Tutkimus aikuisten suullisen englannintaidon kehityksestä ja opettajana kehittymisestä (Leino)

Tampereen yliopiston tiedote 03/2017

FM Lea Leinon väitöstutkimus. A Study on the Promotion of Adults’ Oral English Communication and Teacher Development in Liberal and Tertiary Education (Tutkimus aikuisten suullisen englannintaidon kehityksestä ja opettajana kehittymisestä vapaassa sivistystyössä ja kolmannen asteen koulutuksessa)

Väitöskirja kuuluu kasvatustieteiden (opettajankoulutus) alaan. Jatka lukemista ”Tutkimus aikuisten suullisen englannintaidon kehityksestä ja opettajana kehittymisestä (Leino)”

Tuore gradu: Aikuispedagoginen osaaminen kansalaisopiston erityisyytenä maahanmuuttajanuorten perusopinnoissa (Korhonen)

SILJA KORHONEN: Aikuispedagoginen osaaminen kansalaisopiston erityisyytenä maahanmuuttajanuorten perusopinnoissa. Tapaustutkimus Ahjolan kansalaisopiston Jopeko-hankkeesta (Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta 2017)


Kokemus kansalaisopiston kädentaitojen opettamisesta ja opiskelusta kansalaisopistossa olivat taustalla, kun lähdin tekemään tutkimusta Ahjolan kansalaisopiston Jopeko-hankkeesta Tampereella. Tutkimuksenteko antoi minulle tilaisuuden tutustua maahanmuuttajien koulutukseen ja aikuisten perusopetukseen. Ahjola tarjosi myös mahdollisuuden yliopistoharjoittelulle ja tutustumisen kansalaisopiston kurssisuunnitteluun käytännössä. Jatka lukemista ”Tuore gradu: Aikuispedagoginen osaaminen kansalaisopiston erityisyytenä maahanmuuttajanuorten perusopinnoissa (Korhonen)”

Jätä abstrakti Aikuiskasvatuksen tutkimuspäiville 13.11. mennessä

Esitelmäkutsu – Call for Papers
SIVISTYS, KANSALAISUUS JA OSALLISUUS RAPAUTUVASSA HYVINVOINTIYHTEISKUNNASSA
Ennakkotyöpajat 14.2., konferenssi 15.–16.2.2018
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

Tervetuloa pitämään teemaryhmä- tai symposiumesitystä Aikuiskasvatuksen tutkimuspäiville 2018!

Tutkimuspäiville pyydetään tieteelliset ja tutkimukselliset kriteerit täyttäviä aikuiskasvatus- tai poikkitieteellisiä papereita, joissa esitellään työn alla olevia tai valmiita tutkimuksia. Esitykset voivat liittyä konferenssin teemaan tai yleisemmin aikuiskasvatustieteen erilaisiin tutkimusalueisiin.

Esitysten tarjoamisen eräpäivä on 13.11.2017. 

Jatka lukemista ”Jätä abstrakti Aikuiskasvatuksen tutkimuspäiville 13.11. mennessä”