Avainsana-arkistot: Vertaisryhmämentorointi

Teetkö opinnäytettä vapaasta sivistystyöstä? Haluaisitko tutustua kollegoihin ja jakaa prosessiasi ja kokemuksiasi? Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -ohjelma jatkaa vertaisryhmätoimintaa opinnäytteiden…

Lue Lisää

Tutkimuksen ei tarvitse olla vain tutkijoiden puuhastelua. Yhteistutkimus voi edistää eri toimijoiden välistä vuoropuhelua ja lisätä osapuolien itseymmärrystä, vaikka se vaatiikin tavallista enemmän yhteistä neuvonpitoa.

Lue Lisää

Anna Ojapelto (TAU) Vuoden 2019 lopussa päättyneen Ote Työhön -hankkeen tutkijat keräsivät hankkeen eri vaiheissa tietoa käyttäen menetelminä haastatteluja, kyselyjä…

Lue Lisää

Antti Karhulahti: Vertaisryhmämentoroinnin vaikutukset vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Pro Gradu (11/2019), Tampereen yliopisto, kasvatustiede Tutkimuksen toimeksiantajana toimi opetus- ja kulttuuriministeriö, ja…

Lue Lisää

4/4