kuntoutus kansanopistojen kehittäjänä Koivunen, HannaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaKansanopistot
2018GKokemuksia eettisesti haastavista ohjaustilanteista kansanopistojen ohjaajien kertomanaPyörälä, Virpi & Savola, KatriJyväskylän yliopistoKasvatustiedeKansanopistot
2018VKansanopistopedagogiikka kolmessa kristillisessä kansanopistossaTuomisto, TimoOulun yliopistoKansanopistot
2018GHenkilökohtaisen piirustusopetuksen keinot kirjekurssilla: Katsaus A.B.C.-piirustuskoulun toimintaan ja Uuno Alangon opetuskäytänteisiin vuosina 1937–1941Tamminen, NettaLapin yliopistoTaiteiden tiedekuntaKuvataidekasvatusKirjeopistot
2018GVapaan sivistystyön andragogisten opettajien opetukselliset näkemyksetJokinen, KatriinaJyväskylän yliopistoFysioterapiaYleinen
2018GMusiikkikasvatusta aikuisille: aikuisten kokemuksia paluusta ohjatun klassisen musiikin soittoharrastuksen pariinKiiski, AnnaTaideyliopistoSibelius-AkatemiaMusiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osastoMusiikkikasvatusYleinen
2018GOsaamiseen perustuva kasvu: elinikäinen oppiminen ja aikuiskoulutus Kataisen ja Sipilän hallitusohjelmissa Nyblom, LiisaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaYleinen
2018GTässä elämä on: toimintatutkimus turvapaikanhakijoiden ohjauksesta ja sen kehittämisestäOikari, JannaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaYleinen
2018VKaupungin on tehtävä ihminen mahdolliseksi: Kunnallispolitiikalla kulttuuripalveluja Kotkassa 1879-1982Päiviö-Häkämies, LauraHelsingin yliopistoFilosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitosYleinen
2018G“Kauneutta, jota ei aina muista huomata”: Osallistujien kokemuksia avoimesta käsityöpajasta – kulttuuriperintökasvatuksen ja yhteisöllisyyden edistäjänäPajarinen, Juulia & Virtanen, ElinaTurun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaOpettajankoulutuslaitosKäsityökasvatusYleinen
2018YAMKAitoa kuntalaisosallisuutta etsimässä : Kuntalaiset mukaan Kempeleen kunnan vapaa-ajanpalveluiden suunnitteluun ja kehittämiseenSinkkonen, LauraHUMAKYhteisöpedagogiYleinen
2018G”Tunnen iloa, kun tiedän oppineeni lisää ja surua, kun en ymmärrä yhtään”: tunteet aikuisopiskelussaVierelä, SariLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusYleinen
2019G”Mitä me saatiin koulutuksesta, me annetaan niille”: maahanmuuttajien vertaisasiantuntijuus Ote työhön -hankkeen työelämäohjaajakoulutuksessa Heimo, SatuTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaJärjestöllinen
2019AMKMonikulttuurinen vapaaehtoistoiminnan kurssi: Toimintamallin kehittäminen Kalliolan Setlementille Leino, HeidiHUMAKKansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaJärjestöllinen
2019GLuonnonsuojelijaksi kasvaminen: identiteetin kehitys ja merkittävät elämäntapahtumat Suomen luonnonsuojeluliiton aktiivien elämäntarinoissaSamsten, KatjaTurun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden laitosKasvatustiedeJärjestöllinen
2019GTulevaisuuden luottamusmies Luottamusmieskoulutuksen kehittäminen ammattiliitossaSuhonen, MirjaHelsingin yliopistoYleinen ja aikuiskasvatustiedeJärjestöllinen
2019GNutida smyckekonst och slöjdteknikerFinell, ClariceHelsingin yliopistoKäsityötiedeKansalais- ja työväenopistot
2019GParas tulos yhdessä kehittämällä: Työkonferenssimenetelmä kehittämistyön välineenä kolmessa eteläpohjalaisessa kansalaisopistossaHakoneva, PiritaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2019V”Eihän ne ihmisiä kummempia oo.” Etnografinen tutkimus kansalaisopiston yhteisöteatterihankkeista sosiaalisen pääoman vahvistajinaKeto, LeeaJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden laitosKansalais- ja työväenopistot
2019GSivistyneistö muotoilemassa Suomen ensimmäisen työväenopiston periaatteita 1890 -luvullaKoskinen, ToniTampereen yliopistoKasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2019GHehkuva nuotio vai tulosalue? : Julkisen organisaation identiteetti organisaatiomuutoksen jälkeenKuokkanen, SaraVaasan yliopistoMarkkinoinnin ja viestinnän yksikköKansalais- ja työväenopistot
2019AMKPerhosia pyydystävät pojat, nuorten miesten tunnekokemuksia Jyränkölän MediapajallaParonen, LauraHUMAKKansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2019AMKKlassinen kuvataidekoulutus ja sen toteutus tulevaisuudessaHintsala, AleksandraHUMAKKulttuurituotantoKuvataideYleinen
2019GKansalaisopisto-opiskelun merkitys ikääntyvälle väestölle, vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiinParviainen, OutiItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaAikuiskasvatustiedeKansalais- ja työväenopistot
2019GMusiikin taiteen perusopetuksen nykytila ja kehittämistarpeet Auranlaakson kansalaisopistossa vanhempien näkökulmastaPasu, TerhiTurun yliopistoKasvatustieteellinen tiedekuntaKasvatustieteiden laitosKansalais- ja työväenopistot
2019GOrganisaatioidentiteettiä etsimässä : diskurssianalyysi Omnia muutoksessa henkilöstökyselystäSarja, EmiliaJyväskylän yliopistoJohtaminenKansalais- ja työväenopistot
2019AMKKansalaisopisto maaseudun kuntayhteistyön edistäjänäTiitinen, HennaJyväskylän AMKLuonnonvara- ja ympäristöalaAgrologiKansalais- ja työväenopistot
2019AMKPop/jazz-musiikin tyylilajit laulajan näkökulmasta – Opas vapaan sivistystyön laulunopetukseenValmari, HennaKarelia-AMKEsittävä taide ja musiikkiKansalais- ja työväenopistot
2019GOriveden Opistoa ei enää ole: Kansanvalistusseura päätti luopua lippulaivastaanEkholm, MirjamiTampereen yliopistoKasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaKansanopistot
2019AMKMusiikin ilo: Ranuan kristillisen kansanopiston musiikin opetus ja sen oppilaslähtöinen kehittäminenHurtig, TainaOulun AMKMusiikin tutkinto-ohjelmaKansanopistot
2019GUnelma puuveneestä : Eurajoen kristillisen opiston veneenrakennuslinjalle osallistumisen hyödyt ja merkitykset yksilön hyvinvoinnin näkökulmastaKorteniemi, Johan-Anton; Immonen, VesaTurun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaOpettajankoulutuslaitosKäsityökasvatusKansanopistot
2019AMK”NO MÄ TOIVON ETTÄ TULEE HYVÄ ELÄMÄ” : Kotoutumisen eväitä VeikkolakodistaSetälä, MiiaDiakonia-AMKSosiaalialan koulutusohjelmaSosionomiKansanopistot
2019AMKAvoimen korkeakouluopetuksen osallistumispäätökseen vaikuttavat tekijät: Case: Päijät-Hämeen kesäyliopistoHämäläinen, ErikaLahden AMKTradenomiKesäyliopistot
2019G”Es war Deutsch in der Luft” : Erfahrungen erwachsener Sprachlerner mit dem handlungsorientierten Unterricht im Rahmen eines DaF-KursesRanta-Ylitalo, LiisaJyväskylän yliopistoSaksan kieli ja kulttuuriKesäyliopistot
2019GKesäyliopistojen tehtäväkuvan muotoutuminen suomalaisessa aikuiskoulutusjärjestelmässäSaviniemi, SuviTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaKesäyliopistot
2019AMKOpiskelutilojen ilmanvaihdon tehostaminen ja jäähdytystehontarpeen mitoitusSipola, JaniOulun AMKTalotekniikan koulutusohjelmaKesäyliopistot
2019AMKLiikunnanohjauksen perustutkinnon opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus: Kansainvälisen työpaikalla oppimisen jakson opas Kisakallion UrheiluopistolleFörström, LinneaHaaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaUrheiluopistot
2019AMK”Kun ääni uskaltaa olla ja virrata ulos kehosta”: Laulunopettajana laulamisen esteitä raivaamassaRäisänen, JennyKarelia-AMKEsittävä taide ja musiikkiMusiikkipedagogiYleinen
2019G”Tuntuu ihan vahvalta” – Itä-Suomen yliopiston Opinsauna-hankkeen oman osaamisen tunnistamisen työkalujen käytön vaikutukset Airaksinen, Anne & Aittamaa, Arla-MariaItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian osastoAikuiskasvatusYleinen
2019GDelaktighetens betydelse inom en arbetskultur: En etnografisk studie om ledarskapets inverkan på kollektiva lärprocesserDonner, PatriciaÅbo AkademiFakulteten för pedagogik och välfärdsstudier PedagogikYleinen
2019GVertaisryhmämentoroinnin vaikutukset vapaan sivistystyön oppilaitoksissaKarhulahti, AnttiTampereen yliopistoKasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaKasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaYleinen
2019YAMKWiitaunionin soveltavan liikunnan liikuntaohjelma vuosille 2020-2022Kivivuori, AnneSavonia-AMKSosiaali-, terveys ja liikunta-alaHyvinvointikoordinaattoriYleinen
2019GIndependent and creative: Learning from Finnish retirement and art activities for the future of Southeast Asia’s retirement Kosasih, KarinaAalto-yliopistoDesign and architectureYleinen
2019GKuuntelukasvatus hyvinvoinnin tukena : opetuskokeilu vapaan sivistystyön kentälläKostamo, SallaTaideyliopistoSibelius-AkatemiaMusiikkikasvatusYleinen
2019GPelin liikunnallistaminen: Kimblestä liikuntaa Pitkis-Sport-leirilläLehtonen, MerjaTurun yliopistoHumanistinen tiedekuntaHistorian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitosKulttuurintuotanto ja maisematutkimus (Pori)Yleinen
2019GSuomea suomeksi – mutta minkälaista? Suomi toisena kielenä -opettajien opetuspuheen rekisterit ja puhekielen asema S2-opetuksessaLuukka, VenlaHelsingin yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitosSuomen kieliYleinen
2019VSopeutuminen, resurssit ja alueellisuus vapaassa sivistystyössäMäki, MattiTampereen yliopistoAluetiedeYleinen
2019GPunktskriftens användning bland vuxna synskadade i SvenskfinlandSaarinen, Alexandra & Sjöblom, JennyÅbo AkademiFakulteten för pedagogik och välfärdsstudier PedagogikYleinen
2019GVertaisryhmämentorointi vapaassa sivistystyössä – Tutkimus Verme2-hankkeen pilotistaSimola, EmiliaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaYleinen
2019GEl texto literario como herramienta para el desarrollo de la competencia intercultural en el aula ELE en centros de educación liberal de adultosSippula, MerjaTurun yliopistoHumanistinen tiedekuntaKieli- ja käännöstieteiden laitosEspanjaYleinen
2019GOnline Linguistic Support -verkko-opiskeluympäristö kielen oppimisen tukenaWainonen, RitvaItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian osastoKasvatustiedeYleinen
2020YAMKSuurtapahtuman järjestäminen vapaaehtoisvoimin – Case TUL100-juhlavuosiBeekmann, MirjamHaaga-Helia AMKLiikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutusohjelmaJärjestöllinen
2020VYhteiskunnan, kansakunnan ja kansan asialla : järjestöt, yhteiskuntapolitiikka ja asiantuntijuus Suomessa 1930-60-luvuillaBergenheim, SophyHelsingin yliopistoValtiotieteetJärjestöllinen
2020G”Meillä on ilo ja riemu aina täällä, kun me opitaan uutta”. Taideperustainen toimintatutkimus hyvinvointia tukevan taidetoiminnan kehittämisestä muistikuntoutujille ja heidän lähi-ihmisille.Kinnunen, EmmiLapin yliopistoTaiteiden tiedekuntaJärjestöllinen
2020GMaahanmuuttajat ammattiyhdistysliikkeen ja työmarkkinoiden jäseninä : laadullinen tutkimus maahanmuuttajien sitoutumisesta ammattiliittoonHakkarainen, MariaJyväskylän yliopistoYhteiskuntapolitiikkaJärjestöllinen
2020YAMKTiedolla johtamisen valmiudet ja haasteet päihde- ja mielenterveysjärjestöissäHiltunen, Kimmo ; Ketola, Kristian ; Vikkula, HanneDiakonia-AMKSosiaali- ja terveysalaSosionomiJärjestöllinen
2020AMKLuontolähtöiset harjoitukset ympäristötunteiden kohtaamisessaHulsi, Marianne ; Paalanen, JohannaDiakonia-AMKSosiaalialan koulutusohjelmaSosionomiJärjestöllinen
2020GMiksi leijonat ovat harmaita? : leojen kokemuksia leo- ja lionstoiminnastaJaatinen, KatiJyväskylän yliopistoSosiologiaJärjestöllinen
2020VTeinikuntatoiminnan sukupolvet : muistitietohistoria oppikoulujen koululaisliikkeestä 1950–1970-luvuillaJouhki, EssiOulun yliopistoHistoriaJärjestöllinen
2020AMKSosiaalisen median käyttö nuorisojärjestön toiminnassa : Suomen YMCA:n Liiton toimijoiden kokemuksiaKallinen, MirjamiDiakonia-AMKSosiaali- ja terveysalaSosionomiJärjestöllinen
2020GMarkkinaohjattu kansalaistoiminta : diskurssianalyyttinen tutkimus palveluntuotantoa ylläpitävien järjestöjen kansalaistoimintapuheestaKauppinen, RiittaJyväskylän yliopistoKansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelmaAikuiskasvatustiedeJärjestöllinen
2020GMonikanavainen terveysviestintä : Tarkastelussa Suomen Diabetesliitto ry:n verkkoviestintäKemppainen, EmiliaVaasan yliopistoViestinnän monialainen maisteriohjelmaOrganisaatioiden viestintäJärjestöllinen
2020VJärjestäytyminen ja yhteiskunnan muutos : järjestötoiminnan alkuvaiheet ja laajentuminen suomenkielisellä Etelä-Pohjanmaalla vuoteen 1908Latikka, OlaviJyväskylän yliopistoSuomen historiaJärjestöllinen
2020GOhjelmatoimisto vai yhteistyökumppani? Yritysvapaaehtoistyö kuudessa suomalaisessa sosiaali- ja terveysjärjestössäLeed, Marika ; Iivonen, KirstiAalto-yliopistoKauppakorkeakouluJohtaminen ja kansainvälinen liiketoimintaJärjestöllinen
2020YAMKPalveluihin puhtia muotoiluajattelulla : Kansalaisfoorumin jäsenpalveluita kehittämässäLepistö, MinnaHUMAKYhteisöpedagogiJärjestöllinen
2020VKenen äänellä, millä asialla? : sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustuksellisuus, toimintaympäristön muutokset ja operatiivisen johdon toimijuusLind, KimmoJyväskylän yliopistoSosiologiaJärjestöllinen
2020GSidosryhmädialogi strategian toteuttajana : Viestinnän strateginen johtaminen aatteellisessa järjestössäLösönen, Katja MariaVaasan yliopistoViestinnän monialainen maisteriohjelmaDigitaalinen mediaJärjestöllinen
2020AMKMIELENTERVEYSPALVELUIDEN KOKEMUSASIANTUNTIJUUS : Oulun seudullaLuukkonen, Eveliina; Jokikokko, AnniDiakonia-AMKSosiaalialan koulutusohjelmaSosionomiJärjestöllinen
2020VSuostumus, sitouttaminen ja yhteisöllisyys : setlementtiliikkeen kerho- ja opintotoiminta Helsingissä 1920-1939Maaperä, IlonaHelsingin yliopistoKasvatustieteetJärjestöllinen
2020GPotilas-, vammais- ja terveysjärjestöjen vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoonMäättä, TeroJyväskylän yliopistoYhteiskuntapolitiikkaJärjestöllinen
2020YAMKYhdessä tehden ympäri vuoden – Liperin kunnan ja järjestöjen harrastusyhteistyön kehittämisprosessiMajoinen, PasiHaaga-Helia AMKLiikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutusohjelmaJärjestöllinen
2020GYhdessä suksille : lasten hiihtokoulu- ja vapaa-aikakokemusten merkitys urheilussa ja maastohiihdossaMeriläinen, IdaJyväskylän yliopistoLiikuntatieteetLiikuntapedagogiikkaJärjestöllinen
2020GEettinen johtaminen edunvalvontajärjestöissäNokkonen, MarjoVaasan yliopistoHallintotieteetJulkisjohtaminenJärjestöllinen
2020AMKYhdistysmuotoisen kuoron matkajärjestelyohjeistusNorovuori, MarkkuHaaga-Helia AMKMatkailun liikkeenjohdon koulutusohjelmaJärjestöllinen
2020AMKTyöhyvinvointi pääkaupunkiseudun mielenterveysyhdistyksissäPaukku, Riku ; Löksy, LauriDiakonia-AMKSosiaali- ja terveysalaSosionomiJärjestöllinen
2020YAMKHyvinvointia, elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä yhteispelillä – Eurajoen toimintamalli kunta-järjestöverkoston johtamisen tueksiPenttilä, MaijaHaaga-Helia AMKLiikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutusohjelmaJärjestöllinen
2020YAMKJäsenrekisteri- ja toiminnanohjausjärjestelmän kehittämishanke seniorijärjestössäPeuralinna, HeliHaaga-Helia AMKLiiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutusohjelmaJärjestöllinen
2020G”Me tarvitaan tähän toimihenkilö” : tapaustutkimus ammattimaisuudesta ja vapaaehtoisuudesta Hyvinkään TahkossaPietari, MarkoJyväskylän yliopistoLiikuntatieteetLiikunnan yhteiskuntatieteetJärjestöllinen
2020YAMKKohti toimivaa intranetiä: sisältöjen ja rakenteen käyttäjälähtöinen kehittäminenPiipponen, AnniKaakkois-Suomen AMKLiiketalouden koulutusohjelmaJärjestöllinen
2020YAMKKiekko-Nikkarit ry – Oppiva urheiluseuraorganisaatioRäihä, TuukkaHaaga-Helia AMKLiikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutusohjelmaJärjestöllinen
2020YAMKJulkaisijan arvojen näkyminen järjestölehden sisällöissäRuuskanen, AstaHaaga-Helia AMKJournalismin koulutusohjelmaMedianomiJärjestöllinen
2020VThe construction, consolidation and transformation of the ethnic, collective identity Finland-Swede in the context of Swedish and bilingual voluntary associationsSaaristo, MariaJyväskylän yliopistoValtiotieteetJärjestöllinen
2020AMKTuloksia somessa! Sosiaalinen media Maailma kylässä -festivaalin viestinnässäTielinen, MinnaHaaga-Helia AMKJournalismin koulutusohjelmaJärjestöllinen
2020YAMKDigitaalisen työympäristön kehittäminen Opintokeskus SiviksessäTörrö, AnuTampereen AMKMediatuottaminenJärjestöllinen
2020AMKHarrastusyhdistyksen taloushallintoon vaikuttava lainsäädäntöTuomi, JohannaHaaga-Helia AMKJohdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmaJärjestöllinen
2020GTietämätön opettaja – vapautunut katsoja? Emansipaation merkityksestä ja mahdollisuuksista vapaassa sivistystyössäAhlfors, Liisa; Haapalainen, RiikkaAalto-yliopistoTaiteiden ja suunnittelun korkeakouluKuvataidekasvatusKansalais- ja työväenopistot
2020YAMKInnostutaan ICT:stä! : Osallistavaa koulutussuunnittelua kansalaisopistossaAhonen, LauraSavonia-ammattikorkeakouluSosiaalialaKansalais- ja työväenopistot
2020YAMKYhteiskehittämisen toimintamalli kurssisuunnitteluunAhonen, SirpaHAMKMuotoiluKansalais- ja työväenopistot
2020GSFI-undervisningen och den lokala kulturen ur lärarnas synvinkel: En fallstudie på ÅlandKantola, LindaTampereen yliopistoPohjoismaisten kielten maisteriohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2020GAikuisten teatteriharrastajien kokemuksia kehittymisestään teatteriharrastuksessa ”Kaikki siellä on ja se myöskin opettaa sitä ihmistä elämää varten”Koskelo, KirsiItä-Suomen yliopistoKasvatustiedeKansalais- ja työväenopistot
2020YAMKME TULEMME TAAS: Suomalaisen elokuvamusiikin konsertin harjoittelun ja esittämisen merkitys IskelmäsenioreilleLisitsin-Mantere, PetraSavonia-AMKKulttuurialaKansalais- ja työväenopistot
2020AMKKaukametsän kokouspalvelujen markkinoinnin kehittäminenMiinin, ElliKajaanin AMKLiiketalouden koulutusohjelmaTradenomiKansalais- ja työväenopistot
2020YAMKPokkana parrasvaloissa: Aikuisille suunnattu taidetapahtuma osana vapaan sivistystyön kulttuurikenttääRäty, IreneOulun AMKKulttuurituottamisen ja luovan talouden tutkinto-ohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2020GEnseigner une langue étrangère à un groupe d’adultes hétérogèneRoivas, TuijaJyväskylän yliopistoKansalais- ja työväenopistot
2020YAMKPokkaa, pelkoa, vapautta ja mielihyvää: Aikuinen laulun harrastajana kansalaisopistossa.Saunanen, LeenaOulun AMKTaiteen tekijä ja kehittäjäKansalais- ja työväenopistot
2020YAMKMillainen on Auran tulevaisuuden nuorisoteatteri? : Palvelukokonaisuus verkoston tuottamanaTamminen, MarjaanaMetropoliaKulttuurituotannon koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2020YAMKKohti uutta kansalaisopistoa : Seinäjoen kaupungin asukkaiden näkemyksiä unelmien kansalaisopistostaTikkamäki, OutiTampereen AMKSosiaalialan koulutusohjelmaSosionomiKansalais- ja työväenopistot
2020GLa motivación inicial en el aprendizaje de E/LE: seguimiento de dos grupos de adultos en sendos centros de enseñanza cívicos en Finlandia.Torres Macias, JorgeTurun yliopistoHumanistinen tiedekuntaKieli- ja käännöstieteiden laitosKansalais- ja työväenopistot
2020GKansalaisopiston musiikinopettajien ammatti-identiteetti : koulutus, työkokemus ja määräaikaisuus työyhteisön integroitumisen ja organisaation vaatimusten ja odotusten näkökulmastaWaldén, HennaJyväskylän yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
2020GLahden kansanopisto oppia ja aatteita jakamassa 1920- ja 1930-luvuilla: Naisoppilaiden ajatuksia opiston vaikutuksista itseensä ja elämäänsäTuttavainen, ElenaTampereen yliopistoHistoriaKansanopistot
2020VOsallistumisorientaatioiden yhteydet oppimisen motivaatiotekijöihin : Erään kesäyliopiston opiskelijoiden oppimisen käsityksiä avaamassaJavanainen, RitvaTurun yliopistoOpettajankoulutuslaitosKesäyliopistot
2020AMKNuoren taitoluistelijan omatoiminen alkuverryttely -mobiilisovellukseen soveltuva ohjeistoHämäläinen, Elli ; Silvonen, EmmiHaaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaUrheiluopistot
2020AMKSantasport Lapin Urheiluopiston lasten toiminnan kehittäminenHellsten, HennaLapin AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaUrheiluopistot
2020AMKMicrosoft Intune – mobiilihallinnan ymmärtäminen ja käyttöönottoNäsi, AxelTampereen AMKTietojenkäsittelyUrheiluopistot
2020AMKLihasaktiivisuustason mittaaminen puolikyykyssä ja kevennyshypyssä MPowerin sEMG-laitetta hyödyntäenUronen, Salla ; Wahlman, AilaKaakkois-Suomen AMKNaprapaattiUrheiluopistot
2020GKansalaisopiston tuottamat työelämähyödytPiirainen, HenriItä-Suomen yliopistoAikuiskasvatusKansalais- ja työväenopistot
2021YAMKYstäväksi yksinäiselle helpommin ja nopeammin: Suomen Punaisen Ristin ystävätoimintaan mukaan pääsyn prosessin kehittäminenAlaranta, MaaretMetropoliaMuotoilun tutkinto-ohjelmaMuotoilijaJärjestöllinen
2021YAMKVerkkovälitteisen vertaistyön kokemukset rintasyöpäyhdistyksen toiminnan kehittämisessäEronen, Marjo ; Velling, KatariinaKaakkois-Suomen AMKDataperustaisten hyvinvointipalveluiden kehittäminenJärjestöllinen
2021AMKLisäarvopalveluiden tuottaminen yhdistyksille ja säätiöilleHaapakoski, SuviLapin AMKLiiketalouden koulutusohjelmaTradenomiJärjestöllinen
2021GVaikutuksista vaikuttavuuteen: Vaikutukset, tulokset ja niiden todentamisen tavat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoittamissa hankkeissaHakamäki-Stylman, Sami-PekkaTampereen yliopistoJohtaminen ja talousJärjestöllinen
2021YAMKYhdessä kehittämällä luodaan osallisuutta: kuvaus lapsiperhepalveluiden ja järjestöjen kumppanuuspöydän kehittämisestäHanski, SoileSavonia-AMKHyvinvointikoordinaattorin tutkinto-ohjelmaJärjestöllinen
2021AMKAikuispartion kehittäminen Ekin Partio ry:ssäHeikkinen, Siiri ; Paunonen, EmmaKaakkois-Suomen AMKYhteisöpedagogiJärjestöllinen
2021AMKVapaaehtoistoiminnan opas Kaapatut Lapset ry:lleHeinonen, KatariinaHUMAKYhteisöpedagogiJärjestöllinen
2021YAMK4H kumppanina harrastamisen Suomen mallissaHietala, HeliKaakkois-Suomen AMKNuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutusJärjestöllinen
2021GKansainvälisten avustustyöntekijöiden kokemus työhyvinvoinnista: Tutkimuskohteena Suomen Punaisen Ristin kansainväliset avustustyöntekijätHirvonen, HelkaTampereen yliopistoPolitiikan tutkimusJärjestöllinen
2021AMK“Kylhän tääl lähetään ihan siit vaan, et mitä ihmiset haluu tehdä ja sit mahdollistetaan se.” Opas ja materiaalia Oranssi ry:n vapaaehtoistoiminnan tueksiIkävalko, Laura ; Karvonen, Petri ; Rouhiainen, JeminaLaurea-AMKSosiaalialan koulutusohjelmaSosionomiJärjestöllinen
2021AMKMinäkö vapaaehtoiseksi? – Selvitys vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi ViaDia Espoo ry:ssäJäntti, JaanaLaurea-AMKSosiaalialan koulutusohjelmaJärjestöllinen
2021YAMKOvet auki kaikille! Yhdenvertaisuus ja moninaisuus osaksi Suomen nuorisoseurat ry:n tapahtumatuotantoaJärvinen, RiikkaHUMAKKulttuurituotantoJärjestöllinen
2021AMKInformoivan selkojulkaisun valmistaminen Nuorisoseurat ry:n verkkosivuilleJuntunen, JuhaKarelia AMKMedia-alan koulutusohjelmaJärjestöllinen
2021GOleminen, tekeminen, yhteisö : Järjestötyössä toteutettujen hankkeiden toimintaan osallistuneiden pitkäaikaistyöttömien miesten kokemuksia osallisuudestaanKalliokoski, SaanaTampereen yliopistoYhteiskuntatutkimusJärjestöllinen
2021YAMKTarttuva kansalaistoiminta – merkityksellistä toimintaa yli sukupolvienKarjala, Saija ; Lumiaro, HeliLaurea-AMKSosiaalialan koulutusohjelmaJärjestöllinen
2021YAMKHaikuja osallisuudesta : taideperustainen osallistava toimintatutkimus asiakasosallisuudestaKarvonen, Sanna-Kaisa ; Koivula, MinnaTurun AMKKulttuurihyinvointiJärjestöllinen
2021YAMKJärjestöt osana muuttuvaa yhteiskuntaa: kansalaisjärjestöjen rooli sote-uudistuksessaKesonen, RiikkaLapin AMKSosiaalialan koulutusohjelmaJärjestöllinen
2021AMKHyvinvointia keholle ja mielelle: hyvinvointikurssi seniori-ikäisille Kehitysvammatuki 57 ry:n kävijöilleKivilahti, MinnaHUMAKYhteisöpedagogiJärjestöllinen
2021AMKAikuisliikunnan tulevaisuuden näkymät Suomen Ladun jäsenyhdistyksissäKöcher, JasminKajaanin AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaLiikunnanohjaajaJärjestöllinen
2021YAMKJärjestöt osaamisensa määrittäjinä vai osaaminen järjestöjen määrittäjänä? Kolmannen sektorin organisaatioissa syntyvä osaaminen, osaamisvaatimukset ja osaamisen validointiKontkanen, TiiaHUMAKYhteisöpedagogiJärjestöllinen
2021YAMKSOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖT KUNTIEN RINNALLA SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUSTEN PYÖRTEISSÄKortesalmi, Satu ; Springare, SiniLapin AMKSosiaalialan koulutusohjelmaJärjestöllinen
2021AMKKunta-järjestöyhteistyö asiakasosallisuuden vahvistajanaKoskiaho, Katriina ; Karlsson, SanjaLaurea-AMKSosiaalialan koulutusohjelmaJärjestöllinen
2021YAMK”…Ohjaajat ja aikuiset…niitä pittää vähän sivistää tähän digielämään.” Evaluaatiotutkimus #Ihan Diginä! –hankkeen toiminnoistaKosunen, SailaJyväskylän AMKSosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminenSosionomiJärjestöllinen
2021AMKAsiantuntijuuden lahjoittamisen hyvät käytännöt järjestöjen näkökulmasta : ”jos ikään kuin luodaan roadmap valmiiksi”Kotonen, HannaLaurea-AMKLiiketalouden koulutusohjelmaJärjestöllinen
2021AMKEmyn kehittämispaja vapaaehtoisilleKuronen, SannaLaurea-AMKSosiaalialan koulutusohjelmaJärjestöllinen
2021YAMKSosiaali- ja terveysjärjestöjen ja sairaaloiden välisen kumppanuuden hyvät käytännöt : Case: OLKA®Kuusela, KatjaLapin AMKSosiaalialan koulutusohjelmaSosionomiJärjestöllinen
2021GInnovaatiot osana suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötäLeivo, TessaTurun yliopistoMaantiedeJärjestöllinen
2021AMKSosioekonomisen taustan vaikutukset partioharrastamiseenLyijynen, Laura; Perälahti, JoonaKaakkois-Suomen AMKSosiaalialan koulutusohjelmaJärjestöllinen
2021AMKJärjestöt ja vertaisopintoryhmien motivointiMalk, TanjaHUMAKYhteisöpedagogiJärjestöllinen
2021YAMKVaikuttavuutta etsimässä: Miten arvioida maaseudun kehittämishankkeiden vaikuttavuutta?Metsä-Tokila, TimoOulun AMKLuonnonvara- ja ympäristöalaJärjestöllinen
2021AMKNuorten aikuisten toiveita mielenterveysjärjestöjen tarjoamista matalan kynnyksen palveluistaNieminen, OonaLaurea-AMKSosiaalialan koulutusohjelmaJärjestöllinen
2021AMKPääkaupunkiseudun 4H-yhdistyksen nuorisotoiminta : menetelmiä Dogsitter-nuorten osaamisen vahvistamiseksiNissinen, RoosamariHUMAKYhteisöpedagogiJärjestöllinen
2021GLeader-toiminnassa oppiminen ekososiaalisen sivistyksen viitekehyksessäNokelainen, RiinaItä-Suomen yliopistoAikuiskasvatustiedeJärjestöllinen
2021AMK“Ollaanko me kaikki koronataistelijoita?” Tietopaketti koronaviruksen käsittelystä lasten kanssa MLL Kainuun piirin tukihenkilöiden koulutukseenNuorala, Raakel ; Säkkinen, EevaKajaanin AMKSosiaali- ja terveysalaSairaanhoitajaJärjestöllinen
2021YAMKMuutosjohtamisen keinoin sopeutuvaan järjestötoimintaan : koronakriisin vaikutus Suomen Punaisen Ristin paikallisosastoihinOllikainen, HannaTurun AMKProjektijohtaminenJärjestöllinen
2021AMK”…Tässä siis saa hyvin just sitä vertaistukea, koska täällä kaikki muut on jollain lailla samankaltasia ku sä oot ite” : Kolmannen sektorin toimijan KRIS-Etelä-Pohjanmaa ry:n merkitys yksilölleRistilä, Tarja-Leena; Aho, AnnikaVaasan AMKSosiaali- ja terveysalaJärjestöllinen
2021YAMK4H-yrittäjyys urapolkunaSaarimäki, TuijaKulttuurituotantoJärjestöllinen
2021GLuottamusaseman väärinkäyttö rekisteröidyissä aatteellisissa yhdistyksissäSahala, KatriinaItä-Suomen yliopistoOikeustieteetJärjestöllinen
2021AMKYhdistyksen hallinto ja taloudenhoito : hallinnon ja talouden opas urheiluseuralleSaukko, LauraSavonia-AMKYhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alaJärjestöllinen
2021AMKTarkastelussa ympäristöjärjestöjen viestit : mikä toimii hyvin sosiaalisessa mediassa?Savila, JoniTurun AMKMedia-alan koulutusohjelmaJournalismiJärjestöllinen
2021YAMKSuomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminta Helsingissä; kuinka nuori pääsee mukaan vapaaehtoistoimintaan?Sinisalo, LauraTurun AMKSosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminenJärjestöllinen
2021AMKNuorten yhteisöllinen ja osallistava toiminta Kuopion 4H-yhdistys ry:ssä: pakohuonepelin rakentaminenSiukola, JesseHUMAKYhteisöpedagogiJärjestöllinen
2021AMKJärjestön verkkokauppa – varainhankintaa vai markkinointia? : case Amnesty InternationalTarjamo, LeenaLapin AMKLiiketalouden koulutusohjelmaTradenomiJärjestöllinen
2021AMKTanssinopettajan työsuhteet ja työhyvinvointi Nuorisoseurajärjestössä: Miten työsuhde ja työhyvinvointi kytkeytyvät toisiinsa kansantanssinopettajan työssä?Valkama, AnitaOulun AMKTanssinopettajan tutkinto-ohjelmaJärjestöllinen
2021AMKToiminnanjohtajan moninaiset tehtävät pienessä yhdistyksessäVola, MaritaHUMAKYhteisöpedagogiJärjestöllinen
2021AMKLihasvoimaharjoittelun vaikutus polven nivelrikkoa sairastavien kipuun, voimantuottoon ja toimintakykyyn ; paremmat polvet -opas Seinäjoen kansalaisopistolle polven nivelrikon kuntoutukseenÅström, Petteri ; Valkeila, RekoSeinäjoen AMKSosiaali- ja terveysalaFysioterapiaKansalais- ja työväenopistot
2021YAMKNuorten ääni kuuluviin: kansalaistopistotoiminnan kehittäminen nuoria osallistaenCard, MiraMetropoliaKulttuurituotantoKansalais- ja työväenopistot
2021AMKKuinka senioritanssin pariin Suomessa saataisiin lisää miespuolisia harrastajia?Elo, JenniHaaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2021AMKEnsisynnyttäjä-äitien kanssa työskentelevien näkemys vanhemmuuden varhaisesta tukemisestaHaka-Aho, SuviSeinäjoen AMKSosionomiKansalais- ja työväenopistot
2021AMKKansalaisopiston opiskelijoiden kokemuksia etäohjatusta liikunnastaHumalajoki, JenniKajaanin AMKLiikunnanohjaajaKansalais- ja työväenopistot
2021AMKVaraudu vanhuuteen- ryhmämalli: soveltuvuus ja kokemukset vapaan sivistystyön kentälläIhalainen, Anu ; Siltanen, TarjaKaakkois-Suomen AMKSosiaali- ja terveysalaGeronomiKansalais- ja työväenopistot
2021AMKMobiilimaksusovelluksen valinta satunnaisten maksuerien vastaanottoon : Palvelumuotoilulla asiakaslähtöiseksiKirsilä, TanjaLapin AMKTietojenkäsittelyn koulutusohjelmaTradenomiKansalais- ja työväenopistot
2021AMKTokkaava tanssileiri TikTok-sovelluksesta Kainula-opistolleKiuru, SaraKajaanin AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaLiikunnanohjaajaKansalais- ja työväenopistot
2021YAMKMusiikin tuntiopettajat ja muuttuva kansalaisopistopedagogiikka : musiikin tuntiopettajat kansalaisopistossa; pedagogisen koulutuksen ja työelämän vaatimusten kohtaaminenKoivisto, KirsiYrkeshögskolan NoviaMusikpedagogKansalais- ja työväenopistot
2021GMusiikinopettajan näkökulmia kitaransoiton opetuksesta kansalaisopistossa ja yläkoulussaKosola, LottaJyväskylän yliopistoHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntaMusiikkikasvatusKansalais- ja työväenopistot
2021AMKKotitalousopetusta kehitysvammaisille – Ohjaajan opasLeinonen, SonjaSavonia-AMKMatkailu-, ravitsemis- ja talousalaKansalais- ja työväenopistot
2021AMKEnsisynnyttäjä-äitien kokemuksia vertaistuesta ja sen yhteyksistä toimijuuteen : Tutkimus Seinäjoen kansalaisopiston ensisynnyttäjä-äitien Ensari-voimavararyhmästäRajala, Emma ; Hietapakka, RoosaSeinäjoen AMKSosiaali- ja terveysalaSosionomiKansalais- ja työväenopistot
2021AMKMål med undervisning: En studie om att sätta upp mål tillsammans med en elevSundqvist, SebastianNoviaMusiikkipedagogiKansalais- ja työväenopistot
2021AMKLuottamusmieskoulutuksen kehittäminen: agitaatiosta jälkifreireläiseen sosiaalipedagogiikkaanJuntunen, TomiHUMAKYhteisöpedagogiKansanopistot
2021AMKYritysperusteisen ikäihmisten perhehoidon liiketoimintasuunnitelman malliKaasinen, MataleenaKarelia-AMKLiiketalouden koulutusohjelmaKansanopistot
2021GMaahanmuuttajien ohjaus vapaassa sivistystyössä – Sosiaalipedagogisen työotteen käsite ohjauksen jäsentäjänäMäättä, Aino-MaijaItä-Suomen yliopistoSosiaalipedagogiikkaKansanopistot
2021YAMKArjen kansalaistaitojen osaamismerkit aikuisten maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksessa: Osaamismerkit osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineenä.Raatikainen, LyyliHUMAKYhteisöpedagogiKansanopistot
2021VKörtti-identiteetti : Portaanpään kristillisen opiston identiteetti ja sen muutokset vuosina 1923–1945Taskinen-Tuovinen, EijaItä-Suomen yliopistoLäntinen teologiaKansanopistot
2021AMKE-urheilun valmennuksen kaupallistamisen mahdollisuudet SuomessaYltävä, JariHAMKLiiketalouden koulutusohjelmaKansanopistot
2021AMKAfter School Art – Kuvataideopiston kehitysmalliKurko, MinnaKaakkois-Suomen AMKPalvelumuotoiluMuotoilijaKesäyliopistot
2021YAMKElektroninen urheilu − millaista on e-urheilun valmentaminenHauta-aho, JaakkoSeinäjoen AMKTradenomiUrheiluopistot
2021AMKLiikunnan ammattitutkinnon vaikuttavuus varhaiskasvatuksessa Varalan Urheiluopiston liikunnan ammattitutkinnon suorittaneiden kokemuksia koulutuksen vaikuttavuudestaHietala, Päivi ; Lepistö, KaritaHaaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaUrheiluopistot
2021AMKVesistölämmön hyödyntäminen lämpöpumpun lämmönlähteenäHietanen, MiikaKarelia-AMKTalotekniikan koulutusohjelmaUrheiluopistot
2021AMKMillaista sosiaalisen median sisältöä Eerikkilän Urheiluopistolta halutaan nähdä?Laitinen, Aleksi ; Luukkonen, AleksiJyväskylän AMKLiiketalouden koulutusohjelmaTradenomiUrheiluopistot
2021AMKSosiaalisen median kanavat markkinoinnissa – Varalan Urheiluopiston sosiaalisen median kanavien käytön kirkastaminen brändi uudistuksen tukenaNevala, JuuliSavonia-AMKYhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alaUrheiluopistot
2021AMKOmatoimisen harjoittelun opas yli 15- vuotiaille jalkapalloilijoilleSihvola, OonaHaaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaUrheiluopistot
2021AMKMaastopyöräreitistön tuotteistaminen matalan kynnyksen harrastajille : MTB-case Suomen UrheiluopistoTammilehto, SimoSatakunnan AMKMatkailun koulutusohjelmaUrheiluopistot
2021AMKEpäsäännöllisten ryhmien ryhmädynamiikan kehittäminen: -Opas Eerikkilän Urheiluopiston ohjaajilleTuomela, Elias ; Kekkonen, AnttiHaaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaUrheiluopistot
2021YAMKPersonal Trainer -koulutuksen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin työelämä- ja asiakaslähtöiseksiVallenius, TeemuKajaanin AMKLiikunta-alan kehittäminen ja johtaminenLiikunnanohjaajaUrheiluopistot
2021GMusiikinopettajien käsityksiä musiikillisesta improvisaatiosta ja sille suotuisasta sosiaalisesta oppimisympäristöstäRytky, Katariina; Saarela-Komulainen, Laura-ElinaOulun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaMusiikkikasvatusYleinen
2021GIntegration for employability?: Transforming discourses in integration training for adults.Ojapelto, AnnaTampereen yliopistoKasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaYleinen
2022AMKRuoveden nuorisotyössä tapahtuneita muutoksia – Nuorisotyön perusajatus ja toimintaperiaateIsotalo, WaltteriHUMAKYhteisöpedagogiJärjestöllinen
2022G”Oikea vapaus saavutetaan ainoastaan kieltäytymällä.”:Raittiuden Ystävien raittiusajattelu Kylväjä-lehdessä 1905–1934Junes, JanneOulun yliopistoTieteiden ja aatteiden historiaJärjestöllinen
2022AMKYhdistyksen sähköisten järjestelmien päivittäminenLaine, TuroLaurea-AMKLiiketalous, hallinto ja markkinointiTradenomiJärjestöllinen
2022VSharing the treasure of knowledge : nineteenth-century Nordic adult education initiatives and their outcomesAhonen, KirsiTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekuntaKansalais- ja työväenopistot
2022AMKKalliolan maahanmuuttajille tarkoitettujen koulutusten arviointi- ja palautekäytäntöjen kehittäminenKiuru, EeroHUMAKJärjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelmaYhteisöpedagogiKansalais- ja työväenopistot
2022YAMKEspoon työväenopiston tuntiopettajien työntekijäkokemuksen kehittäminen verkkopalvelun avullaPérez Alemán, SoniaLaurea-AMKLiiketalous, hallinto ja markkinointiKansalais- ja työväenopistot
2022AMKKuinka löytää kirjoittajaääni? Näkökulmia oman äänen tunnistamiseenSeppä, KikkaHUMAKKulttuurituottajaKansalais- ja työväenopistot
2022AMK300 kilometriä musiikkiopistoon : Miten harvaan asutulla alueella kasvaminen vaikuttaa musiikkipedagogiopiskelijan identiteettiin?Sinikumpu, JonnaCentria AMKMusiikkipedagogiKansalais- ja työväenopistot
2022AMKKitaransoiton opettaminen aikuisryhmille kansalaisopistossa : ryhmänohjauksen ja opiskelijoiden motiivien ymmärtämisen merkityksellisyys oppimistuloksien saavuttamisessa ja käytännön työkaluja alkeiskurssin toteuttamiseksiSyrjäläinen, MarkoTurun AMKMusiikkiMusiikkipedagogiKansalais- ja työväenopistot
2022AMKKehittämissuunnitelma Kouvolan kansalaisopiston laulunopetukseenVainio, SallaMetropoliaMusiikkiMusiikkipedagogiKansalais- ja työväenopistot
2022GMitä etätyöjakso opetti työyhteisöstä? – Kansanopistojen rehtoreiden käsityksiä yhteisöllisyydestä etätyöyhteisössäVaaranmaa, ElinaLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKansanopistot
2022GVuorovaikutus hybridiopetuksessa vapaan sivistystyön oppilaitoksessaRäsänen, NiinaIitä-Suomen yliopistoYhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekuntaYhteiskuntatieteiden laitosSosiaalipsykologiaKesäyliopistot
2022AMKCST Certified Snow TechnicianVarho, ManuHaaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaUrheiluopistot
2022VKoulutusjärjestelmän ohjauskeinot ja numeerinen data yhteiskunnallisen kommunikaation muokkaajina : tietämisen ja tietämättömyyden seuraukset aikuiskoulutuksen päätöksenteossaAlanen, PaulaTampereen yliopistoKasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaYleinen
2022YAMKHoiva-alan osaamismerkit osana osaamisen tunnistamista ja tunnustamistaKaikkonen, UllaHUMAKYhteisöpedagogiYleinen
2022GSuomen alamaiset Nevan rannoilla : Pietarinsuomalaisten integraatio kaupunkiyhteisöön 1900-1914Zelenkin, LeonidTurun yliopistoHumanistinen tiedekuntaHistorian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitosSuomen historiaYleinen
2023GRektors pedagogiska ledarskap i folkhögskolanSnellman, LilianÅbo AkademiFakulteten för pedagogik och välfärdsstudier PedagogikKansanopistot
2023GHeijastumia: taidetta, meditaatiota ja suokokemusta yhdistävä oppimateriaali kuvataidekasvattajalleVitikka, OutiLapin yliopistoTaiteiden tiedekuntaKansalais- ja työväenopistot
2023G”Kyllä tuli monenlaista näkökulmaa entisistä ajoista”: paikkasidonnaisen taiteen työpaja yhteisön voimaannuttamisen mahdollistajanaTervo, RiinaLapin yliopistoTaiteiden tiedekuntaKansalais- ja työväenopistot
2023GYhteisöteatterin etiikka- taidepedagogisia lähestymistapoja dokumentaarisen yhteisöteatterin eettisiin kysymyksiinHaapio, PetraTaideyliopistoTeatterikorkeakouluTeatteriopettajaYleinen
2023G”Pitää olla tuntosarvet hereillä sen kanssa, millaista palautetta kenellekin voi antaa” Laadullinen tutkimus kolmen soitonopettajan kuvailemasta arvioinnista ja palautteenannosta.Akselin, NoraTaideyliopistoMusiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osastoMusiikkikasvatusTaiteen perusopetus
2023GExpanding professional responsibility through prison music making: a musician-facilitator’s experienceTarnanen, IirisTaideyliopistoYhteisömusiikkiKansalais- ja työväenopistot
2023G”Anti on yhtä kokonaisvaltaista kuin lapsen aito oppiminen”: Erasmus+ henkilöliikkuvuuksien vaikutukset kansalaisopistoissa hankekaudella 2014-2020Karppanen, HeidiTampereen yliopistoKasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelmaKansalais- ja työväenopistot
2023GKulttuurin hyvinvointivaikutukset ja kulttuurinen pääoma: Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategiassa 2025Hongisto, TuuliaTampereen yliopistoHyvinvointipolitiikan ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelmaYleinen
2023AMKTÖISSÄ OPPIMASSA Opettajana kansalaisopiston lauluvalmennuksessaKentala, Anni-MariCentria AMKMusiikin koulutusKansalais- ja työväenopistot
2023AMKMITEN OPETAN LAADULLISTA HARJOITTELUA? Laadullisen harjoittelu pianonsoiton alkeisoppilaiden opetuksessaHynninen, VesaCentria AMKEsittävä taide ja musiikkiMusiikin ohjaajaKansalais- ja työväenopistot
2023AMKMaahanmuuttajien aktiivisen kansalaisuuden edistäminen koulutustoimintaa kehittämälläTiihonen, LauraHUMAKYhteisöpedagogiJärjestöllinen
2023AMKKorkeakoulutarjonnan kehittäminen Kuortaneen urheiluopiston toimintaympäristössäLilli, JormaHaaga-Helia AMKLiikunta-alaUrheiluopistot
2023AMKHelsingin seudun kesäyliopiston koulutustarjonta suhteessa vapaan sivistystyön ja täydennyskoulutuksen toimintaympäristöanalyysiinJärvisalo, HannaHaaga-Helia AMKLiiketalous, hallinto ja markkinointiKesäyliopistot
2023AMKSuomen Raamattuopiston säätiön nuorten aikuisten toiminnan ja yhteisöllisyyden kehittäminenHeimonen, Lauri, Neuvonen, Helmi & Rajamäki, MillaDiakonia-AMKSosiaalialaKansanopistot
2023AMKVuosikellon laatiminen koulutusmarkkinoinnin suunnittelun tueksi Suomen UrheiluopistolleTiikkaja, AnnaLaurea-AMKLiiketalous, hallinto ja markkinointiUrheiluopistot
2023AMKArvonlisävero-opas Vihdin kunnan sivistys- ja hyvinvointipalveluilleKarhunen, KirsiLaurea-AMKLiiketalous, hallinto ja markkinointiTradenomiKansalais- ja työväenopistot
2023AMKMusiikkiteatterin opiskelusta LärkkullassaPohjonen, Sara-InariTurun AMKEsittävä taide ja musiikkiKansanopistot
2023AMKBrändäyksellä ja sisältömarkkinoinnilla vauhtia somemarkkinointiin: kansalaisopiston näkökulmaSainio, JennyTurun AMKLiiketalous, hallinto ja markkinointiKansalais- ja työväenopistot
2023AMKOpas saavutettavamman viestinnän tekemiseksi: Kansallinen Sivistysliitto ry, opintokeskus KANSIOJäälinna, EssiTurun AMKMedia-alaJärjestöllinen
2023YAMKSosiaalisen median kanavat brändin kehittämisessä: Kisakallion UrheiluopistoMarjamäki, ErikaTampereen AMKMajoitus- ja ravitsemisalaUrheiluopistot
2023YAMKAikuisten maahanmuuttajien oman äänen vahvistaminen media-kasvatuksen ja kansalaisjournalismin keinoinSiikamäki, HannaHaaga-Helia AMKMedia-alaKansalais- ja työväenopistot
2023YAMKRekrytointipolun kehittäminen valintamuotoilun avullaKari, SiniLaurea-AMKLiiketalous, hallinto ja markkinointiKansalais- ja työväenopistot
2023YAMKTämähän sopii oikein hyvin eläkeläiselle: digitarinatyöpaja ikääntyvien osallisuuden, toimijuuden ja digirohkeuden tukemisen välineenäVaarna, VilmaTurun AMKMedia-alaYleinen
2023YAMKKokemuksia, elämyksiä ja ideoita : kulttuurihyvinvointia kuntouttavaan työtoimintaan kansalaisopistostaKoivula-Talkkari, MaariaTurun AMKKulttuurialaKulttuurihyvinvointiKansalais- ja työväenopistot
2023YAMKMarkkinointiviestinnän suunnittelu vapaan sivistystyön oppilaitoksessaSaukko, JaanaSeinäjoen AMKLiiketalous, hallinto ja markkinointiMarkkinointiviestintäKansalais- ja työväenopistot
2023YAMKOpiskelukykyä edistämässä. Ehdotus toimintaterapeutin työstä Tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa Stadin ammatti- ja aikuisopistossaVäyrynen, MaijaMetropoliaSosiaali- ja terveysalan palveluiden ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelmaToimintaterapeuttiKansanopistot
2023AMKDialogisesti etenevä ratkaisukeskeinen toimintamalli laulunopetuksessa: työkalu aikuisten lauluharrastajien opetuksen suunnitteluun ja tavoitteiden määrittelyyn vapaassa sivistystyössäSaunanen, LeenaOulun AMKMusiikin tutkinto-ohjelmaMusiikkipedagogiKansalais- ja työväenopistot
2023AMKKansalaisopiston liikuntakurssien merkitys aikuisopiskelijoiden hyvinvointiinTikkanen, RiinaKajaanin AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaLiikunnanohjaajaKansalais- ja työväenopistot
2023AMKLuonnonvärejä kaarrokeneuleessa – biojätteiden tie purkkivärjäyksestä kaarrokeneuleeseenLahtinen, MiaSavonia-AMKMuotoiluKansalais- ja työväenopistot
2023AMK”Meiän Bändi”: musiikkioppilaitoksen ja opettajan pedagogiikan kehittäminen inkluusion näkökulmastaTurunto, TimoSavonia-AMKKasvatus- ja opetusalaKansalais- ja työväenopistot
2023YAMKOpistovuosi oppivelvollisille tanssien: opetussuunnitelman kehittäminen kansanopistojen uuteen koulutukseenStenroos, JohannaSavonia-AMKKulttuurialaEsittävä taide ja musiikkiKansanopistot
2023YAMKKuopion kansalaisopistossa toteutetun TäpinäStage-musikaalikurssin suunnittelu ja toteutusMatilainen, Ritva-LiisaSavonia-AMKKasvatus- ja opetusalaKansalais- ja työväenopistot
2023VKuurojen turvapaikanhakijoiden kokemukset, multimodaalinen vuorovaikutus ja kielikäsityksien muokkautuminen suomalaisessa turvapaikkaprosessissaSivunen, NinaJyväskylän yliopistoHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntaKansanopistot
2023VItsensä kehittäminen köyhyydessäJärvinen, IinaTampereen yliopistoHallintotieteiden, kauppatieteiden ja politiikan tutkimuksen tohtoriohjelmaYleinen
2024VDimensions of learning mathematics via technologyNygren, EevaTurun yliopistoTeknillinen tiedekuntaTietojenkäsittelytiedeKansanopistot
2024VJulkista osallistumista – ja sen tutkimista – kokemassaHarju, AuliTampereen yliopistoInformaatioteknologian ja viestinnän tiedekuntaYleinen
2024VPerforming civic action: Networked activism and its use of urban spaceJokela, MaijaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekuntaYhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelmaJärjestöllinen
2024VKamppailua toimijuudesta ja identiteeteistä: nuoret aikuiset koulutuksen ja työn marginaalissa ja aktivointitoimenpiteissäMutanen, HeliItä-Suomen yliopistoAikuiskasvatustiedeYleinen
2024GSubjektifikaatio ja Bildung: Näkökulmia itseksi tulemisen ja sivistyksen yhteydestäKaihari, JeromeTampereen yliopistoKasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelmaYleinen
2024KanDatavisualisointeja ja yhteiskunnallista vaikuttamista: Kuvaileva kirjallisuuskatsaus infograafiaktivismista InstagramissaKoljonen, LiinuTampereen yliopistoViestinnän monitieteinen kandidaattiohjelmaYleinen
2024KanTyöllistymistä tukevan hankkeen summatiivinen arviointi: Vapaan sivistystyön case-hankeKiuru, Sirpa-LiisaTampereen yliopistoHallintotieteiden kandidaattiohjelmaYleinen
2024AMKNuotioruokakurssin järjestäminen: Joensuun seudun kansalaisopiston tuntiopettajan käsikirjaKatajala, RistoXAMKMajoitus- ja ravitsemisalaKansalais- ja työväenopistot
2024AMKToiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilan kartoitus ja kehittämisehdotukset opetus- ja kulttuuriministeriön varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osastolleJärvinen, RiinaLaurea-amkLiiketalous, hallinto ja markkinointiYleinen
19XXEUrheiluopisto, sen synty, kehitys ja tulevaisuudensuunnitelmiaRinne, VeikkoHelsingin yliopistoVoimistelulaitosUrheiluopistot
19XXESuomen urheiluopiston toiminta nykyisissä suojissa : (vv. 1937-1942)Tuominen, HilkkaHelsingin yliopistoVoimistelulaitosUrheiluopistot