Kirjoittaja-arkistot: Vierailija

Sivistyksen tasa-arvo moninäkökulmaisessa ja -arvoisessa Suomessa toteutuu rakenteellisia esteitä ja syrjintää purkamalla sekä aktiivisen etsivän tai hakevan työn avulla. Ajattelua tulisi avartaa ja sivistyskeskustelua laajentaa.

Lue Lisää

Suomen ja Singaporen välillä on yhtäläisyyksiä ja eroja koulutuspoliittisessa päätöksenteossa. Tietoa koulutuspoliittisesta rahajaosta tulisi avoimemmin olla saatavilla, sillä leikkaukset vaikuttavat koulutuspalveluiden laatuun ja siten myös vapaan sivistystyön tavoitteiden saavuttamiseen.

Lue Lisää

Ihminen on kuin verso – kasvava, arvoihin juurtuva, kommunikoiva ja toisiin vaikuttava olento. Jotta verso kasvaisi, juuret tarvitsevat uusia ravinteita. Niitä täytyy itsekasvattaa.

Lue Lisää

Syväekologisuuden ja syväsivistyksen välillä on vahvaa vastaavuutta. Tällä vuosituhannella kerrotaan sivistystarinaa, jossa luonto ja kulttuuri sulautuvat yhteen.

Lue Lisää

Miten aikuisten perusopetus, tutkintotavoitteinen ja joskus viranomaisten velvoittama yleissivistävä koulutus, sopii vapaan sivistystyön ihanteisiin?

Lue Lisää

Sosiaalinen media voi rohkaista sivistyskäsitysten jakamiseen. Kiteytys sivistyksestä vapauksina ja vastuina puhuu omaehtoisen kasvun ja kunnioituksesta kumpuavien käytännön tekojen puolesta.

Lue Lisää

Vapaan sivistystyön määritelmä osaamiselle on nyt kapea ja yksipuolinen. Onko meillä aikaa pysähtyä, miettiä ja keskustella siitä, mitä osaaminen meille tarkoittaa?

Lue Lisää

Vi blir aldrig människor enbart för oss själva, utan i relation till andra. I gemensam verksamhet med andra kan vår identitet bli provisoriskt och öppet.

Lue Lisää

Vapaan sivistystyön vapaus mahdollistaa ihmisen sisäisen hyväksynnän ja voimaantumisen syväsivistyksen elävän vuorovaikutuksen prosessissa.

Lue Lisää

Vapaaehtoistyöhön osallistuminen kasautuu. Henkilökohtaisten kutsujen ja kohtaamisten kautta myös omista kyvyistään epävarmat saataisiin innostettua mukaan.

Lue Lisää

30/43