SVV-uutiskirje, marraskuu 2018

Tervehdys SVV-ohjelmasta marraskuun viimemetreillä!

Olemme Metasivistys-hankkeessa tehneet kovasti työtä kirjan ”Vapaan sivistystyön rooli, asema ja merkitys suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ja yhteiskunnassa” viimeistelemiseksi, mutta kirjan julkistusta joudumme vielä odottamaan vuoden vaihteen yli. Hyvää kuitenkin luvassa!

Vapaan sivistystyön tutkimuksen popularisointi jatkuu yhtenä SVV-ohjelman toimintamuotona. Nyt on julkaistu kaksi uutta yleistajuistettua tekstiä. Tekstien laatimisen periaatteena on ollut, että lyhyt, ydinasiat esiin nostava teksti herättäisi kiinnostusta tutustua koko tutkimukseen.

Toinen teksti, Kansalaisopistot – tulosvastuussa vai sivistysvastuussa?, on laadittu rehtori Emilia Valkosen vuonna 2016 ilmestyneen väitöskirjan pohjalta.  Valkonen tutki, miten kansalaisopistojen toiminnassa ilmenee liiketaloustieteestä ja yritystoiminnasta tuttuja piirteitä. Kansalaisopistotoiminnan markkinoistunuminen näyttää olevan seurausta eritoten vapaan sivistystyön suoriteperusteisesta rahoituksesta.

Jatka lukemista ”SVV-uutiskirje, marraskuu 2018”

SVV-uutiskirje, lokakuu 2018

Tervehdys SVV-ohjelmasta! 

Syksy toi tullessaan uutta tutkimustietoa vapaan sivistystyön positiivisista vaikutuksista yksilölle ja yhteiskunnalle. Kansalaisopistojen liiton teettämä ja Itä-Suomen yliopiston aikuiskasvatuksen professori Jyri Mannisen tekemä tutkimus  Kansalaisopiston aikuisopiskelijat luokkakuvassa. Kansalaisopiston merkitys kuntalaisille ja kunnalle sai huomiota myös valtakunnan mediassa. Tutkimuksen mukaan kansalaisopiston kursseille osallistuminen tuottaa suurimmalle osalle vastaajista merkittäviä laajempia hyötyjä, kuten hyvinvointia, itseluottamusta, uutta arkeen tai työhön liittyvää osaamista, kuten digitaitoja ja tietotekniikan hallintaa, sekä ystävyyssuhteita. Opistoa kuvattiin metaforilla kuten henkireikä, harrastus, virkistäytymispaikka, mahdollisuus ja piristysruiske. Tutkimuksessa tehtiin löydöksiä myös opiskelun taloudellisista vaikutuksista ja yhteydestä työhyvinvointiin. 

SVV-ohjelman myötä syntyy tasaiseen tahtiin myös opinnäytetutkimuksia vapaan sivistystyön aiheista. Hanna Koivusen pro gradu -tutkielma käsittelee opinnollista kuntoutusta kansanopistojen kehittäjänä. Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinnäytetyötorilla on muitakin juttuja tuoreista tutkimuksista, esimerkiksi turvapaikanhakijoiden ohjauksesta ja nuorisotyönohjaajien ammatillisesta osaamisesta.

Jatka lukemista ”SVV-uutiskirje, lokakuu 2018”

SVV-uutiskirje, syyskuu 2018

Alkusyksyn tervehdys SVV-ohjelmasta!

SVV-ohjelman perinteinen avoin tutkimustyöpaja järjestettiin tänä vuonna Jyväskylässä 31.8.2018 Vapaan sivistystyön päivien yhteydessä. Kuulimme työpajassa, mitä on meneillään vapaata sivistystyötä koskevissa tutkimuksissa ja tutkimushankkeissa:

  • kysymyksiä vapaan sivistystyön opettajien autonomisuudesta,
  • vapaan sivistystyön opettajien vertaismentorointihankkeiden tarkastelua,
  • kokemuksia verkostojen hallinnasta ja yhteissuunnittelusta maahanmuuttaneita ja kantasuomalaisia integroivasta hankkeesta ja
  • kuulumisia vapaan sivistystyön roolia ja merkitystä koulutusjärjestelmässä ja yhteiskunnassa luotaavasta Metasivistys-hankkeesta.  

Lue työpajasta laadittu kooste tästä

***

Tiedoksenne, että Tampereella vapaan sivistystyön toimijat järjestävät 8.10.2018 avoimen seminaarin otsikolla ”Pirkanmaa – sivistysmaakunta”. Katso ohjelmatiedot ja ilmoittaudu mukaan Tampereen kesäyliopiston nettisivuilla.

Jatka lukemista ”SVV-uutiskirje, syyskuu 2018”

Pirkanmaa – sivistysmaakunta -seminaari

Mikä tekee Pirkanmaasta sivistysmaakunnan nyt ja jatkossa? Vastausta käsitellään pirkanmaalaisten vapaan sivistystyön toimijoiden järjestämässä seminaarissa maanantaina 8.10. 2018 klo 14.00-16.30.  Seminaarin paikkana on Tampereen seudun työväestön Sampolan auditorio osoitteessa Sammonkatu 2, Tampere.  Seminaarin alustajina ovat mm. kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksinen, emeritus professori Matti Koiranen ja erikoissuunnittelija Matti Mäki.  Paneelikeskustelussa ovat mukana lisäksi uuden Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls, taiteellinen johtaja Niklas Pokki ja rehtori Pilvi Mansikkamäki.

Ilmoittautumiset: https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutus/pirkanmaa-sivistysmaakunta