Esitelmäkutsu: Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät 2018

SIVISTYS, KANSALAISUUS JA OSALLISUUS RAPAUTUVASSA HYVINVOINTIYHTEISKUNNASSA

Ennakkotyöpajat 14.2., konferenssi 15.–16.2.2018

Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

Ohjelmassa mm. vapaan sivistystyön teemaryhmä sekä pyöreän pöydän keskustelu Vapaa sivistystyö ennen, nyt ja tulevaisuudessa


Tervetuloa pitämään teemaryhmä- tai symposiumesitystä Aikuiskasvatuksen tutkimuspäiville 2018! Tutkimuspäiville pyydetään tieteelliset ja tutkimukselliset kriteerit täyttäviä aikuiskasvatus- tai poikkitieteellisiä papereita, joissa esitellään työn alla olevia tai valmiita tutkimuksia. Esitykset voivat liittyä konferenssin teemaan tai yleisemmin aikuiskasvatustieteen erilaisiin tutkimusalueisiin.

Konferenssin teeman kuvaus ja tarjolla olevien teemaryhmien tarkempi kuvaus löytyy tutkimuspäivien verkkosivuilta: https://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/tutkimuspaivat/2018/

Tarjolla olevat ennakkotyöpajat, teemaryhmät ja symposiumit löydät kutsun lopusta, ja niiden tarkemmat kuvaukset verkkosivuilta. Esitysten tarjoamisen eräpäivä on 13.11.2017. Ohjeet esitysten tarjoamiseen ja abstraktin lähettämiseen:

  • Kirjoita otsikko ja abstrakti sillä kielellä, millä pidät esityksen (paperin esittäminen englanniksi on mahdollista).
  • Tee esitystäsi hyvin kuvaava otsikko.
  • Abstraktin pituus on korkeintaan 3000 merkkiä välilyönnit mukaan lukien (noin 300 sanaa), mukaan lukien abstraktiin loppuun tulevat mahdolliset avainsanat.
  • Abstraktista tulee käydä ilmi tutkimuksen vaihe (esim. suunnitelma, työn alla, valmis) ja normaaleja tutkimuksellisia perusasioita (teoreettinen viitekehys, tutkimuskysymykset, menetelmät, aineisto, tulokset) soveltuvin osin. Loppuun on hyvä lisätä tutkimusta kuvaavia asiasanoja.
  • Lomakkeella kysytään lisäksi esittäjän/esittäjien nimi, yliopisto ja laitos tai vastaava sekä yhteystiedot.
  • Lomakkeella kysytään lisäksi, mihin teemaryhmään, ennakkotyöpajaan tai symposiumiin tarjoat esitystä. Esitystä voi tarjota myös vapaasta teemasta, jos sille ei löydy valmista teemaryhmää tarjolla olevista.
  • Esitysehdotukset ja abstrakti lähetetään e-lomakkeella:
  • Esitysten hyväksymisestä ilmoitetaan 30.11.2017 mennessä.

Tutkimuspäivien järjestelytyöryhmän puolesta tervetuloa Joensuuhun helmikuussa 2018!


Lisätietoja:  prof. Jyri Manninen, jyri.manninen@uef.fi, 050-3815359. Voit käyttää myös tutkimuspäivien virallista sähköpostiosoitetta: AITU2018@uef.fi

Järjestäjät: Itä-Suomen yliopisto & Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura

Tutkimuspäivien verkkosivut: https://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/tutkimuspaivat/2018/


Tarjolla olevat ennakkotyöpajat, teemaryhmät ja symposiumit

Ennakkotyöpaja keskiviikkona 14.2. klo 16–19:

0. Puhuuko aineisto, onko tutkija kuulolla? Laadullisten tutkimusmenetelmien työpaja tutkijoille

Teemaryhmät 15.–16.2. :

1. Moninaisuus oppimisessa ja työssä

2. Kokemuksen tutkimus

3. Aikuisten ja ikääntyneiden mediakasvatus ja mediataidot

4. Aikuiskasvatuksen filosofian ja historian teemaryhmä

5. Siirtymät ja katkokset rapautuvassa hyvinvointiyhteiskunnassa

6. Ohjaus kansalaisuuden, osallisuuden ja toimijuuden rakentajana

7. Yrittäjyyteen kasvaminen – mahdollisuus vai välttämättömyys?

8. Aikuiset korkeakoulutuksessa

9. Vertaisuus aikuiskoulutuksessa

10. Korkeakoulut ja akateemisuus murroksessa

11. Andragogisen tiedon luonne

12. Työuran jälkeinen oppiminen

13. Vapaan sivistystyön tutkimus

14. Ammatillisen koulutuksen muutoksista mahdollisuuksiin

15. Sukupuoli, tasa-arvo ja osallisuus

16. Metodologia

17. Vapaa teema/aihe, tarvittaessa perustetaan uusia teemaryhmiä

Symposium 15.–16.2. :

18. Osallisuuden ja yhdenvertaisuuden tukeminen monikulttuurisen ohjauksen avulla

Tallenna

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *