Sivistystyö planetaaristen kriisien ajassa 2021

Sivistystyön Vapaus ja Vastuu (SVV) -ohjelman kymmenvuotisuutta juhlistava Aikuiskasvatus-tiedelehden teemanumero Sivistystyö planetaaristen kriisien ajassa julkaistiin kesäkuussa 2021.

Planetaariset kriisit haastavat etsimään uusia ajattelun ja oppimisen toimintatapoja. Miten sivistystyö voisi edistää sosiaalista, taloudellista ja ekologista kestävyyttä? Teemanumerossa keskitytään ekososiaaliseen sivistykseen, jota tarkastellaan planetaarisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmista.

Ekososiaalinen sivistys on muutosvoima, jossa yhteisöt luovat yhdessä laajenevan, demokraattisen, kaiken elävän biologista ja kulttuurista monimuotoisuutta kunnioittavan tilan. Työ ja ammatillinen toiminta kuuluvat ekososiaalisen sivistyksen tarkasteluun, sillä ne ovat vahvasti sidoksissa suomalaisen sivistyskäsitteen määrittelyihin. Samalla ne ovat perustavia vapaan sivistystyön identiteetille.

Toimituskunnassa numerosta vastaa Hanna Toiviainen.

Aikuisten oppiminen ja sivistystyöhön osallistuminen voivat liittää pienet teot isoihin ratkaisupyrkimyksiin, avata näkökulmia elonyhteisöjen välisten suhteiden pohdintaan ja tarjota vaikuttamismahdollisuuksia

Satu Heimo, Annika Pastuhov, Hanna Toiviainen ja Björn Wallén, teeman sisältötoimittajat.

Tiedeartikkeleissa Jani Pulkki määrittelee ekososiaalista hyve-etiikkaa, Erja Laakkonen perehtyy kohtuullisuusliikkeeseen pohjoiskarjalaisen Kohtuus vaarassa -ryhmän kannalta ja Minna Santaoja tutkii monilajisen yhteiselon tunnustelua näkökulmanaan ampiaisten valepesien virkkaus.

Näkökulmissa tutkimukseen Jyri Manninen ja Riina Nokelainen tarkastelevat ekososiaalista sivistystä kirjallisuuden valossa. Kristiina Hannukainen ja Marion Fields selvittävät, miten järjestökoulutus tukee kestävän elämäntavan tavoittelua. Näkökulmissa käytäntöön Jenni Mikkonen ja Teija Skyttä kertovat, millaisia osaamistarpeita koronapandemia herätti matkailualalla ja miten niihin vastattiin. Minna Käyrä ja Angelina Korsunova tarkastelevat vastuullisuusasiantuntijoita aikuiskouluttajan roolissa.

Juhlavuoden katsauksessa Anja Heikkinen ja Jenni Pätäri vastaavat kansalaistieteen kutsuun. Tarja Lang pohtii kommentissaan kansalaistieteen mahdollisuuksia tukea aikuiskasvatustieteen tutkimusta.

Klassikon paluu -esseessä Serja Turunen kertoo ranskalaisesta fenomenologista Maurice Merleau-Pontysta innoittajanaan.

Tutkija liikkeessä -sarjassa on vuorossa ikääntyneiden mediataitoja tutkiva Päivi Rasi, 52, jolle opettaminen ja käveleminen ovat ehtymättömiä tutkimusideoiden lähteitä.

Lisäksi kiinnostavia kirja-arvioita.

Numeron sometunnisteet ovat #aikuiskasvatus, #aikuiskasvatus40, #planetaarisetkriisit. Aikuiskasvatus on mukana Tutkitun tiedon teemavuodessa: #tttv21 ja #tutkituntiedonteemavuosi.

Julkaistu: 2021-06-08