Kirjoittaja-arkistot: Vierailija

SVV:s ”systernätverk” i Sverige, Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning – presenteras i detta blogginlägg.

Lue Lisää

Vapaus ja sivistys ovat edelleen sanoja, jotka parhaiten kuvastavat vapaata sivistystyötä. Niiden merkitystä yhteiskunnalle tulisi kuitenkin enemmän avata.

Lue Lisää

Lapset liikkuvat, jos aikuisetkin liikkuvat. Perheiden liikuntakasvatus on olennainen osa kansansivistystyötä ja urheiluopistojen toimintaa.

Lue Lisää

Riittämättömyyden kokemukset haastavat minäpystyvyyttä. Mepystyvyys ja yhdessä tekeminen ovat vastauksia vapaan sivistystyön uuteen normaaliin.

Lue Lisää

Globaalien kestävyyshaasteiden ajassa sivistystyö voi vahvistaa osallisuuden tunnetta maailmasta ja motivoida toimiin yhteisen tulevaisuuden turvaamiseksi.

Lue Lisää

Planeettamme, palava talomme, vaatii hoivaajia ja vaalijoita. Toisiko puutarhahoito meidät lähemmäksi luontoa, jotta havahtuisimme ekokriisien vaikutuksiin?

Lue Lisää

Koulutuspoliittisen selonteon ja poliittisen retoriikan tarkastelua Singaporesta käsin. Sivistystä, osaamista, koulutusvientiä ja ekososiaalista sivistystä.

Lue Lisää

Ihminen on sidoksissa ei-inhimilliseen, ja sivistyksen uusi tehtävä on luontosuhteen korjaaminen. Muutoksella on kiire, mutta tulevaisuus luodaan hidastamalla.

Lue Lisää

Nykyhetken tyrannia voi estää mahdollisten maailmojen kuvittelun. Koulutussuunnittelussa tarvitaan tulevaisuuden ennakointia, rohkeutta ja mielikuvitusta.

Lue Lisää

40/43