Kirjoittaja-arkistot: Sini Teräsahde

Vuoden viimeinen uutiskirje välittää kutsua sivistystyötä ja laajemmin aikuiskasvatusta koskevan tukimuksen pariin: Esitelmäkutsu Väinö Voionmaan syntymän 150-vuotisjuhlaseminaaria edeltävään työväen sivistyksen…

Lue Lisää

Ajankohta ja paikka: Tiistai 12.2.2019 klo 10–13, Tampereen yliopisto, Linna RH K107. Järjestäjät: Sivistystyön Vapaus ja Vastuu (SVV) -yhteistyöohjelma ja…

Lue Lisää

Tervehdys SVV-ohjelmasta marraskuun viimemetreillä!

Olemme Metasivistys-hankkeessa tehneet kovasti työtä kirjan ”Vapaan sivistystyön rooli, asema ja merkitys suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ja yhteiskunnassa” viimeistelemiseksi, mutta kirjan julkistusta joudumme vielä odottamaan vuoden vaihteen yli. Hyvää kuitenkin luvassa!

Vapaan sivistystyön tutkimuksen popularisointi jatkuu yhtenä SVV-ohjelman toimintamuotona. Nyt on julkaistu kaksi uutta yleistajuistettua tekstiä. Tekstien laatimisen periaatteena on ollut, että lyhyt, ydinasiat esiin nostava teksti herättäisi kiinnostusta tutustua koko tutkimukseen.

Toinen teksti, Kansalaisopistot – tulosvastuussa vai sivistysvastuussa?, on laadittu rehtori Emilia Valkosen vuonna 2016 ilmestyneen väitöskirjan pohjalta.  Valkonen tutki, miten kansalaisopistojen toiminnassa ilmenee liiketaloustieteestä ja yritystoiminnasta tuttuja piirteitä. Kansalaisopistotoiminnan markkinoistunuminen näyttää olevan seurausta eritoten vapaan sivistystyön suoriteperusteisesta rahoituksesta.

Lue Lisää

Tervehdys SVV-ohjelmasta! 

Syksy toi tullessaan uutta tutkimustietoa vapaan sivistystyön positiivisista vaikutuksista yksilölle ja yhteiskunnalle. Kansalaisopistojen liiton teettämä ja Itä-Suomen yliopiston aikuiskasvatuksen professori Jyri Mannisen tekemä tutkimus  Kansalaisopiston aikuisopiskelijat luokkakuvassa. Kansalaisopiston merkitys kuntalaisille ja kunnalle sai huomiota myös valtakunnan mediassa. Tutkimuksen mukaan kansalaisopiston kursseille osallistuminen tuottaa suurimmalle osalle vastaajista merkittäviä laajempia hyötyjä, kuten hyvinvointia, itseluottamusta, uutta arkeen tai työhön liittyvää osaamista, kuten digitaitoja ja tietotekniikan hallintaa, sekä ystävyyssuhteita. Opistoa kuvattiin metaforilla kuten henkireikä, harrastus, virkistäytymispaikka, mahdollisuus ja piristysruiske. Tutkimuksessa tehtiin löydöksiä myös opiskelun taloudellisista vaikutuksista ja yhteydestä työhyvinvointiin. 

SVV-ohjelman myötä syntyy tasaiseen tahtiin myös opinnäytetutkimuksia vapaan sivistystyön aiheista. Hanna Koivusen pro gradu -tutkielma käsittelee opinnollista kuntoutusta kansanopistojen kehittäjänä. Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinnäytetyötorilla on muitakin juttuja tuoreista tutkimuksista, esimerkiksi turvapaikanhakijoiden ohjauksesta ja nuorisotyönohjaajien ammatillisesta osaamisesta.

Lue Lisää

Alkusyksyn tervehdys SVV-ohjelmasta!

SVV-ohjelman perinteinen avoin tutkimustyöpaja järjestettiin tänä vuonna Jyväskylässä 31.8.2018 Vapaan sivistystyön päivien yhteydessä. Kuulimme työpajassa, mitä on meneillään vapaata sivistystyötä koskevissa tutkimuksissa ja tutkimushankkeissa:

  • kysymyksiä vapaan sivistystyön opettajien autonomisuudesta,
  • vapaan sivistystyön opettajien vertaismentorointihankkeiden tarkastelua,
  • kokemuksia verkostojen hallinnasta ja yhteissuunnittelusta maahanmuuttaneita ja kantasuomalaisia integroivasta hankkeesta ja
  • kuulumisia vapaan sivistystyön roolia ja merkitystä koulutusjärjestelmässä ja yhteiskunnassa luotaavasta Metasivistys-hankkeesta.  

Lue työpajasta laadittu kooste tästä


Tiedoksenne, että Tampereella vapaan sivistystyön toimijat järjestävät 8.10.2018 avoimen seminaarin otsikolla ”Pirkanmaa – sivistysmaakunta”. Katso ohjelmatiedot ja ilmoittaudu mukaan Tampereen kesäyliopiston nettisivuilla.

Lue Lisää

Perinteinen vapaan sivistystyön tutkimustyöpaja järjestettiin tänä vuonna Jyväskylässä 31.8.2018 osana valtakunnallisia Vapaan sivistystyön päiviä. SVV-ohjelman vastuutahot ovat järjestäneet tapaamisia vapaasta sivistystyöstä tutkimusta tekeville ja tutkimuksesta kiinnostuneille jo vuodesta 2012. Työpaja on tuonut yhteen vapaan sivistystyön tutkijoita, väitöskirjatutkimuksen ja pro gradu -tutkielmien tekijöitä eri yliopistoista. Järjestettynä vapaan sivistystyön toimialan tilaisuuksien yhteyteen työpaja on tarjonnut oivan mahdollisuuden tutkimuksen ja käytännön vuoropuheluun, joka on myös koko SVV-ohjelman keskeinen tavoite.  Tänä vuonna työpajaa vetivät professori Anja Heikkinen Tampereen yliopistosta ja SVV-koordinaattori Sini Teräsahde.

Lue Lisää

Elokuinen tervehdys SVV-ohjelmasta,

ja hyvää töihin paluuta lomien jälkeen! Nyt onkin jo kiire ilmoittautua 30.-31.8.2018 järjestettäville Vapaan sivistystyön päiville ja niiden yhteydessä 31.8.2018 pidettävään vapaan sivistystyön avoimeen tutkimustyöpajaan. Ilmoittautuminen päättyy 15.8.2018. Työpajan ohjelmassa on kolme ajankohtaista tutkimusesitystä vapaan sivistystyön aiheista. Katso ohjelma, esitysten abstraktit ja ilmoittautumisohjeet tästä. Tervetuloa!

Lue Lisää

Kesäinen tervehdys! SVV-ohjelman toimintaan on tänä vuonna lukeutunut Metasivistys-nimeä kantava kirjahanke. Kirjassa tartutaan otsikkoon ”Vapaan sivistystyön rooli, asema ja merkitys…

Lue Lisää

Vapaan sivistystyön tutkijat harjoittelivat työpajassa viestimään tutkimuksestaan

Tampereella 17.5. pidetyssä Tieteen yleistajuistamisen työpajassa harjoiteltiin kouluttajien Annamari Huovisen ja Jyri Mannisen johdolla kertomaan tutkimuksesta niin että naapurikin ymmärtää, media kiinnostuu ja sidosryhmät vakuuttuvat.

Koulutuksessa pohdittiin muun muassa medianäkyvyyden etuja tutkimukselle ja tutkijoille. Osallistujat saivat kouluttajilta hyviä vinkkejä, kuinka tutkijoiden kannattaa toimia tiedottajien ja toimittajien kanssa, joilla on työssään erilainen aikajänne ja jotka etsivät tutkimuksesta jotakin, joka kiinnostaisi suurta yleisöä.

Lue Lisää

Tervehdys! Tänään on viimeinen päivä ilmoittautua Tampereella 17.5. pidettävään Tieteen yleistajuistamisen työpajaan. Paikkoja ilmaiseen koulutukseen on vielä jäljellä, joten toimihan…

Lue Lisää

10/16