SVV-uutiskirje, joulukuu 2018

Vuoden viimeinen uutiskirje välittää kutsua sivistystyötä ja laajemmin aikuiskasvatusta koskevan tukimuksen pariin:

SVV-ohjelman koordinaattorina kuluneena vuonna toiminut Sini Teräsahde palaa väitöskirjatutkimuksensa pariin ja koordinaattorina jatkaa ensi vuonna SVV-toiminnassa jo pitkään vaikuttanut Jenni Pätäri (jenni.patari(at)sivistystyo.fi).

Koko SVV-ohjelman ohjausryhmä kiittää yhteistyöstä  ja toivottaa hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Esitelmäkutsu työväen sivistyksen tutkimustyöpajaan

Ajankohta ja paikka: Tiistai 12.2.2019 klo 10–13, Tampereen yliopisto, Linna RH K107.

Järjestäjät: Sivistystyön Vapaus ja Vastuu (SVV) -yhteistyöohjelma ja Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta professori Anja Heikkisen johdolla.

Väinö Voionmaan syntymästä tulee vuonna 2019 kuluneeksi 150 vuotta ja tätä juhlistetaan Tampereen yliopistolla tiistaina 12.2.2019 klo 14–17. Ennen juhlatilaisuutta järjestetään Sivistystyön Vapaus ja Vastuu (SVV) -tutkimustyöpaja, jonka teemana on Väinö Voionmaan kunniaksi työväen sivistys ja sivistystyö. Teemaa on lupa tulkita laaja-alaisesti historiasta nykypäivään (esim. työväen sivistystyön muodot ja -pyrkimykset eilen ja tänään; vapaan sivistystyön suhde työelämän demokratisoimiseen, tasa-arvoon ja ammattiyhdistysliikkeeseen; vapaa sivistystyö ja tieteenomaisuus jne.)

Tutkimustyöpaja on avoin kaikille teemasta kiinnostuneille. Ohjelma rakentuu tutkimusalustuksista ja niitä koskevista vapaamuotoisista keskusteluista. Kyseessä voi olla työn alla oleva opinnäytetyö (pro gradu, väitöskirja) tai muu tutkimus. Työpajassa voidaan käsitellä myös lyhyempiä ideapapereita.

Jos haluat kertoa työpajassa omasta tutkimuksestasi, lähetä abstrakti (n. 400 sanaa) 7.2.2019 mennessä osoitteeseen jenni.patari(at)sivistystyo.fi. Abstraktit kootaan SVV-nettisivuille, jossa niihin voi tutustua etukäteen.

Kahvitarjoilun järjestämiseksi ilmoittautumiset (sekä tutkijat että muut osallistujat) osoitteeseen jenni.patari(at)sivistystyo.fi 7.2.2019 mennessä. Työpajaan mahtuu 40 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

Tervetuloa!

Lisätietoja: jenni.patari(at)sivistystyo.fi. www.vapausjavastuu.fi

SVV-uutiskirje, marraskuu 2018

Tervehdys SVV-ohjelmasta marraskuun viimemetreillä!

Olemme Metasivistys-hankkeessa tehneet kovasti työtä kirjan ”Vapaan sivistystyön rooli, asema ja merkitys suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ja yhteiskunnassa” viimeistelemiseksi, mutta kirjan julkistusta joudumme vielä odottamaan vuoden vaihteen yli. Hyvää kuitenkin luvassa! 

Vapaan sivistystyön tutkimuksen popularisointi jatkuu yhtenä SVV-ohjelman toimintamuotona. Nyt on julkaistu kaksi uutta yleistajuistettua tekstiä. Tekstien laatimisen periaatteena on ollut, että lyhyt, ydinasiat esiin nostava teksti herättäisi kiinnostusta tutustua koko tutkimukseen.

Toinen teksti, Kansalaisopistot – tulosvastuussa vai sivistysvastuussa?, on laadittu rehtori Emilia Valkosen vuonna 2016 ilmestyneen väitöskirjan pohjalta.  Valkonen tutki, miten kansalaisopistojen toiminnassa ilmenee liiketaloustieteestä ja yritystoiminnasta tuttuja piirteitä. Kansalaisopistotoiminnan markkinoistunuminen näyttää olevan seurausta eritoten vapaan sivistystyön suoriteperusteisesta rahoituksesta.

Jatka lukemista ”SVV-uutiskirje, marraskuu 2018”

SVV-uutiskirje, lokakuu 2018

Tervehdys SVV-ohjelmasta! 

Syksy toi tullessaan uutta tutkimustietoa vapaan sivistystyön positiivisista vaikutuksista yksilölle ja yhteiskunnalle. Kansalaisopistojen liiton teettämä ja Itä-Suomen yliopiston aikuiskasvatuksen professori Jyri Mannisen tekemä tutkimus  Kansalaisopiston aikuisopiskelijat luokkakuvassa. Kansalaisopiston merkitys kuntalaisille ja kunnalle sai huomiota myös valtakunnan mediassa. Tutkimuksen mukaan kansalaisopiston kursseille osallistuminen tuottaa suurimmalle osalle vastaajista merkittäviä laajempia hyötyjä, kuten hyvinvointia, itseluottamusta, uutta arkeen tai työhön liittyvää osaamista, kuten digitaitoja ja tietotekniikan hallintaa, sekä ystävyyssuhteita. Opistoa kuvattiin metaforilla kuten henkireikä, harrastus, virkistäytymispaikka, mahdollisuus ja piristysruiske. Tutkimuksessa tehtiin löydöksiä myös opiskelun taloudellisista vaikutuksista ja yhteydestä työhyvinvointiin. 

SVV-ohjelman myötä syntyy tasaiseen tahtiin myös opinnäytetutkimuksia vapaan sivistystyön aiheista. Hanna Koivusen pro gradu -tutkielma käsittelee opinnollista kuntoutusta kansanopistojen kehittäjänä. Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinnäytetyötorilla on muitakin juttuja tuoreista tutkimuksista, esimerkiksi turvapaikanhakijoiden ohjauksesta ja nuorisotyönohjaajien ammatillisesta osaamisesta.

Jatka lukemista ”SVV-uutiskirje, lokakuu 2018”