Avainsana-arkistot: Maahanmuuttajat

Kielitaidon nähdään rakentavan pohjan kotoutumiselle ja se on tärkein maahanmuuttajien osaamisen arvioinnin kriteeri lukutaitokoulutuksessa. Luku- ja kirjoitustaidon oppiminen vaatii koulua käymättömältä aikuiselta ajattelumallien, toimintatapojen ja identiteetin muutosta, mutta sen harjoittaminen on monelle koulun seinien sisäpuolelle jäävä ponnistus.

Lue Lisää

Tutkimuksen ei tarvitse olla vain tutkijoiden puuhastelua. Yhteistutkimus voi edistää eri toimijoiden välistä vuoropuhelua ja lisätä osapuolien itseymmärrystä, vaikka se vaatiikin tavallista enemmän yhteistä neuvonpitoa.

Lue Lisää

Miten aikuisten perusopetus, tutkintotavoitteinen ja joskus viranomaisten velvoittama yleissivistävä koulutus, sopii vapaan sivistystyön ihanteisiin?

Lue Lisää

Aino-Maija Määtän keväällä 2021 valmistuneessa pro gradu -työssä tarkasteltiin sosiaalipedagogisen työotteen käsitettä ohjauksen jäsentäjänä.

Lue Lisää

Empowering Migrants for Employment -hanke arvioi ja testasi maahanmuuttajien työllistymisen hyviä käytäntöjä. Tutkimuksesta vastasi Tampereen yliopisto.

Lue Lisää

Anna Ojapelto (TAU) Vuoden 2019 lopussa päättyneen Ote Työhön -hankkeen tutkijat keräsivät hankkeen eri vaiheissa tietoa käyttäen menetelminä haastatteluja, kyselyjä…

Lue Lisää

Tuella tavoitteista totta -seminaari Eurooppasali 6.11.2019 Ote työhön -hankkeen tiedote 9.10.2019 Ote työhön -hankkeen loppuseminaarissa puhumme siitä, millainen on maahanmuuttajan matka…

Lue Lisää

Opinsauna-hankkeen tiedote 09/19 Tuore raportti verkossa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella (2017–2019) on kehitetty, pilotoitu ja arvioitu erilaisia kotoutumista tukevia kursseja…

Lue Lisää

Lähde: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, opinnäytetori. Teksti: Satu Heimo.  Vapaaehtoistyö on aina ollut osa ihmisyhteisöjä. Sen avulla on pyritty…

Lue Lisää

10/23