Julkaistua tutkimusta

Ylläpidämme vapaan sivistystyön opinnäytetutkimuksen tietopankkia ja päivitämme listaa tasaisin väliajoin. Päivityksistä voi olla yhteydessä SVV-koordinaattoriin. Koontia on päivitetty viimeksi kesäkuussa 2023, jolloin se pitää sisällään yli 1060 tutkimusta vuodesta 1933 vuoteen 2023.

  • Taulukkoa voi järjestää omien tarpeiden mukaan esimerkiksi tutkimuksen ilmestymisvuoden, opinnäytetyypin tai vapaan sivistystyön työmuodon mukaan.
  • V = väitös, Li = lisensiaatti, G = pro gradu, E = erikoistyö, La = laudaturtyö, YAMK = ylempi ammattikorkeakoulututkinto, AMK = ammattikorkeakoulututkinnon opinnäyte.
  • Luokka ”yleinen” viittaa vapaaseen sivistystyöhön kokonaisuutena ja se pitää sisällään muun muassa aatehistoriallisia ja hallinnollisia aiheita sekä alueellisia tarkasteluita.
  • Luokka ”järjestöllinen” pitää sisällään myös opintokeskuksia koskevaa tutkimusta.
  • Opinnäytteiden merkintätapa mukailee kirjastojen merkintätapoja: kaikista ei ole saatavilla tiedekunta-, laitos- tai oppiainetietoa. Tiedekunta- ja oppiainerakenteet vaihtelevat eri korkeakouluissa kuten ne voivat vaihdella yksittäisessä korkeakoulussa eri vuosina. Esim. kansansivistysoppiaine oli historiallisesti valittavissa yhteiskunnallisen tutkinnon sekä sosionomian tutkinnon pääaineeksi Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa.

Tutustu myös

Tietopankkeja

Aiempia SVV-koosteita


VuosiOpinnäytetyyppiKorkeakouluTiedekunta/opetusjaosto tms.Laitos tms.Oppiaine/tutkintoTutkijan nimiOpinnäytteen nimiVST-työmuoto
19XXEHelsingin yliopistoVoimistelulaitosRinne, VeikkoUrheiluopisto, sen synty, kehitys ja tulevaisuudensuunnitelmiaUrheiluopistot
19XXEHelsingin yliopistoVoimistelulaitosTuominen, HilkkaSuomen urheiluopiston toiminta nykyisissä suojissa : (vv. 1937-1942)Urheiluopistot
1933GYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiHosia, HeikkiKansanopiston historianopetuksestaKansanopistot
1936VHelsingin yliopistoHistoriaWilska, MattiKansanopistoaatteen kehitys Suomessa vuosina 1868-1892Kansanopistot
1938EYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiVirtanen, EllenA. A. Granfeltin vaikutus kansankirjastoihimmeKirjastot
1941EYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppi ja sosiaalipsykologiaPaasivuori, TyynePiirteitä Suomen sosialidemokraattisen nuorisoliiton valistus- ja sivistystyöstä ennen Työväen sivistysliiton perustamista.Järjestöllinen
1941GYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppi ja sosiaalipsykologiaMalkki, VilhoKirjeellinen opetus SuomessaKirjeopistot
1941GYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppi ja sosiaalipsykologiaOkkeri, ArvoAikuiskasvatus ja kansanvaltaYleinen
1944EYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistys- ja sanomalehtitutkintoSaksala, EmilSanteri Alkio kansansivistystyöntekijänä kirjallisessa tuotannossaanJärjestöllinen
1945LaYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiAukimaa, HiljaYhteiskunnallisten aineiden opetus kansanopistoissaKansanopistot
1945GYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoRautakallio, KirstiEtelä-Pohjanmaan kansanopisto Ilmajoella 1892-1939.Kansanopistot
1946GYhteiskunnallinen korkeakouluSuometsä, SaaraTyöläisnaisliikkeen ja porvarillisen naisliikkeen rinnakkaisuus Järjestöllinen
1946GYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoKantele, SaaraElisabet Järnefelt Arvid Järnefeltin kuvaamana ja hänen vaikutuksensa Arvid Järnefeltin kirjalliseen tuotantoonYleinen
1948EYhteiskunnallinen korkeakouluKirjastotutkintoLangi, ElinaMiten voi oppia oikein ajattelemaan : suunnitelma opintokerhoilleJärjestöllinen
1948GYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoSaksala, EmilYhteiskunnallisten aineiden opetus työväenopistoissaKansalais- ja työväenopistot
1948EYhteiskunnallinen korkeakouluKirjastotutkintoVakkari, AnneliNaisvoimistelua koskevaa suomenkielistä kirjallisuutta Urheiluopistot
1948GYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoHilpi, HeikkiSnellman ja demokratia Yleinen
1948LaYhteiskunnallinen korkeakouluKansantaloustiedeHuuhka, KostiValtion kulttuuripoliittiset menot vuosina 1938-1945Yleinen
1948GYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteenn kandidaatin tutkintoKylmänen, A. E. A.Kasvatus ja demokratia Yleinen
1948EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoRautavirta, EeroLammin kirkonkylän ja sen lähiympäristön nuorten vapaa-ajan vietto Yleinen
1949LaYhteiskunnallinen korkeakouluArvela, HelenaSuomen setlementtiliikkeen kansansivistystyöJärjestöllinen
1949EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoRantanen, HilkkaKalliolan kerhonjohtajat ja kerhotyöntekijät vv. 1923-1947Järjestöllinen
1949GYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoAho, HelenaAikuisen ihmisen opiskeluharrastusYleinen
1949EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisokasvatusoppiEerikäinen, IrjaNuorison elämää Suomessa 1800-luvullaYleinen
1949EYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskunnallinen tutkintoRauta, LailaSiirtoväen sopeutuminen uusiin oloihin ja sivistysharrastukset Loimaan seudullaYleinen
1949GYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoSimola, UnnukkaEsteettinen kasvatus vapaassa kansansivistystyössäYleinen
1949EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoTakoja, HilkkaSiirtoväen nuorison vapaa harrastustoiminta Anjalan pitäjässaYleinen
1949GYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoWeijola, HilkkaMaaseudun sosiaalisten olosuhteiden vaikutus aikuisen väestön vapaaseen opintotyöhönYleinen
1950EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoHaapamäki, VaulaMouhijärven kunnan nuorison vapaa-aikaharrastukset Yleinen
1951EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoKantanen, SirkkaNuorisoseuratyön arviointia kokeneiden nuorisoseuralaisten näkökulmasta: Suur-Savosta Järjestöllinen
1951GYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiKivistö, EinoHarjulan vapaaopiston opiskelijat 1950-1951Kansalais- ja työväenopistot
1951LaYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoKoskinen, HeikkiTyöväenopistojen opinto-ohjelman kehitysKansalais- ja työväenopistot
1952EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoLammi, AnttiMaaseudun nuorten liiton opintotoiminta ja sen merkitysJärjestöllinen
1952EYhteiskunnallinen korkeakouluSosiaalihuoltajatutkintoSorsa, ImpiSosialidemokraattisen työläisnaisliiton sodanjälkeinen sosiaalinen toimintaJärjestöllinen
1952EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoLaasonen, PenttiKansanopiston vaikutus oppilaisiinsa, heidän omien mielipiteittensä mukaan Kansanopistot
1952EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoBühler, WaldemarAskartelu nuorten harrastusmuotona Yleinen
1952GYhteiskunnallinen korkeakouluSosiologia ja sosiaalipsykologiaDenffer, Erich v.Tutkimus Savion tehdasyhdyskunnassa esiintyvistä sivistysharrastuksistaYleinen
1952LiYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden tiedekuntaHuuhka, KostiTutkimus kansanopistokäynnin, opintokerhotoiminnan ja kansankirjastojen käytön maantieteellisestä levinnäisyydestä Suomessa toisen maailmansodan jälkeenYleinen
1952GYhteiskunnallinen korkeakouluHistoriaRasila, ViljoJ. V. Snellmanin suhde yhteiskunnalliseen kysymykseenYleinen
1952GYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoVäisänen, KaisaValtio ja vapaa kansansivistystyoYleinen
1953EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoLiinamo, HilkkaRaittiuden Ystävien varhaisnuorisojohtajien koulutusJärjestöllinen
1953EYhteiskunnallinen korkeakouluHistoriaPenttilä, VilhoNils Robert af Ursin : Suomen työväenliikkeen uranuurtaja ja johtava teoreetikko Järjestöllinen
1953EYhteiskunnallinen korkeakouluKirjastotutkintoKärmeniemi, KaijaNiilo Liakka kirjastoasian edistäjänäKirjastot
1954EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoEskolin, TyyneSanteri Alkion nuorisonkasvatusperiaatteetJärjestöllinen
1954GYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiHiltunen, SiiriKansainvälinen vapaaehtoinen työleiritoiminta ihmisten keskinäisen yhteisymmärryksen edistäjänäJärjestöllinen
1954EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoMeriluoto, TeppoSuomen Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton jäsenistön suhde harrastustoimintaan Järjestöllinen
1954EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoMikkonen, VeikkoSuomen voimistelu- ja urheiluliiton henkistä kasvatusta tarkoittava ohjelma ja toimintaJärjestöllinen
1954EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoTiikkainen, Eeva-LiisaTyöväen urheiluliiton henkistä kasvatusta tarkoittava ohjelma ja toimintaJärjestöllinen
1954EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoKorjula, KirstiLahden työväenopiston ja Harjulan vapaaopiston nuoret opiskelijat 1953-1954Kansalais- ja työväenopistot
1954GYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoRäty, KerttuKristilllis-yhteiskunnallinen työkeskus Otsola. Jäsenistön rakenne 1945-53Kansalais- ja työväenopistot
1954GYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoSeppälä, EsterTutkimus Tampereen kaupunginkirjaston käyttäjistaKirjastot
1954GYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoEsko, EilaKaupunkien henkistä kulttuuria 1700-luvun SuomessaYleinen
1954EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoRinne, IlmariVapaaseen harrastustoimintaan perustuva nuorisotyöjärjestelmä SuomessaYleinen
1954GYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoSolja-Lindgrén, SeijaKiertävät teatteriseurueet ja amatöörien teatteriharrastukset Suomen kaupungeissa 1800-luvullaYleinen
1955VYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiHuuhka, KostiTalonpoikaisnuorison koulutie. Tutkimus talonpoikaisnuorison koulunkäynnistä ja siihen vaikuttaneista sosiaalisista tekijöistä Suomessa 1910-1950Kansanopistot
1955EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoKärkkäinen, TaistoSuomen urheiluopiston kouluttamat liikuntaneuvojat ja heidän sijoittumisensa kentälleUrheiluopistot
1955EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoHarju, RistoLauri Pihkalan ajatuksia liikuntakasvatussuuntauksistaYleinen
1955GYhteiskunnallinen korkeakouluHistoriaJääskeläinen, MaijaIisalmen kaupungin kansanopetuksen ja -sivistyksen sekä teatterielämän vaiheita vuosina 1918-30Yleinen
1955GYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoJuusela, RistoMaanviljelijäväestön lukemisharrastukset Tyrvään pohjoisosassaYleinen
1955EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoRautio, KerttuLauri Pihkala liikuntakasvatusmiehenäYleinen
1956GYhteiskunnallinen korkeakouluHistoriaVarvi-Sormunen, IrjaVanha Rovala eli Rovaniemen settlementtityö 1920-1930 -luvuillaJärjestöllinen
1956GYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiVirtanen, Mauri-EnsioTyöväen vieraiden kielten opinnoimisen kasvatuksellinen tausta sekä motivaatio : kasvatussosiologinen tutkielmaKansalais- ja työväenopistot
1956LaYhteiskunnallinen korkeakouluHistoriaSarkola, SirkkaPohjalaisen osakunnan toiminta kansanopistojen perustamiseksi vuosina 1868-1892 Kansanopistot
1956EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoKorkala, JaakkoKansalaiskasvatus SuomessaYleinen
1957EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoKairimo, RiittaMarttaliiton nuorisotyöJärjestöllinen
1957EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoMarttila, Anna-LiisaNäytelmätoiminta Pohjois-Pohjanmaan nuorisoseurojen liitossaJärjestöllinen
1957EYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskunnallinen tutkintoHonkala, KaukoKansanopiston yhteiskunnallinen tehtäväKansanopistot
1957EYhteiskunnallinen korkeakouluKunnallistutkintoKarppinen, PenttiValtionapujärjestelmä kuntien vapaan sivistystoiminnan kannaltaYleinen
1958EYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskunnallinen tutkintoMoisio, TeuvoSanteri Alkio nuorisoseurapuhujanaJärjestöllinen
1958GYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiVaattovaara, HeikkiNuorisojärjestöt kansalaiskasvatuksen suorittajinaJärjestöllinen
1959EYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskunnallinen tutkintoMäkinen, RaijaAgricola-seuran opintokerhotyoJärjestöllinen
1960EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoPulkka, EilaOpintokerhotyö eräissä nuorisojärjestöissäJärjestöllinen
1960EYhteiskunnallinen korkeakouluKirjallisuudenhistoriaRintaluoma, AuliSanteri Alkio lehtimiehenäJärjestöllinen
1960EYhteiskunnallinen korkeakouluKirjastotutkintoPätilä, LeaKansanopistojen kirjastot Kansanopistot
1960LaYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiToukomaa, PerttiValmennus ammatinvalintaan kansanopistoissaKansanopistot
1960GYhteiskunnallinen korkeakouluKunnallispolitiikkaKautto, SauliKunnat ja vapaa kansansivistystyöYleinen
1961EYhteiskunnallinen korkeakouluValtio-oppiHuhtala, AarnoSosialidemokraattisen eduskuntaryhmän (1945-1958) sosiaaliset rakennetekijät ja jäsenten järjestöosallistuminenJärjestöllinen
1961LaYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiHedman, OssiKielten opiskelu Kankaanpään kansalaisopistossa lukuvuosina 1959-60 ja 1960-61 : eräitä vertailuja kielipiirien jäsenten ja muiden opistolaisten välilläKansalais- ja työväenopistot
1961EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoSoikkeli, ElviNuorten kirjalliset harrastukset Ahjolan vapaaopistossa v. 1960Kansalais- ja työväenopistot
1961EYhteiskunnallinen korkeakouluPsykologiaKalliokulju, TaunoRaudaskylän kristillisen opiston kansankorkeakoulun oppilaiden suhtautuminen koulunsa kristilliseen henkeen Kansanopistot
1961EHelsingin yliopistoVoimistelulaitosHuurinainen, Maire & Suninen, LeenaVuokatin urheiluopiston toiminta vv. 1945-1959Urheiluopistot
1962EYhteiskunnallinen korkeakouluSosiaalihuoltajatutkintoLehtimäki, Maija-LiisaHoikan opiston toiminta tuberkuloosia sairastaneiden kuntouttamiseksi Kansanopistot
1962EYhteiskunnallinen korkeakouluKunnallistutkintoSoini, TapaniAvustukset vapaalle sivistystoiminnalle ja niiden käytön kontrolli Säynätsalon kunnassaYleinen
1963EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoPaavilainen, MarjattaNuorisojärjestöjen jäsenten yhteisyrityksiäJärjestöllinen
1963EYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiPaatela, KaisaKansanopiston historianopetuksestaKansanopistot
1963EYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiLehikoinen, MaijaKansanvalistusseuran kirjeopiston yli 55-vuotiaat opiskelijat ja heidän opintonsaKirjeopistot
1964LaYhteiskunnallinen korkeakouluSuomen historiaCarlsson, EevaHannes Gebhard ja maalaispuolueen perustaminenJärjestöllinen
1964EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoHeikura, MargitSAK:n ja sen jäsenliittojen nuoriinsa kohdistama työJärjestöllinen
1964GYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiMäntynen, HeimoSivistyneistön aatteellinen perusta Yhdysvaltain ammattiyhdistysliikkeessäJärjestöllinen
1964EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoMönki, AiraSuomen nuorison liiton opintokerhotyö sotien jälkeenJärjestöllinen
1964EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoPenttinen, MirjaAskartelutoiminta Tampereen nuorisojärjestöissäJärjestöllinen
1964EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoPuittinen, MaijaOtto Toivonen, eräs työväenliikkeen nuorisotyön tienraivaajista Järjestöllinen
1964GYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiHellgren, KaleviTyöväenopistot työväestön oppilaitoksina : historiallinen katsaus työväenopistojen kehitykseen 1950-luvulle asti Kansalais- ja työväenopistot
1964GYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiVuorinen, TuulaEnglannin kielen opiskelun säännöllisyys ja jatkuvuus Tampereen työväenopistossaKansalais- ja työväenopistot
1964GYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiJuura, JaakkoMuuttuvan yhteiskunnan vaikutus Kymenlaakson kansanopistoon ja erityisesti sen oppilasrakenteeseen v. 1925-1961Kansanopistot
1964EYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiAuer, Marja-LeenaNäyttämöharrastus aikuiskasvatuksen työmuotona Yleinen
1964EYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiNieminen, SalmeOpistomuotoinen aikuiskasvatus Hollannissa Yleinen
1964EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoVuollo, ErkkiMuonion nuorison vapaa-ajan vietto 1960-luvun alkupuolella Yleinen
1965GYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiAlkio, OlaviNuorisoseuraliikkeen järjestörakenteen kehitys Järjestöllinen
1965EYhteiskunnallinen korkeakouluPsykologiaKarvanen, KaukoSanteri Alkion johtajaominaisuudet ja johtajuusJärjestöllinen
1965EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoKurki, PirkkoMaaseudun nuorten liiton jäsenten liittymismotiivit ja osallistuminen järjestön toimintaan Järjestöllinen
1965EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisonohjaajatutkintoLehtovaara, Marja-RiittaHelsingin oppikoulujen raittiusyhdistykset ja niiden yhteistoimintaJärjestöllinen
1965EYhteiskunnallinen korkeakouluYhteiskunnallinen tutkintoSaari, SoiliElinkykyisyyden ongelmia vapaaharrasteisessa järjestöelämässäJärjestöllinen
1965GYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiHyllinen, HelenaYhteiskunnalliset aineet työväenopistojen opetusohjelmissa Kansalais- ja työväenopistot
1965EYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiLeinonen, IrmaOpiskelijain koulutustason yhteys opintoharrastuksen suuntautumiseen Kuopion kansalaisopistossaKansalais- ja työväenopistot
1965GYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiSuhonen, MattiVieraiden kielten opiskelu ja sen keskeyttäminen Kokkolan työväenopistossa lukuvuonna 1963 – 1964Kansalais- ja työväenopistot
1965EYhteiskunnallinen korkeakouluKirjastotutkintoKortelainen, PäivytHerännäiskansanopiston käsikirjastoKansanopistot
1965LaYhteiskunnallinen korkeakouluKansansivistysoppiHonkala, KaukoLainakirjojen valintaan vaikuttavat tekijät : Laitilan pääkirjastossa suoritettu kyselytutkimusKirjastot
1965GYhteiskunnallinen korkeakouluPsykologiaKarvinen, JormaTelevision vaikutuksesta harrastuksiin Yleinen
1965EYhteiskunnallinen korkeakouluNuorisotyöSiiriä, AnjaOrimattilan kirkonkylän tekstiilitehtaissa työskentelevien nuorten naisten vapaa-ajan viettoYleinen
1966LaTampereen yliopistoAikuiskasvatusKarjalainen, ErkkiKansalais- ja kotiopintoliike 1908-21Järjestöllinen
1966GTampereen yliopistoAikuiskasvatusSairanen, RailiKansalais- ja työväenopistot lukuvuonna 1962-63 tilastojen valossaKansalais- ja työväenopistot
1966ETampereen yliopistoKirjastotutkintoNiemistö, AnjaNiilo Liakan ajatuksia vapaasta kansansivistystyöstäYleinen
1967GTampereen yliopistoAikuiskasvatusHämäläinen, AinoValistusjärjestöjen Opintotoimikunta ja sen opintokerhotoiminta 1920-luvulla : historiallinen katsausJärjestöllinen
1967GTampereen yliopistoAikuiskasvatusJatkola, LiisaSosiaalidemokraattisen työväenliikkeen sivistysihanteetJärjestöllinen
1967LaTampereen yliopistoAikuiskasvatusHenttonen, TeuvoVapaa-aika, sen käyttö ja kansalaisopistossa käyntiKansalais- ja työväenopistot
1967GTampereen yliopistoAikuiskasvatusTiisala, AinoTyöväenopistojen luentotoiminta kirjoituksien ja työkausien 1955-56 ja 1965-66 tilastojen valossaKansalais- ja työväenopistot
1967GTampereen yliopistoAikuiskasvatusHart, MarjaVieraiden kielten opetuksesta maamme varsinaisissa kansanopistoissaKansanopistot
1967GTampereen yliopistoAikuiskasvatusSaari, PirkkoUskonnollisten aineiden opetus kansanopistoissaKansanopistot
1967LaTampereen yliopistoAikuiskasvatusSantonen, ArvoTyöväen Akatemian opetustoiminnan aatteellinen perusta, tavoitteet ja kehitysKansanopistot
1967LaTampereen yliopistoAikuiskasvatusHämäläinen, VilhoVapaan kansansivistystyön osuus kansallisuustaistelussa Karjalan kannaksen huvilaseudulla autonomian ajan loppupuolellaYleinen
1967GTampereen yliopistoAikuiskasvatusNikkari, EijaAikuiskasvatuksen ja television yhteistyötä SaksassaYleinen
1967GTampereen yliopistoAikuiskasvatusViljanen, OrvokkiZachris Castrén kansansivistysmiehenäYleinen
1968GTampereen yliopistoKirjallisuudenhistoriaHakanen, KyllikkiJyväskylän Suomalaisen kirjallisuuden seuraJärjestöllinen
1968GTampereen yliopistoAikuiskasvatusKorpela, HilkkaKansanvalistusseuran kalenteri 1881 ja 1957Järjestöllinen
1968LaTampereen yliopistoAikuiskasvatusLeinonen, IrmaKansanopistojen opetussuunnitelmien muuttuminenKansanopistot
1968GTampereen yliopistoAikuiskasvatusLuomio, OrvokkiYhteiskunnallisten ja humanististen aineiden opintomenetelmät maamme kansanopistolaitoksessaKansanopistot
1968GTampereen yliopistoAikuiskasvatusHotti, Anna-LiisaKansanvalistusseuran kirjeopiston opiskelijat ja heidän opintosuuntansaKirjeopistot
1968LaTampereen yliopistoAikuiskasvatusKauppinen, JormaVieraiden kielten loppuunsuorittaminen Kansanvalistusseuran kirjeopistossaKirjeopistot
1968EHelsingin yliopistoVoimistelulaitosReinilä, Maija & Heiskanen, SinikkaTutkimus Kisakallion urheiluopiston liikunnanjohtajakursseista vv. 1962-1967Urheiluopistot
1968GTampereen yliopistoAikuiskasvatusLuukko, TuulikkiAikuisuus eli kypsyysYleinen
1968LaTampereen yliopistoSuomen historiaNumminen, RiittaSortokauden alkaminen ylioppilaiden kansanvalistustoiminnan innoittajana vv. 1899- 1901Yleinen
1969VTampereen yliopistoAikuiskasvatusAlanen, AulisEdistävä ja viihdyttävä opintokerhotoiminta: tutkimus aikuisten vapaista ryhmäopinnoista sosiaalisen osallistumisen muotonaJärjestöllinen
1969GTampereen yliopistoAikuiskasvatusJussila, Pirkko
Jatkokoulutusmahdollisuuksien edistäminen – kansalaisopiston yksi tehtäväalue Saksan Liittotasavallassa : tutkimus ammattiaedistävien kurssien osanottajista Frankfurt am Mainin kansalaisopistossa
Kansalais- ja työväenopistot
1969GTampereen yliopistoAikuiskasvatusKalsi, PerttiKansalaisopiston tuntiopettaja : tuntiopettajan muotokuva, opettajan rooli ja siihen kohdistuvat odotuksetKansalais- ja työväenopistot
1969LaTampereen yliopistoAikuiskasvatusKoski, PirkkoKirjastojen ja kansalais-/työväenopistojen välinen yhteistoiminta Suomen kaupungeissaKansalais- ja työväenopistot
1969GTampereen yliopistoAikuiskasvatusPyhäniemi, HelenaOpintojen keskeyttäminen Helsingin kaupungin suomenkielisessä työväenopistossa 1963-64Kansalais- ja työväenopistot
1969LaTampereen yliopistoAikuiskasvatusRantalaiho, KariKoulumenetelmä ja keskustelumenetelmä kansalais- ja työväenopistojen englannin kielen opetuksessaKansalais- ja työväenopistot
1969GTampereen yliopistoAikuiskasvatusSavinen, PirkkoToverikuntatoiminta ja siihen osallistuminen Tampereen työväenopistossa 1967 syyslukukaudellaKansalais- ja työväenopistot
1969GTampereen yliopistoAikuiskasvatusSuikki, PenttiSuomen kansanopistojen ajankohtaiset tehtävätKansanopistot
1969GTampereen yliopistoAikuiskasvatusTahvanainen, SeppoMitä kansanopistojen oppilaat odottavat opettajiltaKansanopistot
1969EHelsingin yliopistoVoimistelulaitosHuurinainen, JuhaniTutkimus Vuokatin urheiluopiston tenniskurssien suosiostaUrheiluopistot
1969EHelsingin yliopistoVoimistelulaitosMaaninen, KyllikkiKisakallion urheiluopiston synty, kehitys ja toiminta vv. 1949-1968Urheiluopistot
1969GTampereen yliopistoAikuiskasvatusEriksson, ReinoRuotsin vapaan sivistystyön organisaatioYleinen
1969LaTampereen yliopistoYleinen historiaJatkola, LiisaMarxin käsitys sivistyksestäYleinen
1969GTampereen yliopistoAikuiskasvatusKuisma, SeijaAikuiskasvatuksen ja yliopistojen yhteistyö Saksan LiittotasavallassaYleinen
1969GTampereen yliopistoAikuiskasvatusSeppänen, SirkkuMatkailun opinnollisista edellytyksistä ja tehtävistäYleinen
1969ETampereen yliopistoYhteiskunnallinen tutkintoToivanen, TyttiArvi Hautamäki työväen sivistäjänäYleinen
1970LaTampereen yliopistoAikuiskasvatusHuhtanen, LeilaKotitaloudellisten opintojen loppuun suorittaminen Kansanvalistusseuran kirjeopistossaJärjestöllinen
1970GTampereen yliopistoAikuiskasvatusLaalo, JoukoOppikoulukurssit suomenkielisessä kansalais- ja työväenopistossa työkaudella 1967-68Kansalais- ja työväenopistot
1970LaTampereen yliopistoAikuiskasvatusLindholm, MattiSuomenkielisten kansalais- ja työväenopistojen menot vuonna 1965Kansalais- ja työväenopistot
1970LaTampereen yliopistoAikuiskasvatusMäntymäki, KaisuTaidekasvatus ja kuvataiteet sen osana : Kymenläänin kansalais- ja työväenopistojen kuvataiteiden opetus- ja harrastustoiminta syyskaudella 1969Kansalais- ja työväenopistot
1970GTampereen yliopistoAikuiskasvatusÖini, HanneleTutkimus Lahden työväenopiston opiskelurakenteen muutoksista sekä opetusmenetelmien kehityksestä vuosina 1926-1968Kansalais- ja työväenopistot
1970LiTampereen yliopistoAikuiskasvatusRantalaiho, KariEnglanninkielen opetusmenetelmät kansalais- ja työväenopistoissaKansalais- ja työväenopistot
1970GTampereen yliopistoAikuiskasvatusTurkki, TerhoYhteiskunnallisten aineiden opetusmenetelmät työväenopistoissaKansalais- ja työväenopistot
1970GTampereen yliopistoAikuiskasvatusHalonen, SiskoErityiskansanopiston perustaminen lievästi kehitysvammaisten aikuiskasvatuslaitokseksiKansanopistot
1970GTampereen yliopistoAikuiskasvatusHarjuniemi, AnttiLukuvuosina 1945/46-1964/65 kirjoittautuneet yhteiskunnallisen tutkinnon suorittajatYleinen
1970GTampereen yliopistoSuomen historiaRemes, MattiFennomania ennen Krimin sotaa. Yleispiirteiden tarkasteluaYleinen
1971GTampereen yliopistoAikuiskasvatusKossila, MailisOpintokerhojen ohjaajakunta työkautena 1969-1970Järjestöllinen
1971GTampereen yliopistoAikuiskasvatusLänsisalo, MaijaOpintokerholaitoksen opiskelijamäärän ja rakenteen kehitys 1960-luvulla sekä opintokerhon ohjaajien käsityksiä kerhojen nykytilasta ja tulevaisuudestaJärjestöllinen
1971LaTampereen yliopistoAikuiskasvatusMattila, AnneliOpintokerhojen työtavat toimintakaudella 1969-79Järjestöllinen
1971LaTampereen yliopistoSuomen historiaVarpio, YrjöPispalan työväenyhdistyksen kulttuuriharrastukset ennen kansalaissotaaJärjestöllinen
1971GTampereen yliopistoAikuiskasvatusKanto, MarjaOpiskelijoiden valikoituminen Nokian työväenopistoon työkautena 1968-1969 eräiden rakenne-, opiskelu- ja mielipidemuuttujien valossaKansalais- ja työväenopistot
1971GTampereen yliopistoAikuiskasvatusPiilo, AnnaKetkä opiskelevat ja miksi Keuruun kansalaisopistossaKansalais- ja työväenopistot
1971GTampereen yliopistoAikuiskasvatusHyytiäinen, EilaKansanopisto ja valtiovaltaKansanopistot
1971LaTampereen yliopistoSuomen historiaLeinonen, IrmaHämäläisosakunta kansanopistoaatetta edistämässä 1890-luvullaKansanopistot
1971GTampereen yliopistoAikuiskasvatusMarjavaara, PirkkoKansanopistolaisten sosiaaliset motivaatiotKansanopistot
1971GTampereen yliopistoAikuiskasvatusMatinvesi, MarjaSuomen kansanopistolaitoksen ja Ruotsin kansanopistolaitoksen vertaileva analyysiKansanopistot
1971GTampereen yliopistoAikuiskasvatusMikkonen, SeijaKerhotoiminta kansanopistoissaKansanopistot
1971GTampereen yliopistoAikuiskasvatusSuni, LeenaLuonnontieteelliset aineet kansanopistolaitoksessaKansanopistot
1971GTampereen yliopistoAikuiskasvatusVanonen, AatamiSuomen kansanopistoyhdistys kansanopistotoiminnan edistäjänäKansanopistot
1971LaTampereen yliopistoAikuiskasvatusRuhanen, TuulaAkateemiset, ammatilliset ja yleissivistävät kurssit kesäyliopistoissaKesäyliopistot
1971LaTampereen yliopistoAikuiskasvatusHakanen, KyllikkiMäntän kauppalankirjasto 1912-1969Kirjastot
1971GTampereen yliopistoAikuiskasvatusHeino, KristiinaPlatonin kasvatuspäämäärätYleinen
1971GTampereen yliopistoAikuiskasvatusLammio, AnjaAsuinympäristön merkitys aikuisten opintoihin osallistumiseen vaikuttavana tekijänäYleinen
1971GTampereen yliopistoAikuiskasvatusLouhelainen, Sirkka-LiisaSosiaalisen aseman vaikutus aikuisopiskeluunYleinen
1971GTampereen yliopistoAikuiskasvatusTuomisto, JukkaSivistyksellisen tasa-arvoisuuden toteuttaminen Suomen aikuiskasvatusjärjestelmässäYleinen
1971LaTampereen yliopistoAikuiskasvatusVuorinen, MinnaYstävyyssuhteista ja viihtymisestäYleinen
1972GTampereen yliopistoAikuiskasvatusHatinen, PekkaOpintokerhojen opintoaineet ja tavoitteet työkautena 1969-70Järjestöllinen
1972GTampereen yliopistoAikuiskasvatusShemeikka, HelenaOpintokerhojen syntyminen ja niiden toiminnan organisoituminenJärjestöllinen
1972GTampereen yliopistoAikuiskasvatusSarapisto, ElinaKansalaisopistot ja kirjastot Kainuussa 1960-luvullaKansalais- ja työväenopistot
1972GJyväskylän yliopistoKasvatustieteen laitosVirtanen, PirkkoTyöväenopiston kielten opiskelijoiden viihtymisestä ja opiskelutavoitteistaKansalais- ja työväenopistot
1972GTampereen yliopistoAikuiskasvatusKaitila, TuulaSukupuoliroolien heijastuminen aikuiskasvatukseen osallistumisessaYleinen
1972GTampereen yliopistoAikuiskasvatusVuojala, UntoPoliittinen kasvatus ja sen tavoitteet aikuiskasvatuksessaYleinen
1973GTampereen yliopistoAikuiskasvatusHavulinna, KirstiOpintokerholainen-lehti järjestönsä sisäisen tiedotustoiminnan välineenäJärjestöllinen
1973GTampereen yliopistoAikuiskasvatusNiiranen, RaijaJoensuun vapaaopiston tiedotustoimintaKansalais- ja työväenopistot
1973GJyväskylän yliopistoLiikuntakasvatuksen laitosRantakari, JuhaLapin urheiluopistotutkimus: selvitys urheiluopiston tarpeesta, tehtävistä ja tiloista Lapin urheiluopistohanketta varten (Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön tutkimuslaitos.)Urheiluopistot
1973GTampereen yliopistoJulkishallintoFavén, OttoVapaan sivistystyön tavoitteet ja niiden hallinnolliset toteuttamistavatYleinen
1973GTampereen yliopistoAikuiskasvatusLehto, MarkettaOpiskelijat ja kaunokirjallisuusYleinen
1973GTampereen yliopistoAikuiskasvatusPantzar, EeroVapaa sivistystyö aikuiskasvatuksen tavoitteiden ja tehtävien toteuttaminenYleinen
1974LaTampereen yliopistoYhteiskunnallinen tutkintoGustafsson, JukkaAmmattiyhdistysliikkeen koulutuksen laadulliset tavoitteetJärjestöllinen
1974GTampereen yliopistoAikuiskasvatusMatilainen, EskoSuhtautuminen maaseudulla toimivaan kansalaisopistoon. Urjalan kansalaisopistoKansalais- ja työväenopistot
1974EHelsingin yliopistoVoimistelulaitosOjansuu, SeijaNaisten liikunnallinen kurssitoiminta Suomen urheiluopistossa Vierumäellä vuosina 1932-1969Urheiluopistot
1975GTurun yliopistoSosiaalitieteetSosiaalipolitiikkaLuutonen Marketta; Pohjamo, KaijaVapaa sivistystyö Suomessa : tehtävien ja tavoitteiden muuttuminenYleinen
1975GTampereen yliopistoAikuiskasvatusMetsätähti, SinikkaAikuiskoulutuksen professionaalistuminen Saksan liittotasavallassaYleinen
1976LaTampereen yliopistoAikuiskasvatusKihniä, IrjaAvoin yliopisto sivistyksellisen demokratian toteuttajanaAvoin yliopisto
1976GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusGustafsson, JukkaAmmattiyhdistyslikkeen koulutuksen tavoitteet ja tavoitteiden toteutuminen Metallityöväenliiton koulutustoiminnassa vuosina 1973-1975Järjestöllinen
1976GTampereen yliopistoSuomen historiaTallavaara, KariRahvaanleikeistä järjestäytyneeseen työläisurheiluun. Tutkimus työläisurheilusta 1920-luvun alkuunJärjestöllinen
1976GTampereen yliopistoAikuiskasvatusKilpi, EskoPohjois-Satakunnan kansansivistystyön varhaisvaiheet vuoteen 1917Yleinen
1976GTampereen yliopistoAikuiskasvatusLipponen, HelenaIi- ja Kiiminkijokilaaksojen kuntien vapaa-aikapalvelutYleinen
1977GTampereen yliopistoAikuiskasvatusPitkänen, ArjaOpintokeskukset ja yhteiskunnallinen oppimateriaali : suomenkielisten opintokeskusten yhteiskunnallinen oppimateriaali keskinäisen vertailun kohteenaJärjestöllinen
1977GTampereen yliopistoAikuiskasvatusToukonen, EeroSetlementti aikuiskasvattajanaJärjestöllinen
1977LaTampereen yliopistoYhteiskunnallinen tutkintoYlikerttula, PerttiTampereen sosiaalidemokraattiset järjestöt ja niiden johtohenkilöt kansalaissodan jälkeen vuosina 1918-1923Järjestöllinen
1977GTampereen yliopistoAikuiskasvatusKanerva, ArjaIkääntyneiden opiskelu Tampereen työväenopistossa työkautena 1970-71Kansalais- ja työväenopistot
1977VTampereen yliopistoPsykologiaMäki, ToivoOpiskelun tavoitteet ja jatkuvuus sekä opetuksen yhteissuunnittelu kansalaisopistoissaKansalais- ja työväenopistot
1977GTampereen yliopistoAikuiskasvatusValtanen, Anna-MarieSetlementtiopistot kansalaisopistoinaKansalais- ja työväenopistot
1977GTampereen yliopistoAikuiskasvatusKaipainen, AinoKirjeopetuksen käyttö Yleisradion kielikurssin opiskelussaKirjeopistot
1977GTampereen yliopistoValtio-oppiAlanen, RainerKunnan tuki vapaaehtoiselle sivistys- ja sosiaalityölleYleinen
1977GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusBerlin, HannuKasvatustoiminnan ja kasvatusalan ammattien synty ja kehitys SuomessaYleinen
1977GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusHelminen, SeppoVapaan sivistystyön yhteiskunnallisten tehtävien muuttuminen ja kansansivistäjäYleinen
1977GTampereen yliopistoAikuiskasvatusManninen, TeuvoKansanopistojen kehittäminen PohjoismaissaYleinen
1977GTampereen yliopistoAikuiskasvatusPajukari, JarmoOpiskelu – vaihtoehto vapaa-aikaanYleinen
1977LaTampereen yliopistoAikuis- ja nuorisokasvatuksen laitosAikuiskasvatusParjo, Oili; Suuronen, Marjatta; Tanninen, Astrid; Valkama, AiriSuomenkielisen opintotoiminnan käynnistyminen Ruotsin suomalaisten keskuudessa työkausina 1974–75 ja 1975–76Yleinen
1978LaTampereen yliopistoSuomen historiaTakalo, TenhoSeinäjoen yhdistystoiminnan kehitys vv. 1920-1969: uusien yhdistysten perustaminen vapaan kansalaistoiminnan kuvaajanaJärjestöllinen
1978GTampereen yliopistoAikuiskasvatusVilén, EeroKansainvälisyyskasvatus ja kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötiedottaminenJärjestöllinen
1978GÅbo AkademiHumanistiska fakultetenKonstvetenskapWillner, MargaretaFolkets hus i Egentliga Finland. En byggnadshistorisk undersökning av arbetarföreingshus i Egentliga Finland byggda före 1930Järjestöllinen
1978GTampereen yliopistoKirjastotiede ja informatiikkaLaitinen, MirjaVuoden 1928 kansankirjastolain syntyvaiheetKirjastot
1978GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusHovi, IlonaNorjan aikuiskoulutuslainsäädäntö ja -järjestelmä, vertailua SuomeenYleinen
1979GTampereen yliopistoAikuiskasvatusSulin, IrmaOpintokerhojen ohjaajat ammattiyhdistysliikkeessäOpintokerhojen ohjaajat ammattiyhdistysliikkeessä : Selvitys Työväen Sivistysliitossa keväällä 1977 opiskelleista SAK:n jäsenliittojen opintokerhojen ohjaajista ja heidän kerhotoimintaa koskevista kokemuksistaan ja näkemyksistäänJärjestöllinen
1979VHelsingin yliopistoKirkkohistoriaTotro, TimoUskontokasvatus kansalais- ja kotiopintoliikkeessäJärjestöllinen
1979GTampereen yliopistoSuomen historiaTurunen, Sakari”́Hyvä ihminen – kunnon kansalainen” ́. Nuorisoseuraliikkeen ohjelmallinen kehittyminen 1890-luvulla ja ensimmäisellä sortokaudellaJärjestöllinen
1979GTampereen yliopistoAikuiskasvatusMälkiä, TaruAikuisopetusohjelmien käyttö neljän peruskouluaineen tukimateriaalina kansalaisopistoissa työvuonna 1976-77Kansalais- ja työväenopistot
1979GTampereen yliopistoAikuiskasvatusRanta, LiisaMaaseutukunnan aikuisväestön opiskelu, erityisesti etäisopiskeluKirjeopistot
1979GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusAaltonen, Rainer & Manninen HeikkiAikuisopiskelu ja kulttuuripalvelusten käyttö sosiaalisen osallistumisen muotoinaYleinen
1979GTampereen yliopistoAikuiskasvatusKauppinen, TuulaVapaan kansansivistystyön ja kansansivistäjäin koulutuksen pääpiirteet Suomessa ennen vuotta 1929. Yhteiskunnallinen Korkeakoulu kansansivistäjäin valmentajana vuosina 1929-1950Yleinen
1980GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusJärvelä, SampoAvoimesta yliopistosta ja yliopistosta sivistyslaitoksena – Avointa yliopistoa koskevien suunnitelmien kriittistä tarkastelua sivistysyliopistokeskustelun valossaAvoin yliopisto
1980GTampereen yliopistoSuomen historiaKänkänen, PekkaMaalaisliiton kulttuuripolitiikka 1919-1939Järjestöllinen
1980GÅbo AkademiKonstvetenskapRingbom, ÅsaSocietetshusen i Finland före 1850. De enskilda inrättningarna, deras arkitektoniska och kulturhistoriska ursprung och deras allmänna betydelseJärjestöllinen
1980GTampereen yliopistoAikuiskasvatusKemppainen, RaijaOpintoneuvonnan tarve ja sen yhteydet opiskelutaitoon eräissä kansalaisopistoissaKansalais- ja työväenopistot
1980GTampereen yliopistoAikuiskasvatusNest, MauriKansalais- ja työväenopistoliikkeen ideologisen kehityksen vaiheetKansalais- ja työväenopistot
1980GTampereen yliopistoAikuiskasvatusMusturi, HeikkiKansanopisto ja yhteiskunnalliset prosessit – suomalaisen kansanopiston ja yhteiskunnallisten prosessien tarkastelu vuosina 1950-79Kansanopistot
1980GTampereen yliopistoSosiologian ja sosiaalipsykologian laitosSosiologiaKoski, LeenaPiirteitä kansansivistysaatteen kehityksestä Suomessa 1900-luvun alussaYleinen
1980LaTampereen yliopistoAikuiskasvatusKoski, LeenaJ. V. Snellmanin sivistysajattelu kansansivistystyön aatteessa 1800-luvun SuomessaYleinen
1980LiTampereen yliopistoAikuiskasvatusPantzar, EeroVapaa-ajan aikuisopiskelu ja työaikaYleinen
1981GTampereen yliopistoAikuiskasvatusPoikela, EsaAvoin korkeakoulu toiminnallisena ideaalina : yliopistolaajennuksesta avoimeen korkeakouluunAvoin yliopisto
1981GTampereen yliopistoSuomen historiaVenäläinen, PäiviTyöväenopisto sivistysharrastuksen herättäjänä. Tampereen työväenopiston opiskelijat ja osallistumisaktiivisuus vuosina 1899-1918Kansalais- ja työväenopistot
1981GTampereen yliopistoAikuiskasvatusVänttinen, AnneKansanopistolehti 1931-1979 sekä siinä esiintyneet kansanopistotyölle asetetut tavoitteetKansanopistot
1981GTampereen yliopistoSuomen historiaSulin, HannuKansankirjastoliikkeen itsenäistyminen ja organisatoorinen eriytyminen sekä yleisen kirjastotoimen hallinnollinen järjestäminen 1892- 1928Kirjastot
1981GTampereen yliopistoAikuiskasvatusNieminen, HannuAikuiskasvatus tieteenä? Suomalaista kansansivistystyötä ja aikuiskasvatusta koskevien teoreettisten ja tieteellisten näkemysten tarkasteluaYleinen
1982GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusHakola, LiisaAvoimen korkeakoulun opiskelijarakenne ja opiskelumotiivitAvoin yliopisto
1982LaTampereen yliopistoKasvatustieteiden laitosKasvatustiedeKeränen, Raija; Väissi, HeliAvoimen korkeakoulun opintojärjestelmän toteuttaminen Kanta-Hämeessä : toteutuksen lähtökohdatAvoin yliopisto
1982GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusJouttimäki, ReijoHämeen läänin kansalais- ja työväenopistojen opettajien opetuksessaan kokemat vaikeudet sekä opettajien täydennyskoulutusKansalais- ja työväenopistot
1982VOulun yliopistoSiljander, PauliN. F. S. Grundtvigin sivistysidea ja kansanopiston kasvatustavoitteetKansanopistot
1982LaHelsingin yliopistoSosiologiaVarila, JuhaVapaan sivistystyön toiminnan perustelutYleinen
1983GTampereen yliopistoAikuiskasvatusLylykorpi, SinikkaAvoimen korkeakouluopiskelijan opintomenestyksen selittäminen henkilökohtaisten piirteiden avullaAvoin yliopisto
1983LaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusBauters, Anneli & Koskela, IlonaKommunikatiivisen kompetenssin harjoittaminen aikuisten kielten opiskelussaKansalais- ja työväenopistot
1983GTampereen yliopistoAikuiskasvatusKemi-Aronpuro, RailiLiikuntaharrastus Kemin työväenopistossa 1979-1980. Työväenopiston liikunnanharrastajan muotokuvaKansalais- ja työväenopistot
1983gTampereen yliopistoAikuiskasvatusKulju, LeenaTutkimus kansalais- ja työväenopistojen konekirjoituksen opettajien täydennyskoulutustarpeestaKansalais- ja työväenopistot
1983GOulun yliopistoKäyttäytymistieteiden laitosSäikkälä, SinikkaAikuisopettajan rooli vapaan sivistystyön alueella opiskelijoiden kuvaamanaYleinen
1983GTampereen yliopistoAikuiskasvatusSimonen, HilkkaAikuisopiskelu ja kulttuuripalvelusten käyttö ammattityöntekijän elämäntavan osanaYleinen
1984LiOulun yliopistoKäyttäytymistieteiden laitosKoponen, LauriKansalais- ja työväenopistoissa opiskelu yhteiskunnan tehokkuuspyrkimysten paineessaKansalais- ja työväenopistot
1984GTampereen yliopistoAikuiskasvatusMäkelä, LauriKansanopisto 1990-luvulla. Kooltaan, sijainniltaan ja toiminnaltaan erilaisten kansanopistojen rehtorien ja opettajien arvioita kansanopistojen tulevaisuudestaKansanopistot
1984GTampereen yliopistoAikuiskasvatusLeino, LassiIdealismi vapaan sivistystyön lähtökohtana : idealistisen katsomuksen tarkastelua omakohtaisen sivistystyön ilmentäjänä vapaan sivistystyön varhaisvaiheissaYleinen
1984GÅbo AkademiPedagogikÖhman, FolkeSamverkan mellan kulturorganisationerna och fritt bildningsarbete i ÅbolandYleinen
1984GHelsingin yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaPartanen, TainaE.G. Palménin kansanvalistuksellinen julkaisutoimintaYleinen
1985GTampereen yliopistoAikuiskasvatusLahti, PerttiKansallinen Kokoomus r.p:n rooli maamme järjestöllisen sivistystyön kentässä 1980-luvullaJärjestöllinen
1985LaTampereen yliopistoAikuiskasvatusVenäläinen, PäiviJärjestäytyneen työväestön opiskelu Tampereen työväenopistossa 1899-1905Kansalais- ja työväenopistot
1987GTampereen yliopistoSuomen historiaJordman, VirveTampereen Työväenyhdistyksen sivistys- ja kulttuurityö vuoden 1905 suurlakkoonJärjestöllinen
1987GTampereen yliopistoSuomen historiaKuittinen, MarjaanaTyöläisopiskelija Työväen Sivistysliiton äänenkannattajana 1939-1947Järjestöllinen
1987GTampereen yliopistoKirjastotiede ja informatiikkaMäkinen, MirjaKansanvalistusseuran kirjastotoiminta vuosina 1874–1899Järjestöllinen
1987GTampereen yliopistoSuomen historiaRistilä, JussiUskonto ja sivistys Suomen nuorisoseuraliikkeessä v. 1890-1899Järjestöllinen
1987LaTampereen yliopistoSuomen historiaTuominen, Kirsi-MarjaMarttayhdistyksen Emäntälehti 1902-1906 – kodin ja yhteiskunnan suojelijaJärjestöllinen
1987GJyväskylän yliopistoHistorian laitosSuomen historiaFyrstén, SeijaOulun työväenopistoKansalais- ja työväenopistot
1988VÅbo AkademiKonstvetenskapRingbom, ÅsaSocietetshusen i storfurstendömet FinlandJärjestöllinen
1988GHelsingin yliopistoKasvatustieteen laitosVaara, KaiKansanopisto ’ajan tarpeiden’ tulkkina : tanskalaisen kansanopiston historia, modernisaatio ja kansanopiston sivistystehtäväKansanopistot
1988LaTampereen yliopistoKirjastotiede ja informatiikkaKeskitalo, MarjaYhteisen kansan valoksi : käsitykset kansankirjastojen ja lukemisen tavoitteista suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 1841–1890Kirjastot
1989LaHelsingin yliopistoMusiikkitieteen laitosHarjulampi-Lääti, MariaKansalaisopistojen musiikinopetuksestaKansalais- ja työväenopistot
1989GTampereen yliopistoKirjastotiede ja informatiikkaSalosensaari, RainerNiilo Liakan kirjastokäsitys : kirjastoja maaseudun sivistämiseksiKirjastot
1990GJyväskylän yliopistoLiikunnan yhteiskuntatieteetTilkanen, Eeva-LiisaVapaaehtoistyön taloudellinen merkitys liikuntaseuralleJärjestöllinen
1990GJyväskylän yliopistoPuheviestintäAntola-Hyvönen, HelenaPuheviestinnän koulutuksen vaikuttavuudesta: tapaustutkimus Eurajoen kristillisen kansanopiston lastenohjaajaleikinohjaajalinjallaKansanopistot
1990GJyväskylän yliopistoKasvatustiedeNiemi, TuulaAikuisdidaktisten periaatteiden toteutuminen kansan- ja kansalaisopistossaYleinen
1990GTampereen yliopistoAikuiskasvatusÖystilä, SatuKansansivistysopin kehittyminen oppiaineenaYleinen
1990GJyväskylän yliopistoMusiikkitiedeRäsänen, RiittaKansalais- ja työväenopistojen musiikinopettajien näkemys työstäänYleinen
1990GTampereen yliopistoAikuiskasvatusSylvander, TainaJ. V. Snellmanin sivistyskäsitys ja sivistyspoliittinen näkemysYleinen
1990GTampereen yliopistoJulkisoikeusTeräväinen, SirpaKunnan vapaan sivistystoimen hallinto-organisaation oikeudelliset perusteetYleinen
1991GJyväskylän yliopistoViestintätieteiden laitosPuheviestintäParkkinen, Minna-MariAikuisopiskelijan tavoitteet esiintymistaidon opiskelussa: tapaustutkimus Maaseudun Sivistysliiton kursseillaJärjestöllinen
1991GJyväskylän yliopistoLiikunnan yhteiskuntatieteetReponen, jussi-PekkaMotivaatio vapaaehtoisessa liikuntaseuratyössäJärjestöllinen
1991GJyväskylän yliopistoKasvatustiedeTorvinen, HanneleKansalaisopiston opettajan pedagogisen ajattelun suuntautuminen: haastattelututkimus opetuksen tulkintasuhteistaKansalais- ja työväenopistot
1991GJyväskylän yliopistoKasvatustiedeVirolainen, SannaOpiskelun tavoitteet ja koetut vaikutukset kansalais- ja työväenopistoissaKansalais- ja työväenopistot
1991GJyväskylän yliopistoSosiologiaKimmo, TiinaPäijät-Hämeen kesäyliopiston aikuisopiskelijat kesällä 1991: tutkimus opiskelijoista, opiskelumotivaatiosta ja osallistumisen kasautumisestaKesäyliopistot
1991GTurun yliopistoYleisen valtio-opin laitosAssinen, HeikkiVapaakuntakokeilu ja kuntien sivistyssektorin hallintoYleinen
1992GOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaRuuttula-Vasari, AnneJ. V. Snellmanin sivistyskäsitys ja sivistyspoliittinen näkemysJärjestöllinen
1992GHelsingin yliopistoMusiikkitieteen laitosHarjulampi-Lääti, Maria”Laulu se on ollut minun iltojeni ilo…” – viiden yksinlaulunopiskelijan syvähaastattelu laulun merkityksestä heidän elämässäänKansalais- ja työväenopistot
1992GTampereen yliopistoYhteiskuntatieteellinenSosiologiaIsoviita, HanneleTyöväen Akatemian opiskelijoiden sijoittuminen yhteiskuntaanKansanopistot
1992GJyväskylän yliopistoOpettajankoulutuslaitosHonkala, ErkkiSivistystoimen rationalisointivalmius Peräseinäjoen kunnassa rahoituslainsäädännön uudistuksen yhteydessäYleinen
1993GTampereen yliopistoSuomen historiaAhvenjärvi, TommiPoliittista herätystä vuosisadan alun Suomessa – Suomen Kristillinen Työväen LiittoJärjestöllinen
1993VTurun yliopistoSuomen historiaOllila, AnneSuomen kotien päivä valkenee… : Marttajärjestö suomalaisessa yhteiskunnassa vuoteen 1939Järjestöllinen
1993GOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaRajaniemi, IirisArvoa oma tilasi, anna arvo toisillekin – Oulun seudun naisasialiike vuosina 1903-1939Järjestöllinen
1993LiTampereen yliopistoHumanistinen tiedekuntaHistoriatieteen laitosSuomen historiaRautama, PauliPohjalaisten työväenjärjestöjen omatoimiset kulttuuriharrastukset 1900-luvun alussa. Ajanvietettä, taidetta ja politiikkaaJärjestöllinen
1993LiTampereen yliopistoSihvonen, JuhaOnko vapaat sivistystyöt tehty? Tutkimus kansalaisopistojen sopeutumisesta yhteiskunnallisiin muutoksiinKansalais- ja työväenopistot
1993GJyväskylän yliopistoErityispedagogiikkaKuhanen, MaijuKansanopiston valmentava opetus kehitysvammaisen adaptiivisessa käyttäytymisessäKansanopistot
1993LiTampereen yliopistoAikuiskasvatusJärvinen, EerikNiilo Liakan sivistysnäkemys ja vapaan sivistystyön tehtäväYleinen
1993VJyväskylän yliopistoKasvatustiedeKoro, JukkaAikuinen oman oppimisensa ohjaajana : itseohjautuvuus, sen kehittyminen ja yhteys oppimistuloksiin kasvatustieteen avoimen korkeakouluopetuksen monimuotokokeilussaYleinen
1993GTurun yliopistoVanttaja, MarkkuAikuiskasvatuksen tutkimus Suomessa: Aikuiskasvatuksen historiallinen muotoutuminen ja tutkimuksen painopisteet 1970-1990Yleinen
1994GTampereen yliopistoSuomen historiaKoriseva, EijaLotat voimistelemaan ja urheilemaan! Urheilu Lotta Svärd -yhdistyksen Tampereen paikallisosastossa vuosina 1919-1939Järjestöllinen
1994GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden laitosAikuiskasvatusKiviranta, KaiMies ja opiskeluharrastus. Eksistentiaalis-fenomenologinen silmäys seitsemän Ahjolan kansalaisopistossa opiskelevan miehen elämismaailmaanKansalais- ja työväenopistot
1994VJoensuun yliopistoSuomen historiaLehtonen, Eeva-LiisaSäätyläishuveista kansanhuveiksi, kansanhuveista kansalaishuveiksi : maaseudun yleishyödyllinen huvitoiminta 1800-luvun alusta 1870-luvun loppuunYleinen
1994GHelsingin yliopistoTeologinen tiedekuntaSuomen ja Skandinavian kirkkohistoriaPikkarainen, AittiValoa kansalle, enemmän valoa – Pietari Päivärinnan käsitys fennomaniasta (1858-1893)Yleinen
1995LaHelsingin yliopistoKasvatustieteen laitosMeri, PirjoOpintokerho-ohjaajat 1990-luvun muutosten edessä : toimihenkilökentän ohjaajien käsityksiä opintokerhotoiminnastaJärjestöllinen
1995GOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaRitola, PekkaTyöläisnuorten piiristä valtakunnallisesti merkittäväksi urheiluseuraksi – Oulun Tarmon historia vuosina 1907-1992Järjestöllinen
1995GOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaVähäsarja, NiiloIsänmaallinen kansanliike Pohjois-Pohjanmaalla 1930-luvullaJärjestöllinen
1995GTampereen yliopistoTaloudellis-hallinnollinen tiedekuntaHallintotiedeLaakkonen, TiinaHella Wuolijoki yleisradion pääjohtajana 1945-1949Radio
1995VOulun yliopistoOpettajankoulutuslaitosHeikkinen, ReijoKasvatus ja koulutus Kainuussa : Kainuun koulutusjärjestelmän kehitys syyskuuhun 1945 mennessäYleinen
1995VHelsingin yliopistoMickwitz, JoachimFolkbildning, företag, propaganda : den finska icke-fiktiva filmen på det fält där nationellt symbolgods skapades under mellankrigstidenYleinen
1995LiÅbo AkademiSjöberg, JanDet fria bildningsarbetets pedagogiska territorium – en studie av en vuxenutbildningsforms ideologi, funktioner och existensberättigande utgående från den systematiska pedagogikenYleinen
1996GJyväskylän yliopistoKasvatustiedeHynninen, MariOpintopiiri opiskelun tukena: opintopiiri ja tutor opiskelun tukena hoitotieteen avoimen yliopisto-opetuksen monimuotototeutuksessaAvoin yliopisto
1996GOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaPirilä, SamiKristillis-yhteiskunnallinen työkeskus Toivolan ensi vuosikymmenet. Setlementtitoiminta Kemin seudulla vuosina 1923-1950Järjestöllinen
1996GJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosYhteiskuntapolitiikkaVainio-Pernu, LauraHyvinvoinnin murros – vapaaehtoistoiminnan uusi innoittaja?Järjestöllinen
1996VTampereen yliopistoSihvonen, JuhaSivistystä kaikille vai valituille? Kansalaisopistotoiminnan kehitys vapaasta kansanvalistustyöstä maksupalveluunKansanopistot
1996GJyväskylän yliopistoErityispedagogiikkaJärvinen, Katri & Peltonen, Päivi”Ois tylsää, jos ei ois noita harrastuksia”: Erilaisissa elinympäristöissä asuvien liikuntavammaisten nuorten vapaa-aika ja harrastukset hyvinvoinnin näkökulmastaYleinen
1997AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluPirttilä, IlkkaSosiologian arvosanaopetuksen kehittäminen vapaan sivistystyön organisaatiossaAvoin yliopisto
1997GOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaLeiviskä, JanneSuomen Voimistelu- ja Urheiluliiton ja Työväen Urheiluliiton väliset suhteet Pohjois-Pohjanmaalla 1930- ja 1940-luvullaJärjestöllinen
1997GOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaPuputti, MerjaValistusta, harrastusta ja liiketoimintaa. Kalajoen Nuorisoseura 1894-1994Järjestöllinen
1997GTampereen yliopistoSuomen historiaSänkiaho, TanjaYlös herää kansan nainen. Tampereen sosiaalidemokraattinen naisyhdistys vuosina 1929-1939.Järjestöllinen
1997VJoensuun yliopistoHumanistinen tiedekuntaHistoriaToikkanen, EeroKansanvalistuksen ja kansallisen olemassaolon puolesta : Savo-karjalaisen ja Savolaisen osakunnan ylioppilaiden aatteellinen toiminta murrosten vuosikymmeninä 1890-1914Järjestöllinen
1997GJyväskylän yliopistoPuheviestintäPekkarinen, Hanna-KaisaPuheviestinnällisten aineiden opetus Keski-Suomen läänin kansalais- ja työväenopistoissaKansalais- ja työväenopistot
1997VTampereen yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaMäkinen, IlkkaNödvändighet af LainaKirjasto” : modernin lukuhalun tulo Suomeen ja lukemisen instituutiotKirjastot
1997VHelsingin yliopistoKasvatustieteen laitosAhteenmäki-Pelkonen, LeenaKriittinen näkemys itseohjautuvuudesta : systemaattinen analyysi Jack Mezirowin itseohjautuvuuskäsityksistäYleinen
1998GOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaLaurila, SariYlikiimingin suojeluskunta ja Lotta Svärd porvarillisen aatteen ja Suomen vapauden asiallaJärjestöllinen
1998GJyväskylän yliopistoErityispedagogiikkaMäki-Valtari, Taru”On jotenkin hiano tuntea se että mua tarvitaan” : liikuntavammaisten vapaa-ajanavustajien kokemus vapaaehtoistyöstäJärjestöllinen
1998GTampereen yliopistoSuomen historiaUusi-Rauva, SamiSosiaalisia kansalaisia – setlementtityö Tampereella ennen toista maailmansotaaJärjestöllinen
1998LiTampereen yliopistoAikuiskasvatusKiviranta, KaiMies ja kansalaisopisto: tutkimus Kauniaisten kansalaisopiston miesprojektistaKansalais- ja työväenopistot
1998GJyväskylän yliopistoMusiikkitiedeKomulainen, TapaniMusiikin taiteen perusopetus kansalaisopistoissaKansalais- ja työväenopistot
1998VTampereen yliopistoLeistevuo, ArtoSosiaaliset motiivit ja sosiaalinen toiminta aikuisopiskelussa: kansalaisopiston opintoryhmiä koskeva empiirinen tutkimusKansalais- ja työväenopistot
1998GJyväskylän yliopistoOpettajankoulutuslaitosMajuri, AnneTake it easy!: aikuisen ensimmäinen vuosi englantia opiskelemassa kansalaisopistossaKansalais- ja työväenopistot
1998VJoensuun yliopistoAikuiskasvatustiedeTuominen, Vesa”Käy hehkuvin rinnoin, mielin puhtahin…”: Kansanopistohankkeet Pohjois-Karjalassa vuosina 1890-1934Kansanopistot
1998GJyväskylän yliopistoLiikunnan yhteiskuntatieteetHelakorpi, MariaLiikuntahallinnon jatko- ja täydennyskoulutustarpeet: Suomen urheiluopiston Johtoinstituutin asiakasryhmien koulutustarvekartoitusUrheiluopistot
1998GOulun yliopistoKäyttäytymistieteiden laitosMielityinen, MariEsteettinen arvostelukyky, viettien vapaa peli ja arjen kultivoituminen. Johdatusta esteettiseen sivitykseen ja kasvatukseen Kantin ja Schillerin estetiikan ja aikamme sivistystutkimuksen pohjaltaYleinen
1999LaJoensuun yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekuntaYhteiskuntapolitiikan laitosHeikkinen, MerviValistustyötä kirjelmien ja yleisöjuhlien muodossa : työväenyhdistys Toveriseura 1947-1984Järjestöllinen
1999LiOulun yliopistoHistorian laitosPirilä, SamiSetlementtitoiminta Kemin seudulla vuodesta 1923 : Toivolan ja Luotolan historiaJärjestöllinen
1999GTurun yliopistoKasvatustiedePullinen, TuulaOppia ikä kaikki : suomalaisen opintokerhotoiminnan vuosisataJärjestöllinen
1999GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden laitosAikuiskasvatusJokinen, JyrkiAikuislukion ja kansalaisopiston kielten opiskelijan identiteettiKansalais- ja työväenopistot
1999GTurun yliopistoKasvatustiedeKantola, HeliTyöväenopistot markkinasuuntautuneena aikakautena : vaasalaisten työväenopistojen arviointia 1990-luvullaKansalais- ja työväenopistot
1999GHelsingin yliopistoKotitalous- ja käsityötieteiden laitosParviainen, EilaKaukametsän opiston toiminta-ajatus ja sen ilmeneminen opiston käsityönopetuksen tavoitteissaKansalais- ja työväenopistot
1999GJyväskylän yliopistoOpettajankoulutuslaitosMusiikkikasvatusVirkkala, JaanaMikä näppäreissä motivoi? : soittamisen motivaatio Perhonjokilaakson kansalaisopiston viulupiireissäKansalais- ja työväenopistot
1999GTampereen yliopistoKasvatustiedeGröhn, TiinaKansanopisto oppimisympäristönä. Oppimisympäristön vaikutus vuorovaikutukseen ja oppimiseenKansanopistot
1999LaJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosYhteiskuntapolitiikkaKoskinen, HelenaKoulu elämää varten – Kansanopisto vastaa haasteeseenKansanopistot
1999GJyväskylän yliopistoKasvatustiedeRaitio, Anne-MariMitä portfoliot kertovat opiskelijoiden oppimisesta kansanopistovuoden aikana? -tapaustutkimus portfoliotoiminnastaKansanopistot
1999GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaSuomen historiaMattila, VuokkoKansanvalistusaate ja Asikkalan kirjaston synty (1860-1917)Kirjastot
2000GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusOjala, Hanna”On siellä joku sellainen kiva fiilis”. Ikäihmisten yliopistossa opiskelun merkitys ikääntyvän naisen elämänkulussaAvoin yliopisto
2000GOulun yliopistoKäyttäytymistieteiden yksikköÅman, KatiMuuttaako muutoksen eväät? Pitkäkestoisen kurssimuotoisen ammattiyhdistyskoulutuksen vaikuttavuuden arviointiaJärjestöllinen
2000GHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaPoliittinen historiaSaksela, TimoSuomen Voimistelu- ja Urheiluliiton ja Työväen Urheiluliiton yhteistoimintakysymys 1930-luvun lopullaJärjestöllinen
2000GJyväskylän yliopistoErityispedagogiikkaNivalainen, Kosti”Haluaa mennä semmosena kuin toisetkin”: näkövammaiset aikuiset kansalaisopiston opiskelijoinaKansalais- ja työväenopistot
2000GÅbo AkademiPedagogikEklund, KaritaBiblioteket som bildningsinstitution : en undersökning av bibliotekets roll med utgångspunkt i Nykarleby stadsbiblioteks verksamhetKirjastot
2000VTurun yliopistoFlink, ToivoMaaorjuuden ja vallankumouksen puristuksessa : Inkerin ja Pietarin suomalaisten sivistys-, kulttuuri- ja itsetuntopyrkimyksiä vuosina 1861-1917Yleinen
2000LiTampereen yliopistoKasvatustieteiden laitosAikuiskasvatusSylvander, TainaJ. V. Snellmanin sivistyskäsitys ja sivistyspoliittinen näkemysYleinen
2001GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusDomonyi, TettiMartat ja Mariat oppimisyhteiskunnassaJärjestöllinen
2001GJyväskylän yliopistoLiikuntasuunnittelu ja -hallintoForsström, PirittaYhdistyksestä osakeyhtiöksi. Urheiluseurojen yhtiöityminen – tapaustutkimuksen kohteena Jyp Jyväskylä OyJärjestöllinen
2001GTampereen yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaSosiaalityöKuni, PäiviKansalaistoiminta – osa yhteiskuntaa, osa elämää. Tutkimus kansalaistoiminnasta ja kertomuksia vapaaehtoisesta yhdistystoiminnastaJärjestöllinen
2001GOulun yliopistoHistorian laitosAate- ja oppihistoriaLotvonen, TerhiValistuksen aseilla pimeyttä vastaan – Viipurin läänin kansansivistysseura 1899–1920Järjestöllinen
2001GTampereen yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen historiaLuodeslampi, AnnePaikkakuntamme valveutuneinta ainesta käsittelevä joukko. Suojeluskunta- ja lottatoiminta soinilaisten kansalaistumisprosessissa 1917-1939Järjestöllinen
2001GOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaSaukko, MarkkuPorvarien palloseura punaisessa Kemissä. Kemin Palloseura 1932-1999Järjestöllinen
2001AMKOulun seudun AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluRautakoski, MarkoVieläkö kädentaidot kiinnostavat?Kansalais- ja työväenopistot
2001AMKOulun seudun AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluTervo, KeijoOpetussuunnitelma Kainuun kesäyliopistossaKesäyliopistot
2001GHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaTalous- ja sosiaalihistoriaKaartinen, AijaUimalla iloa, terveyttä ja pitkää ikää koko kansalle: Uimavalistus urheilulehdistössä ja uimaharrastuksen leviäminen Helsingissä vuosina 1880-1930Yleinen
2001VTurun yliopistoKamppinen, LauriSivistys on Suomen elinehto : Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen kasvatusajattelu ja koulutuspolitiikka vuosina 1850-1882Yleinen
2001GTampereen yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen historiaLehtonen, TeeaTyötä tauotta kansan sivistämiseksi. Kaarle Werkko – Yksi kansanvalistajistaYleinen
2001GHelsingin yliopistoKasvatustieteiden laitosMäkäläinen, HeidiAvoimesti saksan kieltä : oppimisympäristön kehittäminen toimintatutkimuksen avullaYleinen
2002GTampereen yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen historiaKukkanen, KristaMarttojen sota. Marttaliiton toiminta vuosina 1939-1944Järjestöllinen
2002GJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedePakaslahti, Pauliina”Wapautta, valoa ja sivistystyä kansallemme” – Nuorisoseuran sivistystoiminta Ala-Temmeksellä autonomian viimeisinä vuosikymmeninäJärjestöllinen
2002LiHelsingin yliopistoParjo, OiliKotikasvatus koko kansan asiaksi: kotikasvatusyhdistyksen perustaminen ja toiminnan ensimmäinen vuosikymmen 1907-1917Järjestöllinen
2002GOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaRehumäki, PekkaTasa-arvoa tanssilattialla. Bildnings-Cirkel i Uleåborg 1866-1873Järjestöllinen
2002LiTampereen yliopistoHumanistinen tiedekuntaHistoriatieteen laitosSuomen historiaSalminen, TuomasKaasmarkun VPK kyläyhteisönä sosiaalisena järjestönä 1800-luvun lopulta 1920-luvulleJärjestöllinen
2002GTampereen yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaSosiaalipsykologiaTörrönen, AnneliinaMeitä on moneksi. TSL ry:n työntekijöiden monitahoinen samastuminen organisaatiokontekstissaJärjestöllinen
2002GJyväskylän yliopistoKasvatustiedeHakkarainen, Tuula”Opiskelu pittää aevot hyvänä” : elinikäinen oppiminen Kiuruveden kansalaisopistossa vuosina 1963-2000Kansalais- ja työväenopistot
2002AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluMeskanen, UllaMuistojen tilkkutyöt : aikuisopetussuunnitelma Helsingin kaupungin suomenkielisessä työväenopistossaKansalais- ja työväenopistot
2002GTurun yliopistoKulttuurihistoriaHalme, Anna”Eteen eestä ihanteeni” : Lahden kansanopiston kansalaisihanne ja sivistystehtävä vuosina 1893-1939Kansanopistot
2002GJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeHietamies, HanneleKansanopisto nykypäivän koulutusmarkkinoilla. Opettajien ammatilliset kehitystarpeetKansanopistot
2002VTampereen yliopistoInformaatiotutkimuksen laitosVatanen, PirjoSääty-yhteiskunnan kirjastosta kansalaisyhteiskunnan kirjastoksi : yleisten kirjastojemme murroskausi 1890-luvulta 1920-luvulleKirjastot
2002GVaasan yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaHallintotiedeIkola, Rinna-MarikaKolmannen sektorin verkostokumppanuusYleinen
2002VTampereen yliopistoJokinen, JyrkiAikuisopettajan identiteetti: yksinäisestä sankariopettajasta tiimiytyneeseen yrittäjään?Yleinen
2002LiÅbo AkademiSarja, JariFolkbildning och didaktik. En studie av didaktiska principer inom fritt bildningsarbeteYleinen
2002GTampereen yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaSosiaalipolitiikkaTervakari, Anne-MarittaSivistystä kaupunkiseutujen asukkaille. Havaintoja kunnallisista opetus-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluista asuinalueittain erilaistuvilla kaupunkiseuduilla vuonna 1997Yleinen
2002GJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaSosiologiaTurkia, Tiina-MarikaTervetuloa Suomeen? Tarkastelu maahanmuuttajien sosiaalisten, poliittisten ja kansalaisoikeuksien toteutumisesta Suomessa viime vuosinaYleinen
2002GHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaHallinto-oppiVenho, HeliTulosohjaus- ja arviointijärjestelmän arviointia valtio- ja kuntasektorilla. Katsaus sivistyshallintoonYleinen
2003GTampereen yliopistoKauppa- ja hallintotieteiden tiedekuntaKunnallispolitiikkaAaltonen, MikkoKaupunki, kansalaisyhteiskunta ja sosiaalinen pääoma. Kaupunkihallinnon ja kansalaisjärjestöjen välinen sosiaalinen pääoma TampereellaJärjestöllinen
2003GJyväskylän yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen historiaAlasmaa, Anne”Aikamme amatsoonit” – Akateemisten Naisten Karjala-Seura osana oikeistoliikehdintää 1922-1944Järjestöllinen
2003GOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaKulju, MikaMaata ja matkaa – urheilutoiminta Pohjolan suojeluskuntapiirissä 1919-1939Järjestöllinen
2003GHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaTalous- ja sosiaalihistoriaMatilainen, RiittaRaittiuden ja kunnollisuuden vaalijat: Suomen Sosialidemokraattisen Raittiusliiton Päivän Nuoret 1940-luvun puolivälistä 1970-luvun alkuunJärjestöllinen
2003GJyväskylän yliopistoSuomen historiaOsola, PetriKaikki yhtenä joka mies : Jyväskylän vapaaehtoinen palokunta kansalaisuuden ja kansallisuuden rakentajana vuosina 1878-1905Järjestöllinen
2003VHelsingin yliopistoKasvatustieteen laitosParjo, OiliKoti on kansan sydän. Kotikasvatusyhdistyksen perustaminen ja toiminta 1907-1917Järjestöllinen
2003GOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaPelkonen, Anni-HelenaKansansivistyksestä kotitalousneuvontaan. Kajaanilaiset marttayhdistykset 1899-1948Järjestöllinen
2003AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluVesterbacka, KirsiMarttojen perinneopintokerho : kehittämisprojektin loppuraporttiJärjestöllinen
2003GHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaSosiologiaBlomfelt, LeilaStyrd fritid i det senmoderna samhället. En studie om deltagande i datakurs pä ArbisKansalais- ja työväenopistot
2003AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluItäluoma, OutiKehittämissuunnitelma Kankaanpään kansalaisopiston tekstiiliyksikölleKansalais- ja työväenopistot
2003AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKauppinen, TaruIisalmen kansalaisopiston strategiat 2003Kansalais- ja työväenopistot
2003AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKoivunen, EijaLähtökohtia kansalais- ja työväenopistojen tekstiilisuunnittelun opetukseenKansalais- ja työväenopistot
2003GTampereen yliopistoKasvatustiedePalviainen, RiikkaYhteisöllisyysopintojen vaikuttavuuden ja toteutuksen arviointi : koulutukselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja opintojen vaikutus tuntiopettajien oppimis- ja opetuskäsityksiinKansalais- ja työväenopistot
2003AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluSuorsa, SeijaOppia ikä kaikki : kansalaisopisto vapaan sivistystyön toteuttajanaKansalais- ja työväenopistot
2003AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluUlvinen, LeaLaulunopetus ja sen tavoitteet kansalais- ja työväenopistoissaKansalais- ja työväenopistot
2003AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluVidgren, KaisaVertaileva tutkimus ammatilliseen tutkintoon tähtäävien ja harrastepohjaisesti opiskelevien aikuisopiskelijoiden opiskelumotivaatiostaKansalais- ja työväenopistot
2003GJyväskylän yliopistoKasvatustiedeHahl, Pirjo”Mikä minussa sivistystä janoaa?”: kansanopisto-opiskeluun hakeutumisen ja opiskeluun sitoutumisen syytKansanopistot
2003GHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaPoliittinen historiaKiviaho, PiritaKommunistien koulutusta valtion tuella – Sirola-opiston perustaminen ja ensimmäiset viisi toimintavuotta 1946-1951Kansanopistot
2003VTampereen yliopistoKasvatustieteiden laitosAikuiskasvatusKoskinen, HelenaPohjoismaisilta juurilta kohti maailmanlaajuista toimijuutta? Suomalaisen kansanopiston toimintakulttuuri ja sen kansainvälisyys 2000-luvun alussaKansanopistot
2003GTampereen yliopistoSuomen historiaHakala, MaliinaKansan sivistämiseksi. Suomenkielisen kirjallisuuden ja teatterin vaiheet Neuvosto-Karjalassa 1927-1937Yleinen
2003GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusIlonen, AnneliOppiminen on elämää ja elämä oppimista. Kouluikäisenä sodan kokeneiden siirtokarjalaisten oppimisen vaihtoehdotYleinen
2003VHelsingin yliopistoKasvatustieteiden laitosKantasalmi, KariYliopistokoulutuksen avoimuus ja refleksiivisyys: Suomalaisen yliopistoaikuiskoulutuksen rakenteistumisen analyysiaYleinen
2003GVaasan yliopistoHallintotieteiden tiedekuntaHallintotiedePölkki, SatuVastuullisuus kuntajohtamisessa: Tutkimus New Public Managementin ja seutuistumisen asettamien vaatimusten yhteensovittamisen mahdollisuuksista kuntajohtamisessaYleinen
2003VHelsingin yliopistoKasvatustieteen laitosPousi, AirikkiNuori Ilmari Vaissi. Kasvun ja kehityksen vuodet suomalaisessa talonpoikaisyhteisössä 1910-1939Yleinen
2003GHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaSosiaalipolitiikkaSalminen, MeriElinikäisen opiskelijan uusi lukujärjestys: Aikuiskoulutuksen käsitteen ja tarjonnan muutoksistaYleinen
2004GOulun yliopistoYleinen historiaAlamäki, Mervi”Vaikka näytimmekin leikkivän, isänmaan hyväksi sen teimme”. Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton yhteydet ulkomaille 1930-luvullaJärjestöllinen
2004GOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaIsokoski, MinnaIsoa iloa ja tekemisen riemua. Oulunsalon nuorisoseura 1944-2000Järjestöllinen
2004GTampereen yliopistoSuomen historiaJehkonen, AnttiKansalaisjärjestöistä puolueeksi – Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen organisaation kehitys vuoteen 1919Järjestöllinen
2004AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluEskelinen, Riikka-LiisaTuntiopettajana tuuliajolla?Kansalais- ja työväenopistot
2004GHelsingin yliopistoKasvatustieteen laitosSalomaa, MarikaPäämäärä- ja toiminta-arvojen merkitys vapaassa sivistystyössä : arvojen toteutuminen Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston opettajien toiminnassaKansalais- ja työväenopistot
2004AMKOulun seudun AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluAlaranta, JuhaniVanhat eväät, uusi kattaus : henkilökunnan käsityksiä Ranuan kr. kansanopiston kehittämistarpeistaKansanopistot
2004AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKolhonen-Takkala, SariOpetussuunnitelman kehittäminenKansanopistot
2004AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKukko, EeroKieli- ja musiikkiopintojen linja Jämsän kristillisessä kansanopistossaKansanopistot
2004AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluMäkelä, MariOpintiellä koreografisessa prosessissaKansanopistot
2004GJyväskylän yliopistoKasvatustiedeSilvennoinen, MinnaKansanopiston opettajat tieto- ja viestintätekniikan käyttäjinäKansanopistot
2004AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluTyrväinen, SeijaNäkökulmia tekstiilityönopetukseen : oppimiympäristönä Jämsän kristillinen kansanopistoKansanopistot
2004VOulun yliopistoKivelä, AriSubjektifilosofiasta pedagogisen toiminnan teoriaanYleinen
2004GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeVillanen, LauraAikuisopettajien ammatillinen kehittyminenYleinen
2005GTampereen yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaSosiologiaHaapanen, ElinaYhteisöt aktiivisten vapaaehtoisten sosialisaatiossa ja oppiminen vapaaehtoistoiminnassaJärjestöllinen
2005GOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaHuovinen, PerttiIiläistä työläisurheilua vuoteen 1971. Iin Yrityksen kehitys woimisteluseurasta urheiluseuraksi vuosina 1911-1971Järjestöllinen
2005GOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaKiipeli, KatjaVapaaehtoisesti kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta. Lotta Svärd -yhdistyksen Oulaisten paikallisosasto vuosina 1920-1944Järjestöllinen
2005GTampereen yliopistoKasvatustiedeMattila, MikkoVertaistutorit ikääntyneiden tietotekniikkaopintojen tukijoina : Deskriptiivinen tutkimus Tampereella toimivan ATK Seniorit Mukanetti ry:n vertaistutoreiden toiminnasta Järjestöllinen
2005GOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaMetso, Ari-PekkaUskollisesti yhteisrintamassa. Oulun Aitosuomalaisen Kerhon asema aitosuomalaisessa liikkeessä vuosina 1926-1939Järjestöllinen
2005AMKOulun seudun AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluTervo, TimoPedagoginen sitoutuminen – järjestöllisen sivistystyön paradoksiJärjestöllinen
2005VTampereen yliopistoKasvatustieteiden laitosTuomi, TainaOmaehtoinen ryhmäopiskelu ja ammatillinen kehittyminen. Tutkimus kuntatyöntekijöiden opiskelusta ja ammattiliiton ohjauksellisesta tuestaJärjestöllinen
2005AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluBlomqvist, SailaMuotoilua kierrätysmateriaaleista : sovellus kokemuksellisesta oppimisesta taiteen perusopetuksessa ja vapaassa sivistystyössäKansalais- ja työväenopistot
2005VHelsingin yliopistoSoveltavan kasvatustieteen laitosKarppinen, Seija”Mitä taide tekee käsityöstä?” Käsityötaiteen perusopetuksen käsitteellinen analyysiKansalais- ja työväenopistot
2005AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKorvensivu, TuulaBalanced Scorecard : tuloskortti posliininmaalausopetuksen arvioinnin ja kehittämisen työkalunaKansalais- ja työväenopistot
2005AMKJyväskylän AMKLiiketalouden koulutusohjelmaMäkipaja, VivaKansalaisopiston mielikuvaKansalais- ja työväenopistot
2005GSibelius-AkatemiaMusiikkikasvatuksen osastoMarttinen, TuiskuHarmonikansoiton tavoitteet kansalaisopistossaKansalais- ja työväenopistot
2005LaTaideteollinen korkeakouluTaidekasvatuksen osastoKuvataideopetusMeriläinen, MinnaArbor Vitae – elämän puu : taiteen perusopetuksen kehittämistyön ensiaskeleitaKansalais- ja työväenopistot
2005AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluRuppa, RailiIlmaisu käsityöprosessissa : kuvakudoskurssi työväenopistossaKansalais- ja työväenopistot
2005GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeSaarenpää-Numminen, MarjutKansalaisopisto-opiskelun merkitys aikuisen elämässä – Taide- ja taitoaineiden opiskelijoiden käsitykset opiston yksilöllisistä ja yhteisöllisistä merkityksistäKansalais- ja työväenopistot
2005KanAalto-yliopistoTaiteiden ja suunnittelun korkeakouluTaidekasvatusSaikkonen, LeaProjekti oppimisympäristönä – teorian ja käytännön kohtaaminen kuvataideopettajan työssäKansalais- ja työväenopistot
2005AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluTikkanen, JukkaOppia nettimediassa : Otavan opiston opinnollinen mediatoimintaKansanopistot
2005VHelsingin yliopistoTuomola-Karp, PäiviLaatu luottamuksen rakentamisena – laatukäsitys kansanopistossaKansanopistot
2005GJyväskylän yliopistoSuomen historiaKangasniemi, LiisaPeräseinäjoen kirjastot ja kansansivistystyö vuosina 1870-1930Kirjastot
2005GTurun yliopistoRanskan kieli ja kulttuuriEnqvist, GitteAikuisopiskelijoiden käyttämät oppimisstrategiat ranskan kielen sanaston opettelussa Yleinen
2005GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeMaijanen, HeidiAikuiskasvatus oppiaineena ja tieteenalana 1974-2001 Tampereen yliopistossaYleinen
2005GJyväskylän yliopistoKasvatustiedeUusitalo, KatariinaSuomalaisen naissivistyksen alkujuurilla ja kolme naissivistyksemme uranuurtajaa: naisten koulutus 1860-1920Yleinen
2006GJyväskylän yliopistoSosiologiaHaverinen, TuijaMatkalla mieskaveruuteen: tutkimus Pienperheyhdistys ry:n vapaaehtoisiksi mieskavereiksi hakeutuneiden miesten toimintaan osallistumismotiiveista ja käsityksistä mieskaveritoiminnastaJärjestöllinen
2006LiHelsingin yliopistoKäyttäytymistieteellinen tiedekuntaKorpivaara, VarpuliisaItsearviointi opintokeskusorganisaation muutostekijänäJärjestöllinen
2006GTampereen yliopistoYmpäristöpolitiikkaNuutinen, MariaIlmastomartta valitsee säästäväisesti : Marttojen käsityksiä ilmastonmuutoksesta ja omasta toiminnastaan Järjestöllinen
2006GOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaOhtonen, TanjaOikeuden, laillisuuden ja ihmisyyden hengessä. Suomalainen Naisliitto vuosina 1907-1939Järjestöllinen
2006VTampereen yliopistoSosiologian ja sosiaalipsykologian laitosRasimus, AriUudet liikkeet – Radikaali kansalaisaktivismi 1990-luvun SuomessaJärjestöllinen
2006VJyväskylän yliopistoHistorian ja etnologian laitosRuuskanen, EsaViholliskuviin ja viranomaisiin vetoamalla vaiennetut työväentalot. Kuinka Pohjois-Savon Lapuan liike sai nimismiehet ja maaherran sulkemaan 59 kommunistista työväentaloa Pohjois-Savossa vuosina 1930-1932Järjestöllinen
2006GTampereen yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen historiaSalko, JenniTanssia, teatteria ja kansanvalistusta. Nuorisoseuratoiminta Tammelan Hykkilä-Lunkaan, Teuron ja Portaan kylissä sekä kirkonkylällä 1920-luvullaJärjestöllinen
2006GJyväskylän yliopistoHumanistinen tiedekuntaMusiikkikasvatusJussila, JenniInstrumenttiopetuksen opetuskäytänteet kansalaisopistossaKansalais- ja työväenopistot
2006GTurun yliopistoKulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitosLähteenmäki, OutiSilta ihmiseltä ihmiselle : Otsolan setlementti Porissa 1945-2005Kansalais- ja työväenopistot
2006GJoensuun yliopistoSavonlinnan opettajankoulutuslaitosKäsityönopettajien koulutusOllikainen, Lea AnneliTieto- ja viestintätekniikan käyttö vapaan sivistystyön taitoaineiden opettajien keskuudessaKansalais- ja työväenopistot
2006GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeSallinen, Anne”Kokemus kypsyttää konkariksi”. Kansalaisopistojen päätoimisten tekstiilityön opettajien ammatillinen kehittyminenKansalais- ja työväenopistot
2006GSibelius-AkatemiaTaidehallinnon koulutusohjelmaSummanen, SariLaatu toiminnan kehittäjänä : tutkimus laadun merkityksestä kansalaisopistojen toiminnan kehittäjänä Pohjois-Savossa peilattuna sosiaalisen pääoman näkökulmaanKansalais- ja työväenopistot
2006GJyväskylän yliopistoRuotsin kieliTeriö-Poutiainen, Tuula”De tappra och de trogna”: observationer av de vuxnas studiemotivation för svenska vid ett medborgarinstitutKansalais- ja työväenopistot
2006AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluTolonen, MaunoKansalaisopiston päätoiminen musiikinopettaja ja koulutusKansalais- ja työväenopistot
2006GTampereen yliopistoInformaatiotieteiden tiedekuntaInformaatiotutkimusSystä, AnneKirjastojen puolesta. Kirjastokirjoittelu työväen- ja porvarilehdissä 1910-1916Kirjastot
2006GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAmmattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskusHassinen, TeemuUrheiluopistojohto opetushenkilöstön ammatillisen kasvun tukijanaUrheiluopistot
2006GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusHeinonen, LailaAulis Alanen aikuisdidaktiikan kehittäjänäYleinen
2006GTurun yliopistoKasvatustiedeHuolman, HeidiVapaan sivistystyön kuvataideopintojen tunnustaminen formaalissa koulutuksessa : Turun seudun kansanopistojen sekä kansalais- ja työväenopistojen kuvataideopettajien ja -opiskelijoiden näkemysten kartoitusYleinen
2006GTampereen yliopistoInformaatiotieteiden tiedekuntaInformaatiotutkimusKalliola, Antti”Ihmiset tarvitsevat rauhattomina aikoina luettavaa”. Kriisiajan kuva Kansanvalistus ja Kirjastolehdessä 1939-1947Yleinen
2006GJoensuun yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen historiaKarila, KaisaKulttuuriyhteistyötä, politiikkaa ja kansansivistämistä: fennomaanien suhde UnkariinYleinen
2006GTampereen yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen historiaKokko, HeikkiSivistyneistön suomalaisuus ihmiskäsityksen murroksessa. 1930-luvun kulttuurikriisi suomalaisen sivistyneistön kulttuurisen identiteetin kriisinäYleinen
2006GJoensuun yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen historiaPäivärinta, AnttiPietari Päivärinta yhteiskunnallisena vaikuttajana 1858-1893Yleinen
2006VJoensuun yliopistoSivonen, KirstiItsekasvatus suomalaisena käsitteenä ja käytäntönäYleinen
2006GJyväskylän yliopistoOpettajankoulutuslaitosTietojenkäsittelytiedeVehkala, Jukka-PekkaTietotekniikan aikuisopetuksen opetuskäytänteiden arviointiYleinen
2006GTampereen yliopistoHumanistinen tiedekuntaFilosofiaVirtanen, SeppoSiveellisyys ja sen todellistuminen arkielämässä. Tutkielma J. V. Snellmanin filosofiastaYleinen
2007GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusRaumanni, Päivi & Mikkola, Anna-MariaTyötä ja elämää varten – oppimiskokemuksia avoimen yliopiston aikuiskasvatuksen monimuoto-aineopinnoistaAvoin yliopisto
2007GKuopion yliopistoSosiaalipedagogiikkaHäyrinen, KirilNonformaali pedagoginen toiminta. Pedagogisen toiminnan haasteet alle 18-vuotiaille kerhonohjaajille 4H:n kerhojen toiminnassaJärjestöllinen
2007GJyväskylän yliopistoLiikuntasosiologiaHeiskanen, LasseMistä on nuorten näköinen urheiluseura tehty? Tapaustutkimus nuorten vaikutusmahdollisuuksien edistämisestä ja aikuistuesta Kuopion SuunnistajissaJärjestöllinen
2007GJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaYhteiskuntapolitiikkaHietama, HannaMessukylän Toverit ry 1975–2006 – Urheilua sosiaalisen pääoman kentilläJärjestöllinen
2007GTampereen yliopistoHumanistinen tiedekuntaHistoriaJokela, MerjaKirkon ja työväenliikkeen taistelu nuorisosta: Evankelis-luterilaisen kirkon lapsi- ja nuorisotyö Tampereella 1918-1930Järjestöllinen
2007GHelsingin yliopistoSoveltava kasvatustiedeKonkari, TomasUrheiluseura kasvattajana. Pelaajien ja vanhempien näkemyksiäJärjestöllinen
2007GHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaTalous- ja sosiaalihistoriaKuusterä, KirstiAineettomien pääomien ylisukupolvinen siirtyminen harrastustoiminnassa – Tapaustutkimus Koiton LauluJärjestöllinen
2007GTampereen yliopistoSuomen historiaMuinonen, SariJos naista missä tarvitaan. Naisen asema ja rooli puolueiden naisjärjestöjen lehdissä 1960- luvullaJärjestöllinen
2007GKuopion yliopistoSosiaalipedagogiikkaPajunen, Mirka & Schadewitz, Katri”Järjestössä kasvaa ja järjestöön kasvaa”. Partio ja 4H nuorten kasvatus- ja oppimisympäristönäJärjestöllinen
2007VHelsingin yliopistoTaiteiden tutkimuksen laitosTeatteritiedeSeppälä, Mikko-OlaviTeatteri liikkeessä: Työväenteatterit Suomen teatterikentällä ja työväenliikkeessä kaksiteatterijärjestelmän syntyyn asti vuonna 1922Järjestöllinen
2007GOulun yliopistoKasvatustiedeVaris, MarkkuSanteri Alkion kasvatus- ja sivistysteoriaJärjestöllinen
2007GÅbo AkademiPedagogikGranbacka, MarieDet fria bildningsarbetet vid medborgarinstitut : – exemplifierat med Pedersöre MedborgarinstitutKansalais- ja työväenopistot
2007AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluLaasonen, TiinaAikuisten kuvataideopetuksen kehittäminen Seinäjoen kansalaisopistossaKansalais- ja työväenopistot
2007GTurun yliopistoAikuiskasvatustiedeLehtonen, Mari”Sivistyksen voima on pienen kansan ainoa pelastus” : kansalaisopistojen synnyttämä reaktio muuttuvassa SuomessaKansalais- ja työväenopistot
2007AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluMarkkanen, IirisViulun- ja yhteissoiton kehittäminen Kalajoen kansalaisopistossa lukuvuonna 2003-2007Kansalais- ja työväenopistot
2007GHelsingin yliopistoValtiotieteellinenViestintäLindroos, OutiYleissivistävää ja hyödyllistä: Haastattelututkimus kansanopisto-opettajien opetustavoitteista viestintälinjoillaKansanopistot
2007GTurun yliopistoAikuiskasvatustiedeTulla, ElinaRoutavuosien romantikosta aikaansa seuraava oppilaitos : Kansanopisto-lehdessä käydyt keskustelut vuosina 1950–1978Kansanopistot
2007AMKTampereen AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluVeko, TuulaOpinnollisen kuntoutuksen opintolinja nuoren tukena ammatillista koulutusta ja itsenäistä elämää vartenKansanopistot
2007GTampereen yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen historiaTasanen, TerhiKirkon, kansakoulun ja kunnan palveluksessa – maaseutukirjaston kehitys kansansivistäjästä tietopalvelukeskukseksi Asikkalassa 1860-1990Kirjastot
2007GLapin yliopistoTaiteiden tiedekuntaKuvataidekasvatusFlink, Leena”Kokemus, että tää on kivaa, se on mulle tärkeetä” : katsaus aikuismaalareiden taiteen tekemisen prosessiinYleinen
2007GVaasan yliopistoHallintotieteiden tiedekuntaAluetiedeHakala, SariKunta- ja palvelurakenneuudistus: Jurvan kunta mukana muutoksessaYleinen
2007GJyväskylän yliopistoMusiikkikasvatusHovisalmi, AstaMusiikki osana venäjänkielisten maahanmuuttajanuorten kulttuuri- identiteettiä ja akkulturaatiota. Viiden maahanmuuttajanuoren kokemuksia omasta identiteetistä, kulttuurista ja musiikistaYleinen
2007AMKHUMAKViittomakielen tulkin koulutusohjelmaKaroluoto, Maria; Sivonen, LauraViittomakielisen kulttuurin opetus viittomakieltä vieraana kielenä opiskelevilleYleinen
2007GJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaSosiologiaKerkkänen, HannuVapaaksi yksilöksi yhteisön jäsenenä? Maahanmuuttajien kotouttaminen hallinnan tekniikkanaYleinen
2007GJyväskylän yliopistoSuomen historiaLinjamaa, SuviKansan sivistykselle eduksi: Y. K. Yrjö-Koskisen käsitykset kansasta ja sen sivistämisestäYleinen
2007GLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusMäenpää, LiisaJärki kasvaa käytöstä: tietoyhteiskuntaopetus kolmannella sektorillaYleinen
2007GJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeRaunio, PirjoOhjauksen haasteita aikuisten maahanmuuttajien koulutuksessaYleinen
2007LiJyväskylän yliopistoHumanistinen tiedekuntaMusiikin laitosMusiikkikasvatusSiirola, ElinaSalasoittajat – Pianonsoitto ikäihmisten harrastuksenaYleinen
2007GÅbo AkademiYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaSosiaalipolitiikkaWesterlund, CarolineÄldre mäns och kvinnors medborgarengagemangYleinen
2008GJyväskylän yliopistoLiikuntatieteellinen tiedekuntaTerveyskasvatusNurminen, TiinaIkääntyvien aikuisopiskelijoiden käsityksiä avoimen yliopiston gerontologian opiskelustaAvoin yliopisto
2008GTampereen yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaTiedotusoppiAhonen, KristiinaJärjestölehti kansalaisjärjestön vaikuttamisen välineenä. Tapaustutkimus Elämäntapaliiton Myötäote-lehdestäJärjestöllinen
2008GJyväskylän yliopistoYhteiskuntapolitiikkaHänninen, Leena”Kun joku tulis kylään” : Vaparin vapaaehtoistoiminta osana kansalaisyhteiskuntaaJärjestöllinen
2008GJyväskylän yliopistoLiikuntatieteellinen tiedekuntaTerveyskasvatusKekki, Hanna-Leena & Palmi, SusannaNuorten kokemuksia terveyttä edistävästä valmennuksesta urheiluseuroissaJärjestöllinen
2008GJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaSosiologiaLeppäaho, Merja”Kyllä sitä aika suomalainen kuitenkin on.” Kansalaisjärjestötoimijoiden globaali orientaatio, kansallinen identiteetti ja kansalaisuusJärjestöllinen
2008GJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosSosiologiaMakkonen, MaijuOsallistumisen iloa ja omia rajoja. Eläkeläiset vapaaehtoistoiminnassaJärjestöllinen
2008GTampereen yliopistoHumanistinen tiedekuntaHistoriaMurole, ElisaTyöläisnaisten järjestäytyminen Tampereen ja Vaasan raittius- ja työväenyhdistyksissä 1896-1905Järjestöllinen
2008GJyväskylän yliopistoLiikuntatieteellinen tiedekuntaLiikuntasosiologiaNygren, EveliinaYhteisöllisyys ja vaikuttaminen kansalaistoiminnan kentillä – Suomen Ladun yhteisö- ja liikuttamisvoimaJärjestöllinen
2008GJyväskylän yliopistoLiikuntapedagogiikkaVälimäki, VilleMotivaatio vapaaehtoistyön tekemiseen joensuulaisessa yleisurheiluseurassaJärjestöllinen
2008YAMKHelsingin AMK StadiaMusiikin koulutusohjelmaHaanpää, Marjo HeleneMusiikin kehittämis- ja opetussuunnitelma Seinäjoen KansalaisopistoonKansalais- ja työväenopistot
2008AMKJyväskylän AMKMajoitus- ja ravitsemisalaPalvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmaHyvärinen, MinjaOpiskelijoiden kokemuksia kansalaisopistosta ÄänekoskellaKansalais- ja työväenopistot
2008GOulun yliopistoKasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikköMusiikkikasvatuksen laitosKaarlela, MailaRentouttava, palkitseva, viihdyttävä, arjesta irroittava : musiikin harrastamista kansalaisopistossaKansalais- ja työväenopistot
2008GLapin yliopistoTaiteiden tiedekuntaKuvataidekasvatusKäsmä-Pöllänen, Päivi”Olen synnyinkotonani saanut kudontapasillin, kasvanut kiinni, enkä voi luopua” – Kudontaryhmäläisten käsityksiä tekemisen ja osallistumisen merkityksestä ja vaikutuksesta hyvinvointiinKansalais- ja työväenopistot
2008GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusKoivuniemi, MerviKansalaisopiston tehtävät ja sidosryhmät – tutkimus kansalaisopistojen opetuksellisesta yhteistyöstä ja sen muutoksista entisen Hämeen läänin alueellaKansalais- ja työväenopistot
2008GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusKuuva, TarjaHarrastuksesta ammatti – Kasvu pitsinnypläyksen opettajaksi elämäkertojen valossaKansalais- ja työväenopistot
2008AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluLappalainen, Anna-MaijaMusiikinopetus osana vapaata sivistystyötä kansalaisopistossaKansalais- ja työväenopistot
2008GTurun yliopistoAikuiskasvatustiedeMäkinen, MiiaKansalaisopiston tehtävä nyt ja tulevaisuudessa : case-tapauksena Auralan kansalaisopisto TurussaKansalais- ja työväenopistot
2008AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluMaukonen, MerjaAvoin kotitalousopetus Kuopion kansalaisopistossaKansalais- ja työväenopistot
2008AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluNiemelä, PäiviMaailmalta ideoita hakemassa : kansalaisopiston kädentaitojen ohjaamiseenKansalais- ja työväenopistot
2008AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluPääskylä, EskoProjektinsuunnittelu ja rahoitushakemuksen laadintaKansalais- ja työväenopistot
2008AMKTampereen AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluRosenberg, AnjaVapaan sivistystyön käsityön lyhytkurssien sisällöllinen kehittäminenKansalais- ja työväenopistot
2008AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluTuhkanen, Hanna-RiikkaJaettu opettajuus : case: kaksi esimerkkiä yhteistyöstäKansalais- ja työväenopistot
2008GJoensuun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeValkonen, EmiliaKansalaisopisto 2000-luvun koulutus- ja oppimismarkkinoilla – Roolia etsimässä. Kansalaisopiston henkilökunnan kokemuksia markkinaperusteisesta aikuiskoulutuspolitiikastaKansalais- ja työväenopistot
2008AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluVornanen, PäiviTaiteen perusopetus tienviittana ammatillisiin opintoihin?Kansalais- ja työväenopistot
2008GJyväskylän yliopistoLiikuntatieteellinen tiedekuntaLiikuntapedagogiikkaIkonen, MarjattaKansanopistojen liikunnan ja terveyskasvatuksen opetus – Opettajien ja rehtoreiden näkökulmiaKansanopistot
2008GJoensuun yliopistoYhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekuntaYhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta Suomen historiaKemppainen, SatuKoulu elämää varten. Kainuun opisto nuorison kasvattajana 1909-1948Kansanopistot
2008GJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaOpettajankoulutusNiemi, AriVuosi elämästä: Työväen Akatemian opiskelijoiden kansanopistovuoden kokemukset ja merkityksetKansanopistot
2008AMKJyväskylän AMKAmmatillinen erityisopettajankoulutusPaananen, SariLukiseulonnasta lukitukeen Jyväskylän kristillisessä opistossaKansanopistot
2008AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluPartonen, MinnaOpinto-ohjaus Partaharjun OpistossaKansanopistot
2008GJyväskylän yliopistoSaksan kieli ja kulttuuriRantakaulio, KyllikkiDeutsch virtuell: zum netzgestützen Fremdsprachenunterricht an den Volkshochschulen in FinnlandKansanopistot
2008GHelsingin yliopistoKasvatustieteen laitosRusama, JanneItsearviointi ja sen toteutuminen kolmessa kristillisessä kansanopistossaKansanopistot
2008AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluTainio, ElmaHenkilökohtaistaminen koulunkäyntiavustajan ammattitutkinnossa : Reisjärven Kristillinen opistoKansanopistot
2008GJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaYhteiskuntapolitiikkaVirmasalo, MarjoKansanopisto-opiskelun motiivit ja kansanopistojen asema: tutkimus neljän suomalaisen kansanopiston entisten opiskelijoiden kokemuksistaKansanopistot
2008GTampereen yliopistoInformaatiotieteiden tiedekuntaInformaatiotutkimusPihlaja, AnnikaTehtaiden kirjastotoiminta ja sen tavoitteet Hämeessä vuosina 1890–1920Kirjastot
2008GJyväskylän yliopistoLiikuntatieteellinen tiedekuntaLiikuntapedagogiikkaAhjokivi, RiittaLiikunta maahanmuuttajien elämässä – Aikuisten maahanmuuttajaopiskelijoiden liikunta kotimaassaan ja SuomessaYleinen
2008GJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaOpettajankoulutusAlanko, JukkaAbi ja aktiivisen kansalaisuuden haasteYleinen
2008GJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeAlusniemi, SiniDialogisuus aikuisten oppimisessa – Dialogisen oppimistilanteen ulottuvuuksiaYleinen
2008GVaasan yliopistoHumanistinen tiedekuntaViestintätieteetLatvala, TuijaAikuisille maahanmuuttajille suunnattujen suomen kielen oppikirjojen Suomi-kuva 1980- ja 2000-luvullaYleinen
2008GHelsingin yliopistoKotitalous- ja käsityötieteiden laitosKäsityötiedeNordberg, MarjutKäsityökohtaamisia muinaisuuden kanssa: Neulalla neulominen eli kinnasneulatekniikka …muutakin kuin neulakinnas?Yleinen
2008GJyväskylän yliopistoLiikuntatieteellinen tiedekuntaLiikuntasosiologiaNuutinen, LauraVarkautelaisen liikuntakulttuurin eriytyminen ja toimijoiden verkostoituminenYleinen
2008VOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaRehumäki, PekkaTasa-arvoa tanssilattialla. Käsityöväen sivistysseurat 1840-luvulta 1870-luvun alkuunYleinen
2008GJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusSaajanaho, Milla”Oikeen huomaa, et me ollaan niinku samaa porukkaa.” Vertaisuus ikääntyvien tietotekniikan oppimisen kokonaisuudessaYleinen
2008GHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaPoliittinen historiaSuvanto, KatariinaKysymys viihdytystoiminnasta armeijan valistustoiminnan kentässä jatkosodan aikana 1941-1944Yleinen
2008AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluTurunen, KaijaMuutosagentti : Hyvä aikuisten kirjapiirin opettajaYleinen
2008VTurun yliopistoKasvatustieteiden laitosZacheus, TuomasLuonnonmukaisesta arkiliikunnasta liikunnan eriytymiseen. Suomalaiset liikuntasukupolvet ja liikuntakulttuurin muutosYleinen
2009GHelsingin yliopistoKäyttäytymistieteellinen tiedekuntaKotitalous- ja käsityötieteiden laitosKotitaloustiedeKauppinen, EilaJos heti lataa kaiken ja osoittaa sormella, ei ne nuoret tule mukaan. Järjestöjen mahdollisuudet vaikuttaa nuorten ruokatottumuksiinJärjestöllinen
2009VLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKorpivaara, VarpuliisaOpintokeskusten itsearviointi – muuttuuko sana toiminnaksi?Järjestöllinen
2009GJyväskylän yliopistoLiikuntatieteellinen tiedekuntaLiikuntasuunnittelu ja -hallintoKulmala, KimmoSeura ja kunta yhteistyössä – Liikuntapalvelujen historiallinen kehitys Peräseinäjoella 1945–2004Järjestöllinen
2009GHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaPoliittinen historiaPackalén, OliviaSuomenruotsalaisuutta määrittämässä: Helsingin Arbetets Vänner osana ruotsinkielistä järjestökenttää 1800- ja 1900-lukujen taitteen SuomessaJärjestöllinen
2009GTampereen yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen historiaSimola, Outi”Ilomielin valmiina palvelemaan kun kutsuvi syntymämaani.” Pikkulottien ja suojeluskuntapoikien kansalaiskasvatus eteläpohjalaisessa paikallisyhteisössä 1927-1939Järjestöllinen
2009GJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaSosiologiaSurakka, HannaYhteistoiminta yksilöllistymisen yhteiskunnassa. Vapaaehtoistoiminta jyväskyläläisissä yhdistyksissäJärjestöllinen
2009AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluSalonen, KlausVaasa-opiston henkilöstön perehdyttäminenKansalais- ja työväenopistot
2009VHelsingin yliopistoSoveltavan kasvatustieteen laitosPartanen, Pirkko”Koko talo soi”. Klemetti-opisto suomalaisen musiikkikulttuurin kehittäjänä 1953-1968Kansanopistot
2009AMKTampereen AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluRusama, MattiKarkun evankelisen opiston gospellinjaKansanopistot
2009GSibelius-AkatemiaKirkkomusiikin osastoKirkkomusiikkiWinstén, RosinaLaulun aate: maakuntalaulujen historiaa nationalistisen kansanopistoaatteen siivittämänäKansanopistot
2009VLapin yliopistoHiltunen, Mirja Yhteisöllinen taidekasvatus: performatiivisesti pohjoisen sosiokulttuurisissa ympäristöissäYleinen
2009GJyväskylän yliopistoLiikuntatieteellinen tiedekuntaLiikuntapedagogiikkaMalk, Samuel & Taponen, RaimoHymyä ja hyvinvointia hakemassa – Aikuisten vapaa- aika- ja yrityspalvelutuotteisiin osallistuvien liikuntamotiivit ja liikuntaharrastuneisuusYleinen
2009GJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaKansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelmaSärkelä, MonaVoiko huono-osainen olla osallinen? Tarkastelussa päihteidenkäyttäjien, toimeentulotuen saajien, vankien ja asunnottomien osallisuus ja aktiivinen kansalaisuusYleinen
2009GJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaFilosofiaSiipola, ReijoVapauden, tietämisen ja moraalin snellmanilainen sidosYleinen
2009GJyväskylän yliopistoKasvatustiedeWallenius, JennyTutkimustiedon hyödyntäminen kunnissa: kohti kasvatustieteellisen tutkimuksen ja kuntien sivistystoimen toimivaa yhteistyötäYleinen
2010GOulun yliopistoHistoriaKapanen, MarjaOi hurmaa rytmin ja voimistelun. Oulun Kisa-Siskoista Oulun Voimisteluseuraksi 1930–2009Järjestöllinen
2010GJyväskylän yliopistoLiikuntatieteiden laitosLiikunnan yhteiskuntatieteetKärkkäinen, Anna-LeenaUrheiluseurat seudullisessa liikuntasuunnittelussa: Tutkimus liikunta- ja urheiluseurojen toiveista ja tarpeista Jyväskylän seudullaJärjestöllinen
2010GTampereen yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaValtio-oppiKauranen, AnneRakkikoiria, asiantuntijoita vai palveluntuottajia? Kansalaisjärjestöjen merkitys, tehtävät ja suhde valtionhallintoon kehityspolitiikan alallaJärjestöllinen
2010GJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaKansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelmaLeukumaa, RiikkaKansalaisjärjestöjen elävä tila. Tarkastelussa Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n lausunnot ja kannanototJärjestöllinen
2010GHelsingin yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen ja Pohjoismaiden historiaRassi, Johanna”Ei kansa elä vain leivästä.” Suomen Taideyhdistys ja taiteen kannattajakunnan muotoutuminen Helsingissä 1846-1865Järjestöllinen
2010AMKHUMAKSalmenjoki, Sini-Katariina”Vastauksien löytämistä tärkeämpää on löytää oikeat kysymykset” : Koulutusohjaajien rooli Rakennusliiton Uusi ote -koulutuksessaJärjestöllinen
2010AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajankoulutusAksela, Leena Yhdessä kädentaitoja oppimassa : kansalaisopiston käsityön opetuksen erityispiirteitäKansalais- ja työväenopistot
2010YAMKHaaga-Helia AMKLiikunta-alan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmaOjamo, Kirsi Projektisuunnitelma – penkkiurheilijan kuntosaliryhmät Harjulan kansalaisopistossa Kansalais- ja työväenopistot
2010AMKTampereen AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluKivirinta, TapioVoionmaan opiston elokuvakoulun opetussuunnitelman perusteetKansanopistot
2010YAMKSeinäjoen AMKSosiaali- ja terveysalan yksikköSosiaalialan koulutusohjelmaPalomäki, TuijaKoulutussuunnittelun kehittäminen Etelä-Pohjanmaan Opistossa – yksin vai tiimissä?Kansanopistot
2010GJyväskylän yliopistoYhteisöviestintäYlitalo, MerviBrändi strategisena kilpailutekijänä voittoa tavoittelemattomassa organisaatiossa: tapaustutkimus: Kuopion kesäyliopiston brändiKesäyliopistot
2010YAMKHaaga-Helia AMKLiikunta-alan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmaTiainen, Marja-LeenaOpetuksen suunnittelusta oppimisen suunnitteluun – : Liikunnanohjauksen perustutkinnon opetussuunnitelman kehittäminen Liikuntakeskus Pajulahdessa  Urheiluopistot
2010AMKTurun AMKLiiketalouden koulutusohjelmaWestergård, Olli Urheiluopisto Kisakeskus : tehoa sähköiseen markkinointiin Urheiluopistot
2010AMKJyväskylän AMKTietojenkäsittelyAhola, Mari; Haarala, MerjaSosiaalisen median hyödyntäminen projektitoiminnassa – case: ERKKERIYleinen
2010GLapin yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekuntaSosiologiaHakala, ElinaKehityksen prosessi vai hankkeen offensiivi – tapaustutkimus hankkeen vaikutuksistaYleinen
2010GÅbo AkademiYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaSosiaalipolitiikkaHästbacka, ElisabethFunktionshindrade i ljuset av aktivt medborgarskap. En studie av finländska politikers syn på funktionshindrades delaktighet i samhälletYleinen
2010GSibelius-AkatemiaMusiikkikasvatusIsotalo, SuviTapaus kuumat Altot : tutkimus viiden naisen lauluyhtyeestäYleinen
2010GTurun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden laitosJokinen, Mia-MariaOhjausosaaminen ja -asiantuntijuus aikuiskoulutuksen kentällä. Tiedotus-, neuvonta- ja ohjaustyötä tekevien henkilöiden näkemyksiä ohjaustyössä tarvittavista kompetensseista nyt ja tulevaisuudessaYleinen
2010VTurun yliopistoSosiaalitieteiden laitosKorkala, Siru Luottamuksen ilmeneminen alueellisissa yhteistyöverkostoissa Yleinen
2010GTurun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeLehtosaari, RachelLiikunta kansainvälisenä kielenä. Maahanmuuttajien liikuntasuhde ja näkemyksiä liikunnan vaikutuksesta kotoutumiseenYleinen
2010AMKJyväskylän AMKAmmatillinen opettajankoulutusLuoto, Kaija Sähköisen oppimisalustan käyttö : vapaan sivistystyön oppilaitoksen opetuksessaYleinen
2010VItä-Suomen yliopistoMatkaniemi, TeroKuopiolainen uinti paikallisena ja kansallisena kansalaistoiminnan ilmiönäYleinen
2010GÅbo AkademiVuxenpedagogikMörk, AnnikaDet fria bildningsarbetets roll och uppgifter : en deskriptiv studie av det fria bildningsarbetets historia och framtidYleinen
2010GJyväskylän yliopistoHumanistinen tiedekuntaYhteisöviestintäNiskala, NiinaMaineen ja tunnettuuden merkitys yhteishyvään pyrkivän organisaation legitimiteetin muodostumisessaYleinen
2010GÅbo AkademiYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaSosiaalipolitiikkaNynäs, IsabellaInvandring i ljuset av aktivt medborgarskap. En analys av regeringens invandrarpolitiska programYleinen
2010GHelsingin yliopistoKäyttäytymistieteellinen tiedekuntaOpettajankoulutuslaitosKäsityötiedePiesanen, AnneKäsityö ja aktivismi : Käsityö kansalaisaktivismin toimintamuotona 1800- ja 1900-lukujen vaihteen SuomessaYleinen
2010VItä-Suomen yliopistoPollari, PirkkoVapaan sivistystyön kieltenopettajien pedagogiset ratkaisut ja käytänteet teknologiaa hyödyntävissä vieraiden kielten opetuksessaYleinen
2011VTampereen yliopistoOjala, HannaOpiskelemassa tavallaan. Vanhat naiset ikäihmisten yliopistossaAvoin yliopisto
2011GÅbo AkademiHumanistinen tiedekuntaPohjoismainen etnologiaAckrén, Ann-BrittDe åländska marthorna – samhällsbyggare och kulturförvaltare Järjestöllinen
2011AMKSeinäjoen AMKKulttuurituotantoAhonen, TiinaKansainvälisyys osana 4H:n arkea : Kansainvälisen 4H-toiminnan kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla Järjestöllinen
2011GJyväskylän yliopistoLiikuntatieteellinen tiedekuntaTerveyskasvatusAuvinen, MariSuomen Voimisteluliiton (Svoli) jäsenseurat terveyden edistämisen toimintaympäristönäJärjestöllinen
2011GJyväskylän yliopistoPuheviestintä, yhteisöviestintäEl Said, MariaVapaaehtoisten roolin muotoutuminen Punaisen Ristin ystävätoiminnassaJärjestöllinen
2011GItä-Suomen yliopistoYhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekuntaSosiaalipolitiikkaKajos, TapioSosiaalialan kansalaisjärjestöt Euroopan unionissaJärjestöllinen
2011GJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaKansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelmaKoivula, EevaVapaapalokunta – Kasvupaikka kansalaistoiminnalle 1838-1938Järjestöllinen
2011GItä-Suomen yliopistoYhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekuntaYhteiskuntatieteiden laitosSosiaalipedagogiikkaKurki, KirstiVanhemmuutta tukeva kansalaisjärjestötoimintaJärjestöllinen
2011GItä-Suomen yliopistoYhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekuntaYhteiskuntamaantiedeLukkarinen, JaniAutonomia ei löydy ydinkeskustasta. Essee yhteiskunnallisista liikkeistä, tilallisesta konfliktista ja hallintamentaliteetistaJärjestöllinen
2011AMKLahden AMKLiiketalouden koulutusohjelmaNaukkarinen, Olli & Parkkonen, SamiKestävä kehitys Päijät-Hämeen urheiluseuroissa : case: Jalkapallo ja pyöräilyJärjestöllinen
2011GOulun yliopistoSuomen ja Skandinavian historiaNiemelä, Heidi”Kirottu V.P.K. se aina hätään joutuu” – Oulun vapaaehtoinen palokunta vuosina 1874–1939Järjestöllinen
2011GHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaViestintäOnkalo, Rita Elinikäisen oppimisen ja edunvalvonnan kohtaanto : aikuiskoulutusinformaatio palkansaajakeskusjärjestöjen verkkosivustoilla Järjestöllinen
2011GJyväskylän yliopistoLiikuntatieteellinen tiedekuntaLiikunnan yhteiskuntatieteetRautio-Sipilä, MarieUrheiluseuratoimijoiden poikkeavat näkemykset Nuori Suomi ry:stäJärjestöllinen
2011GTampereen yliopistoYhteiskunta- ja kulttuuritieteiden tiedekuntaHistoriaSaaranen, JanneKohti sivistymistä ja vapautumista. Suomalaisuuden rakentaminen Kansanvalistusseuran ja Työväen kalenterien elämäkertojen kautta 1900-1914Järjestöllinen
2011GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeAntinoja, AnuKansalaisopistot mielikuvien markkinoillaKansalais- ja työväenopistot
2011AMKSeinäjoen AMKKulttuurituotantoEromäki, MarikaAlueellinen kulttuurituottaja : Pienten kuntien yhteistyö kulttuuripalveluiden säilyttämiseksiKansalais- ja työväenopistot
2011GAalto-yliopistoLaskentatoimen laitosLaskentatoimiLaakso, ArttuTaloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle – Case Espoon kaupungin työväenopistoKansalais- ja työväenopistot
2011GLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusLabba, Inka”Hyvää mieltä ja aurinkoa kaamoksenkin keskelle” : osallistuminen kansalaisopisto-opintoihin ja opiskelun vaikutukset opiskelijoiden elämässä heidän omien käsitystensä valossaKansalais- ja työväenopistot
2011VHelsingin yliopistoKäyttäytymistieteiden laitosLang, TarjaMyyttisestä sankarirehtorista opistoäidiksi ja manageriksi : Sukupuolen näkökulma kansalais- ja työväenopiston johtajuuteenKansalais- ja työväenopistot
2011AMKPohjois-Karjalan AMKMuotoilun koulutusohjelmaMaasilta, Irma Verkko-opetus – mahdollisuus kädentaidon opetuksen kehittämiseen kansalaisopistossa Kansalais- ja työväenopistot
2011AMKPohjois-Karjalan AMKMuotoilun koulutusohjelmaMononen, Kirsi TULEVAISUUSKUVIA KÄDENTAITOJEN OPETUKSEEN : Kankaanpainanta Joensuun seudun kansalaisopistossaKansalais- ja työväenopistot
2011GTurun yliopistoKasvatustiedeNiininen, TainaAikuisen kansalaisopisto-opiskelijan opiskelun merkityksestä, näkemyksiä palvelun ja opetuksen laadusta sekä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta Sastamalan opistossaKansalais- ja työväenopistot
2011YAMKTampereen AMKTietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelmaOksanen, Esko Sosiaalisen median käyttöönottaminen Wellamo-opistossaKansalais- ja työväenopistot
2011AMKSatakunnan AMKLiiketalouden koulutusohjelmaTaloushallintoSalmi, PäiviKRIISIKUNNASTA TALOUDELLISESTI TERVEEKSI KUNNAKSI : – Tutkimus Merikarvian kuntatalouden kehityksestä 2005-2010Kansalais- ja työväenopistot
2011AMKTampereen AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluVarjus, Sointu Moodle-oppimisympäristö käsityötaiteen työpajaopintojen tueksi Otsolan kansalaisopistoon Kansalais- ja työväenopistot
2011GÅbo AkademiPsykologiaBodman, GhitaTionde läseåret och naturens inverkan på ungdomars välbefinnandeKansanopistot
2011GVaasan yliopistoKauppatieteellinen tiedekuntaJohtaminen ja organisaatiotNiemelä, PiaHenkistä hyvinvointia lisäävät ja heikentävät tekijät ja organisaatioon sitoutuminen – tutkimuskohteena kansanopistotKansanopistot
2011AMKHaaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaHupila, Janne; Koivunen, Marko Esteettömyyskartoitus ja siihen liittyvät kehittämisehdotukset Vierumäen Urheiluopiston Kaskela- ja Urheiluhalli- rakennuksissa : – näkö- ja liikuntavammaisen näkökulmasta Urheiluopistot
2011GJyväskylän yliopistoLiikuntatieteellinen tiedekuntaLiikunnan yhteiskuntatieteetHyvönen, PauliinaLiikuntaneuvojien urapolut. Tutkimus Kisakallion Urheiluopistosta vuosina 2005 ja 2006 valmistuneiden liikuntaneuvojien urapoluistaUrheiluopistot
2011AMKHaaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaRajakko, Tanja Vierumäen kansainvälisyysviikko ja sen kehittäminenUrheiluopistot
2011AMKHaaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaVäisänen, TanjaUuden liikunnanohjaajan perehdytysopas Liikuntakeskus PajulahdessaUrheiluopistot
2011GHelsingin yliopistoKasvatustieteellinen tiedekuntaKäyttäytymistieteiden laitosKasvatustiedeAhtee, EevaKohti määrittämätöntä. Maahanmuuttajien vertaisryhmiin osallistuneiden naisten toimijuus Yleinen
2011GHelsingin yliopistoKäyttäytymistieteellinen tiedekuntaKasvatustiedeAlanko, MariaKolmiulotteisena kerrottu opettajuus. Vapaan sivistystyön ranskan kielen opettajien tilanteisia tarinoita omasta urapolustaan, opettajuudestaan ja oppikirjan valinnastaanYleinen
2011AMKHUMAKKansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaElfving, MaaretBahá’í-opintopiirit – Innostamisen areenaYleinen
2011AMKHUMAKKulttuurituotantoHeikkinen, AnttiRahaa, resursseja ja lisää rahvasta! : kulttuuri- ja vapaa-aikatoimijoiden kehittämisajatuksia Hankasalmen kunnan palveluistaYleinen
2011GHelsingin yliopistoKäyttäytymistieteiden laitosKasvatustieteiden koulutusHelenius, Anne”Nää asiat mun pitäis opettaa tällä tasolla ja katsoo, et missä kirjassa nää tulis niinku järkevästi ja selkeesti oikeessa järjestyksessä : S2-opettajat puhumassa oppikirjavalinnoista vapaassa sivistystyössäYleinen
2011GJyväskylän yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaFilosofiaHumisto, TaijaFoucaultilainen näkökulma kansalaisyhteiskuntaan. Mihin sitä voi käyttää ja kannattaako se?Yleinen
2011GJyväskylän yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen kieliJäppinen, OiliOppikirjat tavoitteiden tulkitsijoina ja tukijoina. Tekstitaidot aikuisille maahanmuuttajille tarkoitetuissa suomen kielen oppikirjoissaYleinen
2011GLapin yliopistoKäyttäytymistieteellinen tiedekuntaAikuiskasvatusKautto, AnnePonnistelua, nautintoa ja toimijuutta. Ikääntyneet opiskelijoina ja tutkijoinaYleinen
2011GOulun yliopistoHumanistinen tiedekuntaAate- ja oppihistoriaKoivu, MattiNaisten vapaaehtoinen uskonnollinen ja kansansivistyksellinen aktiivisuus 1890-luvulta 1910-luvun alkuun Ylikartanon kirjeenvaihdon valossaYleinen
2011LiHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaSosiaalitieteiden laitosSosiaalipolitiikkaLaiho, Maija SirkkaTietokone ikäihmisen arjessaYleinen
2011GTampereen yliopistoYhteiskunta- ja kulttuuritieteiden tiedekuntaSosiologiaLaitinen, PirkkoSenioriaktivismi – Harmaan kansalaistoiminnan uusi suunta?Yleinen
2011GJyväskylän yliopistoLiikuntatieteellinen tiedekuntaLiikunnan yhteiskuntatieteetMalmivaara, EveliinaKomialta kirkolta – Ei palio muualta viittisi ollakaan. Sata vuotta ylistarolaista liikuntahistoriaaYleinen
2011GJyväskylän yliopistoHumanistinen tiedekuntaMusiikkikasvatusMustonen, Ninna”Hetkinen, hienoo! Otetaanko uudestaan?” – Opetuskokemuksia muusikkoperspektiivistäYleinen
2011VItä-Suomen yliopistoSosiaalipedagogiikkaNiemelä, SeppoSivistyminen. Sivistystarve ja -politiikka pohjoismaisessa kansansivistystraditiossaYleinen
2011GVaasan yliopistoFilosofinen tiedekuntaAluetiedeNurmi, PiritaHarrastusmahdollisuudet Lapuan kylissä. Nykytilanne ja toiveet tulevastaYleinen
2011GJyväskylän yliopistoTietojärjestelmätiedeTanskanen, MailisIkääntyminen ja tietotekniikan oppiminen: ”Kaikki uutta!”Yleinen
2011GÅbo AkademiKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeTurunen, AnnikaVad är fritt bildningsarbete? En studie om den fria bildningens roll och framtid i FinlandYleinen
2012GJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeLahtinen, Minna-MariaVertaistuella verkkoon. Tutkimus ikääntyvien yliopiston tietotekniikkatutoreiden ohjauskokemuksistaAvoin yliopisto
2012GLapin yliopistoTaiteiden tiedekuntaKuvataidekasvatusMikkonen, Soila & Partanen, Elina”Nyt se on se väylä löytyny” – Toimintatutkimus ikääntyvien yliopiston taidepiiristäAvoin yliopisto
2012GHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaTalous- ja sosiaalihistoriaAhola, RikuToverit työväentalolta: Malmilaiset nuorisoaktiivit kansandemokraattisessa järjestöverkostossa 1940-luvulta 1960-luvulleJärjestöllinen
2012GTurun yliopistoHumanistinen tiedekuntaKulttuuriperinnön tutkimusAitto-oja, SuviPorin VPK 1863-1986. Erään kulttuuriperintöprosessin kehyskertomusJärjestöllinen
2012AMKHUMAKKansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaBusk, IdaNuorten palautetta ja ajatuksia 4H-yrittäjyydestä, työelämästä ja kansainvälisyydestä : Vaikuttavuusarviointi Yritetään Yhdessä -hankkeelle Järjestöllinen
2012GHelsingin yliopistoMaatalous-metsätieteellinen tiedekuntaElintarvike-ekonomiaEnglund, NiaMartat Reilun kaupan edistäjinä – marttojen mielipiteitä Reilusta kaupasta ja vapaaehtoistoiminnastaJärjestöllinen
2012YAMKHaaga-Helia AMKLiikunta-alan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmaHurskainen, JariStrategian toimeenpano liikunta- ja urheilujärjestöissäJärjestöllinen
2012GJyväskylän yliopistoPsykologian laitosPsykologiaKallanranta, MinttuElämän tarkoituksellisuuden kokemus ja sisältö vapaaehtoistyöhön osallistuvilla yli 60-vuotiailla eläkeläisnaisillaJärjestöllinen
2012GJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeKyttä, JaanaAlkiolaisuus nykypäivän nuorisoseurakasvatuksessaJärjestöllinen
2012GHelsingin yliopistoKäyttäytymistieteellinen tiedekuntaOpettajankoulutuslaitosKäsityötiedeLehti, HelkaTekstiilikäsityökurssin kehittäminen verkko-oppimisympäristöönJärjestöllinen
2012GItä-Suomen yliopistoKotitaloustiedeRoivainen, RiikkaUutta kotitalousideologiaa luomassa. Arjen hyvinvoinnin edistämistä kotitalousneuvonnan näkökulmastaJärjestöllinen
2012AMKHämeen AMKSvärd, PäiviSECOND LIFE -KURSSIEN OSALLISTUJIEN JA KOULUTTAJIEN KOKEMUKSIA TOIMINNASTA JA OPISKELUSTA VIRTUAALIMAAILMASSA : Johtopäätöksiä oppimisympäristön suunnitteluunJärjestöllinen
2012GItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaKäsityötiedeTorvinen, Heidi & Kujanpää, PiiaKätevät martat tekevi. Tekstiilityöartikkelit ja -ohjeet Marttaliiton lehdissä 1900-luvulta 2000-luvulleJärjestöllinen
2012GJyväskylän yliopistoOpettajankoulutuslaitosVantola, NooraToiminnanohjaus vapaaehtoisen tukena : Helsingin Tyttöjen Talon vapaaehtoisten naisten kokemuksia toiminnanohjauksestaJärjestöllinen
2012AMKTampereen AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluAhonen, Pia-MariaKansalaisopiston kädentaitojen opetuksen kehittämisen mahdollisuuksiaKansalais- ja työväenopistot
2012GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusAhonen, Pia-MarikaElämänhallintaa ja elämyksiä. Kansalaisopistossa opiskelevien eri-ikäisten naisten käsityölle antamat merkityksetKansalais- ja työväenopistot
2012GTampereen yliopistoKasvatustiedeHällstén-Huuki, Tanja”Ihminen tarvitsee ihmistä.” Kirjallisuuspiirin keskustelunanalyysiä: vuorovaikutus ja keskeiset teematKansalais- ja työväenopistot
2012GLapin yliopistoTaiteiden tiedekuntaKuvataidekasvatusHautamäki, Ulla & Terävä, EevaTaide lähellä lasta; vanhemmille merkityksellisiä tekijöitä lasten taiteen perusopetuksessa Auranlaakson kansalaisopiston alueellaKansalais- ja työväenopistot
2012GJyväskylän yliopistoLiikuntapedagogiikkaHudd, MariaLiikunta mielessä – liikunta elämässä : työväenopiston liikuntakurssin osallistujien kokemuksia liikunnan harrastamisestaKansalais- ja työväenopistot
2012AMKDiakonia-AMKSosiaalialan koulutusohjelmaSosionomiKinnunen, Tiina; Karjalainen, KatiKotona vai kylässä? : Pieksämäen Seutuopisto maahanmuuttajien kotoutumisen tukenaKansalais- ja työväenopistot
2012GJyväskylän yliopistoHumanistinen tiedekuntaMusiikkikasvatusKivioja, KaritaKitaransoiton alkeisopetus – Toimintatutkimus Jyväskylän seudun kansalaisopistossaKansalais- ja työväenopistot
2012GItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian osastoKasvatustiedeKuusonen, ArmiAikuinen mies opiskelijanaKansalais- ja työväenopistot
2012GItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian osastoKasvatustiedeMiikki, MinnaToimintatutkimus ohjaus- ja tukipalveluiden kehittämisprosessin käynnistymisestä aikuisopistossa ”ettei ne sit heitä pensseleitä santaan ja sano et nyt riitti”Kansalais- ja työväenopistot
2012AMKHUMAKKulttuurituotannon koulutusohjelmaOjala, Anni Tunteiden avaruus : Espoon kaupungin työväenopiston musiikin taiteen perusopetusryhmän lopputyökonsertti 2012 ja sen tuottaminenKansalais- ja työväenopistot
2012GLapin yliopistoTaiteiden tiedekuntaKuvataidekasvatusPokela, HeidiMangan piirtämisen oppia etsimässä ; japanilaisvaikutteisen sarjakuvan opetusnäkymät Pohjois-SuomessaKansalais- ja työväenopistot
2012GTurun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaErityispedagogiikkaSuni, LiisaKokemuksia kansalaisopistojen esteettömyydestä. Kyselytutkimus vammaisille, kuuroille, erilaisille oppijoille ja pitkäaikaissairaille opiskelijoilleKansalais- ja työväenopistot
2012GHelsingin yliopistoKäyttäytymistieteellinen tiedekuntaOpettajankoulutuslaitosKäsityötiedeVaara, MaijaRaumalace.fi-verkkosivusto itseopiskelumateriaalinaKansalais- ja työväenopistot
2012GOulun yliopistoHistoriaHaverinen, LeenaYleviä ihanteita, päivittäistä pakinaa. Limingan kansanopiston Vesa-lehden kirjoittelu vuosina 1895-1962Kansanopistot
2012VItä-Suomen yliopistoHuttunen, TainaPitkä tie Pohjois-Karjalasta Arkadianmäelle Naisten edustajaehdokkuudet ja naiskansanedustajien kouliintumishistoria 1907–1999Kansanopistot
2012YAMKHUMAKJärjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelmaKannisto, Marja Yhteistyön linjoja rakentamassa : Kansanopiston ja nuorten työpajan välisen palvelutuotannon kehittäminen Kansanopistot
2012GHelsingin yliopistoKäyttäytymistieteellinen tiedekuntaErityispedagogiikkaMarkkanen, MinnaKansanopistojen esteettömyys erilaisten oppijoiden ja vammaisten opiskelijoiden näkökulmasta: Yhdenvertaisten opiskelumahdollisuuksien esteetKansanopistot
2012AMKCentria AMKLiiketalouden koulutusohjelmaSöderberg, MargaretaYhdistyksen tunnuslukuanalyysi ja rahoituslaskelma : Raudaskylän Kristillinen OpistoKansanopistot
2012GItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian osastoKasvatustiedeUljas, Iida-Maria”No puhua sai ja kaikista huolehdittiin”. Ohjauksen palvelujärjestelyt Reisjärven kristillisessä opistossaKansanopistot
2012AMKLahden AMKLiiketalouden koulutusohjelmaRitamäki, Janne Sisäisen viestinnän kehittäminen : case: Vierumäki Urheiluopistot
2012AMKHaaga-Helia AMKLiiketalouden koulutusohjelmaAnttila-Eskelinen, TeijaKuluttajansuojan ulottaminen julkisiin hyvinvointipalveluihinYleinen
2012VÅbo AkademiBiskop, Gunnel Dansen för åskådare : intresset för folkdansen som estradprodukt och insamlingsobjekt hos den svenskspråkiga befolkningen i Finland under senare delen av 1800-talet Yleinen
2012GÅbo AkademiHumanistinen tiedekuntaPohjoismainen etnologiaEkqvist, MariaEn bakgrund till Svensk-Finlands textilarkiv. En etnologisk analys av organisationsfältet kring och ideologier bakom hemslöjdsinsamlingen i Finlands svenskbygder omkring 1900-1939Yleinen
2012GTurun yliopistoYhteiskuntatieteellinen tiedekuntaSosiologiaHaltia, MaijuNuorten kansalaiskulttuurit ja media. Näkökulmia nuorten aktiiviseen kansalaisuuteenYleinen
2012GItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian osastoKasvatustiedeHämäläinen, PirjoAiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Aikuiskasvatus-lehden kirjoituksien valossa vuosina 1997 – 2010Yleinen
2012GJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusHellsten, TanjaIkääntyneiden kokemuksia oppimisestaYleinen
2012AMKTampereen AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluHiidenoja-Sirén, Tiina; Juhola, Anniina; Väkiparta, KatjaJuhlava Päivällinen -kokkikurssi Yleinen
2012VSibelius-AkatemiaJaakkola, SoilaPolkuja kuorosäveltapailuun: kuorosäveltapailukirjat aikuisen kuorolaulajan nuotinluku- ja säveltapailutaidon kehittäjinäYleinen
2012GItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian osastoKasvatustiedeJämsén, HelenaKanssa-lainen. Kertomuksia aktiivisesta kansalaisuudestaYleinen
2012GLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusLintupuro, HannaInkluusiota johtamassa: Inkluusion haasteet vapaan sivistystyön rehtoreilleYleinen
2012AMKHUMAKKansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaNissinen, JonnaOutokumpulaisten seitsemäsluokkalaisten liikuntaharrastuneisuusYleinen
2012GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedePätäri, JenniLegitimaatiotulkintoja vapaasta sivistystyöstä. Diskurssianalyyttinen tutkimusYleinen
2012GHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaKäytännöllinen filosofiaSarhimaa, JuttaRadikaaleja huivityttöjä? Demokraattinen kansalaisuus moderneissa demokratiateorioissaYleinen
2012VTurun yliopistoKasvatustieteiden laitosTaneli, Matti Kasvatus on kasvamaan saattamista. Kasvatusfilosofinen tutkimus J. A. Hollon sivistyskasvatusajattelusta Yleinen
2013VHelsingin yliopistoSuomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjalisuuksien laitosKotimainen kirjallisuusAhola, SuviLukupiirien Suomi. Yhteisöllistä lukemista 149 suomalaisessa lukupiirissä 2009Järjestöllinen
2013GOulun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaMusiikkikasvatusEkdahl, KaisaPuhallinorkesteriharrastuksen anti. Tapaustutkimus Ykspihlajan Työväen SoittajistaJärjestöllinen
2013GHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaTalous- ja sosiaalihistoriaEnbom, LeenaTyöväentalolle vai seurahuoneelle? Työväen vapaa-ajantoiminta, politiikka ja vastarinta 1920- ja 1930-lukujen tehdasyhdyskunnassaJärjestöllinen
2013GJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusHölttä, ElinaNuorisojärjestöjen sisäinen demokratia, demokratiakasvatus ja osallistuminenJärjestöllinen
2013GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeHonkala, Soile & Nissinen, KatjaVoiko peukuttamalla muuttaa maailmaa? Sosiaalinen media kansalaisvaikuttamisessa – oppimisen paikka kansalaisjärjestöissäJärjestöllinen
2013GLapin yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekuntaSosiaalityöKortesalo, Pia”Naisten koulu antaa naiselle se hyvä tietoa, se koko elämän tietoa ”: maahanmuuttajanaisten kokemuksia Oulun Seudun SetlementtityöstäJärjestöllinen
2013GItä-Suomen yliopistoYhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekuntaSosiaalipedagogiikkaKuittinen, Tiina”Tahto toimia”. Toiminnallisuus Hull House -setlementissäJärjestöllinen
2013GHelsingin yliopistoTeologinen tiedekuntaSuomen ja Skandinavian kirkkohistoriaLahti, EmiliaSiveelliset naiset, siveettömät miehet: Naisasialiikkeen vastustama kaksinaismoraali ja sille vastineeksi luodut ihanteet Koti ja yhteiskunta -lehdessä 1889–1893Järjestöllinen
2013GHelsingin yliopistoKäsityötiedeLaukkanen, MinttuHyväntekeväisyyskäsityötJärjestöllinen
2013VHelsingin yliopistoFilosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitosNurminen, PerttiAatteesta ammatiksi – puoluetyötä ja punapääomaa. Julius Nurmisen ja Annan Haverisen (ent. Nurminen) elämä ja toiminta työväenliikkeen järjestöaktiiveina 1900-luvun alkuvuosikymmeninäJärjestöllinen
2013GTurun yliopistoSosiaalitieteiden laitosSosiologiaOdoumonhou, HetaMuutoksen avaimet. Tapaustutkimus opinnollisesta mielenterveyskuntoutuksestaJärjestöllinen
2013GItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian osastoAikuiskasvatusPaakkinen, Eeva”Hurmosta ja hulluutta”. Mikkis-teatterilaisten teatteriharrastusmotiivit ja oppimiskokemuksetJärjestöllinen
2013GTampereen yliopistoInformaatiotieteiden tiedekuntaInformaatiotutkimus ja interaktiivinen mediaPalmu, Saara-MariaVasemmistonuorten ja Kokoomuksen Nuorten Liiton järjestöaktiivien ilmastonmuutosta koskeva tiedontarve, tiedonhankinta ja tiedonkäyttöJärjestöllinen
2013GTurun yliopistoKasvatustiedePyy, Mika”Vääriä veneilijöitä kouluttamassa” : Suomen moottoriveneliiton/Suomen veneilyliiton koulutusjärjestelmän kehitys 1948-2010Järjestöllinen
2013GHelsingin yliopistoKäyttäytymistieteellinen tiedekuntaYleinen ja aikuiskasvatustiedeTarkiainen, VirpiEpilepsiaelämää verkossa: kokemusten jakamista ja vertaistukea verkkoympäristössäJärjestöllinen
2013AMKHämeen AMKKestävän kehityksen koulutusohjelmaAhokas, Marjut Valkeakoski-opiston kestävän kehityksen viestinnän kehittäminen Kansalais- ja työväenopistot
2013GAalto-yliopistoSchool of BusinessBorger, NinaMarkkinoinnin keinot vastata vapaa-ajan aikuiskoulutustarpeisiin. Case: Espoon työväenopistoKansalais- ja työväenopistot
2013GÅbo AkademiSociologiBörman, RebeccaÅbo svenska arbetarinstitut : en resurs i förverkligandet av ungdomsgarantin? Kansalais- ja työväenopistot
2013VLappeenranta University of TechnologyEloranta, LeenaInnovation in a non-formal adult education organisation – multi-case study in four adult education centresKansalais- ja työväenopistot
2013GLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeHooli, TarjaSivistyshyöty ja sosiaalinen pääoma Tornion kansalaisopiston opiskelijoiden kokemanaKansalais- ja työväenopistot
2013GAalto-yliopistoTaiteiden ja suunnittelun korkeakouluMuotoilun laitosKurronen, JarkkoMuotoilu & kunta: muotoilun lähtökohdat ja mahdollisuudet osana julkisen sektorin uudistamistaKansalais- ja työväenopistot
2013GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaLappalainen, KaisaVapaa sivistystyö koulutuspoliittisessa ohjauksessa. Kansalaisopistojen opetushenkilöstön kehittäminen Osaava-ohjelmassaKansalais- ja työväenopistot
2013GTurun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteidenAikuiskasvatusLindgren, HanneleItämaisen tanssin opettajaksi kasvu ja kehittyminenKansalais- ja työväenopistot
2013YAMKLahden AMKYrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmaLovikka, Esko Vapaan sivistystyön teknisen työn opetuksen kehittäminen : case: Valkeakoski-opiston kansalaisopistoKansalais- ja työväenopistot
2013AMKHämeen AMKMuotoilun koulutusohjelmaLovikka, Tytti Yhteisloimimalliston suunnittelu Vanajaveden Opiston kurssikäyttöön Kansalais- ja työväenopistot
2013AMKTampereen AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluMännistö, Hannele Kansalaisopiston opintotarjonnan kehittäminen Kansalais- ja työväenopistot
2013GItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian osastoKasvatustiedeMiinin, MinttuOppivan organisaation kulttuuri kansalaisopiston kontekstisaKansalais- ja työväenopistot
2013AMKTampereen AMKAmmatillinen opettajakorkeakouluNiiranen, Päivi ”Vaihtelua arkeen”, ”Kaikki peliin!” : Kansalaisopiston ompelukurssilaisten kokemuksia opinnoistaanKansalais- ja työväenopistot
2013GJyväskylän yliopistoViittomakieliNyman, KatariinaKulttuurin opetus kansalaisopistojen suomalaisen viittomakielen ja englannin kielen alkeiskursseillaKansalais- ja työväenopistot
2013AMKHaaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaOras, Mira ”Motivaatiota ei saa purkissa”: Porvoon kansalaisopiston liikuntakurssien opiskelijoiden motivaatiotekijätKansalais- ja työväenopistot
2013GItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaSoveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto (Savonlinna)KäsityötiedeRotinen, HannaKankaankudonnan harrastamisen merkityksiä harrastajien kertomanaKansalais- ja työväenopistot
2013AMKHaaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaTallqvist, Eeva Oulun kansalaisopiston liikunnan tuotepaketit : Kuntoliikunnan ja hyvän olon kurssit Kansalais- ja työväenopistot
2013GJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusErkko, Suvi”Elämäni paras vuosi” – Kansanopisto-opintojen rooli opiskelijan elämän nivelvaiheessaKansanopistot
2013AMKTurun AMKMusiikin koulutusohjelmaLehtinen, Outi Musiikkiterapia Turun kristillisen opiston opiskelijahuollon työvälineenäKansanopistot
2013AMKOulun seudun AMKVestinnän koulutusohjelmaRojola, Markus Käyttäjä on kuningas : Internetsivustojen käytettävyysKansanopistot
2013GTurun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden laitosKasvatustiedeSipilä, KatariinaPeruskoulunsa päättävien koulukokemukset ja tulevaisuuden suunnitelmat Luupin alla Varsinais-Suomessa ja SatakunnassaKansanopistot
2013GTampereen yliopistoYhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköHistoriaMiika, Jarkko”Kirjastotyö ammattina arvoonsa!” : yleisten kirjastojen asema ja tehtävä suomalaisen yhteiskunnan ja vapaan sivistystyön osana valtiollisen kirjastohallinnon syntyvaiheessaKirjastot
2013GLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeNikupeteri, TuomasItsearviointi ja tavoitteenasettelu Lapin urheiluakatemiassa: arviointitutkimus psyykkisen valmennuksen menetelmän toteutumisesta lukuvuonna 2012–2013Urheiluopistot
2013GÅbo AkademiAhlbäck, Linda Liv och lärande : en narrativ studie kring livslångt lärande bortom ekonomi Yleinen
2013GJyväskylän yliopistoValtio-oppiJakonen, OlliKilpailu- vai hyvinvointivaltion kulttuuripolitiikkaa?: kulttuuri, nationalismi ja talous Suomen eduskuntapuolueiden ohjelmien sivistys- ja kulttuuripolitiikassa 2000-luvullaYleinen
2013GHelsingin yliopistoHumanistinen tiedekuntaFilosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitosSuomen ja pohjoismaiden historiaKotioja, EevaEI ANNETA LIEKIN SAMMUA: NAISET OSANA NATIONALISTISTA LIIKEHDINTÄÄ SUOMESSA VUOSINA 1932-1944Yleinen
2013GTampereen yliopistoYhteiskunta- ja kulttuuritieteiden tiedekuntaSosiaalipolitiikkaKurhinen, JuliaSitten kun olen suomalainen… Venäjänkielisten maahanmuuttajien käsitykset kotoutumisestaYleinen
2013VTampereen yliopistoMäkelä, MarianneYhdenvertainen oikeus sivistykseen. Tutkimus sivistyksellisen yhdenvertaisuuden perusoikeuden sisällöstä erityisesti yhdenvertaisessa oikeudessa perusopetukseen, taiteen perusopetukseen ja kuntien kulttuuripalveluihinYleinen
2013GJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedePölkki, Satu”Yksi aikuinen vastaa viittä nuorta.” Ohjaus- ja neuvontatyön parissa työskentelevien käsityksiä aikuisuuden tuomista erityispiirteistä ohjaukseen.Yleinen
2013VTurun yliopistoRantala, Heli Sivistyksestä sivilisaatioon. Kulttuurikäsitys J. V. Snellmanin historiallisessa ajattelussaYleinen
2013VTaideyliopiston Sibelius-AkatemiaMusiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osastoRantanen, SaijaleenaLaulun mahti ja sivistynyt kansalainen. Musiikki ja kansanvalistus Etelä-Pohjanmaalla 1860-luvulta suurlakkoonYleinen
2013AMKHUMAKKansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaRasi, SariKaakon kaksikon vapaa-aikapalvelut omassa toimintaympäristössäänYleinen
2013VHelsingin yliopistoSosiaalitieteiden laitosVarjonen, SirkkuUlkopuolinen vai osallistuja? Identiteetit, ryhmäsuhteet ja integraatio maahanmuuttajien elämäntarinoissa Yleinen
2013LiTaideyliopistoTeatterikorkeakouluEsittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke)Ventola, Marjo-RiittaOsallistava teatteri – laadukas aikalaiskonseptiYleinen
2014GHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaPolitiikan ja talouden tutkimuksen laitosPoliittinen historiaHakoniemi, Elina Taistelua tiedon taltoin. Kansallinen ja kansainvälinen suomalaisen sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen kansainvälisyyskasvatuksessa 1965–1978Järjestöllinen
2014GJyväskylän yliopistoLiikuntapedagogiikkaHuoman, SamiUrheiluseuratoiminnan merkitys lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisessäJärjestöllinen
2014AMKHUMAKKansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaLaine, SanniVapaaehtoisten kokemukset Taksvärkki ry:n hanketyöryhmistä ja opintopiireistä Järjestöllinen
2014GValtiotieteellinen tiedekuntaPolitiikan ja talouden tutkimuksen laitosTalous- ja sosiaalihistoriaOlavinen, IrisOsuuskaupallista valistusta perheenemännille. Naiset Mukaan -valistustoiminnan muodostuminen kansainvälistä viitekehystä vasten 1920-luvulta 1930-luvun alkuunJärjestöllinen
2014GTurun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaPaavolainen, Anne Itseä etsimässä – Nuoren identiteetti vapaaehtoistyössäJärjestöllinen
2014GLapin yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekuntaSosiologiaRantaharju, MikaToiminnanjohtajan jälkitraditionaalinen identiteetti ja sitoutuminen 4H -järjestön kehittyvässä hanketoiminnassaJärjestöllinen
2014GHelsingin yliopistoRantanen, Mirjami Verkko oppimisen tilana kotitaloudessaJärjestöllinen
2014GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaSipilä, Outi”Se on muovannut minua ihmisenä varmasti parempaan suuntaan ja ollut yksi tapa löytää merkitys omalle elämälle”. Vapaaehtoistoiminta kasvattajana elämänkulussaJärjestöllinen
2014GItä-Suomen yliopistoYhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaSosiaali- ja terveysjohtamisen laitosSosiaalipedagogiikkaTimonen, Paula”Ihminen ei ole valmis milloinkaan” – itsekasvatusaate Santeri Alkion ajattelussaJärjestöllinen
2014AMKTampereen AMKLiiketalouden koulutusohjelmaAlapiha, Heli Karstulan kansalaisopiston markkinointi- ja tiedotussuunnitelmaKansalais- ja työväenopistot
2014AMKTampereen AMKSosiaalialan koulutusohjelmaEkmark-Karttila, TessaHip hei liikkumaan! : ajatuksia Pirkan opiston lasten liikunnan kehittämiseksiKansalais- ja työväenopistot
2014AMKLaurea-AMKLiiketalouden koulutusohjelmaLeskinen, Sari Saamen kielen opetuksen kysyntä pääkaupunkiseudulla Kansalais- ja työväenopistot
2014GÅbo AkademiPedagogiska fakultetenSlöjdpedagogikLyttbacka, CeciliaAtt slöjda är toppen, för både kroppen och knoppen : en kvalitativ studie om hur hobbyslöjdare upplever välmående i relation till slöjdKansalais- ja työväenopistot
2014GLapin yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekuntaSosiaalityöMarttila, LeenaSosiaaliset suhteet mikro-, meso- ja makrotasolla: systeemiteoreettinen lähestymistapa Oulun seudun 18-29-vuotiaiden nuorten aikuisten hyvinvointiinKansalais- ja työväenopistot
2014GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaSinisalo, MaijaLähikuvassa kansalaisopiston tuntiopettajaKansalais- ja työväenopistot
2014GLapin yliopistoTaiteiden tiedekuntaKuvataidekasvatusVolotinen, TerhiNäkymätön taide: näkövammaisten kokemuksia kuvataideopetuksestaKansalais- ja työväenopistot
2014AMKLahden AMKSosiaalialan koulutusohjelmaAntila, Elli-Maija Näen sinussa timantin : omakuvavalokuvauskurssi kansanopistossa opiskeleville nuorilleKansanopistot
2014AMKHUMAKKansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaHuovinen, Kaarina Kuurojen kansanopiston rooli kotoutumisessa : Kuurojen kansanopiston entisten maahanmuuttajaopiskelijoiden jatkotilanteiden selvitysKansanopistot
2014GLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeKarjalainen, JaanaMuutosmatkalla kansanopistoperheestä oppilaitokseksi: yhteisöllisyyden ilmeneminen ja sosiaalisen pääoman rakentuminen Peräpohjolan Opiston henkilöstön kertomuksissaKansanopistot
2014AMKLahden AMKMuotoilun koulutusohjelmaVirtanen, Minna EILEN – TÄNÄÄN – HUOMENNA : peruskorjaussuunnitelma Perheniemen evankelisen opiston kampusalueen kartanossa Kansanopistot
2014AMKLahden AMKHotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmaAiro, Paavo; Puonti, Harri Kouvolan asema urheilumatkailumarkkinoilla Urheiluopistot
2014YAMKHaaga-Helia AMKLiikunta-alan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmaEronen, MiiaAskel kohti kokonaisvaltaisempaa valmennuspalvelutarjontaa : – henkisen valmennuksen toimintamallin kehittäminen Itä-Suomen Liikuntaopistolle Urheiluopistot
2014GÅbo AkademiPedagogiska fakultetenAllmän pedagogikBack, CamillaLust att lära : en fallstudie av pensionärers motiv för att delta i kurser inom fria bildningenYleinen
2014GTampereen yliopistoInformaatiotutkimus ja interaktiivinen mediaEeli, KatjaMaahanmuuttajanaisten tiedontarpeet ja tiedonhankinta Yleinen
2014GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeHankala, Ullastiina”Empatia, aito toisen hyväksyminen, arvostaminen, huumori, lämpö. Tän tyyppiset asiat, kyllä se näillä toimii ooppa sä missä hyvänsä. Eihän tää sinänsä oo vaikeeta jos tästä ei tee vaikeeta”: sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssäYleinen
2014GJyväskylän yliopistoFilosofiaMetsäpelto, VilleSivistyksen käsite modernin ihmisen kasvussaYleinen
2014GHelsingin yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitosSuomen kieliMoisander, TiinaTehääks verbeillä puheen tuntua? : Aikuisille suunnattujen S2-oppikirjojen dialogit puhekielen mallin rakentajinaYleinen
2014GLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaLuokanopettajakoulutusPalojärvi-Serratti, Johanna ”Ne oppii paremmin niin ku tekemällä” : työpajaohjaajien käsityksiä maahanmuuttajien oppimisestaYleinen
2014GLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusSainio, IlariAikuiskasvatuksellisen pääoman luominen: Lapin aikuiskoulutuksen kehittäminen verkostoyhteistyössäYleinen
2014GTampereen yliopistoKasvatustieteiden yksikköAikuiskasvatusSikanen, MirvaMielikuvia musliminaisten osallistumisesta koulutukseen ja työelämään SuomessaYleinen
2015GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaTuovinen, AnttiAikuisopiskelijoiden opiskeluorientaatiot: Tutkimuskohteena ammatilliset aikuisopiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijatAvoin yliopisto
2015GHelsingin yliopistoKäyttäytymistieteellinen tiedekuntaOpettajankoulutuslaitosErityispedagogiikkaHaapiainen, Sophie-MadeleineParin kanssa paremmin – Resonaarin soittokaveritoiminta Vertaisoppimisen ja vapaaehtoisuuden monet mahdollisuudet minäkuvan rakentajinaJärjestöllinen
2015GTampereen yliopistoYhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköSosiaalityöKalliokoski, MinnaOmaishoidon vapaaehtoinen tukityö Hämeenlinnassa ja Lahdessa – Järjestöt vahvistamassa aktiivista kansalaisuutta Järjestöllinen
2015GJyväskylän yliopistoSuomen historiaMuhonen, VeeraTyöväen naiset vapaalla : Jyväskylän ja lähiseudun työläisnaiset loman ja vapaa-ajan järjestäjinä 1906-1939Järjestöllinen
2015GLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeHerajärvi, MarjukkaTraumaattinen kriisi ja siitä selviäminen – opettajien työssään saamien kokemusten tarkasteluaKansalais- ja työväenopistot
2015YAMKHaaga-Helia AMKLiikunta-alan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmaKanerva, Risto”Se on kai sama kuka palvelua järjestää, kunhan sitä järjestetään” – vai onko? : Asiakastutkimus Tuusulan kansalaisopiston ja Tuusulan liikuntapalveluiden ohjaustoiminnasta  Kansalais- ja työväenopistot
2015AMKKymenlaakson AMKLiiketalouden koulutusohjelmaJulkishallinto ja jurudiikkaKönönen, MikaJulkisyhteisö kustannuspaineiden puristuksessa : Tarkasteltavana Kotkan opistoKansalais- ja työväenopistot
2015GLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeKyngäs-Teeriniemi, LeilaMiesten kokemuksia opiskelusta ja viestinnästä Taivalkosken kansalaisopistossaKansalais- ja työväenopistot
2015GItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian osastoKasvatustiedeLehtonen, SonjaKansalaisopiston opetuksen vaikuttavuus ja laatu opiskelijoiden kokemana. Tapaustutkimus Kirkkonummen kansalaisopistostaKansalais- ja työväenopistot
2015VItä-Suomen yliopistoValkonen, Emilia”Me myymme ja markkinoimme kursseja”. Markkinaorientaation piirteet kansalaisopistossaKansalais- ja työväenopistot
2015VTampereen yliopistoAmmattikasvatusArola, TuijaMaahanmuuttajataustaisen tutkinnon suorittajan henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa Kansanopistot
2015GHelsingin yliopistoKäyttäytymistieteellinen tiedekuntaYleinen ja aikuiskasvatustiedeEkqvist, CeciliaVad vill jag bli när jag blir stor? En studie om ungdomars val att söka till folkhögskolaKansanopistot
2015GLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeJuntumaa, Jere”Aina on opittavaa ja voi oppia lisää”: Kiljavan opiston opettajien osaamisen kehittäminenKansanopistot
2015GJyväskylän yliopistoKasvatustiedeOksanen, Aino”Minkälainen tuo kansanopistovuoteni olikaan! Sitä on vaikea pukea sanoiksi, niin suuri vaikutus sillä oli elämääni” : tarinat kansanopisto-opiskelun merkitysten ilmentäjinäKansanopistot
2015GTampereen yliopistoKasvatustieteiden yksikköKasvatustiedeHarjula, JohannaKoulutusta kaikille. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus aikuisopiskelijan kokemana monikulttuurisessa opintoryhmässäYleinen
2015GTampereen yliopistoKieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikköKantonen, EssiMündliche Übungen in den Lehrwerken Einverstanden! 1-3 für Erwachsene und Kurz und Gut 1-8 für die gymnasiale OberstufeYleinen
2015GItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian osastoKasvatustiedeKuitunen, TuijaDevelopment of adult learners’ motivation in light of self-determination theoryYleinen
2015GItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian osastoKasvatustiedeLuoma, IrmeliElinikäinen oppiminen sosiaalisen todellisuuden konstruoijanaYleinen
2015GLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusManninen, AnitaKoulutussuunnittelijan ammatillinen kasvuYleinen
2015GLapin yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekuntaSosiaalityöMustaparta, EilaArki lukutaitoa vailla: Suomeen muuttaneiden naisten kokemuksiaYleinen
2015GTampereen yliopistoKieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikköPohjoismaiset kieletPaavilainen, SirpaEn webbaserad språkkurs för senior inlärare : en fallstudie i det fria bildningsarbetetYleinen
2015GHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaPolitiikan ja talouden tutkimuksen laitosYleinen valtio-oppi, politiikan tutkimusPerälä, ErkkiKansalaiset demokratiaa vai demokratia kansalaisia varten? Suomen demokratiapolitiikka poliittisen osallistumisen edistäjänä 2000-luvullaYleinen
2015GLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeRautiala, MarkeEi pidä mieltään pahoittaa, eikä liikuntaan patistaa: liikunnan ilo nuorten kasvun tukenaYleinen
2015GTurun yliopistoSuomen kieliSalmela, Rosa Funktionaalisuus ja formaalisuus suomi toisena kielenä -opetuksessa. Opettajien ja opiskelijoiden haastattelukyselyn ja opiskelijoiden testitehtävän analyysiYleinen
2015GHelsingin yliopistoSuomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitosSuomen kieliVirkkunen, Elli-NooraVuorovaikutus ja näkökulma kuntien maahanmuuttajille suunnatuissa verkkoteksteissäYleinen
2016YAMKHaaga-Helia AMKLiikunta-alan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmaHuttu, RitaVapaaehtoistyön motiivit ja niiden hyödyntäminen vapaaehtoisten johtamisessa – case Vantaan Salamat  Järjestöllinen
2016GLapin yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekuntaSosiaalityöKähkönen, PäiviJärjestöllisen vapaaehtoistyön vetovoimaisuusJärjestöllinen
2016GHelsingin yliopistoSuomen ja Skandinavian kirkkohistoriaLaaninen, TimoSanteri Alkion uskonnollinen maailma hänen päiväkirjojensa valossa 1914-1930Järjestöllinen
2016YAMKHaaga-Helia AMKLiikunta-alan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmaLaitila, OsmoLiiketoimintatiedon hallinta suomalaisissa urheiluseuroissa ja -järjestöissä  Järjestöllinen
2016GJyväskylän yliopistoSuomen kieliLeskinen, K.Vapaaehtoiset suomen kielen oppimista tukemassaJärjestöllinen
2016GJyväskylän yliopistoTerveystieteiden laitosGerontologia ja kansanterveysOksanen, PauliinaVapaa-ajan harrastusten yhteys 50-vuotiaiden toive-eläkeikään ja eläkeaikaisen ansio- ja vapaaehtoistyön aikomuksiinJärjestöllinen
2016LiLapin yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekuntaHallintotiedeOts, MikaKansalaisjärjestöjen asiantuntijuuden hyödyntäminen kuntien kehittämistoiminnassaJärjestöllinen
2016GTampereen yliopistoYhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköHistorian tutkinto-ohjelmaPajunen, SuviTanssiva Tampere : Työväen tanssiminen 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa Järjestöllinen
2016GTampereen yliopistoYhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköSosiaalityöRajamäki, LiisaJärjestösektorin työntekijät näköalapaikalla: kolmannen sektorin vanhuspalveluiden työntekijöiden näkemyksiä hyvinvointiyhteiskunnasta ja vapaaehtoistyöstä Järjestöllinen
2016YAMKHUMAKJärjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelmaSalmenjoki, SiniUtopia vapaasta sivistystyöstä? Sivistystyö opintokeskuksissa – KSL-opintokeskus aktiivista kansalaisuutta edistämässäJärjestöllinen
2016GLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeViitanen, Taru”HALU AUTTAA”: laadullinen haastattelututkimus maahanmuuttajien kokemuksista ja käsityksistä vapaaehtoistoiminnastaJärjestöllinen
2016AMKLaurea-AMKLiiketalouden koulutusohjelmaKauppila, OliverYhdistyksen X tilinpäätösanalyysiKansalais- ja työväenopistot
2016AMKHUMAKKansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaKemi, MattiRunotanssi : menetelmän kehittäminenKansalais- ja työväenopistot
2016AMKSavonia-AMKMatkailu-, ravitsemis- ja talousalaKorhonen, AnuMiehet keittiössä : opiskelijoiden kokemuksia kotitalousopetuksen merkityksestä Kuopion kansalaisopistossaKansalais- ja työväenopistot
2016GJyväskylän yliopistoMusiikkikasvatusLaurila, MaijuHopeasointu: tapaustutkimus musiikkiteknologian hyödyntämisestä työpajamuotoisessa seniorimusiikkitoiminnassa Jyväskylän kansalaisopistossa lukuvuonna 2012-2013Kansalais- ja työväenopistot
2016AMKSeinäjoen AMKLiiketalouden koulutusohjelmaÖvermark, LauraHenkilöstön osaamiskartoitus Seinäjoen kansalaisopiston tuntiopettajilleKansalais- ja työväenopistot
2016GHelsingin yliopistoEspanjalainen filologiaPakarinen, Essi¿Saga o saca? La discriminación de las oclusivas por estudiantes de ELEKansalais- ja työväenopistot
2016GOulun yliopistoMusiikkikasvatusPuputti, SailaMusiikkiorientaation ilmeneminen peruskoulun nivelvaiheessa:tapaustutkimus oppilasjoukosta paikkakunnalla ilman musiikkioppilaitoksen toimipistettäKansalais- ja työväenopistot
2016GJyväskylän yliopistoKasvatustiedeSolla, HeliKansalaisopistojen opettajien ammatillinen identiteettiKansalais- ja työväenopistot
2016AMKLahden AMKLiiketalouden koulutusohjelmaHimanen, KristaYleishyödyllisen yhteisön tilinpäätösanalyysi : case: Suomen Urheiluopiston KannatusosakeyhtiöUrheiluopistot
2016GLapin yliopistoTaiteiden tiedekuntaKuvataidekasvatusLaamanen, Katariina”Sosiaalityön roolia joutui kyllä miettimään tällaisessa toiminnassa”: Kuvataidekasvatuksen ja sosiaalityön yhteistyön rakentuminen ikääntyneiden kanssa toteutetussa taideprojektissaYleinen
2016GJyväskylän yliopistoSuomen historiaMäkelä, MarianneKohti yhdenvertaista sivistystä: yhdenvertaisuuden elementit opetus- ja kirjastotointa koskeneessa sääntelyssä Suomen itsenäisyyden varhaisissa vaiheissaYleinen
2016GHelsingin yliopistoKasvatustiedeNiemi, Mia”Ikäihmiselläkin on oikeus vielä oppia uutta, kasvaa” – Tieto- ja viestintäteknologia oppimisen tukenaYleinen
2016VItä-Suomen yliopistoSosialipedagogiikkaOjanen, EeroHenki ja sivistys. Paikallisuuden näkökulma J.V. Snellmanin ajattelussa Saima-lehden 1844–1846 Kuopiota käsittelevän aineiston valossa.Yleinen
2016GOulun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaSalovaara, JaakkoEduskuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä vapaan sivistystyön koulutuksestaYleinen
2017GJyväskylän yliopistoKasvatustiedeVähäkangas, KristiinaElämisen taidosta elinikäiseen oppimiseen?: itsekasvatus avoimen yliopiston valtakunnallisissa strategioissaAvoin yliopisto
2017GHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaSosiaalitieteiden laitosViestintäEtelävuori, KiiaVapaaehtoiset kansalaisjärjestön lähettiläinä sosiaalisessa mediassa – Tutkimus Suomen Punaisesta RististäJärjestöllinen
2017GHelsingin yliopistoHistoriaHannuksela, ChristaBildning och kunskap medföra förpliktelser. Unionen, Kvinnosaksförbund i Finland och argumenteringen kring bildningsfrågor åren 1892–1901Järjestöllinen
2017GHelsingin yliopistoKasvatustieteellinen tiedekuntaKäyttäytymistieteiden laitosKasvatustiedeHannula, Satu”Et eihän siellä kauhean moni sitten kuitenkaan jatkanut, sitten kun se oma lapsi lopettaa” Vapaaehtoistyöhön sitoutuminen lasten harrastustoiminnassaJärjestöllinen
2017GJyväskylän yliopistoSuomen historiaKauhanen, Tuija”Virkistykseksi sekä ruumiille että sielulle”: yhdistysten huvitoiminta ja kansalaisyhteiskunnan synty Keski-Suomessa 1880-1905Järjestöllinen
2017GLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeKorpi, Sirpa”Itsestä ulospäin, yhdessä toimien ja yhteiseksi hyväksi”Järjestöllinen
2017GHelsingin yliopistoTeologinen tiedekuntaKirkkohistorian laitosSuomen ja Skandinavian kirkkohistoriaLinnavuori, JohannaIhannenuorisoa kasvattamassa – Partioliikkeen arvokasvatus vuosina 1917–1919 Ole Valmis ja Partiolainen –lehtien näkökulmastaJärjestöllinen
2017AMKHUMAKKansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaSilvennoinen, Tuire & Koskinen, Soile”Kaikkia pitää auttaa, oli papereita tai ei.”: Suomen Punainen Risti ja uuspaperittomatJärjestöllinen
2017GHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaSosiaalitieteiden laitosSosiaalityöVidgren, TuijaIkäihmiset vapaaehtoistoimijoina. Nettiopastajien kokemuksia vertaisohjaajuudestaJärjestöllinen
2017GHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaSosiaalipsykologiaWalldén, JennaYksilön korostamista ja yhteisön rakentamista – lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnan moninaiset arvotJärjestöllinen
2017AMKKajaanin AMKLiikunnanohjaajaAlanne, Petra; Ruotsalainen, KristaHyvinvointiaiheisen tapahtuman järjestäminen – HyvinvointiviikkoKansalais- ja työväenopistot
2017GTampereen yliopistoKasvatustieteiden yksikköKasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaKorhonen, SiljaAikuispedagoginen osaaminen kansalaisopiston erityisyytenä maahanmuuttajanuorten perusopinnoissa : tapaustutkimus Ahjolan kansalaisopiston Jopeko-hankkeestaKansalais- ja työväenopistot
2017GTaideyliopistoSibelius-AkatemiaMusiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osastoMusiikkikasvatusKukkonen, AnnikaOpi kuuntelemaan klassista!: tapaustutkimus aikuisten kuuntelukasvatuksestaKansalais- ja työväenopistot
2017YAMKHUMAKKulttuurituottaminenLundgrén, Sini”Kun sanat eivät riitä” : Taidelähtöiset menetelmät maahanmuuttajaäitien kurssilla Salon kansalaisopistossaKansalais- ja työväenopistot
2017GJyväskylän yliopistoHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntaMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosMusiikkikasvatusMäkelä, ArtturiAjatuksia peruskoulun musiikinopetuksesta sekä musiikin harrastamisesta 7. luokkalaisten oppilaiden näkökulmastaKansalais- ja työväenopistot
2017GTampereen yliopistoKasvatustieteiden yksikköKasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaMäkelä, JariKansalais- ja työväenopistojen kurssitarjonnan muodostuminenKansalais- ja työväenopistot
2017AMKTurun AMKSosionomiNuutinen, Nella; Ojanaho, HannaHyvää mieltä : markkinointitapahtuma Auralan kansalaisopiston mielen hyvinvointia edistävään opintotoimintaanKansalais- ja työväenopistot
2017GOulun yliopistoMusiikkikasvatusPentinpuro, TomiMusiikinopiskelun motivaatio Länsi-Lapin kansalaisopistoissaKansalais- ja työväenopistot
2017KanOulun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaRäisänen, JohannaMusiikki nuoren hyvinvoinnin edistäjänäKansalais- ja työväenopistot
2017GTampereen yliopistoKasvatustieteiden yksikköKasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaSaarinen, SirkkuMuuttuuko yleissivistys ja mihin suuntaan?: kansalaisopistolaisten ja lukiolaisten kertomuksia yleissivistyksestä Kansalais- ja työväenopistot
2017GTaideyliopistoSibelius-AkatemiaMusiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osastoMusiikkikasvatusSorri, Tuomo”Mä oon jotenkin voinu rikastuttaa itseäni”: tapaustutkimus työväenopistossa pianonsoittoa harrastavien aikuisten soittoharrastuksen syistä ja merkityksistäKansalais- ja työväenopistot
2017AMKKaakkois-Suomen AMKJohdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmaTopra, TaruPalveluiden arviointi Kouvolan kansalaisopistossaKansalais- ja työväenopistot
2017GAalto-yliopistoTaiteiden ja suunnittelun korkeakouluTaiteen laitosTaidekasvatusOrama, KiaMuuntuvuus pedagogisena menetelmänä – toimintatutkimus taideopetuksesta kehitysvammaisten opiskelijoiden kanssa Kansanopistot
2017GHelsingin yliopistoValtiotieteellinen tiedekuntaSosiaalityöPatrikainen, MerjaYksin alaikäisinä tulleiden pakolaisnuorten kokemuksia transnationaaleista perhesuhteistaan ja elämästä SuomessaKansanopistot
2017YAMKHaaga-Helia AMKLiikunta-alan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmaPrusila, MaikkiVierumäen Active hours – tunnit asiakkaiden ruotimina : tutkimus asiakkaiden tyytyväisyydestä Vierumäen vapaa-ajan ohjattujen liikuntatuntien laatuun  Urheiluopistot
2017AMKHaaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaTarhonen, TopiTuotekortit kuntoon! : – Palvelun laadun kehittäminen Tanhuvaaran UrheiluopistollaUrheiluopistot
2017GHelsingin yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitosSuomen kieliAhtosalo, MiljaMinän monet muodot : Yksikön 1. persoonan pronominin variaatio neljän suomi toisena kielenä -opettajan puheessaYleinen
2017AMKHaaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaImmonen, JonnaPerheliikunnan kehittäminen asiakaslähtöisestä näkökulmasta Enonkosken kunnassaYleinen
2017GTampereen yliopistoJohtamiskorkeakouluHallintotieteiden tutkinto-ohjelmaJärvinen, IinaVarattomuus sivistyksen tielläYleinen
2017GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKaski, TerhiOppilaitoksen turvallisuuskulttuuri opiskelijan kokemanaYleinen
2017GLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusKrank, Tiina”Inarinsaamen elvyttäminen on mulle sellainen sydämen asia”: inarinsaamen opiskelun motiivit aikuisopiskelijoiden tarinoissaYleinen
2017VTampereen yliopistoLeino, LeaA study on the promotion of adults’ oral English communication and teacher development in liberal and tertiary educationYleinen
2017GLapin yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekuntaValtio-oppiSipola, AnnikaPesäpallosta politiikkaan – Tahko Pihkala ja urheilevat kurinalaistetut ruumiitYleinen
2017GJyväskylän yliopistoJohtaminenViitanen, AuliJohtoryhmän työskentely ja ilmapiiri : case: Ylöjärven sivistystoimen johtoryhmäYleinen
2018GJyväskylän yliopistoSosiologiaHagman, PäiviVapaaehtoistyöstä osalliseksi?: yhdistävä sosiaalinen pääoma maahanmuuttajan vapaaehtoistyössäJärjestöllinen
2018LiAalto-yliopistoTaiteiden ja suunnittelun korkeakouluHakanen, Johanna; Niskanen, AinoSuomalaisten vapaapalokuntien rakennushistoriaa – aatteen taloja arkkitehtuurin rajoillaJärjestöllinen
2018GHelsingin yliopistoKasvatustieteellinen tiedekuntaKäyttäytymistieteiden laitosKasvatustiedeHarjula, TerhiKotitalousneuvonta ja Marttojen määrittely Martat-lehden pääkirjoituksissa vuosina 2010–2015Järjestöllinen
2018GHelsingin yliopistoKasvatustieteellinen tiedekuntaOpettajankoulutuslaitosKotitaloustiedeHietaniemi, MarjutKotitalousneuvonta arjen tukena: Lapsiperheiden kokemuksia ja kotitalousasiantuntijoiden näkemyksiä Marttojen kotikäynneistäJärjestöllinen
2018GJyväskylän yliopistoViestintäLaitinen, HeiniVapaaehtoistyöntekijöiden sitoutumista tukeva johtajuusJärjestöllinen
2018GTurun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustiedeNäse, Hilkka4H-yrittäjien käsityksiä oppimisestaan informaalissa yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristössäJärjestöllinen
2018AMKHUMAKKansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaOsmala, EmiliaInnostava vapaaehtoisjohtaja -koulutusJärjestöllinen
2018GÅbo AkademiFakulteten för pedagogik och välfärdsstudier VuxenpedagogikPost, CamillaKollektivt lärande i sociala rörelserJärjestöllinen
2018GHelsingin yliopistoKasvatustieteellinen tiedekuntaKasvatustiedeTurunen, Pauliina”Et ne altruistiset ja itsekkäät syyt, ne on kulkenu tässä koko ajan käsikkäin” Vapaaehtoisten kokemuksia verkkovapaaehtoistoimintaan sitoutumisesta Pelastakaa Lapset ry:ssaJärjestöllinen
2018GJyväskylän yliopistoKasvatustiedeVeskoniemi, OutiJärjestötoimijoiden kokemuksia opetusblogin käytöstä vapaan sivistystyön koulutuksessaJärjestöllinen
2018GHelsingin yliopistoKotitaloustiedeAlmgren, Leena’Mennään metsään!’ Aikuisopiskelijoiden odotuksia ja kokemuksia oppimisesta villivihanneskurssillaKansalais- ja työväenopistot
2018YAMKHUMAKKulttuurintuotantoEteläpelto, ArttuKulttuuripalveluiden tuottaminen yhteistyöllä : Liedon kulttuuritoimijoiden moniammatilliset mahdollisuudetKansalais- ja työväenopistot
2018AMKSeinäjoen AMKLiiketalous ja kulttuuriTradenomiHuhtanen, EijaOpiskelijoiden näkemykset koulutuspalveluista Kurikan kansalaisopistossaKansalais- ja työväenopistot
2018GTurun yliopistoHumanistinen tiedekuntaKieli- ja käännöstieteiden laitosItaliaHuusko, AnnaKielioppiharjoitustyypit italian kielen oppikirjoissa kansalaisopisto-opiskelijan näkökulmastaKansalais- ja työväenopistot
2018GLapin yliopistoTaiteiden tiedekuntaKuvataidekasvatusHyppönen, Hanna-Kaisa & Ripatti, Sonja“Että sitä oikeesti vietäis sitä taiteen perusopetusta sinne syrjäkylille että mä uskon et se on ollu tän hankkeen päätavote.” Taiteen perusopetuksen rehtorien ja opettajien kokemuksia Ihan taiteessa -hankkeestaKansalais- ja työväenopistot
2018GTurun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKäsityökasvatusJalonen, Birgit & Järvi, LauraHYVÄÄ MIELTÄ JA SOSIAALISTA TOIMINTAA: Tutkimus kansalaisopiston käsityökurssien merkityksestä aikuisopiskelijoiden kokemaan käsityön tuottamaan hyvinvointiinKansalais- ja työväenopistot
2018AMKHämeen AMKMuotoilun koulutusohjelmaKormano-Suokko, JohannaMuotoilun menetelmien käyttö kurssisuunnittelussa kansalaisopistossaKansalais- ja työväenopistot
2018AMKKajaanin AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaLaine-Rissanen, KatiWiitaunionin liikuntaohjelma 2018-2020Kansalais- ja työväenopistot
2018GJyväskylän yliopistoMusiikkitiedeNeulaniemi, MariaKansalaisopiston ja musiikkioppilaitoksen yhdistyminen: tapaustutkimus Soisalo-Opiston muodostumisestaKansalais- ja työväenopistot
2018VÅbo AkademiVuxenpedagogikPastuhov, AnnikaAtt vara och agera medborgare : En etnografisk studie i folkbildande praktiker Kansalais- ja työväenopistot
2018AMKOulun AMKEsittävä taide ja musiikkiTanssinopettajaRäty, IreneTanssiva aikuinen : Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien vaikutukset Oulu-opistossaKansalais- ja työväenopistot
2018AMKHaaga-Helia AMKLiiketalouden koulutusohjelmaTikka, Petri2000-luvun taantuman vaikutus kansalaisopistojen toimintaan ja rahoitukseenKansalais- ja työväenopistot
2018KanTaideyliopistoSibelius-AkatemiaMusiikkikasvatusVilpponen, HeikkiOrkesterisoitto elinikäisenä harrastuksenaKansalais- ja työväenopistot
2018GHelsingin yliopistoKasvatustieteellinen tiedekuntaOpettajankoulutuslaitosKäsityötiedeVuokko, AnniTaiteen perusopetuksessa opiskelevien kokemuksia käsitöiden merkityksistä ja hyvinvointivaikutuksistaKansalais- ja työväenopistot
2018YAMKTampereen AMKKulttuurituottaminenMedianomiHarala, Piia-MariaArvoa koulutuspolulle : Palvelumuotoilua kansanopistossaKansanopistot
2018GTurun yliopistoAikuiskasvatustiedeKarvala, PäiviOpintojen vaikuttavuus : sarjakuvataide ja valokuvaus, Muurlan opistoKansanopistot
2018GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaKoivunen, HannaOpinnollinen kuntoutus kansanopistojen kehittäjänä Kansanopistot
2018GJyväskylän yliopistoKasvatustiedePyörälä, Virpi & Savola, KatriKokemuksia eettisesti haastavista ohjaustilanteista kansanopistojen ohjaajien kertomanaKansanopistot
2018VOulun yliopistoTuomisto, TimoKansanopistopedagogiikka kolmessa kristillisessä kansanopistossaKansanopistot
2018GLapin yliopistoTaiteiden tiedekuntaKuvataidekasvatusTamminen, NettaHenkilökohtaisen piirustusopetuksen keinot kirjekurssilla: Katsaus A.B.C.-piirustuskoulun toimintaan ja Uuno Alangon opetuskäytänteisiin vuosina 1937–1941Kirjeopistot
2018GJyväskylän yliopistoFysioterapiaJokinen, KatriinaVapaan sivistystyön andragogisten opettajien opetukselliset näkemyksetYleinen
2018GTaideyliopistoSibelius-AkatemiaMusiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osastoMusiikkikasvatusKiiski, AnnaMusiikkikasvatusta aikuisille: aikuisten kokemuksia paluusta ohjatun klassisen musiikin soittoharrastuksen pariinYleinen
2018GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaNyblom, LiisaOsaamiseen perustuva kasvu: elinikäinen oppiminen ja aikuiskoulutus Kataisen ja Sipilän hallitusohjelmissa Yleinen
2018GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaOikari, JannaTässä elämä on: toimintatutkimus turvapaikanhakijoiden ohjauksesta ja sen kehittämisestäYleinen
2018VHelsingin yliopistoFilosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitosPäiviö-Häkämies, LauraKaupungin on tehtävä ihminen mahdolliseksi: Kunnallispolitiikalla kulttuuripalveluja Kotkassa 1879-1982Yleinen
2018GTurun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaOpettajankoulutuslaitosKäsityökasvatusPajarinen, Juulia & Virtanen, Elina“Kauneutta, jota ei aina muista huomata”: Osallistujien kokemuksia avoimesta käsityöpajasta – kulttuuriperintökasvatuksen ja yhteisöllisyyden edistäjänäYleinen
2018YAMKHUMAKYhteisöpedagogiSinkkonen, LauraAitoa kuntalaisosallisuutta etsimässä : Kuntalaiset mukaan Kempeleen kunnan vapaa-ajanpalveluiden suunnitteluun ja kehittämiseenYleinen
2018GLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaAikuiskasvatusVierelä, Sari”Tunnen iloa, kun tiedän oppineeni lisää ja surua, kun en ymmärrä yhtään”: tunteet aikuisopiskelussaYleinen
2019GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaHeimo, Satu”Mitä me saatiin koulutuksesta, me annetaan niille”: maahanmuuttajien vertaisasiantuntijuus Ote työhön -hankkeen työelämäohjaajakoulutuksessa Järjestöllinen
2019AMKHUMAKKansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaLeino, HeidiMonikulttuurinen vapaaehtoistoiminnan kurssi: Toimintamallin kehittäminen Kalliolan Setlementille Järjestöllinen
2019GTurun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden laitosKasvatustiedeSamsten, KatjaLuonnonsuojelijaksi kasvaminen: identiteetin kehitys ja merkittävät elämäntapahtumat Suomen luonnonsuojeluliiton aktiivien elämäntarinoissaJärjestöllinen
2019GHelsingin yliopistoYleinen ja aikuiskasvatustiedeSuhonen, MirjaTulevaisuuden luottamusmies Luottamusmieskoulutuksen kehittäminen ammattiliitossaJärjestöllinen
2019GHelsingin yliopistoKäsityötiedeFinell, ClariceNutida smyckekonst och slöjdteknikerKansalais- ja työväenopistot
2019GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaHakoneva, PiritaParas tulos yhdessä kehittämällä: Työkonferenssimenetelmä kehittämistyön välineenä kolmessa eteläpohjalaisessa kansalaisopistossaKansalais- ja työväenopistot
2019VJyväskylän yliopistoKasvatustieteiden laitosKeto, Leea”Eihän ne ihmisiä kummempia oo.” Etnografinen tutkimus kansalaisopiston yhteisöteatterihankkeista sosiaalisen pääoman vahvistajinaKansalais- ja työväenopistot
2019GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaKoskinen, ToniSivistyneistö muotoilemassa Suomen ensimmäisen työväenopiston periaatteita 1890 -luvullaKansalais- ja työväenopistot
2019GVaasan yliopistoMarkkinoinnin ja viestinnän yksikköKuokkanen, SaraHehkuva nuotio vai tulosalue? : Julkisen organisaation identiteetti organisaatiomuutoksen jälkeenKansalais- ja työväenopistot
2019AMKHUMAKKansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaParonen, LauraPerhosia pyydystävät pojat, nuorten miesten tunnekokemuksia Jyränkölän MediapajallaKansalais- ja työväenopistot
2019GItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaAikuiskasvatustiedeParviainen, OutiKansalaisopisto-opiskelun merkitys ikääntyvälle väestölle, vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiinKansalais- ja työväenopistot
2019GTurun yliopistoKasvatustieteellinen tiedekuntaKasvatustieteiden laitosPasu, TerhiMusiikin taiteen perusopetuksen nykytila ja kehittämistarpeet Auranlaakson kansalaisopistossa vanhempien näkökulmastaKansalais- ja työväenopistot
2019GJyväskylän yliopistoJohtaminenSarja, EmiliaOrganisaatioidentiteettiä etsimässä : diskurssianalyysi Omnia muutoksessa henkilöstökyselystäKansalais- ja työväenopistot
2019AMKJyväskylän AMKLuonnonvara- ja ympäristöalaAgrologiTiitinen, HennaKansalaisopisto maaseudun kuntayhteistyön edistäjänäKansalais- ja työväenopistot
2019AMKKarelia-AMKEsittävä taide ja musiikkiValmari, HennaPop/jazz-musiikin tyylilajit laulajan näkökulmasta – Opas vapaan sivistystyön laulunopetukseenKansalais- ja työväenopistot
2019GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaEkholm, MirjamiOriveden Opistoa ei enää ole: Kansanvalistusseura päätti luopua lippulaivastaanKansanopistot
2019AMKOulun AMKMusiikin tutkinto-ohjelmaHurtig, TainaMusiikin ilo: Ranuan kristillisen kansanopiston musiikin opetus ja sen oppilaslähtöinen kehittäminenKansanopistot
2019GTurun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaOpettajankoulutuslaitosKäsityökasvatusKorteniemi, Johan-Anton; Immonen, VesaUnelma puuveneestä : Eurajoen kristillisen opiston veneenrakennuslinjalle osallistumisen hyödyt ja merkitykset yksilön hyvinvoinnin näkökulmastaKansanopistot
2019AMKDiakonia-AMKSosiaalialan koulutusohjelmaSosionomiSetälä, Miia”NO MÄ TOIVON ETTÄ TULEE HYVÄ ELÄMÄ” : Kotoutumisen eväitä VeikkolakodistaKansanopistot
2019AMKLahden AMKTradenomiHämäläinen, ErikaAvoimen korkeakouluopetuksen osallistumispäätökseen vaikuttavat tekijät: Case: Päijät-Hämeen kesäyliopistoKesäyliopistot
2019GJyväskylän yliopistoSaksan kieli ja kulttuuriRanta-Ylitalo, Liisa”Es war Deutsch in der Luft” : Erfahrungen erwachsener Sprachlerner mit dem handlungsorientierten Unterricht im Rahmen eines DaF-KursesKesäyliopistot
2019GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaSaviniemi, SuviKesäyliopistojen tehtäväkuvan muotoutuminen suomalaisessa aikuiskoulutusjärjestelmässäKesäyliopistot
2019AMKOulun AMKTalotekniikan koulutusohjelmaSipola, JaniOpiskelutilojen ilmanvaihdon tehostaminen ja jäähdytystehontarpeen mitoitusKesäyliopistot
2019AMKHaaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaFörström, LinneaLiikunnanohjauksen perustutkinnon opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus: Kansainvälisen työpaikalla oppimisen jakson opas Kisakallion UrheiluopistolleUrheiluopistot
2019GItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian osastoAikuiskasvatusAiraksinen, Anne & Aittamaa, Arla-Maria”Tuntuu ihan vahvalta” – Itä-Suomen yliopiston Opinsauna-hankkeen oman osaamisen tunnistamisen työkalujen käytön vaikutukset Yleinen
2019GÅbo AkademiFakulteten för pedagogik och välfärdsstudier PedagogikDonner, PatriciaDelaktighetens betydelse inom en arbetskultur: En etnografisk studie om ledarskapets inverkan på kollektiva lärprocesserYleinen
2019GTampereen yliopistoKasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaKasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaKarhulahti, AnttiVertaisryhmämentoroinnin vaikutukset vapaan sivistystyön oppilaitoksissaYleinen
2019YAMKSavonia-AMKSosiaali-, terveys ja liikunta-alaHyvinvointikoordinaattoriKivivuori, AnneWiitaunionin soveltavan liikunnan liikuntaohjelma vuosille 2020-2022Yleinen
2019GAalto-yliopistoDesign and architectureKosasih, KarinaIndependent and creative: Learning from Finnish retirement and art activities for the future of Southeast Asia’s retirement Yleinen
2019GTaideyliopistoSibelius-AkatemiaMusiikkikasvatusKostamo, SallaKuuntelukasvatus hyvinvoinnin tukena : opetuskokeilu vapaan sivistystyön kentälläYleinen
2019GTurun yliopistoHumanistinen tiedekuntaHistorian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitosKulttuurintuotanto ja maisematutkimus (Pori)Lehtonen, MerjaPelin liikunnallistaminen: Kimblestä liikuntaa Pitkis-Sport-leirilläYleinen
2019GHelsingin yliopistoHumanistinen tiedekuntaSuomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitosSuomen kieliLuukka, VenlaSuomea suomeksi – mutta minkälaista? Suomi toisena kielenä -opettajien opetuspuheen rekisterit ja puhekielen asema S2-opetuksessaYleinen
2019VTampereen yliopistoAluetiedeMäki, MattiSopeutuminen, resurssit ja alueellisuus vapaassa sivistystyössäYleinen
2019GÅbo AkademiFakulteten för pedagogik och välfärdsstudier PedagogikSaarinen, Alexandra & Sjöblom, JennyPunktskriftens användning bland vuxna synskadade i SvenskfinlandYleinen
2019GTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaKasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaSimola, EmiliaVertaisryhmämentorointi vapaassa sivistystyössä – Tutkimus Verme2-hankkeen pilotistaYleinen
2019GTurun yliopistoHumanistinen tiedekuntaKieli- ja käännöstieteiden laitosEspanjaSippula, MerjaEl texto literario como herramienta para el desarrollo de la competencia intercultural en el aula ELE en centros de educación liberal de adultosYleinen
2019GItä-Suomen yliopistoFilosofinen tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian osastoKasvatustiedeWainonen, RitvaOnline Linguistic Support -verkko-opiskeluympäristö kielen oppimisen tukenaYleinen
2020YAMKHaaga-Helia AMKLiikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutusohjelmaBeekmann, MirjamSuurtapahtuman järjestäminen vapaaehtoisvoimin – Case TUL100-juhlavuosiJärjestöllinen
2020VHelsingin yliopistoValtiotieteetBergenheim, SophyYhteiskunnan, kansakunnan ja kansan asialla : järjestöt, yhteiskuntapolitiikka ja asiantuntijuus Suomessa 1930-60-luvuillaJärjestöllinen
2020GJyväskylän yliopistoYhteiskuntapolitiikkaHakkarainen, MariaMaahanmuuttajat ammattiyhdistysliikkeen ja työmarkkinoiden jäseninä : laadullinen tutkimus maahanmuuttajien sitoutumisesta ammattiliittoonJärjestöllinen
2020YAMKDiakonia-AMKSosiaali- ja terveysalaSosionomiHiltunen, Kimmo ; Ketola, Kristian ; Vikkula, HanneTiedolla johtamisen valmiudet ja haasteet päihde- ja mielenterveysjärjestöissäJärjestöllinen
2020AMKDiakonia-AMKSosiaalialan koulutusohjelmaSosionomiHulsi, Marianne ; Paalanen, JohannaLuontolähtöiset harjoitukset ympäristötunteiden kohtaamisessaJärjestöllinen
2020GJyväskylän yliopistoSosiologiaJaatinen, KatiMiksi leijonat ovat harmaita? : leojen kokemuksia leo- ja lionstoiminnastaJärjestöllinen
2020VOulun yliopistoHistoriaJouhki, EssiTeinikuntatoiminnan sukupolvet : muistitietohistoria oppikoulujen koululaisliikkeestä 1950–1970-luvuillaJärjestöllinen
2020AMKDiakonia-AMKSosiaali- ja terveysalaSosionomiKallinen, MirjamiSosiaalisen median käyttö nuorisojärjestön toiminnassa : Suomen YMCA:n Liiton toimijoiden kokemuksiaJärjestöllinen
2020GJyväskylän yliopistoKansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelmaAikuiskasvatustiedeKauppinen, RiittaMarkkinaohjattu kansalaistoiminta : diskurssianalyyttinen tutkimus palveluntuotantoa ylläpitävien järjestöjen kansalaistoimintapuheestaJärjestöllinen
2020GVaasan yliopistoViestinnän monialainen maisteriohjelmaOrganisaatioiden viestintäKemppainen, EmiliaMonikanavainen terveysviestintä : Tarkastelussa Suomen Diabetesliitto ry:n verkkoviestintäJärjestöllinen
2020VJyväskylän yliopistoSuomen historiaLatikka, OlaviJärjestäytyminen ja yhteiskunnan muutos : järjestötoiminnan alkuvaiheet ja laajentuminen suomenkielisellä Etelä-Pohjanmaalla vuoteen 1908Järjestöllinen
2020GAalto-yliopistoKauppakorkeakouluJohtaminen ja kansainvälinen liiketoimintaLeed, Marika ; Iivonen, KirstiOhjelmatoimisto vai yhteistyökumppani? Yritysvapaaehtoistyö kuudessa suomalaisessa sosiaali- ja terveysjärjestössäJärjestöllinen
2020YAMKHUMAKYhteisöpedagogiLepistö, MinnaPalveluihin puhtia muotoiluajattelulla : Kansalaisfoorumin jäsenpalveluita kehittämässäJärjestöllinen
2020VJyväskylän yliopistoSosiologiaLind, KimmoKenen äänellä, millä asialla? : sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustuksellisuus, toimintaympäristön muutokset ja operatiivisen johdon toimijuusJärjestöllinen
2020GVaasan yliopistoViestinnän monialainen maisteriohjelmaDigitaalinen mediaLösönen, Katja MariaSidosryhmädialogi strategian toteuttajana : Viestinnän strateginen johtaminen aatteellisessa järjestössäJärjestöllinen
2020AMKDiakonia-AMKSosiaalialan koulutusohjelmaSosionomiLuukkonen, Eveliina; Jokikokko, AnniMIELENTERVEYSPALVELUIDEN KOKEMUSASIANTUNTIJUUS : Oulun seudullaJärjestöllinen
2020VHelsingin yliopistoKasvatustieteetMaaperä, IlonaSuostumus, sitouttaminen ja yhteisöllisyys : setlementtiliikkeen kerho- ja opintotoiminta Helsingissä 1920-1939Järjestöllinen
2020GJyväskylän yliopistoYhteiskuntapolitiikkaMäättä, TeroPotilas-, vammais- ja terveysjärjestöjen vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoonJärjestöllinen
2020YAMKHaaga-Helia AMKLiikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutusohjelmaMajoinen, PasiYhdessä tehden ympäri vuoden – Liperin kunnan ja järjestöjen harrastusyhteistyön kehittämisprosessiJärjestöllinen
2020GJyväskylän yliopistoLiikuntatieteetLiikuntapedagogiikkaMeriläinen, IdaYhdessä suksille : lasten hiihtokoulu- ja vapaa-aikakokemusten merkitys urheilussa ja maastohiihdossaJärjestöllinen
2020GVaasan yliopistoHallintotieteetJulkisjohtaminenNokkonen, MarjoEettinen johtaminen edunvalvontajärjestöissäJärjestöllinen
2020AMKHaaga-Helia AMKMatkailun liikkeenjohdon koulutusohjelmaNorovuori, MarkkuYhdistysmuotoisen kuoron matkajärjestelyohjeistusJärjestöllinen
2020AMKDiakonia-AMKSosiaali- ja terveysalaSosionomiPaukku, Riku ; Löksy, LauriTyöhyvinvointi pääkaupunkiseudun mielenterveysyhdistyksissäJärjestöllinen
2020YAMKHaaga-Helia AMKLiikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutusohjelmaPenttilä, MaijaHyvinvointia, elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä yhteispelillä – Eurajoen toimintamalli kunta-järjestöverkoston johtamisen tueksiJärjestöllinen
2020YAMKHaaga-Helia AMKLiiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutusohjelmaPeuralinna, HeliJäsenrekisteri- ja toiminnanohjausjärjestelmän kehittämishanke seniorijärjestössäJärjestöllinen
2020GJyväskylän yliopistoLiikuntatieteetLiikunnan yhteiskuntatieteetPietari, Marko”Me tarvitaan tähän toimihenkilö” : tapaustutkimus ammattimaisuudesta ja vapaaehtoisuudesta Hyvinkään TahkossaJärjestöllinen
2020YAMKKaakkois-Suomen AMKLiiketalouden koulutusohjelmaPiipponen, AnniKohti toimivaa intranetiä: sisältöjen ja rakenteen käyttäjälähtöinen kehittäminenJärjestöllinen
2020YAMKHaaga-Helia AMKLiikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutusohjelmaRäihä, TuukkaKiekko-Nikkarit ry – Oppiva urheiluseuraorganisaatioJärjestöllinen
2020YAMKHaaga-Helia AMKJournalismin koulutusohjelmaMedianomiRuuskanen, AstaJulkaisijan arvojen näkyminen järjestölehden sisällöissäJärjestöllinen
2020VJyväskylän yliopistoValtiotieteetSaaristo, MariaThe construction, consolidation and transformation of the ethnic, collective identity Finland-Swede in the context of Swedish and bilingual voluntary associationsJärjestöllinen
2020AMKHaaga-Helia AMKJournalismin koulutusohjelmaTielinen, MinnaTuloksia somessa! Sosiaalinen media Maailma kylässä -festivaalin viestinnässäJärjestöllinen
2020YAMKTampereen AMKMediatuottaminenTörrö, AnuDigitaalisen työympäristön kehittäminen Opintokeskus SiviksessäJärjestöllinen
2020AMKHaaga-Helia AMKJohdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmaTuomi, JohannaHarrastusyhdistyksen taloushallintoon vaikuttava lainsäädäntöJärjestöllinen
2020GAalto-yliopistoTaiteiden ja suunnittelun korkeakouluKuvataidekasvatusAhlfors, Liisa; Haapalainen, RiikkaTietämätön opettaja – vapautunut katsoja? Emansipaation merkityksestä ja mahdollisuuksista vapaassa sivistystyössäKansalais- ja työväenopistot
2020YAMKSavonia-ammattikorkeakouluSosiaalialaAhonen, LauraInnostutaan ICT:stä! : Osallistavaa koulutussuunnittelua kansalaisopistossaKansalais- ja työväenopistot
2020YAMKHAMKMuotoiluAhonen, SirpaYhteiskehittämisen toimintamalli kurssisuunnitteluunKansalais- ja työväenopistot
2020GTampereen yliopistoPohjoismaisten kielten maisteriohjelmaKantola, LindaSFI-undervisningen och den lokala kulturen ur lärarnas synvinkel: En fallstudie på ÅlandKansalais- ja työväenopistot
2020GItä-Suomen yliopistoKasvatustiedeKoskelo, KirsiAikuisten teatteriharrastajien kokemuksia kehittymisestään teatteriharrastuksessa ”Kaikki siellä on ja se myöskin opettaa sitä ihmistä elämää varten”Kansalais- ja työväenopistot
2020YAMKSavonia-AMKKulttuurialaLisitsin-Mantere, PetraME TULEMME TAAS: Suomalaisen elokuvamusiikin konsertin harjoittelun ja esittämisen merkitys IskelmäsenioreilleKansalais- ja työväenopistot
2020AMKKajaanin AMKLiiketalouden koulutusohjelmaTradenomiMiinin, ElliKaukametsän kokouspalvelujen markkinoinnin kehittäminenKansalais- ja työväenopistot
2020YAMKOulun AMKKulttuurituottamisen ja luovan talouden tutkinto-ohjelmaRäty, IrenePokkana parrasvaloissa: Aikuisille suunnattu taidetapahtuma osana vapaan sivistystyön kulttuurikenttääKansalais- ja työväenopistot
2020GJyväskylän yliopistoRoivas, TuijaEnseigner une langue étrangère à un groupe d’adultes hétérogèneKansalais- ja työväenopistot
2020YAMKOulun AMKTaiteen tekijä ja kehittäjäSaunanen, LeenaPokkaa, pelkoa, vapautta ja mielihyvää: Aikuinen laulun harrastajana kansalaisopistossa.Kansalais- ja työväenopistot
2020YAMKMetropoliaKulttuurituotannon koulutusohjelmaTamminen, MarjaanaMillainen on Auran tulevaisuuden nuorisoteatteri? : Palvelukokonaisuus verkoston tuottamanaKansalais- ja työväenopistot
2020YAMKTampereen AMKSosiaalialan koulutusohjelmaSosionomiTikkamäki, OutiKohti uutta kansalaisopistoa : Seinäjoen kaupungin asukkaiden näkemyksiä unelmien kansalaisopistostaKansalais- ja työväenopistot
2020GTurun yliopistoHumanistinen tiedekuntaKieli- ja käännöstieteiden laitosTorres Macias, JorgeLa motivación inicial en el aprendizaje de E/LE: seguimiento de dos grupos de adultos en sendos centros de enseñanza cívicos en Finlandia.Kansalais- ja työväenopistot
2020GJyväskylän yliopistoAikuiskasvatusWaldén, HennaKansalaisopiston musiikinopettajien ammatti-identiteetti : koulutus, työkokemus ja määräaikaisuus työyhteisön integroitumisen ja organisaation vaatimusten ja odotusten näkökulmastaKansalais- ja työväenopistot
2020GTampereen yliopistoHistoriaTuttavainen, ElenaLahden kansanopisto oppia ja aatteita jakamassa 1920- ja 1930-luvuilla: Naisoppilaiden ajatuksia opiston vaikutuksista itseensä ja elämäänsäKansanopistot
2020VTurun yliopistoOpettajankoulutuslaitosJavanainen, RitvaOsallistumisorientaatioiden yhteydet oppimisen motivaatiotekijöihin : Erään kesäyliopiston opiskelijoiden oppimisen käsityksiä avaamassaKesäyliopistot
2020AMKHaaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaHämäläinen, Elli ; Silvonen, EmmiNuoren taitoluistelijan omatoiminen alkuverryttely -mobiilisovellukseen soveltuva ohjeistoUrheiluopistot
2020AMKLapin AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaHellsten, HennaSantasport Lapin Urheiluopiston lasten toiminnan kehittäminenUrheiluopistot
2020AMKTampereen AMKTietojenkäsittelyNäsi, AxelMicrosoft Intune – mobiilihallinnan ymmärtäminen ja käyttöönottoUrheiluopistot
2020AMKKaakkois-Suomen AMKNaprapaattiUronen, Salla ; Wahlman, AilaLihasaktiivisuustason mittaaminen puolikyykyssä ja kevennyshypyssä MPowerin sEMG-laitetta hyödyntäenUrheiluopistot
2020GItä-Suomen yliopistoAikuiskasvatusPiirainen, HenriKansalaisopiston tuottamat työelämähyödytKansalais- ja työväenopistot
2021YAMKMetropoliaMuotoilun tutkinto-ohjelmaMuotoilijaAlaranta, MaaretYstäväksi yksinäiselle helpommin ja nopeammin: Suomen Punaisen Ristin ystävätoimintaan mukaan pääsyn prosessin kehittäminenJärjestöllinen
2021YAMKKaakkois-Suomen AMKDataperustaisten hyvinvointipalveluiden kehittäminenEronen, Marjo ; Velling, KatariinaVerkkovälitteisen vertaistyön kokemukset rintasyöpäyhdistyksen toiminnan kehittämisessäJärjestöllinen
2021AMKLapin AMKLiiketalouden koulutusohjelmaTradenomiHaapakoski, SuviLisäarvopalveluiden tuottaminen yhdistyksille ja säätiöilleJärjestöllinen
2021GTampereen yliopistoJohtaminen ja talousHakamäki-Stylman, Sami-PekkaVaikutuksista vaikuttavuuteen: Vaikutukset, tulokset ja niiden todentamisen tavat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoittamissa hankkeissaJärjestöllinen
2021YAMKSavonia-AMKHyvinvointikoordinaattorin tutkinto-ohjelmaHanski, SoileYhdessä kehittämällä luodaan osallisuutta: kuvaus lapsiperhepalveluiden ja järjestöjen kumppanuuspöydän kehittämisestäJärjestöllinen
2021AMKKaakkois-Suomen AMKYhteisöpedagogiHeikkinen, Siiri ; Paunonen, EmmaAikuispartion kehittäminen Ekin Partio ry:ssäJärjestöllinen
2021AMKHUMAKYhteisöpedagogiHeinonen, KatariinaVapaaehtoistoiminnan opas Kaapatut Lapset ry:lleJärjestöllinen
2021YAMKKaakkois-Suomen AMKNuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutusHietala, Heli4H kumppanina harrastamisen Suomen mallissaJärjestöllinen
2021GTampereen yliopistoPolitiikan tutkimusHirvonen, HelkaKansainvälisten avustustyöntekijöiden kokemus työhyvinvoinnista: Tutkimuskohteena Suomen Punaisen Ristin kansainväliset avustustyöntekijätJärjestöllinen
2021AMKLaurea-AMKSosiaalialan koulutusohjelmaSosionomiIkävalko, Laura ; Karvonen, Petri ; Rouhiainen, Jemina“Kylhän tääl lähetään ihan siit vaan, et mitä ihmiset haluu tehdä ja sit mahdollistetaan se.” Opas ja materiaalia Oranssi ry:n vapaaehtoistoiminnan tueksiJärjestöllinen
2021AMKLaurea-AMKSosiaalialan koulutusohjelmaJäntti, JaanaMinäkö vapaaehtoiseksi? – Selvitys vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi ViaDia Espoo ry:ssäJärjestöllinen
2021YAMKHUMAKKulttuurituotantoJärvinen, RiikkaOvet auki kaikille! Yhdenvertaisuus ja moninaisuus osaksi Suomen nuorisoseurat ry:n tapahtumatuotantoaJärjestöllinen
2021AMKKarelia AMKMedia-alan koulutusohjelmaJuntunen, JuhaInformoivan selkojulkaisun valmistaminen Nuorisoseurat ry:n verkkosivuilleJärjestöllinen
2021GTampereen yliopistoYhteiskuntatutkimusKalliokoski, SaanaOleminen, tekeminen, yhteisö : Järjestötyössä toteutettujen hankkeiden toimintaan osallistuneiden pitkäaikaistyöttömien miesten kokemuksia osallisuudestaanJärjestöllinen
2021YAMKLaurea-AMKSosiaalialan koulutusohjelmaKarjala, Saija ; Lumiaro, HeliTarttuva kansalaistoiminta – merkityksellistä toimintaa yli sukupolvienJärjestöllinen
2021YAMKTurun AMKKulttuurihyinvointiKarvonen, Sanna-Kaisa ; Koivula, MinnaHaikuja osallisuudesta : taideperustainen osallistava toimintatutkimus asiakasosallisuudestaJärjestöllinen
2021YAMKLapin AMKSosiaalialan koulutusohjelmaKesonen, RiikkaJärjestöt osana muuttuvaa yhteiskuntaa: kansalaisjärjestöjen rooli sote-uudistuksessaJärjestöllinen
2021AMKHUMAKYhteisöpedagogiKivilahti, MinnaHyvinvointia keholle ja mielelle: hyvinvointikurssi seniori-ikäisille Kehitysvammatuki 57 ry:n kävijöilleJärjestöllinen
2021AMKKajaanin AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaLiikunnanohjaajaKöcher, JasminAikuisliikunnan tulevaisuuden näkymät Suomen Ladun jäsenyhdistyksissäJärjestöllinen
2021YAMKHUMAKYhteisöpedagogiKontkanen, TiiaJärjestöt osaamisensa määrittäjinä vai osaaminen järjestöjen määrittäjänä? Kolmannen sektorin organisaatioissa syntyvä osaaminen, osaamisvaatimukset ja osaamisen validointiJärjestöllinen
2021YAMKLapin AMKSosiaalialan koulutusohjelmaKortesalmi, Satu ; Springare, SiniSOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖT KUNTIEN RINNALLA SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUSTEN PYÖRTEISSÄJärjestöllinen
2021AMKLaurea-AMKSosiaalialan koulutusohjelmaKoskiaho, Katriina ; Karlsson, SanjaKunta-järjestöyhteistyö asiakasosallisuuden vahvistajanaJärjestöllinen
2021YAMKJyväskylän AMKSosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminenSosionomiKosunen, Saila”…Ohjaajat ja aikuiset…niitä pittää vähän sivistää tähän digielämään.” Evaluaatiotutkimus #Ihan Diginä! –hankkeen toiminnoistaJärjestöllinen
2021AMKLaurea-AMKLiiketalouden koulutusohjelmaKotonen, HannaAsiantuntijuuden lahjoittamisen hyvät käytännöt järjestöjen näkökulmasta : ”jos ikään kuin luodaan roadmap valmiiksi”Järjestöllinen
2021AMKLaurea-AMKSosiaalialan koulutusohjelmaKuronen, SannaEmyn kehittämispaja vapaaehtoisilleJärjestöllinen
2021YAMKLapin AMKSosiaalialan koulutusohjelmaSosionomiKuusela, KatjaSosiaali- ja terveysjärjestöjen ja sairaaloiden välisen kumppanuuden hyvät käytännöt : Case: OLKA®Järjestöllinen
2021GTurun yliopistoMaantiedeLeivo, TessaInnovaatiot osana suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötäJärjestöllinen
2021AMKKaakkois-Suomen AMKSosiaalialan koulutusohjelmaLyijynen, Laura; Perälahti, JoonaSosioekonomisen taustan vaikutukset partioharrastamiseenJärjestöllinen
2021AMKHUMAKYhteisöpedagogiMalk, TanjaJärjestöt ja vertaisopintoryhmien motivointiJärjestöllinen
2021YAMKOulun AMKLuonnonvara- ja ympäristöalaMetsä-Tokila, TimoVaikuttavuutta etsimässä: Miten arvioida maaseudun kehittämishankkeiden vaikuttavuutta?Järjestöllinen
2021AMKLaurea-AMKSosiaalialan koulutusohjelmaNieminen, OonaNuorten aikuisten toiveita mielenterveysjärjestöjen tarjoamista matalan kynnyksen palveluistaJärjestöllinen
2021AMKHUMAKYhteisöpedagogiNissinen, RoosamariPääkaupunkiseudun 4H-yhdistyksen nuorisotoiminta : menetelmiä Dogsitter-nuorten osaamisen vahvistamiseksiJärjestöllinen
2021GItä-Suomen yliopistoAikuiskasvatustiedeNokelainen, RiinaLeader-toiminnassa oppiminen ekososiaalisen sivistyksen viitekehyksessäJärjestöllinen
2021AMKKajaanin AMKSosiaali- ja terveysalaSairaanhoitajaNuorala, Raakel ; Säkkinen, Eeva“Ollaanko me kaikki koronataistelijoita?” Tietopaketti koronaviruksen käsittelystä lasten kanssa MLL Kainuun piirin tukihenkilöiden koulutukseenJärjestöllinen
2021YAMKTurun AMKProjektijohtaminenOllikainen, HannaMuutosjohtamisen keinoin sopeutuvaan järjestötoimintaan : koronakriisin vaikutus Suomen Punaisen Ristin paikallisosastoihinJärjestöllinen
2021AMKVaasan AMKSosiaali- ja terveysalaRistilä, Tarja-Leena; Aho, Annika”…Tässä siis saa hyvin just sitä vertaistukea, koska täällä kaikki muut on jollain lailla samankaltasia ku sä oot ite” : Kolmannen sektorin toimijan KRIS-Etelä-Pohjanmaa ry:n merkitys yksilölleJärjestöllinen
2021YAMKKulttuurituotantoSaarimäki, Tuija4H-yrittäjyys urapolkunaJärjestöllinen
2021GItä-Suomen yliopistoOikeustieteetSahala, KatriinaLuottamusaseman väärinkäyttö rekisteröidyissä aatteellisissa yhdistyksissäJärjestöllinen
2021AMKSavonia-AMKYhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alaSaukko, LauraYhdistyksen hallinto ja taloudenhoito : hallinnon ja talouden opas urheiluseuralleJärjestöllinen
2021AMKTurun AMKMedia-alan koulutusohjelmaJournalismiSavila, JoniTarkastelussa ympäristöjärjestöjen viestit : mikä toimii hyvin sosiaalisessa mediassa?Järjestöllinen
2021YAMKTurun AMKSosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminenSinisalo, LauraSuomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminta Helsingissä; kuinka nuori pääsee mukaan vapaaehtoistoimintaan?Järjestöllinen
2021AMKHUMAKYhteisöpedagogiSiukola, JesseNuorten yhteisöllinen ja osallistava toiminta Kuopion 4H-yhdistys ry:ssä: pakohuonepelin rakentaminenJärjestöllinen
2021AMKLapin AMKLiiketalouden koulutusohjelmaTradenomiTarjamo, LeenaJärjestön verkkokauppa – varainhankintaa vai markkinointia? : case Amnesty InternationalJärjestöllinen
2021AMKOulun AMKTanssinopettajan tutkinto-ohjelmaValkama, AnitaTanssinopettajan työsuhteet ja työhyvinvointi Nuorisoseurajärjestössä: Miten työsuhde ja työhyvinvointi kytkeytyvät toisiinsa kansantanssinopettajan työssä?Järjestöllinen
2021AMKHUMAKYhteisöpedagogiVola, MaritaToiminnanjohtajan moninaiset tehtävät pienessä yhdistyksessäJärjestöllinen
2021AMKSeinäjoen AMKSosiaali- ja terveysalaFysioterapiaÅström, Petteri ; Valkeila, RekoLihasvoimaharjoittelun vaikutus polven nivelrikkoa sairastavien kipuun, voimantuottoon ja toimintakykyyn ; paremmat polvet -opas Seinäjoen kansalaisopistolle polven nivelrikon kuntoutukseenKansalais- ja työväenopistot
2021YAMKMetropoliaKulttuurituotantoCard, MiraNuorten ääni kuuluviin: kansalaistopistotoiminnan kehittäminen nuoria osallistaenKansalais- ja työväenopistot
2021AMKHaaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaElo, JenniKuinka senioritanssin pariin Suomessa saataisiin lisää miespuolisia harrastajia?Kansalais- ja työväenopistot
2021AMKSeinäjoen AMKSosionomiHaka-Aho, SuviEnsisynnyttäjä-äitien kanssa työskentelevien näkemys vanhemmuuden varhaisesta tukemisestaKansalais- ja työväenopistot
2021AMKKajaanin AMKLiikunnanohjaajaHumalajoki, JenniKansalaisopiston opiskelijoiden kokemuksia etäohjatusta liikunnastaKansalais- ja työväenopistot
2021AMKKaakkois-Suomen AMKSosiaali- ja terveysalaGeronomiIhalainen, Anu ; Siltanen, TarjaVaraudu vanhuuteen- ryhmämalli: soveltuvuus ja kokemukset vapaan sivistystyön kentälläKansalais- ja työväenopistot
2021AMKLapin AMKTietojenkäsittelyn koulutusohjelmaTradenomiKirsilä, TanjaMobiilimaksusovelluksen valinta satunnaisten maksuerien vastaanottoon : Palvelumuotoilulla asiakaslähtöiseksiKansalais- ja työväenopistot
2021AMKKajaanin AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaLiikunnanohjaajaKiuru, SaraTokkaava tanssileiri TikTok-sovelluksesta Kainula-opistolleKansalais- ja työväenopistot
2021YAMKYrkeshögskolan NoviaMusikpedagogKoivisto, KirsiMusiikin tuntiopettajat ja muuttuva kansalaisopistopedagogiikka : musiikin tuntiopettajat kansalaisopistossa; pedagogisen koulutuksen ja työelämän vaatimusten kohtaaminenKansalais- ja työväenopistot
2021GJyväskylän yliopistoHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntaMusiikkikasvatusKosola, LottaMusiikinopettajan näkökulmia kitaransoiton opetuksesta kansalaisopistossa ja yläkoulussaKansalais- ja työväenopistot
2021AMKSavonia-AMKMatkailu-, ravitsemis- ja talousalaLeinonen, SonjaKotitalousopetusta kehitysvammaisille – Ohjaajan opasKansalais- ja työväenopistot
2021AMKSeinäjoen AMKSosiaali- ja terveysalaSosionomiRajala, Emma ; Hietapakka, RoosaEnsisynnyttäjä-äitien kokemuksia vertaistuesta ja sen yhteyksistä toimijuuteen : Tutkimus Seinäjoen kansalaisopiston ensisynnyttäjä-äitien Ensari-voimavararyhmästäKansalais- ja työväenopistot
2021AMKNoviaMusiikkipedagogiSundqvist, SebastianMål med undervisning: En studie om att sätta upp mål tillsammans med en elevKansalais- ja työväenopistot
2021AMKHUMAKYhteisöpedagogiJuntunen, TomiLuottamusmieskoulutuksen kehittäminen: agitaatiosta jälkifreireläiseen sosiaalipedagogiikkaanKansanopistot
2021AMKKarelia-AMKLiiketalouden koulutusohjelmaKaasinen, MataleenaYritysperusteisen ikäihmisten perhehoidon liiketoimintasuunnitelman malliKansanopistot
2021GItä-Suomen yliopistoSosiaalipedagogiikkaMäättä, Aino-MaijaMaahanmuuttajien ohjaus vapaassa sivistystyössä – Sosiaalipedagogisen työotteen käsite ohjauksen jäsentäjänäKansanopistot
2021YAMKHUMAKYhteisöpedagogiRaatikainen, LyyliArjen kansalaistaitojen osaamismerkit aikuisten maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksessa: Osaamismerkit osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineenä.Kansanopistot
2021VItä-Suomen yliopistoLäntinen teologiaTaskinen-Tuovinen, EijaKörtti-identiteetti : Portaanpään kristillisen opiston identiteetti ja sen muutokset vuosina 1923–1945Kansanopistot
2021AMKHAMKLiiketalouden koulutusohjelmaYltävä, JariE-urheilun valmennuksen kaupallistamisen mahdollisuudet SuomessaKansanopistot
2021AMKKaakkois-Suomen AMKPalvelumuotoiluMuotoilijaKurko, MinnaAfter School Art – Kuvataideopiston kehitysmalliKesäyliopistot
2021YAMKSeinäjoen AMKTradenomiHauta-aho, JaakkoElektroninen urheilu − millaista on e-urheilun valmentaminenUrheiluopistot
2021AMKHaaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaHietala, Päivi ; Lepistö, KaritaLiikunnan ammattitutkinnon vaikuttavuus varhaiskasvatuksessa Varalan Urheiluopiston liikunnan ammattitutkinnon suorittaneiden kokemuksia koulutuksen vaikuttavuudestaUrheiluopistot
2021AMKKarelia-AMKTalotekniikan koulutusohjelmaHietanen, MiikaVesistölämmön hyödyntäminen lämpöpumpun lämmönlähteenäUrheiluopistot
2021AMKJyväskylän AMKLiiketalouden koulutusohjelmaTradenomiLaitinen, Aleksi ; Luukkonen, AleksiMillaista sosiaalisen median sisältöä Eerikkilän Urheiluopistolta halutaan nähdä?Urheiluopistot
2021AMKSavonia-AMKYhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alaNevala, JuuliSosiaalisen median kanavat markkinoinnissa – Varalan Urheiluopiston sosiaalisen median kanavien käytön kirkastaminen brändi uudistuksen tukenaUrheiluopistot
2021AMKHaaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaSihvola, OonaOmatoimisen harjoittelun opas yli 15- vuotiaille jalkapalloilijoilleUrheiluopistot
2021AMKSatakunnan AMKMatkailun koulutusohjelmaTammilehto, SimoMaastopyöräreitistön tuotteistaminen matalan kynnyksen harrastajille : MTB-case Suomen UrheiluopistoUrheiluopistot
2021AMKHaaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaTuomela, Elias ; Kekkonen, AnttiEpäsäännöllisten ryhmien ryhmädynamiikan kehittäminen: -Opas Eerikkilän Urheiluopiston ohjaajilleUrheiluopistot
2021YAMKKajaanin AMKLiikunta-alan kehittäminen ja johtaminenLiikunnanohjaajaVallenius, TeemuPersonal Trainer -koulutuksen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin työelämä- ja asiakaslähtöiseksiUrheiluopistot
2021GOulun yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaMusiikkikasvatusRytky, Katariina; Saarela-Komulainen, Laura-ElinaMusiikinopettajien käsityksiä musiikillisesta improvisaatiosta ja sille suotuisasta sosiaalisesta oppimisympäristöstäYleinen
2021GTampereen yliopistoKasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaOjapelto, AnnaIntegration for employability?: Transforming discourses in integration training for adults.Yleinen
2022AMKHUMAKYhteisöpedagogiIsotalo, WaltteriRuoveden nuorisotyössä tapahtuneita muutoksia – Nuorisotyön perusajatus ja toimintaperiaateJärjestöllinen
2022GOulun yliopistoTieteiden ja aatteiden historiaJunes, Janne”Oikea vapaus saavutetaan ainoastaan kieltäytymällä.”:Raittiuden Ystävien raittiusajattelu Kylväjä-lehdessä 1905–1934Järjestöllinen
2022AMKLaurea-AMKLiiketalous, hallinto ja markkinointiTradenomiLaine, TuroYhdistyksen sähköisten järjestelmien päivittäminenJärjestöllinen
2022VTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekuntaAhonen, KirsiSharing the treasure of knowledge : nineteenth-century Nordic adult education initiatives and their outcomesKansalais- ja työväenopistot
2022AMKHUMAKJärjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelmaYhteisöpedagogiKiuru, EeroKalliolan maahanmuuttajille tarkoitettujen koulutusten arviointi- ja palautekäytäntöjen kehittäminenKansalais- ja työväenopistot
2022YAMKLaurea-AMKLiiketalous, hallinto ja markkinointiPérez Alemán, SoniaEspoon työväenopiston tuntiopettajien työntekijäkokemuksen kehittäminen verkkopalvelun avullaKansalais- ja työväenopistot
2022AMKHUMAKKulttuurituottajaSeppä, KikkaKuinka löytää kirjoittajaääni? Näkökulmia oman äänen tunnistamiseenKansalais- ja työväenopistot
2022AMKCentria AMKMusiikkipedagogiSinikumpu, Jonna300 kilometriä musiikkiopistoon : Miten harvaan asutulla alueella kasvaminen vaikuttaa musiikkipedagogiopiskelijan identiteettiin?Kansalais- ja työväenopistot
2022AMKTurun AMKMusiikkiMusiikkipedagogiSyrjäläinen, MarkoKitaransoiton opettaminen aikuisryhmille kansalaisopistossa : ryhmänohjauksen ja opiskelijoiden motiivien ymmärtämisen merkityksellisyys oppimistuloksien saavuttamisessa ja käytännön työkaluja alkeiskurssin toteuttamiseksiKansalais- ja työväenopistot
2022AMKMetropoliaMusiikkiMusiikkipedagogiVainio, SallaKehittämissuunnitelma Kouvolan kansalaisopiston laulunopetukseenKansalais- ja työväenopistot
2022GLapin yliopistoKasvatustieteiden tiedekuntaVaaranmaa, ElinaMitä etätyöjakso opetti työyhteisöstä? – Kansanopistojen rehtoreiden käsityksiä yhteisöllisyydestä etätyöyhteisössäKansanopistot
2022GIitä-Suomen yliopistoYhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekuntaYhteiskuntatieteiden laitosSosiaalipsykologiaRäsänen, NiinaVuorovaikutus hybridiopetuksessa vapaan sivistystyön oppilaitoksessaKesäyliopistot
2022AMKHaaga-Helia AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaVarho, ManuCST Certified Snow TechnicianUrheiluopistot
2022VTampereen yliopistoKasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaAlanen, PaulaKoulutusjärjestelmän ohjauskeinot ja numeerinen data yhteiskunnallisen kommunikaation muokkaajina : tietämisen ja tietämättömyyden seuraukset aikuiskoulutuksen päätöksenteossaYleinen
2022YAMKHUMAKYhteisöpedagogiKaikkonen, UllaHoiva-alan osaamismerkit osana osaamisen tunnistamista ja tunnustamistaYleinen
2022GTurun yliopistoHumanistinen tiedekuntaHistorian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitosSuomen historiaZelenkin, LeonidSuomen alamaiset Nevan rannoilla : Pietarinsuomalaisten integraatio kaupunkiyhteisöön 1900-1914Yleinen
2023YAMKLaurea-AMKLiiketalous, hallinto ja markkinointiKari, SiniRekrytointipolun kehittäminen valintamuotoilun avullaKansalais- ja työväenopistot
2023YAMKTurun AMKKulttuurialaKulttuurihyvinvointiKoivula-Talkkari, MaariaKokemuksia, elämyksiä ja ideoita : kulttuurihyvinvointia kuntouttavaan työtoimintaan kansalaisopistostaKansalais- ja työväenopistot
2023YAMKSeinäjoen AMKLiiketalous, hallinto ja markkinointiMarkkinointiviestintäSaukko, JaanaMarkkinointiviestinnän suunnittelu vapaan sivistystyön oppilaitoksessaKansalais- ja työväenopistot
2023AMKOulun AMKMusiikin tutkinto-ohjelmaMusiikkipedagogiSaunanen, LeenaDialogisesti etenevä ratkaisukeskeinen toimintamalli laulunopetuksessa: työkalu aikuisten lauluharrastajien opetuksen suunnitteluun ja tavoitteiden määrittelyyn vapaassa sivistystyössäKansalais- ja työväenopistot
2023AMKKajaanin AMKLiikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaLiikunnanohjaajaTikkanen, RiinaKansalaisopiston liikuntakurssien merkitys aikuisopiskelijoiden hyvinvointiinKansalais- ja työväenopistot
2023YAMKSavonia-AMKKulttuurialaStenroos, JohannaOpistovuosi oppivelvollisille tanssien: opetussuunnitelman kehittäminen kansanopistojen uuteen koulutukseenKansanopistot