Opinnäyte- ja harjoitteluyhteistyö

Oletko kiinnostunut tekemään opinnäytetutkimuksesi vapaaseen sivistystyöhön liittyen tai suorittamaan harjoittelujakson vapaassa sivistystyössä? Tutkija tai harjoittelija haussa? Voit jättää meille myös harjoittelupaikkatarjouksia.

Ole suoraan yhteydessä SVV-professoreihin Jyri Manniseen (UEF), Petri Saloon (ÅA) tai Hanna Toiviaiseen (TAU), tai SVV-koordinaattoriin (ks. yhteystiedot).

Harjoitteluyhteistyötä

Esimerkiksi Ahjolan  kansalaisopistoon Tampereella haettiin opiskelijaharjoittelijaa töihin n. 3 kuukaudeksi  huhti-kesäkuussa 2018. Tehtävänä oli laatia kysely tuntiopettajille sekä otantamaisesti opiskelijoille tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista. Vastausten pohjalta laadittiin oppilaitoksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Ahjolan Setlementin suunnitelmaa käytettiin työn pohjana. Opiskelijalla tuli olla oikeus harjoittelutukeen yliopistolta.