Väitös kansalaisuudesta olemisen ja toimimisen tapoina vapaassa sivistystyössä (Pastuhov)

MEDIATIEDOTE
26.1.2018
Åbo Akademi
Väitös


KM Annika Pastuhovin väitöskirja aikuiskasvatustieteen alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa perjantaina 2.2.2018.

Väitöskirjan otsikkona on Att vara och agera medborgare. En etnografisk studie i folkbildande praktiker .

Aikuisten vapaan ja vapaaehtoisen opiskelun ajatellaan tukevan arjen kansalaisuutta. Esimerkiksi kansalaisopistojen kursseilla oletetaan tapahtuvan näin, kun osallistujat voivat kehittää itseään, omaehtoisesti yhdessä toistensa kanssa. Etsimällä yhdessä tietoa ja vaihtamalla kokemuksia osallistujille mahdollistuu sekä ymmärtää että muuttaa elämäänsä ja sen ehtoja.

Väitöskirjassa kysytään, miten nämä vapaan sivistystyön demokraattiset ideaalit, kuten vapaus ja tasa-arvo, toteutuvat sivistystyön toiminnassa kansalaisuutena osallistujanäkökulmasta? Analyysissa pureudutaan osallistumiseen kansalaisena olemisena ja toimimisena – osallisuuden tuntemisena ja opintojensa kautta toimimisena.  Jatka lukemista ”Väitös kansalaisuudesta olemisen ja toimimisen tapoina vapaassa sivistystyössä (Pastuhov)”

SVV-Uutiskirje 1/2018

Hyvää alkanutta vuotta Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -ohjelman puolesta!

Toinen vuosi on käynnistynyt SVV-ohjelman toimintakaudella 2017–2019. Vuodelle 2018 tehtiin suunnitelmia Tampereella joulukuussa pidetyssä kokouksessa (ks. muistio).

Vuonna 2018 SVV-ohjelmassa toteutetaan Metasivistys-tutkimushanke. Hankkeessa tuotetaan 15 kirjoittajan voimin teos, joka meta-analyyttisin ja tulevaisuustutkimuksen menetelmin vastaa kysymykseen vapaan sivistystyön roolista, asemasta ja merkityksestä suomalaisessa koulutuskentässä ja laajemmin yhteiskunnassa. Hanketta luotsaavat professori Jyri Manninen Itä-Suomen yliopistosta, professori Anja Heikkinen Tampereen yliopistosta ja VST ry:n puheenjohtaja Aaro Harju. Metasivistys-hankkeen ja SVV-ohjelman koordinaattorina toimii tohtoriopiskelija Sini Teräsahde (sini.terasahde(at)sivistystyo.fi).

Päivitetyiltä SVV-nettisivuilta löydät muun muassa ajankohtaiset valtakunnalliset ja alueelliset tapahtumat, Opinnäytetyötorin ja ohjelman vastuuhenkilöiden yhteystiedot.

Alkuvuoden tapahtumia:

  • Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät pidetään Joensuussa 14.–16.2.2018. Ohjelmassa on muun muassa vapaan sivistystyön tutkimuksen teemaryhmä ja pyöreän pöydän keskustelu otsikolla ”Vapaa sivistystyö ennen, nyt ja tulevaisuudessa”. Ilmoittautumiset 3.2. mennessä.
  • SVV-aluekokous Tampereella 12.2.2018 klo 15 Suomen teologisella opistolla. Vuoden 2018 yhteistoiminnan suunnittelua ja ajankohtaisia asioita. Ilmoittautumiset sini.terasahde(at)sivistystyo.fi.
  • Vapaan sivistystyön tutkimuksen learning cafe 6.4.2018 klo 14–17 Tampereella. Keskustelua ajankohtaisesta vapaan sivistystyön tutkimuksesta. Kaikille avoin tilaisuus. Laita päivämäärä kalenteriisi. Paikkatieto tarkentuu pian.
  • Tieteen yleistajuistamisen työpaja. Aika- ja paikkatieto tarkentuu pian.
  • Väitöstilaisuus: Annika Pastuhovin väitöstutkimus ”Att vara och agera medborgare. En etnografisk studie i folkbildande praktiker” tarkistetaan 2.2.2018 klo 13.15 Åbo Akademissa, Vaasassa.

 

Tapaamisiin vapaan sivistystyön ja sen tutkimuksen merkeissä!

Ilmoittaudu Aikuiskasvatuksen tutkimuspäiville

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura järjestää Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät tänä vuonna 14.-16.2.2018 Itä-Suomen yliopistolla, Joensuussa.  Päivien teema on ”Sivistys, kansalaisuus ja osallisuus rapautuvassa hyvinvointiyhteiskunnassa”.

Ohjelmassa on muun muassa vapaan sivistystyön tutkimuksen teemaryhmä, jossa esitellään käynnissä olevaa vapaan sivistystyön tutkimusta sekä pyöreän pöydän keskustelu otsikolla ”Vapaa sivistystyö ennen, nyt ja tulevaisuudessa”. Pääluennot pitää professori Heikki Hiilamo otsikolla ”Miksi sosiaaliturva ei kannusta koulutukseen?” ja professori Eeva Jokinen otsikolla ”Oppiminen, uteliaisuus ja prekarisuus”.

Ilmoittaudu päiville 3.2. mennessä. Mukana ovat myös SVV-ohjelman aktiivit.

 

Tutkimus aikuisten suullisen englannintaidon kehityksestä ja opettajana kehittymisestä (Leino)

Tutkimus kohdistui aikuisten englanninkielen suullisen taidon kehittymiseen ja ammattikorkeakoulun kieltenopettajan ammatilliseen kehittymiseen opettajauran viimeisenä vuosikymmenenä. Tutkimusympäristöinä olivat vapaan sivistystyön piirissä toteutetut kaksi rinnakkaista englanninkurssia ja ammattikorkeakoulu, tutkijan vakinainen työpaikka.  Tutkimusmateriaalina koskien aikuisten englannin taidon kehittymistä olivat välittömästi kurssien jälkeen ja vuoden kuluttua niiden päättymisestä toteutetut opiskelijahaastattelut sekä opettajan kurssipäiväkirjat. Tutkimusmateriaalina opettajana kehittymiseen olivat näiden materiaalien lisäksi ammattikorkeakoulussa kirjoitetut opettajan päiväkirjat ja muut muistiinpanot.
Jatka lukemista ”Tutkimus aikuisten suullisen englannintaidon kehityksestä ja opettajana kehittymisestä (Leino)”