Kategoria-arkistot: Uutiskirjeet

Vuoden viimeinen uutiskirje välittää kutsua sivistystyötä ja laajemmin aikuiskasvatusta koskevan tukimuksen pariin: Esitelmäkutsu Väinö Voionmaan syntymän 150-vuotisjuhlaseminaaria edeltävään työväen sivistyksen…

Lue Lisää

Tervehdys SVV-ohjelmasta marraskuun viimemetreillä!

Olemme Metasivistys-hankkeessa tehneet kovasti työtä kirjan ”Vapaan sivistystyön rooli, asema ja merkitys suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ja yhteiskunnassa” viimeistelemiseksi, mutta kirjan julkistusta joudumme vielä odottamaan vuoden vaihteen yli. Hyvää kuitenkin luvassa!

Vapaan sivistystyön tutkimuksen popularisointi jatkuu yhtenä SVV-ohjelman toimintamuotona. Nyt on julkaistu kaksi uutta yleistajuistettua tekstiä. Tekstien laatimisen periaatteena on ollut, että lyhyt, ydinasiat esiin nostava teksti herättäisi kiinnostusta tutustua koko tutkimukseen.

Toinen teksti, Kansalaisopistot – tulosvastuussa vai sivistysvastuussa?, on laadittu rehtori Emilia Valkosen vuonna 2016 ilmestyneen väitöskirjan pohjalta.  Valkonen tutki, miten kansalaisopistojen toiminnassa ilmenee liiketaloustieteestä ja yritystoiminnasta tuttuja piirteitä. Kansalaisopistotoiminnan markkinoistunuminen näyttää olevan seurausta eritoten vapaan sivistystyön suoriteperusteisesta rahoituksesta.

Lue Lisää

Tervehdys SVV-ohjelmasta! 

Syksy toi tullessaan uutta tutkimustietoa vapaan sivistystyön positiivisista vaikutuksista yksilölle ja yhteiskunnalle. Kansalaisopistojen liiton teettämä ja Itä-Suomen yliopiston aikuiskasvatuksen professori Jyri Mannisen tekemä tutkimus  Kansalaisopiston aikuisopiskelijat luokkakuvassa. Kansalaisopiston merkitys kuntalaisille ja kunnalle sai huomiota myös valtakunnan mediassa. Tutkimuksen mukaan kansalaisopiston kursseille osallistuminen tuottaa suurimmalle osalle vastaajista merkittäviä laajempia hyötyjä, kuten hyvinvointia, itseluottamusta, uutta arkeen tai työhön liittyvää osaamista, kuten digitaitoja ja tietotekniikan hallintaa, sekä ystävyyssuhteita. Opistoa kuvattiin metaforilla kuten henkireikä, harrastus, virkistäytymispaikka, mahdollisuus ja piristysruiske. Tutkimuksessa tehtiin löydöksiä myös opiskelun taloudellisista vaikutuksista ja yhteydestä työhyvinvointiin. 

SVV-ohjelman myötä syntyy tasaiseen tahtiin myös opinnäytetutkimuksia vapaan sivistystyön aiheista. Hanna Koivusen pro gradu -tutkielma käsittelee opinnollista kuntoutusta kansanopistojen kehittäjänä. Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinnäytetyötorilla on muitakin juttuja tuoreista tutkimuksista, esimerkiksi turvapaikanhakijoiden ohjauksesta ja nuorisotyönohjaajien ammatillisesta osaamisesta.

Lue Lisää

Alkusyksyn tervehdys SVV-ohjelmasta!

SVV-ohjelman perinteinen avoin tutkimustyöpaja järjestettiin tänä vuonna Jyväskylässä 31.8.2018 Vapaan sivistystyön päivien yhteydessä. Kuulimme työpajassa, mitä on meneillään vapaata sivistystyötä koskevissa tutkimuksissa ja tutkimushankkeissa:

  • kysymyksiä vapaan sivistystyön opettajien autonomisuudesta,
  • vapaan sivistystyön opettajien vertaismentorointihankkeiden tarkastelua,
  • kokemuksia verkostojen hallinnasta ja yhteissuunnittelusta maahanmuuttaneita ja kantasuomalaisia integroivasta hankkeesta ja
  • kuulumisia vapaan sivistystyön roolia ja merkitystä koulutusjärjestelmässä ja yhteiskunnassa luotaavasta Metasivistys-hankkeesta.  

Lue työpajasta laadittu kooste tästä


Tiedoksenne, että Tampereella vapaan sivistystyön toimijat järjestävät 8.10.2018 avoimen seminaarin otsikolla ”Pirkanmaa – sivistysmaakunta”. Katso ohjelmatiedot ja ilmoittaudu mukaan Tampereen kesäyliopiston nettisivuilla.

Lue Lisää

Elokuinen tervehdys SVV-ohjelmasta,

ja hyvää töihin paluuta lomien jälkeen! Nyt onkin jo kiire ilmoittautua 30.-31.8.2018 järjestettäville Vapaan sivistystyön päiville ja niiden yhteydessä 31.8.2018 pidettävään vapaan sivistystyön avoimeen tutkimustyöpajaan. Ilmoittautuminen päättyy 15.8.2018. Työpajan ohjelmassa on kolme ajankohtaista tutkimusesitystä vapaan sivistystyön aiheista. Katso ohjelma, esitysten abstraktit ja ilmoittautumisohjeet tästä. Tervetuloa!

Lue Lisää

Kesäinen tervehdys! SVV-ohjelman toimintaan on tänä vuonna lukeutunut Metasivistys-nimeä kantava kirjahanke. Kirjassa tartutaan otsikkoon ”Vapaan sivistystyön rooli, asema ja merkitys…

Lue Lisää

Tervehdys! Tänään on viimeinen päivä ilmoittautua Tampereella 17.5. pidettävään Tieteen yleistajuistamisen työpajaan. Paikkoja ilmaiseen koulutukseen on vielä jäljellä, joten toimihan…

Lue Lisää

Keväinen tervehdys SVV-ohjelmasta!

Tampereella pidettiin 6.4. Vapaan sivistystyön tutkimustyöpaja, jossa vapaan sivistystyön aiheista opinnäytetutkimuksiaan tekevät tohtori- ja maisteriopiskelijat alustivat keskusteluja tutkimustensa pohjalta. On hienoa huomata, että SVV-ohjelmatyö tuottaa hedelmää ja opiskelijat tarttuvat vapaan sivistystyön aiheisiin. Lue tästä lyhyt kooste tilaisuudessa esitellyistä tutkimuksista!

SVV-ohjelman tieteen yleistajuistamisen työpajat saavat jatkoa ja seuraavan kerran työpaja pidetään 17.5. Tampereella. Päivän aikana opetellaan tekemään kiinnostavia nostoja omista tai muiden tutkimustuloksista, suuntaamaan viesti eri kohderyhmille ja kirjoittamaan tiedote. Työpajassa keskustellaan myös sosiaalisen median, kuten blogien, käytöstä tutkimuksestasi kertomiseen. Lisätietoja työpajasta sekä ilmoittautumislomakkeen löydät täältä.

Lue Lisää

Tervehdys SVV-ohjelmasta! Tutkimustiedon yleistajuistaminen on ollut keskeinen osa SVV-toimintaa ja tällä kertaa laadimme pienen yleistajuistettujen juttujen kokoelman viimeaikaisesta vapaan sivistystyön…

Lue Lisää

Hyvää alkanutta vuotta Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -ohjelman puolesta! Toinen vuosi on käynnistynyt SVV-ohjelman toimintakaudella 2017–2019. Vuodelle 2018 tehtiin suunnitelmia…

Lue Lisää

40/40