Avainsana-arkistot: Tutkimuskooste

Huhtikuun SVV-uutiskirjeessä tietoa 1 Tuoreita julkaisuja 1.1 Sivistykselliset oikeudet ja vapaa sivistystyö -verkkojulkaisusarja Verkkojulkaisusarjassamme Sivistykselliset oikeudet ja vapaa sivistystyö (toim. Iina Järvinen,…

Lue Lisää

Riina Nokelaisen aikuiskasvatustieteen pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin oppimista paikallisissa maaseudun kehittämisyhdistyksissä.

Lue Lisää

Annina Rintakummun vuonna 2020 valmistuneessa pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin kestävän kehityksen ja sivistyksen kietoutumia. Kontekstina oli koulutuspoliittisen linjauksen valmisteluprosessi.

Lue Lisää

Aino-Maija Määtän keväällä 2021 valmistuneessa pro gradu -työssä tarkasteltiin sosiaalipedagogisen työotteen käsitettä ohjauksen jäsentäjänä.

Lue Lisää

Timo Tuomiston vuonna 2018 Oulun yliopistosta valmistunut väitöstutkimus käsittelee kansanopistopedagogiikkaa kolmessa kristillisessä kansanopistossa.

Lue Lisää

Anna Ojapellon pro gradun mukaan työllistyvyysnäkemys näyttäytyy kotoutumisessa itsestään selvänä, mutta näin ei suinkaan aina ole ollut.

Lue Lisää

Empowering Migrants for Employment -hanke arvioi ja testasi maahanmuuttajien työllistymisen hyviä käytäntöjä. Tutkimuksesta vastasi Tampereen yliopisto.

Lue Lisää

Ritva Javanainen etsi tutkimuksessaan vastauksia kesäyliopiston opiskelijoiden osallistumisorientaatioiden yhteyksistä oppimisen motivaatiotekijöihin.

Lue Lisää

Mimer-verkosto julkaisi loppuvuodesta 2019 tutkimuskoosteen pohjoismaissa valmistuneesta kansanopistoaiheisesta tutkimuksesta. Tutkimuksen ovat toteuttaneet SVV-ohjelmassakin pitkään mukana ollut Mimer-verkoston koordinaattori Annika Pastuhov,…

Lue Lisää

SVV-ohjelmassa kerätään yhteen ja seurataan vapaan sivistystyön opinnäytetutkimusta. Tiedonkeruukoostetta on päivitetty joulukuussa 2019 ja sitä täydennetään säännöllisesti. Esimerkiksi pro gradu -tasoista vapaan…

Lue Lisää

10/16