Kirjoittaja-arkistot: Jenni Pätäri

1 Tutkittua tietoa 1.1 Saatavilla selvitys vapaan sivistystyön indikaattoreista Pohditko vst:n vaikuttavuuden ja vaikutusten osoittamisen kysymyksiä ja haasteita? Paula Alanen…

Lue Lisää

Tutkija Paula Alanen laati selvityksen vapaan sivistystyön (vst) indikaattoreista. Selvitys pohjustaa indikaattorien sekä vaikuttavuustutkimuksen jatkokehittämistyötä. Se kokoaa kansainvälisiä ja kansallisia…

Lue Lisää

Jos opinnäyte (esim. amk- tai pro gradu -tutkielma, väitöskirja) on sinulle ajankohtainen, kannattaa tutustua SVV-ohjelman kokoamiin tuoreisiin tutkimustarpeisiin vapaan sivistystyön…

Lue Lisää

Vapaa sivistystyö ry toteutti yhteistyössä E2 Tutkimuksen kanssa selvityksen, joka kartoittaa vapaan sivistystyön yhteiskunnallista merkitystä tulevaisuuden näkökulmasta. Sivistystyön Vapaus ja Vastuu…

Lue Lisää

Uutiskirjeessä tietoa 1 Vapaan sivistystyön päivien ilmoittautuminen on alkanut Tervetuloa Vapaan sivistystyön päiville 29.–30.8. Helsinkiin Aikuisopistolle! Päivien alustava ohjelma on…

Lue Lisää

Vapaan sivistystyön päivät järjestetään 29.-30.8. Helsingin aikuisopistolla teemalla Vapaan sivistystyön monimuotoisuus yhteiskunnallisena voimavarana. Ilmoittautuminen on nyt auennut. Toimithan nopeasti ja…

Lue Lisää

Maiju Monto tarkastelee Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa valmistuneessa pro gradussaan vapaan sivistystyön tuntiopettajien näkökulmia työn digitalisoitumiseen. Tutkimuksen tarkoituksena…

Lue Lisää

Tervetuloa vapaan sivistystyön yhteiskunnallisuus -tutkimustyöpajaan! (In English below) Tutkimustyöpaja on avoin kaikille vapaan sivistystyön tutkimuksesta kiinnostuneille. Se tuo yhteen alan teemoista…

Lue Lisää

Planetaarisuus vapaan sivistystyön opetukseen ja arkeen Planetaarisen sosiaalipedagogiikan täydennyskoulutus (3 op) vahvistaa vapaan sivistystyön opetushenkilöstön osaamista ja tukee planetaarisen orientaation sisäistymistä…

Lue Lisää

Toukokuun uutiskirjeessä tietoa 1 Tuoreita julkaisuja 1.1 Paula Alasen Sivistystori-blogi Paula Alanen tarkastelee Sivistystori-blogissa dataa, tiedonmuodostusta ja politiikan ohjauskeinoja vapaassa…

Lue Lisää

10/248