Mimer-konferenssi marraskuussa Linköpingissä

Mimerin tiedote:

Mimerkonferensen 2019 genomförs 5-6 november på Linköpings universitet

Välkomna till Mimers årliga forskarkonferens den 5–6 november 2019 som i år arrangeras i samarbete med Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, vid Linköpings universitet. Vid årets konferens uppmärksammas särskilt två spår. Organisering för lärande inom folkbildningen, eller folkbildningens didaktik om man så vill, är det ena spåret. Det andra är hur nordiskt forskningssamarbete inom folkbildningsområde kan fördjupas ytterligare och med sikte på jämförande studier.

Konferensen vänder sig både till forskare och till forskningsintresserade praktiker. Forskare inbjuds som vanligt att bidra med paper (ca 5–15 sidor) som berör folkbildning i vid bemärkelse. I år välkomnar vi särskilt paper i form av utvecklade forskningsidéer om jämförande studier mellan de nordiska länderna.  Det är en arbetskonferens och därför välkomnas texter som speglar pågående och planerad forskning i olika stadier. Möjligheten att bidra med ett kortare PM (en A4-sida) kring projekt eller idéer om forskning är öppen för både forskare och folkbildare. Deadline för texter är den 4 oktober och de skickas till annika.pastuhov@liu.se. Konferensen kommer att hållas vid Linköpings universitet, Campus Valla i Linköping

Kontaktperson: Annika Pastuhov

Uutiskirje (kevät 2019)

SVV-ohjelman vuosi 2019 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Kuvaterveisiä tapahtumista (mm. julkistustilaisuus ja Väinö Voionmaan 150-vuotisjuhla) löydät SVV-verkkosivulta.

Ohjelman piirissä tuotettu uutuusteos ”Vapaa sivistystyö eilen, tänään ja huomenna” julkaistiin juhlallisesti Helsingissä pidetyssä julkistustilaisuudessa 25.3. Teos on vapaasti luettavissa SVV-verkkosivulla. Keskustelua vapaan sivistystyön roolista, asemasta ja merkityksestä virittivät tilaisuudessa opetusneuvos Annika Bussman (OKM), erityisasiantuntija Päivi Väisänen-Haapanen (Suomen Kuntaliitto), opetusneuvos Heikki Sederlöf ja erikoissuunnittelija Matti Mäki (EPKY). Kiitos kaikille teoksen toteutukseen osallistuneille ja julkistustilaisuuteen osallistuneille! Toivomme keskustelun vapaan sivistystyön tulevaisuuden suunnista jatkuvan vilkkaana ja moninäkökulmaisena.

Lähestyviä tapahtumia