Avainsana-arkistot: Kansalaisopistot

Heidi Karppanen tarkastelee 23.8. julkaistussa pro gradu -tutkielmassaan Erasmus+ henkilöliikkuvuuksien vaikutuksia kansalaisopistoissa hankekaudella 2014–2020. Kansainvälisyys vahvistaa kansalaisopistojen tehtävää ja roolia sekä…

Lue Lisää

Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -yhteistyöohjelman uutiskirje 15.12.2022. Kiitos hyvästä yhteistyöstä ja rentouttavaa joulunaikaa kaikille!

Lue Lisää

Tiinalotta Särmölän pro gradu -tutkielma Kansalaisopiston kuvataidekurssin vaikutukset opiskelijoiden hyvinvointiin kartoittaa, millaisena Etelä-Karjalan kansalaisopiston kuvataideopiskelijat näkevät kuvataidekasvatuksen merkityksen elämässään, miten he kokevat opetuksen vaikuttavan heidän hyvinvointiinsa, ja kuinka tätä hyvinvointia voisi mahdollisesti tukea myös opetuksen avulla.

Lue Lisää

Jo olemassa oleva osaaminen on perustana uuden oppimiselle ja sen tunnistaminen voi tapahtua yhdessä. Meillä jokaisella on osaamista, josta voimme olla ylpeitä.

Lue Lisää

Luottamus on yhteiskuntaa koossa pitävä voima. Yhteisöprojektit voisivat olla vapaan sivistystyön tulevaisuuden toimintamalli – tapa saattaa erilaisia ihmisiä yhteen ja opettaa luottamusta arjessa ilman tietoista ja tavoitteellista opiskelua.

Lue Lisää

Vapaus ja sivistys ovat edelleen sanoja, jotka parhaiten kuvastavat vapaata sivistystyötä. Niiden merkitystä yhteiskunnalle tulisi kuitenkin enemmän avata.

Lue Lisää

Titta Väätäinen (2020). Elinikäisen oppimisen kokemuksia muistitietokirjoituksissa. Itä-Suomen yliopisto, 2020. Pro gradu -tutkielma. Tämä artikkeli perustuu Väätäisen graduun ja gradua…

Lue Lisää

Kansalaisopistojen liitto KoL:in tiedote 25.9.2020: Kansalaisopistojen liiton hallitus on myöntänyt Kansalaisopistopalkinnon 2020 Itä-Suomen yliopiston aikuiskasvatustieteen professori Jyri Manniselle. Palkinto myönnettiin professori…

Lue Lisää

Jyväskylän yliopiston tiedote: 4.12.2019: Leea Kedon kasvatustieteen väitöstutkimus osoittaa, että Järvilakeuden kansalaisopistossa toteutetut yhteisöteatterihankkeet lisäsivät alueellista yhteistoimintaa ja luottamusta, kun…

Lue Lisää

Joensuun seudun kansalaisopistossa lukuvuonna 2017–18 toteutettu seurantatutkimus osoittaa, että kansalaisopistotoiminta tuottaa hyvinvointia opiskelijoilleen sekä säästöä kunnalle. Suurin osa syksyisin kansalaisopistoon…

Lue Lisää

10/32