Avainsana-arkistot: Väitöstiedote

Kasvatustieteen maisteri Paula Alasen aikuiskasvatuksen alaan kuuluva väitöskirja koulutusjärjestelmän ohjauskeinoista ja aikuiskoulutuksen päätöksenteosta tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopistossa perjantaina 26.08.2022.

Lue Lisää

Filosofian maisteri Kirsi Ahosen historian alaan kuuluva väitöskirja Sharing the Treasure of Knowledge. Nineteenth-Century Nordic Adult Education Initiatives and Their Outcomes tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 1.4.2022.

Lue Lisää

Ilona Maaperän väitöstutkimus Suostumus, sitouttaminen ja yhteisöllisyys : Setlementtiliikkeen kerho- ja opintotoiminta Helsingissä 1920–1939 julkaistiin vuoden 2020 lopussa.

Lue Lisää

Ritva Javanainen etsi tutkimuksessaan vastauksia kesäyliopiston opiskelijoiden osallistumisorientaatioiden yhteyksistä oppimisen motivaatiotekijöihin.

Lue Lisää

Aikuiskasvatuksen tutkimusseura tiedottaa uusista aikuiskasvatustieteen väitöstilaisuuksista: KTM Anne-Maria Korhonen väittelee Turun yliopistossa 21.8. aiheesta ” Designing scaffolding for personal learning…

Lue Lisää

Turun yliopiston tiedote 24.3.2020 Heikki Kinnarin väitöstutkimus osoittaa, etteivät elinikäisen oppimisen ratkaistavaksi osoitetut ongelmat ole vuosikymmenten saatossa juuri muuttuneet. Sen…

Lue Lisää

Tampereen yliopiston uutisjutussa Matti Mäen väitöksestä ”Sopeutuminen, resurssit ja alueellisuus vapaassa sivistystyössä” haastetaan paitsi vapaata sivistystyötä identiteetin määrittelyyn, myös alan…

Lue Lisää

Tampereen yliopisto Aikuiskoulutus Suomessa jaetaan ammatilliseen aikuiskoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön. Tämä tutkimus kohdistuu vapaaseen sivistystyöhön ja vapaan sivistystyön oppilaitoksiin: liikunnan…

Lue Lisää

MEDIATIEDOTE
26.1.2018
Åbo Akademi
Väitös


KM Annika Pastuhovin väitöskirja aikuiskasvatustieteen alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa perjantaina 2.2.2018.

Väitöskirjan otsikkona on Att vara och agera medborgare. En etnografisk studie i folkbildande praktiker .

Aikuisten vapaan ja vapaaehtoisen opiskelun ajatellaan tukevan arjen kansalaisuutta. Esimerkiksi kansalaisopistojen kursseilla oletetaan tapahtuvan näin, kun osallistujat voivat kehittää itseään, omaehtoisesti yhdessä toistensa kanssa. Etsimällä yhdessä tietoa ja vaihtamalla kokemuksia osallistujille mahdollistuu sekä ymmärtää että muuttaa elämäänsä ja sen ehtoja.

Väitöskirjassa kysytään, miten nämä vapaan sivistystyön demokraattiset ideaalit, kuten vapaus ja tasa-arvo, toteutuvat sivistystyön toiminnassa kansalaisuutena osallistujanäkökulmasta? Analyysissa pureudutaan osallistumiseen kansalaisena olemisena ja toimimisena – osallisuuden tuntemisena ja opintojensa kautta toimimisena. 

Lue Lisää

Henki ja sivistys. Paikallisuuden näkökulma J.V. Snellmanin ajattelussa Saima-lehden 1844–1846 Kuopiota käsittelevän aineiston valossa

Väitös sosiaalipedagogiikan alalta

Väittelijä: YTL Eero Ojanen

Aika ja paikka: 1.4.2016 klo 12, Tietoteknia, TTA, Kuopion kampus

Lue Lisää

10/11